Tähtiviisaus 

Astrosofinen kalenteri kertoo uudesta tähtiviisaudesta, jossa Maan voimat ja tähtivoimat liittyvät jälleen yhteen. Näiden yhteyksien merkityksiä opimme tuntemaan Kristuksen elämän suurten tapahtumien kautta, sillä kun suuri taivaallinen olento Kristus eli fyysisesti maan cosmology_clockwork.jpgpäällä, kaikki hänen elämänsä teot olivat sopusoinnussa myös koko maata ympäröivän kosmisen maailman kanssa.

Kosmos ja sen tähtien asennot muistavat kaikki tärkeät tapahtumat. Meillä on omalla muistamisellamme ja huomioonottamisellamme mahdollistä liittyä tähän kosmiseen muitiin ja luoda siten uutta universumia. Tekstit perustuvat Robert A. Powellin toimittamaan kalenteriin Journal on Star Wisdom 2012, mutta kerron myös omia aatoksiani.

HUOM. Astrosofisen kalenterin päivitykset ovat toistaiseksi lomalla. Keskityn nyt mieluummin blogiin ja saatan palata astrosofisiin päivityksiin sen yhteydessä. Voit kuitenkin löytää runsaasti edelleen ajankohtaista aineistoa katsomalla seuraavien edellisten vuosien samoja päivämääriä.

Su 23. helmikuuta: Aurinko, Neptunus, Fomalhaut

Aurinko konjunktiossa Neptunuksen  ja Fomalhautin kanssa 9 astetta Vesimiehessä. Fomalhaut on yksi Persian neljästä kuninkaallisesta tähdestä, Etelän vartija, joka on yhteydessä Tatiin, Hermeksen oppilaaseen.

Neptunus on ihmisen tulevan viisauden (elämänhenki) planeetta, jonka voimaa auringon vahvistaessa sitä konjunktiossa emme aina ole vielä valmiit kestämään. Kalifornian kyltaryntäys 1849 oli siitä edellinen hyvä esimerkki Neptunuksen ollessa edellisellä kierrollaan tällä kohden, ja sitä aikaisemmin Ranskan Filip Kauniin suorittama temppeliritarien tuhoaminen 1312. Silloin Neptunus oli neliössä tämän päivän aseman kanssa 9 asteessa Skorpionia.

Tänään Vesimiehen elävöittävät enkelivoimat Fomalhautissa vahvistuvat henkisen aurinkovoiman Sofia-viisauden kultaisen valon virrassa johtaen meitä kohti tulevaa Vesimiehen aikaa sen henkistä ravitsemusta.

To 13-14. helmikuuta täysikuu

Aurinko siirtyy vesimieheen. Täysikuu 1 asteessa Leijonaa ja aurinko 1 asteessa Vesimiestä. Kuu oli tällä kohden Lasaruksen herättämisen aikaan 26. heinäkuuta vuonna 32. Lasaruksen herättäminen oli viimeinen Kristuksen seitsemästä parannusihmeestä.

La 8.2. Mars siirtyy Vaakaan: sielullisen tasapainon etsintä

Ohitettuaan juuri Neitsyen viljantähkää symboloivan Spican Mars jatkaa nyt Vaa'an tähtimerkkiin. Marsin planeettapiiri muistaa vanhan Kuunkehityksen aikaa, maapallon edellistä inkarnaatiota, aikaa jolloin me saimme astraaliruumiimme. Kun Mars on Vaa'assa, meidän astraalivoimamme etsivät keskinäistä tasapainoaan.

Voidaksemme havaita ikuisen olemuksen toisissa on meidän havaittava tuo ikuinen olemus itsessämme. Se merkitsee myös tasapainoa oman sielullisuuden ja toisten ihmisten sielullisuuksien välillä. Kasvaaksemme itse terveesti on meidän autettava ja tuettava myös lähimmäisiämme heidän kasvussaan.

La 1. helmikuuta: korkeamman ihmisyytemme viesti

Helmikuun alkaessa aurinko on Kauriissa. Lauantaina Neptunus on konjunktiossa Kuun ja Fomalhautin kanssa. Fomalhaut on Vesimiehen kirkkain tähti, joten tuo konjunktio tapahtuu Vesimiehen merkissä.

Tällä kohden oleva Neptunus kantaa joitakin dramaattisia muistoja, kuten Amerikan suuren kultaryntäyksen vuonna 1849 tai atsteekkien tappion Cortezille 1519 ja ... Journal for Star Wisdomin mukaan Chartes'n katedraalin rakentamisen, vaikka en nyt aivan ymmärrä mitä rakentamisen vaihetta tässä tarkoitetaan, ehkä valmistumista. Neptunus voi kuitenkin pysyä suhteellisen kauan samassa asteessa, kuten nyt 21. päivään saakka helmikuuta ja palaa jälleen samalle kohtaa lokakuun lopulla, jolloin se pysyy kutakuinkin paikallaan joulukuun ensimmäiselle viikolle saakka.

Kristuksen elämässä kuu oli tässä asteessa Matteuksen kutsumisen aikaan. Matteus oli evankelista, joka edusti Vesimiehen tähtikuviota, ihmisen enkelimäistä olemusta. Voimme kosmisesti ilmaista Matteuksen kutsumisen kahdentoista piiriin niin, että Kristus-aurinko vaeltaa Vesimiehen keskeisen tähden kohdalle, Fomalhautin, josta vanhoissa kuvissa elvyttävä vesi virtaa ruukusta.

Kun muistamme tulossa olevaa Vesimiehen aikaa, jolloin ihminen kohoaa sielullisesti voimakkaampaan yhteyteen oman sisäisen enkeliytensä kanssa aikana, jota nimitetään Steinerin mukaan myös kuudenneksi kulttuurikaudeksi, voimme muistaa Sofiaa, joka kuun tavoin heijastaa auringon korkeampaa viisautta ihmissielussa. Voimme kokea Sofian tuovan inspiraatiotaan myös Yön kuningattarena, joka toimii Neptunuksen kautta. Neptunuksen piiri edustaa ihmisen kehityksessä tulevaa henki-itsen, manaksen, aikaa. Kokonaisuutena Neptunus on lähellä tätä asemaa koko vuoden, tuoden meille tämän 2014 vuoden aikana tukea henki-itsen tai korkeamman minän viisauden saavuttamiseen. Korkeamman minän voimme ymmärtää juuri kosmis-naisellisen viisauden toimintana.

Sen vastavoimana taas Ahriman, kielteisen pimeyden henki, pyrkii saamaan ihmissielusta otteen inspiroidakseen älykkyyttä, joka on elämän ja luonnon vastaista. Neptunuksen henkisyys Ahrimanin käsissä pyrkii houkuttelemaan kokonaisia ryhmiä tai kommunikaatiopiirejä epätoden henkisyyten maailmaan.

Siksi lauantaina kuun ja Neptunuksen viesti Vesimiehessä kehottaa meitä katsomaan omia enkelimäisiä tai korkeamman ihmisyyden ihanteitamme aidon rehellisesti itsessämme pysyen.

Ke 29. tammikuuta: Johannes

Aurinko oli 14 astetta Kauriissa Johannes Kastajan mestauksen aikaan. Johannes Kastaja oli yksi ihmiskunnan suuria henkiä, jonka Rudolf Steiner sanoi olevan jälleen kanssamme 1900-luvun lopulla, johtamassa ihmiskuntaa suuren kriisinsä läpi. Niin kuin Johannes oli ottamassa vastaan Kristuksen maailmanvalon saapumista Palestiinassa, on hän jälleen täällä kohtaamassa niitä, jotka ottavat vastaan Kristuksen toisen tulemisen valon.

Kun Lasarus oli sisäisesti halvautuneena kuolleiden varjomaailmassa, liittyi silloin kehostaan
jo vapautunut Johannes häneen ja Kristus kutsui hänet takaisin haudasta.

johannes_-_frans_hals.jpg

Estelle Isaacson kertoo, miten Johannes Kastaja oli henkilö, joka kantoi kuoleman vihkimyksen mysteeriä. Hänen rakkautensa Lasarusta kohtaan toi hänet paikalle tämän vihkimyksen tapahtuessa ja Lasaruksen enkeli johti Lasaruksen Johanneksen puoleen, josta tuli hänen ylösnousemuksensa ohjaaja.

Johannes Kastaja ja Lasarus elivät yhdessä, vaikka sisäisesti eri tasoilla, siinä kehossa, joka oli Johanneksena Jeesuksen ristin äärellä ja joka oli Johanneksen evankeliumin kirjoittaja. Johannes ja Lasarus työskentelevät yhdessä ja Lasarus Johanneksen vihkimys valmisti häntä oppaaksemme meidän kunkin kohdatessa oman varjoluontomme. Samoin hän valmistaa meitä yhteisöllisten varjojen kohtaamiseen, myös koko ihmiskunnan varjoluonnon. Se on ominaista sille ruusuristiläiselle virtaukselle, jonka Lasarus myöhemmin perusti Christian Rosenkreutsina keskiaikaisessa elämässään.

Mestauksensa jälkeen Johannes Kastajasta tuli henkisellä tasolla Kristuksen oppilaiden suojelija, ja siinä ominaisuudessa hän oli tietoinen myös Lasaruksen vaikeuksista, Ja Lasarus oli Kristuksen läheinen ystävä ja oppilas, vaikka hän ei vielä tuossa vaiheessa kuulunut kahdentoista joukkoon. Johannes meni auttamaan Lasarusta tämän juututtua henkisellä matkallaan kuolleiden maailmaan.

Tällä tavalla Johannes on edelleen niiden yhteisöjen suojelija ja auttaja, jotka toimivat Mikaelin ja Sofian kanssa Kristuksen nimessä. Hän voi johtaa meidät ulos pimeyksistä, jotka uhkaavat vangita meidät yksilöllisesti tai yhteisöllisesti, mutta ensin meidän on avauduttava hänen avulleen. 

Aurinko Kauriin keskellä vahvistaa meitä pimeyden muuntamisessa valoksi. Se vahvistaa meitä kohdatessamme sitä ajattelun jäykkyyttä, joka pitää meitä kiinni menneessä. Nyt meidän työnämme on muuntaa aivoihin sitoutuneen älyn voimat sydämen uusiksi tiedostusvoimiksi. Sydän tahtoo johtaa meidät tulevaisuuteemme ja löytääksemme tämän tulevaisuuden me saamme kutsua Johannesta. Johanneksen oppilaat ovat nyt luomassa yhteisöjä, joiden tunnusmerkkinä on toinen toistensa rakastaminen. Voimmeko me astua Johanneksen henkiseen ohjaukseen, on tämän päivän suuri henkinen aurinkokysymys.

Johanneksen kuvan tekijä on hollantilainen Frans Hals 1582-1666. Apostoli Johanneksen fyysisen hahmon nuoruus oli siis tunnettua vielä tuohon aikaan. Meidän aikanamme on herättänyt kiinnostusta Johanneksen nuoruus da Vinvin Ehtoollis-freskossa, mutta myös muut taiteilijat kuvasivat Johannesta samankaltaisesti.

Ti 28. tammikuuta

Kuun konjunktiossa Pluton kanssa 17 astetta Jousimiehessä ja vastapäätä (oppositiossa) Jupiteria 17 astetta Kaksosissa. Tiistain Pluton ja Jupiterin oppositio heijastaa tarkalleen sitä tilannetta, jossa nämä planeetat olivat Kristuksen kuollessa ristillä. Se antaa kuvan Jupiterin jäätyneestä tai neutraalista viisaudesta, joka toimii kaiken luomisen taustalla. Mutta kun ihmissielu elävöittää tämän Jupiter-viisauden, voi rakkaus syntyä uutena elämänvoimana, joka vapauttaa viisauden aineellisuuden kahleista.

Ti 21. tammikuuta: todellisen kuninkaan kohtaaminen

Todellisen auringon ollessa 6 asteessa Kauriissa, kuten nyt, tapahtui 26. joulukuuta vuonna 6 eKr. kuninkaiden kumarrus ja vuosikymmeniä myöhemmin Maria Magdaleenan toinen ja pysyvä kääntyminen samana päivänä 26.12.30.

Maagit olivat tähtien tuntijoita, jotka jatkoivat
Zoroasterin Babyloniassa 500-luvulla eKr.kolme_kuningasta.jpg aloittamaa tähtien tutkimuksen perinnettä. Heitä oli neuvottu odottamaan taivaalla merkkiä, joka kertoisi heidän opettajansa uudesta syntymisestä maan päälle. Ja niin he tähden opastuksella löysivät tiensä Matteuksen Jeesus-lapsen kehdon äärelle, merkeistä jotka he lukijat Neitsyen merkissä tapahtuneen täydenkuun aikana.

Tämän suuren tapahtuman vuosipäivänä Maria Magdaleena kokee toisen ja pysyvän kääntymyksensä. Aivan kuten kuninkaat aikaisemmin Magdaleena tunnistaa kuninkaan Jeesukseksessa ja tulee hänen palvelijakseen. Ja niin hän mystisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa kokee myös hänen kärsimyksensä ja hänestä tulee apostolien apostoli, ensimmäinen (neitsyt Marian jälkeen - vaikka siitä ei kerrota Uudessa testamentissa) joka kokee ylösnousseen ja saa tehtävän ilmoittaa siitä opetuslapsille. Itse asiassa Kristus sanoo "minun veljilleni". 

Tämä päivä siis kertoo aurinkomerkkinsä mukaan todellisen kuninkaan syntymisestä ja siitä, miten sekä miehiset että naisiset sisäiset voimat tunnistivat hänet ja asettuivat hänen palvelukseensa ajanlaskumme alussa.

To 16. tammikuuta: rakkauden ja sanan neliö

Tänään aamupuolella oli varsinainen täydenkuun hetki. Silloin kuu koko pinnallaan heijastaa auringon henkistä sanomaa maalle, joka on täsmälleen samalla linjalla kuun ja auringon välissä. Aurinko loistaa ylväästi Kauriissa, ja kuu Ravun vesielementissä koskettaa voimakkaasti tunteitamme ja rohkeuttamme. Ravun henkisten voimien luomaa aluetta meidän kehossamme on rintakehä, alue joka ympäröi ja tukee sydämen tulisia Leijona-voimia.

Kysymys on siis tänään, kykenemmekö ja rohkenemmeko me löytää sisäisen rohkeuden julistaa sitä, minkä koemme oikeaksi omassa sydämessämme ja omissa tunteissamme - auringon välittämän korkeamman minä hengenloisteessa.

Tänään myös Venus 23 astetta Jousimiehessä on neliössä 23 astetta Neitsyessä olevan Marsin kanssa. Venus oli tällä kohtaa kun Jeesus antoi kahdelletoista voiman ajaa pois epäpuhtaita henkiä, mikä tapahtui 4. joulukuuta vuonna 30.

Jeesus puhui Vuorisaarnan neljännestä julistuksesta. "Autuaita ovat ne. joilla on vanhurskauden jano," ei välttämättä kerro vielä paljon, mutta kun ajattelemme että kysymys on neljännestä vaiheesta, enkelit - arkkienkelit - suurenkelit... ja sitten muodonhenget tai vallat tai ne latinaksi exusiai-olennot, joita heti Vanhan testamentin alussa nimitetään "jumaliksi", niin alamme ymmärtää, miten tämä epäpuhtaiden henkien ajaminen pois tapahtuu. Se ei tapahdu eetteristä voimaa käyttämällä tai sielullisella tasolla, vaan se tapahtuu sillä tasolla, jossa ihminen tulee tietoiseksi oman minänsä henkisestä olemuksesta ja sen yhteydestä muodonhenkiin. Ja muodonhenget ovat enkelitaso, joka laajenee yksittäisesti ihmisestä (enkeli) ryhmiin (arkkienkelit) ja ajan tehtävään (suurenkelit), niin neljässä vaihessa astumme sielulliselta tasolta objektiivisempaan yhteyteen koko maahan.

Mitä siis tarkoittaa kyky ajaa pois pahoja henkiä. Se tarkoittaa, että ihminen toimii tasolla, jossa hän on henkisessä yhteydessä koko maahan, kaikkeen mitä maassa on luotu, ja silloin hän yksinkertaisesti kykenee sanomaan näille hengille, että vaihdatte paikkaa. Hänen ei enää tarvitse millään tavalla "ajaa" niitä tai taistella niitä vastaan tai käyttää mitään temppuja. Vain sana riittää.

Se miten tänä päivänä Venus-rakkaus Jousimiestietoisuudessa ja henkisen sanan Mars-voima Neitsyessä toimivat keskenään siinä kolmisessa asetelmassa, jossa nämä planeetat ovat neliössä, luo hyvin monipolvisen tilanteen, jossa hengenpuhtaus tai sen puute ottavat yhteen esimerkiksi politiikassa. Ongelma on siinä, että me ihmiset joudumme käymään näitä taisteluita ennen kuin olemme niihin henkisesti valmiita, eli olemme saavuttaneet tuon Vuorisaarnan neljännen julistusen tason sisäisesti. Se meidän koulutustietämme. Ja Kristus on meissä se sisäinen, keskinen, voima, jonka kautta henkinen varmuus ja tasapaino voi virrata meille jo ennen kuin me varsinaisesti olemme siihen kypsiä omalla kehitystiellämme. Venuksen ja Marsin neliössä meillä on hieno tilaisuus harjoittaa sisäistä rauhaa, tasapainoa ja oman totuuden lausumisen voimaa keskellä olevasta Kristus-sydänpisteestämme. Parhaimmillaan tämä tila voi antaa meille hyvin hienoa sisäisen voiman ja läsnäolon tunnetta sekä voimaa uskaltaa kokea, lausua ainakin itsellemme oma totuutemme.

Ke 15. tammikuuta

Täysikuu alkaa vaikuttaa jo tänään, vaikka se suomalaisessa kalenterissa onkin torstain puolella. Kuu on silloin Ravussa vastapäätä eläinradan toisella puolella olevaa aurinkoa Kauriissa. Kuu on täytenä kolmen asteen sisällä siitä, mitä se oli Johannes Kastajan syntyessä. Toisella puolella taivasta oleva aurinko taas muistaa esimerkiksi Martin Luther Kingin syntymän tässä asemassa.  

Kun me ajattelemme maapalloa, kuuta ja aurinkoa, meidän on opeteltava ajattelemaan aurinkokuntaamme eetterisen substanssin täyttämänä joustavana tilana, jossa planeettojen kohtaamiset, vastakkaisuudet ja muut geometriat aiheuttavat jatkuvasti muuntuvia virtauksia. Jos merkittävä ihmissielu valitsee syntyä jonkin planeetan tai jonkin merkittävän taivaallisen linjauksen kohdalla, voimme kuvitella miten hänen hengenvalonsa liittyy tuohon linjaukseen. Ja kun eetterimaailmat ovat luonnonhenkien asuinalueita, joihin myös enkelit vahvasti vaikuttavat, me voimme todellakin ymmärtää aivan konkreettisesti sen, miten merkittävät tapahtumat jättävät jälkensä tähän eetterimaailmaan.

Sanan voima liittää yhteen nämä kaksi hahmoa. Martin Luther King muutti Amerikassa kokonaisen sukupolven ajattelutavan, ja kaksituhatta vuotta aikaisemmin Johannes Kastajan ääni sisälsi voimaan kohottaa kuulijansa korkeamman kokemisen piiriin.

Procyon 1 asteessa Rapua sisältää vahvoja vapautumisen ja pelastuksen voimia ja kuu samalla linjalla pyytää meitä löytämään oman äänemme täyteyden ja seisomaan lujasti henkisen varjomme edessä hallitaksemme alempaa luontoamme. Muistaen Martin Luther Kingin aurinkoviittaa ja Johannes Kastajan vahvistamaa kuun kykyä heijastaa auringon Kristus-henkisyyttä me olemme tänään vahvasti varustautuneita seisomaan omalla henkisellä pohjallamme.

Kun Golgatan mysteeri tapahtui juuri täydenkuun aikaan, voi tämä linjaus lähentää meitä voimakkaasti Kristuksen luo.

Ke 25. joulukuuta: joulupäivän hengensiemen

Kristuksen syntymän juhlapäivänä henkinen siemen asetetaan syvämemme pyhäkköön. On merkittävää että me uskomme tähän siemeneen ja hoivaamme sitä tulevina viikkoina, niin että se pääsiäisenä herää uuteen elämään maan pinnan yläpuolella ja syntyy todellisuudeksi yhdeksän kuukauden kuluttua Mikael-juhlassa 29. syyskuuta. Se on meidän henkisten mahdollisuuksiemme siemen tulevana vuonna.

Aurinko 8 astetta todellisessa Jousimiehessä muistuttaa meitä kolmannesta kiusauksesta (29. marraskuuta vuonna 29), muuttaa kiveä leiväksi. Tuon kiusauksen aiheuttaa vanha maan sisään luokkuun jäänyt valo, joka aiheuttaa tietoisuuden rajoittuneisuutta ja pelkoa, joka pyrkii irrottamaan ajattelun kosmisesta valosta ja ravitsemuksesta. Meillä on mahdollisuus avata ajattelumme kosmiselle valolle ja luoda sen myötä elämää, joka kykenee myös ottamaan vastaan kosmista ravintoa. Viljelyn avulla se tapahtuu luonnonmukaisen ja biodynaamisen viljelyn avulla, mutta yhtäkaikki myös havaitsemisemme, ajattelumme ja tuntemisemme, jopa tekemisemme voi avautua kosmokselle niin, että niiden kaikkien sisältämät elämänprosessit voivat tulla kosmisesti ravituiksi. - Tulkoon ajattelumme totuuden valaisemaksi!

Meditaationa tunnustele totuuden sisäisiä, henkisiä sävyjä: kosminen totuus, Kristuksen totuus, Sofia- tai Maria-totuus... ja vain tunnustele, pyrkimättä heti ajatuksiin. Juuri tuo sisäisten sävyjen tunnustelu johtaa uuden syvemmän tietoisuuden kasvuun.

Kun Jeesus varoittaa panemasta uutta viiniä vanhaan leiliin, se tarkoittaa juuri tätä: anna jouluna syntyneen uuden henkisen tietoisuuden siemenen kasvaa mahdollisimman pitkään mahdollisimman vapaasti, pyrkimättä panemaan sitä vanhan ajattelun leiliin.

Su 21. joulukuuta: pitenevät päivät

Olemme jo ohittaneet talvipäivänsaisauksen, joka oli lauantaina. Se merkitsee että nyt sunnuntaina päivä on jo pitenemässä. Tuntuu mukavalta, että on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat ottaneet vakavasti nämä vanhat kosmiset juhlat.

Nykyaikaiset kristilliset juhlat seuraavat myös vuodenkierron neljää joksoa, neljää vuodenkaikaa, mutta niin että pääjuhlat tapahtuvat hieman saisauksien ja tasauksien päivien jälkeen. Se kertoo ihmisen vapautumisesta vuodenaikojen tilallisuudesta, siitä että ihminen on nyt vapaa vaikuttaja vuodenkierron muuttuvissa olosuhteissa: meidän vapaudessamme on osallistua ja vaikuttaa.

Me ohitimme juuri myös linjauksen galaktisen keskuksemme kanssa. Torstaina 19. joulukuuta aurinkomme oli konjunktiossa Linnunradan keskuksen kanssa, jota henkisesti nimitetään myös suureksi henkiseksi keskusauringoksi. Tämä yhteys Linnunradan sydämen kanssa vaikututtaa edelleenkin ja meillä on hyvä syy kokea, miten maan sydän, ihmissydän, aurinkokuntamme sydän ja suuri galaktinen sydän ovat jouluaikana yhteydessä toisiinssa.

Tätä henkis-energeettistä yhteyttä maa - ihminen - aurinkokunta - Linnunrata on näinä aikoina hyvä meditoida tai muuten vain tuumiskella.

Päivät siis pitenevät. Meidän ei tarvitse enää nykytietoisuudessa olla esivanhempiemme tavoin huolissamme siitä, lähteekö vuosi valkenemaan ja aurinko jälleen kohoamaan reitillään. Siinä me voimme luottaa suuriin maailmankaikkeuden voimiin, mutta me voimme liittää tähän tapahtumiseen oman tahtovan antautumisemme. Sillä on maailmankehitykselle suuri merkitys.

Ti 17. joulukuuta: täysikuu Kaksosissa

Aurinko on maanantaina siirtynyt
kosmiseen Jousimieheen ja nyt tiistaina 
ongemini_a__e.jpg täysikuu Jousimiehen vastakkaisella puolella taivasta, Kaksosissa. Ihmiskehoa ajatelleen se merkitsee, että aurinko loistaa reisien alueella (korkeampi minä) ja kuu ottaa sen heijastuksen vastaan hartioiden alueella.

Täysikuu auringon ollessa nolla astetta ja 39 minuuttia Jousimiehessä vastaa myrskyn tynnyttämistä 21. marraskuuta vuonna 30. Jeesus opetuslapsineen oli ylittämässä järveä (Lk. 8, 22-25) ja hänen nukahtaessaan puhkeaa myrsky, joka uhkaa upottaa heidän pienen purtensa. Opetuslapset herättävät Jeesuksen, joka kohottaa kätensä ja - myrsky tyyntyy. Opetuslapset ovat hämmästyneitä Jeesuksen voimasta elementteihin.

Perustasolla tulkinta on helppo: elementit käyttäytyvät hallitsemattomasti, kun Kristus meissä nukahtaa. Silloin voimme herättää sisäisen Kristuksemme ja - hän kohottaa kätensä. Se merkitsee, että Kristus-voiman meissä on ulotuttuava tekoon, tahdon alueelle saakka, meidän on tehtävä jotain tilanteen vakauttamiseksi. Ja yhteinen vene on myös ihmisyhteisö: kutsu itsessäsi Kristus-tahtoa toimintaasi, kun yhteisön vene alkaa keinua hallitsemattomasti.

Täysikuu Kaksosissa tuo tiistaihin lisää miehisen ja naisisen voiman tasapainon, sillä Kaksoset ovat perinteellisesti myös Aatami ja Eeva meissä, ihmiskunnan alkuperheen voima.

Ti 3. joulukuuta: Magdaleenan ensimmäinen kääntyminen

Tänään aurinko on edennyt Skorpionissa 17 asteeseen. Se on asema, jossa Maria Magdaleenan ensimmäinen kääntyminen tapahtui 8. marraskuuta vuonna 30 meidän ajanlaskumme mukaan. Jeesus oli noussut Gabbaran takana olevalle vuorelle, jolla hän piti voimakkaan... voisiko sanoa saarnan, jossa hän lausui:

"Tulkaa! Tulkaa minun luokseni, kaikki te jotka olette väsyneitä ja joita syyllisyys painaa! Oi, tulkaa luokseni kaikki syntiset! Katukaa, uskokaa ja jakakaa valtakunta minun kanssani!"

Martti oli matkustanut Magdaleenan luo ja saanut tämän ylpeän ja kauniin sisarensa vain juuri ja juuri mukaan kuuntelemaan uutta opettajaa. Mutta Jeesuksen sanat koskettivatkin Magdaleenaa syvästi, ja kun Jeesus myöhemmin vietti iltaa Simon Zabulon -nimisen fariuksen talossa, Magdaleena tuli sisään tähän miesten tilaisuuteen ja vastoin kaikkia sopivaisuuden sääntöjä voiteli Jeesuksen pään. 

Magdaleenahan oli aikaisemmin Egyptissä koulutettu syvästi mysteereihin ja hän oli erityisen kiinnostunut parantavista ja pyhistä voiteista, joten hän kyllä tiesi tarkkaan mitä teki.

Tämä voi herättää, ja toivottavasti herättää, meissä kysymyksen: rohkenetko tehdä sen, minkä koet oikeaksi, sisäisen johdatuksen, oman kokemuksen tai saamasi opetuksen perusteella!

Tämä ensimmäisen adventtimaanantain kysymys antaa meille myös mahdollisuuden kääntymiseen. Maanantai on kuun päivä, joka kysyy, voinko minä tulla puhtaaksi auringon valon heijastajaksi, kuun tavoin.

To 28. marraskuuta

Aurinko on siirtynyt tiistaina Skorpionin toiseen dekaaniin, jota hallitsee Aurinko ja joka liitetään mahtavan aurinkosankarin Herkuleksen tähtikuvioon.

Torstaina Venus on 24 astetta Jousimiehessä vastapäätä Jupiteria 24 astetta Kaksosissa. Venus oli tällä kohden Jousimiehessä ja silloin neliössä Jupiterin kanssa kun Kristus antoi voimansa kahdelletoista opetuslapselle 4. joulukuuta vuonna 30.

Jeesus jatkoi Vuorisaarnan opetusta Betsaidan lähistöllä olevalla vuorella. Hän puhui neljännestä hyveestä ja lähti sitten kahdentoista kanssa Genetsaretin järven itäpuolelle, jossa hän antoi näille kahdelletoista voiman karkottaa epäpuhtaita henkiä, kuten Matteus kertoo Mt. 1, 1-4. 

Sen jälkeen Jeesus purjehti heidän ja viiden muun opetuslapsen kanssa Magdalaan, jossa hän puhdisti muutamia riivauksessa olleita. Myös Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes poistivat ihmisistä epäpuhtaita henkiä. Sen jälkeen Jeesus opetuslapsineen vietti yön laivassa.

(jatkuu)

tissot_pharisees_ask_christ_about_greatest_command.jpg


Kuva Joseph Tissot: Fariseukset kysyvät Jeesukselta mikä on tärkein käsky.

Pe 22. marraskuuta

Aurinko 5 astetta Skorpionissa. Tänään on kulunut
50 vuotta presidentti Kennedyn murhasta, kennedy.jpgsiis syksyllä vuonna 1963, 20. marraskuuta. Kuluneen syyskauden aikana Kennedy oli kaikissa tai ainakin useissa puheissaan puhunut Neuvostoliiton ja USA:n suhteiden parantamisesta.

Tuo oli myös Beatlesien aikaa. Lokakuussa Beatlesit olivat kiertueella Ruotsissa ja he pitivät konsertteja Tukholmassa, Göteborgissa, Boråsissa ja Eskilstunassa. 

Journal for Star Wisdom ei puhu varsinaisessa kalenteriosassa enempää tästä Kennedyn kuoleman ajoituksesta ja Beatlesien lisääminen tähän on kokonaan oma ajatukseni, mutta kun muistelen näitä aikoja, niin siinä ihmeellisessä uudessa henkisessä soundissa, jonka Beatles toi maailmaan, oli jotain vastaavankaltaista kuin siinä uuden toivon energiassa, joka liittyi presidentti Kennedyyn.

To 14. marraskuuta

Venus konjunktiossa Pluton kanssa 14 astetta Jousimiehessä ja nämä samalla neliössä Uranuksen kanssa, joka on 14 astetta Kaloissa, sideerisessä eli todellisessa eläinradassa.

Uranus, vallankumouksen, nopeiden muutosten ja teknisen kehityksen planeetta, oli Kaloissa 84 vuotta sitten Neuvostoliiton talonpoikaissotien aikaan eli 1929. Stalinin kollektivisoidessa maatiloja syntyi yli tuhat kapinaa eri puolilla Neuvostoliittoa ja se tapahtui Uranuksen yksi auringonkierto sitten.

Pluto taas oli vastakkaisella puolella Eläinrataa vuonna 1922 kun Neuvostoliitossa oli mellakoita ja verilöylyjä, jotka johtuivat siitä, että hallitus otti haltuunsa kirkon arvo-omaisuuden. Samassa asemassa huhtikuussa 1922 Stalin nimitettiin Kommunistisen puolueen keskuskomiten puheenjohtajaksi.

Venus oli tällä kohden Krituksen pyytäessä Pietaria heittämään verkkonsa, jolloin tämä sai kuuluisan Pietarin kalansaaliinsa. 

Pe 1. marraskuuta: Jännitteistä rauhaan ja tasapainoon

Marraskuu alkaa auringon ollessa suunnilleen Vaa'an puolivälissä. Uranus 14 astetta Kaloissa on neliössä Pluton kanssa, joka on vastaavasti 14 astetta Jousimiehessä. Tämä Uranuksen ja Pluton neliö, kuollut kulma, on järjestyksen muutoksen aspekti, ja nimenomaan sellaisen muutoksen joka antaa mahdollisuuden hävittäville voimille, ellei ihmiskunta ole riittävän valmis hyvään. Uranus ja Pluto ovat tanssineet tässä jännitteessä jo viime vuodesta saakka ja ne jatkavat sitä edelleen vuoden 2015 kevääseen saakka. Tämä aika kehottaa meitä varomaan erityisesti paljon lupaavaa puhetta, jonka esittäjät saattavat valtaa saadessaan kulkea itse aivan muita polkuja, niin että suuret lupaukset voivat johtaa vielä pahempiin tilanteisiin.

Uranus edistää teknologisia muutoksia ja yhdessä Pluton kanssa se voi tuottaa henkisesti tuhoisia tekniikoita, eli sellaisia, joissa teknologista edistystä käytetään henkisen kehityksen tavoitteiden vastaisesti. Tässä meidän on hyvä muistaa myös sitä karmallista lakia, että sitä tekniikkaa, jota me käytämme vihollisiamme vastaan (todellisia ja kuviteltuja) tullaan kohtalon käänteissä käyttämään myös meitä itseämme vastaan, - Se pätee sotaan terrorismia vastaan ja Suomessa sen piiriin kuuluu esimerkiksi pyrkimys saada kaikki autojen liikkeet satellliittivalvonnan piiriin tai rokotusohjelmien laajentaminen niin että siihen liittyy pelkkää laskennallista hyötyä. Näiden sijaan parempi tapa on pyrkiä aina tekemään hyvin ja oikein jokaisessa yksittäisessä tilanteessa.

Voimme rukoilla, että Pluton korkeamman hyvät voimat, Fanes, voivat loistaa kielteiseen pimeyteen ja että Uranuksen valon voima löytää ihmisiä, jotka ovat valmiit ottamaan vastaan sen kristillisen - universaalisessa mielessä - ilmoituksen.

Nämä koetukset antavat meille mahdollisuuden vahvistaa omaa sieluamme niin, että opimme sen mikä kuulostaa hyvältä ja sen mikä todella on eteenpäin johtava valon tie.

Aurinko 13 astetta Vaa'assa. Tällä kohdalla Jeesus paransi kahdesti sokean. Me voimme rukoilla vapautumista sokeudesta, mikä mielen tasolla tarkoittaa sitä, että meidän silmämme avautuvat näkemään, mitä täällä todella tapahtuu. Tämä on myös hyvä päivä rukoilla rauhan puolesta.

Kuvittele miten sisäinen sydänaurinkosi loistaa kultaisen vaa'an yllä. Koe ja tunnustele, miten rauha ja oikeudenmukaisuus ovat asioita, jotka vain sinun oma sisäinen aurinkosi ja sinun oma sisäinen vaakasi voi saattaa näkyviksi sinun kohdallasi.

Venus siirtyy Jousimieheen. Rakkauden Venuksen siirtyminen Jousimieheen kuvaa samaa aihetta kuin aurinko Vaa'assa: Kuvittele miten Jousimiehen kentauri osoittaa jousessaan olevalla nuolella kohti galaksimme Linnunradan keskustaa. Venuksen rakkaudellinen viisaus hänet tähtäämään kohti korkeampaa totuutta ja tarkoitusta, sellaista joka on yhteistä meidän koko Linnunradallemme.

Merkuriuksen ja auringon alempi konjunktio 14 astetta Vaa'assa. Myös jumalten sanansaattaja Merkurius, Venuksen ohella toinen aurinkoa lähellä olevista planeetoista, tukee sisäisestä sokeudesta parantumista. Myös Merkurius oli näillä sijoilla auringon kanssa konjunktiossa edellä mainitun sokean parantumisessa. Tämä perjantai on siis todellinen näkemisen avautumisen päivä ja mahdollisuus.

Ti 16. lokakuuta

Aurinko on nyt edennyt 29 astetta Neitsyeeseen, sen kirkkaimman tähden Spican kohdalle. Spica edustaa Neitsyen kädessä olevaa viljantähkää, eli sitä mitä Neitsyen kosminen viisaus synnyttää. Tämä on hyvä päivä antaa huomiota kaikille elämän ja hengen mysteereille.

Kahden päivän kuluttua kuunpimennys tapahtuu lähellä Neitsyen kantaman tähden kärkeä, mikä edelleen vahvistaa yhteyttä hengen mysteereihin.

To 9. lokakuuta: "pieni kirkastuminen"

eliud_michelangelo-detail.jpgAurinko 23 astetta Neitsyessä muistuttaa meitä "pienestä kirkastumista" 16. syyskuuta vuonna 29. Jeesus käveli Eliudin kanssa, joka oli yksi tietävimpiä essealaisia. Keskiyön tienoilla Jeesus sanoi Eliudille, että hän tulisi ilmoittamaan itsensä, ja taivasta kohti kääntyen hän rukoili. Valon pilvi ympäröi heidät molemmat ja Jeesus kohosi säteileväksi valoksi. Eliud seisoi aivan hiljaa, äärimmäisen vaikuttuneena. Hetken kuluttua valo suli pois ja he jatkoivat kävelyään. 

Eliud, Jeesuksen läheinen ystävä ja luotettu, ei elänyt ristiinnaulitsemiseen saakka, mutta ehkä meitä tässä rohkaistaan olemaan itse Eliudeja, kulkemaan Kristuksen kanssa, valmiina luottamaan häneen.

Voit kuvitella olevasi itse Eliud, kävelemässä Kristuksen kanssa, auringon ollessa Neitsyessä, Sofian tähtimerkissä. Kosmisesti Neitsyt tarkoittaa, että jokin tulee hedelmälliseksi Tunnustele omaa halukkuuttasi luottaa intuitiiviseen luontoosi, sydämen tahdikkuuteen, joka on Neitsyen hyve.

Kuva: Michelangelon Eliud Sikstiiniläiskappelin freskosta. En ole kuitenkaan selvittänyt onko tämä varmasti se Eliud, josta tässä puhutaan.

Ma 7. lokakuuta

sinetti_sofia.jpgAurinko siirtyy Neitsyen kolmanteen dekaaniin, jota hallitsee Venus ja jolla on yhteys myös Käärmeeseen. Sitä vastaa Ilmestyskirjan näky, jossa nainen seisoo käärmeen päälle. Tämä nainen, Sofia, vastaa kiinalaisten armon jumalatarta, Kwan Jin, joka myös kuvataan ratsastamassa lohikäärmeellä.

Mars saapuu Leijonaan, mikä merkitsee tahdonvoimien heräämistä ihmisen aistiolemuksessa, egoististen toiveiden muuntumista myötätunnoksi. Ja se puolestaan merkitsee aistiolemuksemme kehittymistä kuuntelemaan sitä sydämemme ääntä, jossa elää meidän korkeampi minämme.

To 3. lokakuuta

Lokakuu alkaa Auringon noustessa Neitsyessä. Torstaina neliössä
ja oppositiossa olevat Aurinko, Pluto jajeesus_tissot_opettaa.jpg Uranus lähestyvät suurta pyhien syntymien ristiä: Matteuksen evankeliumin Jeesuksen syntymä Auringon ollessa 15 astetta Kaloissa, Neitsyt Marian syntymä Aurinko 16 astetta Neitsyessä ja Luukkaan evankeliumin Jeesuksen syntymä Aurinko 15 astetta Jousimiehessä. Kaksi esteiden planeettaa, Pluto ja Uranus ovat tänään tässä ristissä. Ne tuovat jumalallisen rakkauden ja ilmoituksen mahdollisuuksia, mutta ne voivat ilmetä myös vihana ja vastuksina. Me voimme tänään tuoda meditaatioomme muiston Luukkaan evankeliumin Jeesuksen rakkaudesta, Matteuksen evankeliumin Jeesuksen viisaudesta, Johanneksen henkisestä ilmoitusvoimasta (aurinkokeskeisesti mukana) sekä Neitsyt Marian puhtaudesta, jotka kaikki virtaavat yhdessä tänä päivänä.

Tänään Venus siirtyy Skorpioniin kutsuen meitä etsimään henkisiä totuuksia ilmiöiden pinnan takaa ja avaamaan sielumme jatkuvalle kasvulle ja kehitykselle. Rakkauden Venus oli Skorpionissa myös Magdaleenan ensimmäisen kääntymisen aikana.

Maalaus: Joseph Tissot

Lauantai 28. syyskuuta: Venuksen ja Marsin neliö

Lauantaina Venus 24 astetta Vaa'assa on neliössä Marsin kanssa 24 astetta Ravussa. Venus neliössä Marsin kanssa syventää puhetta, antaen sen tulla sisäisemmäksi ja sieluntäyteisemmäksi. Jeesus kutsui tämän aspektin vaikuttaessa viisi opetuslastaan, Pietarin, Andreaksen, Matteuksen, Filippuksen ja Tuomaan. Myös Sakkeuksen kutsui tapahtui tässä asemassa.

Kun Jeesus kutsui opetuslapsia tämän aspektin vallitessa, heitä kosketti syvästi Jeesuksen kautta ilmentyvä sielullinen syvyys. Heidän on täytynyt kokea Jeesuksen sanat kohtalon kutsuna. Venus kutsuu yhteen karmallisia ryhmiä ja Mars vahvistaa sanaa.

Venus Vaa'assa kantaa vaakaa, jonka tasapainokohdassa soivat kosmiset totuudet Mikaelin kautta valaisten tietä maailman kaaoksessa.

Mutta Juudas ei löytänyt tasapainokohtaa. Juudaan tullessa opetuslapseksi aurinko oli juuri astunut Skorpioniin, jonka piikki lopulta pisti Juudasta, joka oli täynnä henkilökohtaisen kunnian toivetta. Mutta hänellekin Mars puhui lempeästi Jeesuksen kautta, sillä Jeesus tiesi, että jonkun on täytettävä se tehtävä, joka Juudaalle lankesi.

Pyrkikäämme sielun tasapainoon ja antakaamme Marsin valaista tätä tasapainon tietä sanojemme kautta.

Torstai 26. syyskuuta: Sofia ja Nazorin herättäminen, auran puhtaus


divsoph.jpg

Aurinko 9 astetta Neitsyessä muistaa Nazorin herättämisen kuolleista 1. syyskuuta vuonna 32. Jeesuskulki vainiolle, jolla Nazor oli kuollut ja rukoili siellä. Palattuaan Nazorin asuntoon Jeesus ja hänen seuralaisensa löysivät siellä Nazorin istumassa arkussaan. Kristus oli mennyt sinne, missä Nazorin sielu ja henki vielä viipyivät hänen kuolemansa jälkeen.

Powellin mukaan meidän on hyvä suojata auramme tietoisella liittymisellä eteeriseen Kristukseen:

Vahvistukoon aurani uloin kerros.
Suojatkoon se minua kaikilta epäpuhtailta ajatuksilta ja tunteilta.

Tämä auran sinisen suojaavan kerroksen säteilyn mielikuva liittää meidät suoraan eteeriseen Kristuksen virtaamiseen itseemme. Tämä suojaus kutsuu myös Sofian (Neitsyen) suojaavaa viittaa  - joka muistuttaa eurytmian B-äänteestä, joka ilmenee voimakkaasti esimerkiksi saksan ja juutalaisten talo-sanoissa Bau ja Beth. Vahvistuva yhteys Kristukseen ja Sofiaan suojaa meitä näin kaikilta ympäristömme rappeutuneilta ajatusten, tunteiden ja tahdon voimilta. Tässä suojassa henkisen ohjauksen ääni on helpompi kuulla.

Puhdistamisen kautta tapahtuva parantaminen voi tapahtua myös matkan päästä, kuten Nazorin kohdalla. Uusia parantamisen voimia herää Sofian lahjoina. Nazoria neuvottiin hänen herättämisensä jälkeen olemaan ystävällisempi palvelijoilleen.

Myös me voimme säilyttää sisäisen ympäristömme puhtaampana olemalla kohteliaampia ajatuksissamme, tunteissamme ja teoissamme. Niin me voimme pitää elämämme lähempänä Äitimme elämää (Neitsyt). Myös elementaariset olennot, luonnonhenget ja heidän kehittyneemmät ystävänsä kaipaavat palvella hyvää ja katsovat meihin vapautustaan odottaen. Tänä torstaina me voimme olla erityisen huomaavaisia luonnonhenkiystäviämme kohtaan pukeautumalla itse Sofian siniseen viittaan. 

Huomaa, että tämä auran suojaaminen ja puhdistaminen ei siis tapahdu kuin ulkopäin, vaan oman ystävällisyyden, huomaavaisuuden ja kohteliaisuuden lisääntymisen kautta. Silloin pyytäessämme Sofian suojelusta se tapahtuu myönteisyyden ja meidän oman osallisuutemme kautta. Olemme mukana maailman puhdistamisessa, emme yritä vain työntää epäpuhtaita energioita ulos itsestämme.

Torstai 19. syyskuuta: Kalojen täysikuu - henkiset opettajat

Tänään täydenkuun päivänä aurinko on 1 aste Neitsyessä ja kuu vastakkaisella puolella taivalla 1 astetta Kaloissa. Täysikuu Kalojen merkissä muistaa kosmoksessa, miten Johannes Kastaja tunnisti Kristuksen. Yhdeksän päivää Jordanin kasteen jälkeen Jeesus ja hänen seuraajansa tulivat lähelle paikkaa, jossa kaste oli tapahtunut ja jossa Johannes Kastaja opetti. Kun Johannes etäältä näki Kristuksen, hän huusi: "Katso, Jumalan karitsaa!"

Niinkuin Johannes ilmoitti Kristuksen, on meidän
kaikkien hyvä muistaa tänä päivänä henkisiä opettajiamme,
kristus_vaeltaa_tissot.jpgjoita jatkuvasti astuu keskuuteemme. Kuu kantaa meidän karmallista velallisuuttamme, ja sen tiedottomista syvyyksistä meillä on vaara joutua pois siltä tieltä, jota enkelimme tahtoo meidän kulkevan. Jumalan Karitsa on täällä eetterikehossaan. Näemmekö ja tunnistammeko me hänet sen joen toisella puolella, joka erottaa meidän aineellisen maailmamme kuun eetterisistä piireistä?

Tässä täydenkuun ajassa, jossa auringon henkinen valo, maan todellisuus ja kuun eetterinen valo ovat samalla linjalla, on hyvä tunnustella, miten itse tunnistaa henkiset opettajansa.

Keskiviikko 18. syyskuuta: sisäinen ja ulkoinen näkeminen

Venus on konjunktiossa Saturnuksen kanssa 13 astetta Vaa'assa. Venuksen rakkaudellisuus Saturnuksen kohtalonsyvyyden kohdalla, taustanaan Vaa'an luovan liikkeen tasapainovoimat. Sokean nuorukaisen Manahemin parantamisen aikana aurinko oli 14 astetta Vaa'assa 6. lokakuuta vuonna 30, juuri vastakkaisella puolella kuin kaksi ja puoli vuotta myöhemmin ristiinnaulitsemisen aikaan.

Ennen syntiinlankeemusta eli erillisyyttä henkisestä maailmasta ihminen näki sisäisen silmänsä, otsakeskuksen voimin. Aineellisuuden piiriin lankeamisen jälkeen sisäinen näkeminen katosi ja ihminen alkoi nähdä fyysisillä silmillään. Manahem ei kuitenkaan tahtonut siirtää näkemistään ulkoiseen maailmaan ja hän syntyi sokeana. Kuitenkin Mahahemin usko Kristukseen sai aikaan sen, että hänen ulkonainen näkemisensä avautui ilman sisäisen näön sulkeutumista.

Tämän päivän kosmisessa asemassa me näemme Venuksen ja Saturnuksen elävöittävän sitä auringon oikeudenmukaisuuden henkistä valoa, joka loistaa tämän päivän konjunktion vastakkaisella puolella, ristiinnaulitsemisen aikana vallinneessa paikassa.

Venus hallitsee toiveluontoamme, Saturnus asettaa kohtalomme välttämättömyyden oikeudenmukaisuuden Vaa'alle. Se kysyy, olemmeko me valmiit heittämään syrjään egon aiheuttamat näkemisen harhat ja katsomaan maailmaa puhtaan rakkauden ja oikeudenmukaisuuden silmin, sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Tiistai 17. syyskuuta: aurinko siirtyy Neitsyeen.

Tänään aurinko siirtyy Neitsyen tähtikuvioon. Amerikkalainen William Bento kirjoittaa Steinerin Neitsyt-säkeistä "Katso maailmoja, oi Sielu!" seuraavasti:

Mitä enemmän me yhdistymme Luonnon, Naturan, olemukseen, sitä seuraaviin yhteisöllisen elämän rytmeihin ja tähtien taivaalliseen tanssiin yllämme, sitä enemmän ihmetystä ja kunnioitusta herää sielussamme. Tämä kokemus on enemmän kuin näkemistä, se on sukeltautumista tietoiseen osallisuuden mystiikkaan. Maailmojen mysteeri on tarkalleen sitä, minkä tietämistä sielun kaipuu etsii, ja niin tämä havaitseminen ei todellakaan ole paikallaan pysyvää, vaan sielun liikettä tunnettuihin ja tuntemattomiin maailmoihin.

- Ihmeellistä, miten nämä lauseet tuovat niin voimallisina mieleen sunnuntaisen ensi käyntini luontokeskus Haltiassa. Siellä modernin luonnonhavainnon liukuma luonnon syvyyksien elävään ja äidillisen mystiseen yhteyten toteutuu sielua puhdistavasti, ei pelottavana eikä hämärtävänä.

haltia_kosmos

Neitsyen hyve: Kohteliaisuus muuttuu sydämen tahdikkuudeksi.

Konstellaatio aurinko 19 minuuttia Neitsyessä on asema, jossa kuu oli Kristuksen erämaakiusausten alkaessa. Anna Katharina Emmerick kuvaa, miten Jeesus noiden 40 päivän aikana ei kertaakaan katsonut houkuttajiaan, vaan suuntasi katseensa alituisesti Isään, puhutteli aina suoraan häntä. Se kehottaa myös meitä pitämään huomiomme maailmaan virtaavassa Valossa ja Rakkaudessa.

Onko todellakin niin, että vaikka olemme tietoisia tämän maailmaan puutteellisuudesta, meidän toimintamme lähteen tulee olla se sisäinen maailman alkulähteestä virtaava valo ja rakkaus, jotka täyttävät meidän sielumme niin, ettei meidän tarvitse jäädä maailman houkutusten sitomaksi myöskään siinä, minkä koemme vialliseksi, sillä eikö viettelys yhdellä tavalla ole juuri ryhtymistä taisteluun pahaa vastaan!

Kuva: kännykkäkuva luontokeskus Haltiasta, Matti Kuusela

Sunnuntai 15. syyskuuta: polvistuminen

Astrosofisen kalenterin mukaan seuraava henkinen viesti on yhteydessä tänä päivänä tapahtuvaan Merkuriuksen ja Uranuksen oppositioon. Jeesuksen taivaanseenastumiseen saakka hänen opetuslapsensa ottivat vastaan Neitsyt Marian siunauksen seisten. Taivaasenastumisen jälkeen he ottivat siunauksen ennen ja jälkeen päivän työtään Marialta polvistuen, tai milloin tahansa he lähtivät talosta tai palasivat sinne. Tuona aikana opetuslapset työskentelivtä erityisesti Betsaidan altaalla pyhittäen vettä ja kastaen ihmisiä.

Jos ymmärsin oikein, taivaaseenastumisen jälkeen alkaa Marian syvä liittyminen Sofiaan, naiselliseen maailmanviisauteen, ja tällaiselta henkilöltä siunaus otetaan vastaan polvistuen. Sunnuntai on hyvä päivä polvistua Sofian edessä saamaan lohtua ja löytääkseen voimaa ja rohkeutta saada uusia ilmoituksia Uranukselta, maailman ulkoisten harhojen takaa. 

Maanantai 9. syyskuuta: Marsin ja Saturnuksen neliö

Tänään maanantaina Marsin ilmaisuvoimat Ravussa ja Saturnuksen syvät kohtalonvoimat Vaa'assa ovat neliössä keskenään, tai suorassa kulmassa, mikä merkitsee eräänlaista liikkumattomuuden tasapainoa. Tässä on samoja piirteitä kuin Tshernobylin ydinkatastrofin ja Lasaruksen herättämisen suhteessa. Se taas merkitsee maanalaisten vielä kesyttämättömien voimien ja henkisen kasvun voimien vastakkaisuutta. Ilman Kristukselta säteileviä suojelevia voimia maanaliset voimat hajoittaisivat meidän kulttuurimme.

Hyvien kehitysvoimien vahvistamiseksi meidän on ryhdyttävä luomaan eetterisen
Kristuksen kautta yhteyttä res_lazarus.jpgmaan hyviin voimiin, Äidin kultaiseen sydämeen maan syvyyksissä. Hyvin konkreettisesti ajatellen Äiti on hengittänyt auringon substanssia maan syvyyksien ytimeen. Tämä kultainen substanssi tulee aikanaan luomaan tulevaisuuden tähden, jota hengentieteessä nimitetään Vulkanukseksi. Se tulee olemaan aikaa, jolloin maa on täyttänyt tehtävänsä planeettana ja on valmis tulemaan Rakkauden planeetaksi, Auringoksi.

Tänään muistamme, miten jo Läsarus kävi Äidin luona vihkimyksessään, muodostaen perustan ruusuristille, maasta kohoaville uusille herättäville ja puhdistaville voimille. Puhdistuminen tapahtuu Marsin kautta, tekojen ja ilmaisun kautta, ja kun se liittyy uskollisuuteen maata kohtaan, silloin me olemme uskollisia myös omaa kohtaloamme kohtaan, jota Saturnus-voimat kantavat.

Perjantai 6. syyskuuta: Venus ja Neitsyt

Venus konjunktiossa Spican kanssa 29 astetta Neitsyessä. Tässä taivaallisessa asemassa Jeesus vieraili kahden vielä elossa olevan maagin luona 12. syyskuuta vuonna 32. Vanha selvänäköisyys näki Neitsyen nuorena naisena, joka pitää vasemmassa kädessään vehnäntähkäkimppua. Tähkän kärkenä on Spica (kuvassa punainen nuoli), Kuva kertoo, miten taivaallinen neitsyt kantaa naisellisen viisauden mysteeriä, jonka hedelmänä Spica loistaa meille siunaavasti tämän viisauden rakkautta ja armoa.

Naisen jalkojen alla kiemurtaa elämänvoimien Käärme.
Se kertoo meille siitä, miten löytääksemme vehnästä virgin_spica.jpgversovan jokaipäiväisen henkisesti ravitsevan leipämme me emme saa vajota käärmeen voimien valtaan. Siksi tämä päivä kutsuu meitä heräämään jumalallisen naiseuden kokemukseen sekä sisäisesti että luonnossa, niin maan syvyyksissä kuin taivaan korkeauksissa.

Venus konjunktiossa Neitsyen Spican kanssa puhuu siitä viisaudesta, joka pulppuaa rakkauden tunteen kautta. Meidän on uskallettava tuntea yhä enemmän. Kun me olemme sovussa totuuden kanssa, kun meille alkaa tulla itsestään selväksi se totuus, että hyvää voi syntyä vain sen kautta, mikä on myös totta ja oikein, seuraava askel totuuden tiellä on kauneus, joka on syntyy (kauneuden) tunteen voimien luomuksena. Siihen meitä opastaa juuri naisellinen viisaus, niin kuin miehin viisaus opasti totuuden kokemiseen.

Viimeisenä iltana ja yönä ennen Jordanin kastetta Jeesuksen keskustellessa Neitsyt Marian kanssa Aurinko oli konjuntiossa Spican kanssa. On helppo ymmärtää tämän taivaallisen kuvan suuruus: Jeesus auringon ja Neitsyt Maria Venus-voimien edustajana Neitsyen tähtikuviossa, eli siinä missä uusi kosminen elämä lähtee syntymään. Siinä kosminen miehinen ja naisellinen viisaus olivat tasapainossa. Mutta nyt, kun Venus on auringon kohdalla, meidän on elävöitettävä itsessämme nimenomaan tunnetta, mutta tunnetta jota henki ohjaa, se on tunnetta, joka ollakseen ravitsevaa, ei saa vajota Käärmeen kosmisen tietoisuuden valtaan.

Kuvittele tänään tuota Neitsyen kosmista tähteä henkisen ravinnon voimana.

To 5. syyskuuta: Jeesus ja fariseukset

Syyskuu alkaa auringon ollessa Leijonassa ja ulompien planeettojen, Uranuksen, Neptunuksen ja Pluton ollessa taantumassa, eli ne kulkevat taivaalla normaalia kulkusuuntaansa vastaan. Torstaina on uusikuu 18 astetta Leijonassa, ja koska uusikuu merkitsee sitä, että aurinko on silloin kuun takana, vaikka näkymättömissä horisontin alapuolella, silloin myös aurinko on 18 astetta Leijonassa.

Tämä asemamuistuttaa meitä siitä, miten fariseukset kääntyivät Jeesusta vastaan 30. elokuuta vuonna 30.

tissot-the-captain-and-the-mate.jpgFariseukset nostivat kiistan avioerosta kysyen miten on mahdollista, että Mooses antoi kansalle avioerosäädöksen, vaikka Jumala kieltää eron. Jeesus vastasi, että Mooseksen päätös oli tarpeen ihmisten kovasydämisyyden takia, mutta alunperin niin ei ollut.

Ihmisen jakautuminen kahteen sukupuoleen tapahtui vasta suhteellisen myöhään, vasta luomispäivien jälkeen. Eroa miehen ja naisen välillä ei ollut vielä silloin, kun luomisen kuudentena "päivänä" ihmisolemus syntyi elohimin (muodonhenget, suuri henki) yhteisenä tarkoituksena. Silloin kehollinen olemus oli kaikille ihmisille samanluontoinen, fyysinen keho nykyistä eteerisempi ja joustavampi, eetterikeho taas hieman tiheämpi kuin nykyisin. Kun jumalat siis sanoivat, "Luokaamme ihminen", se tarkoitti tätä kaksisukuista olentoa, josta myös sanotaan, että "mieheksi ja naiseksi hän loi hänet, ihmisen". Vasta myöhemmin erityisesti Jahve-elohimin vaikutuksesta ihmiskeho tiivistyy niin, että ihminen syntyy vielä aineellisemmalle tasolle. Fyysinen keho tulee aineellisemmaksi ja eetterikeho erillistyy siitä selvästi omalla näkymättömällä tasollaan. Tässä vaiheessa syntyy kaksi sukupuolta. Miehen keho on voimakkaammin maallistunut, mutta naisen keho jää kosmisemmaksi voidakseen ylläpitää kykyä uusien ihmisolemusten synnyttämiseen.

Muodonhenget siis synnyttivät ihmisen aluksi omaksi kuvakseen, mutta saavuttaakseen vapauden ihmisten oli irtaannuttava heistä ja laskeuduttava vielä alemmaksi. Mutta välttääkseen joutumisen kokonaan aineellisen maailman lumoamaksi, syntyi tämä mahdollisuus kahden prinsiipin sopusointuiseen yhdessäelämiseen. Sen voi nähdä miehistä henkisyyttämme edustavan Kristuksen ja naisellista sieluamme edustavan Sofian yhteistoimintana Karitsana ja hänen morsiamenaan. Näin ihminen ei voi erottaa sitä, minkä jumala on liittänyt yhteen.

Journal for Star Wisdom jatkaa näin:

"Ehkä se, mitä Mooses tunnisti kansassaan, oli se että jotkut olivat tulleet niin jäykiksi ja kovasydämisiksi, että he aiheuttivat kärsimystä sielulleen, vaimoilleen. Ja tämä ero sisäisestä Sofiasta on sisäisen avioliiton rikkomista siinä henkisessä maailmassa, jossa Kristus ja hänen Morsiamensa elävät yhtenä. Siksi annettiin mahdollisuus julkisesti irtaantua avioliitosta." Ja seuraavana päivänä tämän kohtaamisen jälkeen fariseukset pyrkivät surmaamaan Jeesuksen, koska heidän sydämensä olivat niin kovettuneet.

Leijonassa tapahtuva uusikuu antaa sydämillemme mahdollisuuden jälleen herätä yhteisyyteen. Voimme meditoida henkemme ja sielumme ykseyttä, joka heijastuu kaikkiin ympärillämme, erityisesti puolisoihimme.

Tämä on päivä kunnioittaa sekä miekkaa (sisäinen selkeys) että maljaa (vastaanottaminen, hyväksyminen, suvaitsevaisuus, rakkaus) sisäisyydessämme. Niinkuin meillä jokaisella on toisen sukupuolen olemus sisäisyydessämme ja toinen avautuu ulospäin, samoin me jokainen Graalin ritareina tarvitsemme sekä hengen miekkaa että sielun maljaa etsiessämme Kristusta ja Sofiaa.

Kuva: Joseph Tissot.

Ke 28. elokuuta

Aurinko 10 astetta Leijonassa. Auringon ollessa tässä asemassa paransi Jeesus 3. elokuuta vuonna 30 aatelismiehen pojan, mistä Johannaksen evankeliumi kertoo, 4, 46-54. Tässä toisessa ihmeteossaan Kristus paransi perinnöllisyysvirran, mikä merkitsee nykyisyyden vaikuttamista menneisyyteen. Aatelinen Selatiel oli antautunut täysin kuninkaansa palvelukseen. Hän tuli pyytämään Jeesusta parantamaan poikansa Joelin, jonka kuningas, Zorobabel, oli adoptoinut.

Selatiel on kuninkaanmies, mikä tarkoittaa, että hän oli antanut
pois oman minänsä tullakseen täysin kuninkaansajesus_healing_noblemans_son_tissot.jpg minän palvelijaksi, mikä heikensä hänen omaa minäänsä. Isän minän heikkous heikensi pojan kehoa, Pojan veri oli liian heikkoa kantamaan hänen minuuttaan ja siksi hänen verensä tulehtui. Sairaana poika toisti yhä uudelleen: "Jeesus, Nasaretin profeetta, on ainoa joka minut voi parantaa."

Epötoivoisena Selatiel ratsasti etsimään Jeesusta, joka sanoi: "Mene, poikasi elää."

Kun Selatiel kysyi, onko se todella totta, Jeesus vastasi: "Usko minua, juuri tällä hetkellä poikasi on parantunut."

Ylimyksen usko Kristukseen paransi hänen oman minänsä voimaansa  ja samanaikaisesti se paransi hänen poikansa. Jeesus Kristus antoi ylimykselle uuden nimen. Basilikoksen eli kuninkaanmiehen sijaan hänestä tuli nyt isä, oman talonsa isä. Tämä isyys ei merkitse ainoastaan vastuuta fyysisessä maailmassa, vaan se on myös nimitys henkiseen vastuuseen kodissa. Kertomus opettaa, miten ehdottoman tärkeää isän on olla lapsille henkinen auktoriteetti. Parantuminen tuo esiin ylhäältä virtaavan Kristuksen minävoiman vallan yli perinnöllisyyden voimien.

Tänään me voimme miettiä, miten olemme saattaneet luopua osasta minävoimaamme jonkin perinnöllisyyteen liittyvän syyn takia, tai saadaksemme jotain etua tässä maailmassa. Onko meistä tullut jonkun toisen henkilön, verenperinnön tai yhteisön edustaja, kuu, joka heijastaa jonkun toisen valoa? Olemmeko me kuita vai aurinkoja? 

Luonko minä itse vain olenko jonkun toisen ohjauksessa? Olenko ottanut vastuun olla lapsilleni todellinen isä?

Ja tämä siis tapahtui auringon ollessa 10 astetta Leijonassa, kosmisten sydänvoimien alueella.

Kuva: Tissot

Su 21. heinäkuuta: Amen-sanan merkitys

Auringon ollessa 4 astetta Ravussa Jeesus opetti Amenen merkitystä. Se on ilmaisu, jolle on esitetty runsaasti merkityksiä ja eri muotoja. Se muistuttaa suurta itämaista mantraa AUM ja on ollut puhetta myös siitä, että sen oikeampi muoto olisi AMEIN. Se oli minulle merkittävä kokemus, koska lapsena koin ja lausuin sen aina tuossa muodossa. Järkytys oli suuri, kun vasta kansakoulussa joku sanoi minulle, että se on AMEN, mikä minusta tuntui aivan mahdottomalta. Uskoin vasta kun itse luin sen raamatusta, tai uskoin että se siellä on niin.

Amen sanan henkiset tulkinnat johtavat vahvasti kokemukseen, että Amenen eleessä on mukana avautuminen ja sulkeutuminen. Se on kosminen ele, Kristuksen kosminen asu. A avaa tietoisuuden maailmalle, M tunnustelee henkisin käsin kaikkeuden ja elämän välistä suhdetta, E laskeutuu oman olemuksen piiriin ja tiivistää sen niin, että sulkeutuessani omaan itseeni voin samalla rakastaa muita. Minun rakkauteni ei voisi olla olemassa ellen tuntisi myös itseäni maailmassa, ja lopuksi N koskettaa maata, mutta pitää sen samalla jalkojemme alla. Me olemme tavallaan maan peilikuva, ja niin kuin me nykyaikana jo maata ja maaäitiä olemme oppineet rakastamaan, maailman polariteeteissa me suljemme ulkopuolellemme, alapuolellemme myös sen pahan N-äänteen avulla, jota emme vielä kykene muuntamaan hyväksi. Silti N-äänteessä on myös arvokkuutta ja tunnustusta: ilman pahan olemassaoloa ei hyvä voisi kehittyä, eikä olisi mitään keskitietä, jota kulkea.

Näin AMEN on dynaaminen tasapaino, joka aina palauttaa meidät oikealle paikallemme. Näin AMEN sopii erinomaisesti juuri Ravun merkin voimaan, jossa vallitsee eteenpäin ja taaksepäin kokemisen yhteys, samoin rintakehän sisätilan ja ulkopuolisen tilan kokemus. Sisään ja ulos.

Ma 8. heinäkuuta: seitsenvuotiaan tytön herättäminen

Uusikuu 21 astetta Kaksosissa. Tällä kohtaa auringon kulkua paimenkylässä Jerikon luoteispuolella Jeesusta lähestyi mies, jonka tytär oli kuollut. Tytär oli seitsenvuotias. Jeesuksen seurassa olivat Pietari, Jaakob ja Johannes, nuo kolme, jotka olivat olleet mukana Jeesuksen kanssa myös kirkastuksessa.

Jeesus meni miehen taloon, jossa tytön ruumis lepäsi. Hän asetti kätensä tytön pään päälle ja toisen hänen rinnalleen ja osoitti rukouksensa taivasta kohti. Ja lapsi nousi ylös, elävänä. Silloin oli täysikuu, aivan kuten oli ollut Jairuksen tyttären herätyksessä.

Uusikuu ja täysikuu ovat tärkeitä linjauksia, jotka mahdollistavat henkisestä maailmasta maan päälle.Lasaruksen herättäminen taas tapahtui uudenkuun aikana, jollainen vallitsee tänään. Uusikuu siis tarkoittaa, että aurinko on sillä tavoin kuun takana, että se ei valaise sen meille näkyvää pintaa lainkaan. Se on kuin uusi alku, jonka jälkeen valo kuun pinnalla alkaa jälleen laajentua, ensin ohuena sirppinä. 

Erikseen on mainittu tässä yhteydessä että kysymyksessä on pakanalapsi, siis tuolloin ei-juutalainen. 

Jeesus sanoi näille kolmelle apostolille, jotka olivat olleet todistamassa hänen kirkastustaan, että heidän tulisi tehdä hänen nimessään niin kuin hän teki. Se näyttää tarkoittavan, kirkastaessamme astraalikehomme me saamme ottaa vastaan taivaallista mannaa henkisestä maailmasta. Se valmistaa meitä parantajina jopa herättämään kuolleita, Kristuksen nimessä. Mutta ennen kuin se on mahdollista, on meidän puhdistettava sieluruumiistamme kaikki pimeys, josta kohoaa tehtävä kohottaa ensin itsemme kuolleista, olla halukkaita työskentelmään oman sielumme puhdistumiseksi ja valaistumiseksi.

Tämä on sielunvoimien puhdistumisen ja heräämisen päivä, joka aikanaan tapahtui kuusi viikkoa ennen Lasaruksen herättämistä, sitä ennakoiden.

La 6. heinäkuuta: Siriuksen päivä

Hei ystävät. Lauantaina aurinko on tullut 19 asteeseen Kaksosissa. Se on suunta, jossa sijaitsee taivaamme kirkkain tähti Sirius. Toisin sanoen Aurinko ja Sirius ovat konjunktiossa lauantaina. Vanhoille egyptiläisille Sirius oli Isiksen tähti, ja Isis puolestaan oli Sofian eli maailmanviisauden ilmennys. Kristillisesti Sirius on Mestari Jeesuksen tähti. Ja kuka taas on Mestari Jeesus?

Tiedämmehän että se Jeesus, johon kosminen Kristus laskeutui Jordanin kasteessa, oli hyvin erityinen olento. Hän oli fyysiseltä keholtaan, elämänvoimakeholtaan ja sielukeholtaan parasta, mitä ihmiskunta saattoi tarjota Kristuksen asuinsijaksi maan päällä. Jeesuksen varsinainen yksilöllisyys, se joka asui hänessä minuutena temppelikohtauksesta yöhön ennen Jordanin kastetta, oli Zarathustra, suuri tähtiviisas, joka oli ollut valmistamassa Kristuksen tuloa maan päälle jo vuosituhansia.

Zarathustra oli kaikkein kehittynein ihmissielu, jolla oli ollut syvä yhteys esimerkiksi Persian, Egyptin ja Israelin valtakuntien perustamiseen. Hän oli siis se, joka valmisti Jeesuksen olemusta Kristuksen laskeutumista varten, ja hän on se, joka tunnetaan nyt mestari Jeesuksena.

Siriuksella, meidän auringollamme ja maan sydämessä sijaitsevalla mysteerivaltakunnalla, Shamballalla, on syvä yhteys. Kun maa, aurinko ja Sirius linjautuvat fyysisesti, voimme kuvitella, miten se luo vahvan yhteyden korkeuksien Tyttären ja maan syvyyksien Äidin keskinäiselle keskustelulle auringon kautta.

Voimme siis kokea lauantaina valtavan kosmis-maallisen viisauden valon, mutta sillä on myös varjopuolensa. Viime vuonna vastaavana auringon ja Siriuksen konjunktion päivänä presidentti Obama allekirjoitti määräyksen, joka takasi hänelle oikeuden soluttautua kommunikaatiojärjestelmiin. Nyt me jo tiedämme, miten laajasti tuo vakoilu ulottuu yli koko maapallon aina yksityisten ihmisten tietokoneisiin saakka. Mitä se merkitsee? Henkisesti katsottuna sähköiset kommunikaatiojärjestelmät käyttävät alimaallisuuteen vangitun valon voimia.

Kun aurinko on konjuntiossa eli samalla linjalla Siriuksen kanssa, me muistamme säteilevän valon (mikä on yksi Zarathustran nimiä) korkeampaa muotoa, joka toimii henkisen ilmoituksen parissa. Mutta samalla meidän on hyvä olla tietoinen siitä varjosta, jonka tämä korkea henkisen tietoisuuden valo luo maan alisten kuolleiden voimien piiriin.

 

Ke 19. kesäkuuta: kosminen helluntai

Aurinko on saapunut 3 asteeseen Kaksosissa,
mikä on sama asema kuin alkuhelluntain aikana,
joka tapahtui 24. pentecost_340_mildorfer.jpgtoukokuuta vuonna 33. Tätä päivää voimme siksi pitää kosmisena helluntaina, joka on tullut monille hyvin tärkeäksi. Tuona päivänä Maa oli täsmälleen Auringon ja oman Linnunratamme keskuksen eli galaktisen keskuksen välissä.Voimme ymmärtää sen niin, että silloin Isän voimat vaikuttivat Linnunradan suuresta keskusauringosta ja Pojan voiman auringon kautta, niin että kosminen henki saattoi virrata Marian täysin puhtaan sielun kautta opetuslasten kahdentoista piiriin.

Tulenliekit kertovat siitä, mitä kosminen minävoima täytti opetuslapset niin, että heistä tuli apostoleita. Se tarkoittaa, että he eivät opettaneet vain sitä, mitä he olivat oppineet, vaan nyt heillä oli omasta yksilöllisestä minuudestaan käsin yhteyden Kristus-minään, mikä antoi heille mahdollisuuden opettaa ja vaikuttaa kukin yksilöllisellä tavalla. Ja tuo mikä tapahtui kaksituhatta vuotta sitten pienelle piirille, on nyt tapahtumassa koko ihmiskunnalle: yksilöllisen henkisen tietoisuuden herääminen.

 

Ma 20. toukokuuta

Tänään on päivä, jolloin Plejadit eli Seulaset ovat konjunktiossa auringon ja kanssa. Se merkitsee hyvin kauniiden energioiden vahvistumista maassa: naisellisten, hoitavien, taiteellisten ja henkistä kasvua edistävien.

Mutta Uranus on 16 astetta Kaloissa neliössä Pluton kanssa, joka sijaitsee 16 astetta Jousimiehessä. Tällä Pluton ja Uranuksen asemalla on vallankumouksellinen vaikutus. Ranskan vallankumous, Irlannin suuri perusnakato, Gandhin suolamarssi ja kuuden päivän sota ovat esimerkkejä Uranuksen ja Pluton erityyppisistä yhteisvaikutuksista.

Kristuksen elämässä taas Pluto oli tällä kohden helluntain aikana 24.5.33. 

Pe 17. toukokuuta

Aurinko siirtyi Härän merkkiin keskiviikkona ja nyt perjantaina se on ennättänyt 2 asteeseen Härässä. Se on asema, jonka vallitessa Neitsyt Maria otti vastaan ensimmäisen kommunionsa tai ehtoollisensa 23. huhtikuuta vuonna 33. Se tapahtui tasan kolme viikkoa Kristuksen suorittamassa ehtoollisesta heti puolenyön jälkeen. Pyhän sakramentin toimitti Pietari ja sen aikana Jeesus ilmestyi Marialle. Myöhemmin Maria vetäytyi huoneeseensa rukoilemaan ja aamun lähestyessä Kristus ilmestyi hänelle jälleen ja antoi hänelle suojelevan voiman kirkon suhteen valon virratessa Kristuksesta Mariaan.

Härkä hallitsee ihmisen kurkun aluetta, joka on yhteydessä sekä puhumiseen (ja muuhunkin ilmaisuun) sekä kuuntelemiseen. Se mahdollistaa Jumalan sydämen kuuntelemisen, joka oli ominaista juuri Neitsyt Marialle. Kun henkinen kuuleminen tapahtuu sisäisen hiljaisuuden tasapainossa, voimme ymmärtää myös tämän tapahtuman valmistuksen helluntain pyhän hengen virtaukselle, joka tapahtui juuri Marian kautta.

Perjantain meditaatio on erinomainen aika harjoitella jumalan sydämen kuuntelemista sisäisessä tasapainossa.

La 4. toukokuuta

Aurinko kulkee edelleen Oinaan Kristus-merkissä, aina
toukokuun puoliväliin saakka, jolloin se siirtyy Härännicodemus.bmp tähtimerkkiin. Viikon alun kosminen asema vastasi alkupääsiäisen taivaanvoimia. Lauantain aurinko 19 astetta Oinaassa muistaa päivän, jolloin Jeesus vuonna 30 keskusteli Nikodemuksen kanssa.

Su 28. huhtikuuta: Ristiinnaulitsemisen kosminen asema

Lauantain aurinko oli samassa kohdassa eläinrataa, josa se oli Kristuksen historiallisen viimeisen ehtoollisen aikana, mitä olisi oikeampi kutsua Ensimmäiseksi tai ensimmäiseksi uudeksi ehtoolliseksi, sillä silloin Kristus toimitti vanhan ehtoollisen jälkeen ensimmäisen uuden ehtoollisaterian, jossa Kristus itse oli läsnä, lampaan sijasta, elävänä todellisuutena. Se on se pyhän leivän ja viinin ateria, joka lisäksi muistuttaa siitä yhdestä ainoasta uudesta käskystä, johon Kristus nyt tiivistää koko Vanhan testamentillisen opetuksen ja käskyjen uuden kukinnan: Rakastakaa toisianne ... niin kuin minä olen teitä rakastanut. Se tarkoittaa, että nyt jokaisella ihmisellä, jokaisella ihmisyksilöllä maan päällä on kyky rakastaa, vanhoista perinteistä vapaana ja riippumattomana.

Tänään sunnuntaina Aurinko on edennyt 14 asteeseen Oinaassa, joka on sama kohta kuin alkuperäisenä pitkänäperjantaina, tienä joka lähtee Getsemanen puutarhan kirkastuksesta ja päätyy oikeudenkäyntien kautta ristille. Tämän päivän aurinko muistaa kosmisesti tuon järisyttävän päivän 3.4.  vuonna 33, jolloin Kristus varsinaisesti syntyi maan päälle. Ristiinnaulitsemisessa hänestä tuli kokonaan maan olento. Aika Jordanin kasteesta tähän saakka vastasi odotusaikaa, jossa hän suuresta henkisestä aurinko-olennosta oli muuntamassa maan olennoksi, ja maan ihmiseksi.

Tämä syntymä maahan alkoi laskeutumisella tuonelaan, maan syvyyksiin - se oli aika, jolloin henkiset maailmat pidättivät henkeään ihmetelläkseen, tulisiko Jumalan poika enää koskaan ilmaantumaan takaisin Maan pimeydestä. Sillä tuolloin Maa oli todellakin pimeä. Luomisen valo ei ollut yltänyt maan sisuksiin saakka ja vasta nyt Kristus matkallaan valaisi maan sisustan ja siitä tuli sellainen kuin se nyt on - tai ainakin lähes sellainen. Samalla se myös merkitsi vanhan shamanistisen ajan loppua: maan alinen ei enää ollut samanlainen pimeä ja kuolemanvaarallinen paikka kuin aikaisemmin. Nyt sielläkin loisti jo Kristuksen valo.

Niin kuin Kristus vuotuisen ajan kierrossa tänään laskeutui maan alisiin piireihin valaistakseen ne, samoin on tämä hyvä päivä jokaiselle laskeutua katsomaan omaa pimeyttä, omaa kipua ... yksinkertaisesti vaikka istua, sulkea silmänsä ja oman minuutensa valossa kohdata rakkaudellisesti kaikki se, mitä ajatuksina, tuntemuksina tai tahtona nousee esiin. Se on sitä, puhdistumista, johon meidät jokainen on kutsuttu ja joka tulevaisuudessa tulee yhä enemmän meidän työksemme, oman alitajunnan puhdistaminen. Mitä enemmän me teemme sitä vapaaehtoisesti, sitä parempi ... ja sitä helpompaa ja tehokkaampaa se on.

AURINGON 13 ASTEESSA OINASTA OPPOSITIO SATURNUKSEN KANSSA 13 ASTETTA VAA'ASSA. Sattuu siis vielä niin, että varhain tänä aamuna dramaattinen elämän ja kuoleman Saturnus, joka on myös yhteydessä koko aurinkuntamme karmaan, katsoo maata auringon täysin valaisemana lännestä. Tänään ja aina 4. toukokuuta saakka myös Merkurius, Mars ja Venus ovat kokoontuneita Kristuksen merkkiin Oinaaseen - jonka kautta Kristuksen kerrotaan astuneen meidän universumiimme. Edelleen tänä aikana Saturnus on myös lähinnä maata kierrossaan.

Kaikki tämä kutsuu meitä vahvistamaan tahtoamme rakkauden voimalla - vahvistamaan rakkauden voimien työskentelyä sekä koko maassa että ihmiskunnassa, ja jokainen omassa itsessään ja omassa elämässään.

Pe 26. huhtikuuta: Viimeisen voitelun ilta - Magdaleena / Juudas

Auringon saavuttua 12 astetta Oinaaseen Maria Magdaleena antoi Jeesukselle
hänen viimeisen voitelunsa, mikämary-magdalene-1490.jpgblog.jpg saattoi käyntiin Juudaksen petoksen. Tämän työn Magdaleena teki suuresta sisäisestä antaumuksesta, josta Jeesus lausui, että missä hyvänsä maailmassa tätä evankeliumia julistetaan, siellä myös muistetaan tämä Magdaleena teko. - Ja ellemme me sitä muista, onko niin että meiltä puuttuu jotain aivan olennaista?

Tässä herää hirmuinen ajatus, joka on aivan omani eikä peräisin Star Wisdom -kalenterista, siis ajatus, että olemmeko me ehkä sittenkin lähempänä Juudasta kuin Mariaa, jos siis unohdamme hänen tekonsa. Ja koska luulen, että moni muukaan meistä, joka pitää Marian tekoa suurenmoisena, ei ehkä sittenkään oikein oivalla, että se on NIIN tärkeä!

Joka tapauksessa vastakkain ovat Magdaleenan antaumus ja Juudaan kyvyttömyys nähdä sitä mikä on todella merkittävää ja ikuista. Marialta vaadittiin suurta rohkeutta toimia tulevaisuuden puolesta siinä, missä jotkut arvostelevat sitä.

Nyt kun Kristus on Maan elämänvoimien kentässä, onko meillä rohkeutta olla enemmän Magdaleenoja kuin Juudaksia - tässähän se kysymys tuli kalenterissakin? Eilisen täydenkuun orjantappurakruunu vaikuttaa edelleen lähes täyden kuun loisteessa.

To 25. huhtikuuta: täysikuu - miten itse heijastan maailmaan sisäistä totuuttani

Hei ystävät, tervetuloa uuden tähtiviisauden pariin. Seuraamalla tätä sivua ja erityisesti eläytymällä tähtitaivaan ja Kristuksen elämän suurten tapahtumien yhteyteen olet mukana luomassa uutta kosmista elämää. Torstaina on jälleen täysikuu, joka loistaa nyt 10 astetta Vaa'an tasapainossa, vastapäätä Aurinkoa, joka on edelleen 10 astetta Oinaassa. Tähän liittyy kuunpimennys, joka on näkyvissä Afrikasta Euroopan ja Aasian kautta Australiaan.

Kuu oli 10 astetta Vaa'assa silloin kun orjantappurakruunu asetettiin Kristuksen
päähän 3. huhtikuuta vuonna 33.
 Se oli Kristuksen kärsimyksen kolmas vaihe, joka on yhteydessä kurkkukeskukseen ja Sanaan.

Rohkeuttamme ilmentää tilallisesti taso, joka on pystysuorassa edessämme, antaumusta taas vastaava taso selän takana. Näiden molempien kautta kiertää pään ympärillä oleva kruunu ilmentäen antaumuksellista rohkeutta. Sitä tarvitaan lankeemuksen kahden perustavanlaatuisen vaikutuksen - pelon ja häpeän - voittamiseksi.

Paratiisista karkottamisen jälkeen juuri pelko kääntää meidät pois hengen valosta, ja tämä kyvyttömyys seistä valossa täyttää meidät häpeällä. Häpeä saa meidät kääntymään pois paratiisista ja pelko estää meitä lähestymästä sitä. Mutta nämä kaksi voima kohoavat kuin siivilleen silloin, kun pelko muuttuu kunnioitukseksi ja häpeä omaksitunnoksi tai tietoisuudeksi. Molemmat voimat ovat askeleita meidän kehitystiellämme!

Näihin kahteen askeleeseen liittyy vielä suurempi tapahtuma, sisäisen vartijan kohtaaminen. Tietoisuuden ja kunnioituksen herättyä meissä me saamme kohdata olennon, jota nimitetään Kynnyksenvartijaksi. Tämä vartija antaa meille siivet, joiden avulla me voimme ylittää sen kuilun, joka erottaa aistimaailman ja henkisen maailman,.

On tosin mahdollista kulkea henkiseen maailmaan myös ilman henkisen vartijan kohtaamista, mutta ilman hänen antamaansa apua ihminen on henkisessä maailmassa kuin maallisten energioiden kuplan sisällä. Hän näkee miten henkisen maailman tapahtumat heijastuvat tuohon kuplaan, mutta kun hän ei ole todella läsnä, hän ei ole myöskään tietoinen siitä, mitä todella tapahtuu ja mitä nuo maallisen tietoisuuden pintaan heijastuvat kuvat todella ovat hengen kannalta.

kristus_orjantappurakruunaus.jpg


Vartijan kohtaaminen herättää meidän henkiseen tiedostamiseen, mysteerien ymmärtämiseen. Kun vartija näkee, että olemme valmiita todelliseen tietoon maailmasta, meidät kruunataan totuudella ja meistä tulee totuuden edustajia maailmassa.

Asettuminen oman kunnioituksen ja omantunnon tasojen - rintataso ja selkätaso - väliin on omiaan herättämään maailmassa pelkoa ja häpeää, ja siksi selkäpuolen ja etupuolen yhteen liittävä kruunu muuttuu maailmassa orjantappurakruunuksi.

Silloin ne, jotka kantavat itsessään henkistä totuutta maailmassa, orjantappurakruunua, on voitettava itsessään häpeä ja pelko maailman edessä, aivan kuin heidän oli voitettava häpeä ja pelko Vartijan edustaman omantunnon henkisen tietoisuuden edessä. Nyt heidän ei tule enää antautua kiistelyyn siitä mikä on totta, eikä myöskään mennä piiloon ja kätkeä omaa tietoisuuttaan, vaan nyt on aika olla sitä mitä on, rauhallisesti ja tasapainoisesti. Edessä ja takana merkitsee: ei hyökkäävää askelta eteenpäin, ei pelokasta askelta taaksepäin. Olet vain totuudessasi. Orjantappurakruunu päässä merkitsee seisomista totuudessa.

Se on myös uuden arvokkuuden kokemus, Ihmisen pojan arvokkuutta.

Tämä torstain täysikuu Oinaan pääntietoisuuden ja Vaa'an elämäntietoisuuden välillä - ja etenkin siihen liittyvä pimennys - kutsuu meidät mietiskelemään sitä totuutta, joka meidät on kutsuttu edustamaan ja tutkimaan tasapainoamme pelon ja häpeän välillä. Annammeko oman kuumme heijastaa koko hengen auringon loistoa ja valoa, vain annemme oman totuutemme heijastuksen kadota pelon tai häpeän takia. Onko meissä voimaa ja ymmärrystä kohota sen kunnioituksen ja tietoisuuden tasolle, joka antaa meille mahdollisuuden ottaa vastaan ja heijastaa aurinkomme koko loistetta ja viisautta.

Voi olla, että totuuden kruunu pistää meitä, kun koemme arvottomuutemme, mutta silti me saamme kruunumme kun aika on siihen kypsä. Löytäkäämme oma halukkuutemme palvella ja olla väistymättä oman henkisen tarkoituksemme asettamilta tehtäviltä!

 

Ke 24. huhtikuuta

CKeskiviikon Aurinko 10 astetta Oinaassa on sama asema, jonka kohdalla Luukkaan evankeliumin Maria vieraili 30 maaliskuuta vuonna 2 eKr. serkkunsa Elisabetin luona, joka myös oli raskaana. Elisabet odotti tulevaa Johannes Kastajaa ja Maria Jeesus-lasta. Tämä neljän kohtaaminen täytti kummankin äidin ja molemmat pojat, jotka vielä olivat äitiensä kohdussa, pyhällä voimalla. Niin kuin Luukkaan evankeliumi kirjoittaa:

"Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu olkoon sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!

Silloin Maria jatkaa evankeliumin kiitosvirrellä, mikä tarkoittaa että hän kohoaa hänkiseen näkyyn tai oikeammin henkiseen kuulemiseen. Hän ymmärtää mitä on tapahtumassa ja osaa myös lausua sen. 

Ehkä muistat, miten Paavali kirjeissään puhuu Vanhasta Aatamista ja Uudesta Aatamista. Johannes-minuus äitinsä kohdussa edustaa vanhaa Aatamia, joka on tullut maan päälle tekemään tietä uudelle Aatamille Jeesukselle. Johannes Kastaja, joka olemukseltaan oli jälleensyntynyt Elias ja Aatami, oli ensimmäisenä paratiisista lankeamisen kokeneena sieluna ihmisen fyysisen perinnöllisyyden kantaja. Nuo voimat olivat kuitenkin käymässä kohti kuolemaa, ja kun hän nyt kohtaa Jeesuksen- josta on tulossa Uusi Aatami, ihmiskunnan kehitysvoimien uudistaja aina fyysistä kehoa myöten, hän saa tältä voimakkaan henkisen sysäyksen maalliselle tehtävälleen, tien valmistamiselle Jeesukselle.

Yhden ainoan kerran aistimaailmassa kohdun ulkopuolella Johannes saa kohdata Jeesuksen: Jordanin kasteessa. Silloin kosminen Kristus-henki asettuu Jeesuksen kehoon ja Johanneksen tehtävä on täytetty. Nyt Jeesuksesta tulee Uusi Aatami, ihmiskunnan perintövoimien uudistaja.

Kun me katsomme taivaalle, me katsomme henkien töitä ja asuinsijoja, vaikka emme sitä fyysisin aistein vielä ymmärtäisikään. Kaikkialla taivaalla asuu korkeita henkisiä olentoja, ja ne jumalolennot tai suuret enkelit, joiden vaikutuksen aurinko Kristus-valollaan vahvistaa 10 asteessa Oinaassa, ovat henkiä, jotka kantavat ikuisesti tätä vanhan ja uuden Aatamin kohtaamisen muistoa.

He ovat oikeastaan saman ihmiskunnan alkusielun kaksi puolta. Kun Aatamin lähti henkisistä maailmoista aineellistuvaan maahan, jäi Jeesus-sielu, jonka me tunnemme myös esimerkiksi Krishnana, henkisiin maailmoihin odottamaan tulevaisuuden tehtäväänsä. 10 astetta Oinaassa on se kohta, jossa meidän minuudellamme on sisäisen aurinkomme valossa mahdollisuus uudistua, astua vanhasta kohti kuolemaa kulkevasta kulttuurista uuteen elämään, joka ottaa mukaansa koko ihmisen aina minuudesta uudistuneeseen fyysiseen kehoon saakka.

Ma 22. huhtikuuta

Venus 14 astetta Oinaassa vastapäätä Saturnusta 14 astetta 
Vaa'assa. Golgatan mysteerin aikaan Aurinko oli siinä missägrail_knight_-_polvistuu.jpg nyt on Venus ja Saturnus siinä, missä ristiinnaulitsemisen aikaan oli Kuu. Ristiinnaulitsemisen aikana siis kuu heijasti auringonhengen loistetta. Nyt vastaavalla kohdalla Saturnus kohtalonvoimineen katsoo taivaan toiselle puolelle Venuksen rakkauden loistetta.

Tähtiviisauden kalenterin mukaan tämä aspekti muistaa
Kristuksen kehon ikuisen elämän leivän ja Kristuksen veren
 ikuisen rakkauden viinin:

Kun Kristus astui maan syvyyksiin Jeesuksen kehon kuoltua ristillä koko maa muuttui Pyhäksi graaliksi, joka otti itseensä vastaan taivaan jumalallisen substanssin. Se on se Elämä jota kohti myös me kuljemme tullaksemme maljoiksi joihin voimme ottaa vastaan Kristuksen.

Kun Saturnus kulki tämän aseman poikki vuonna 1962, USA räjäytti Tyynenmeren ilmakehässä 36 ydinlatausta huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana. Koesarjan nimi oli Operation Dominic I ja se oli laajin Yhdysvaltain koskaan suorittama ydinkoesarja. Tähtiviisauskelenterimme mukaan tämä operaatio, jonka nimi suomeksi olisi suunnilleen Herran Teko I, on juuri päinvastaista kuin se elämä, jonka Kristus toi maahan. Ydinaseet ovat vastaelämää, jota inspiroivat ihmiskehityksen synkät vastustajat. Näistä laitteista ei koskaan tule mitään hyvää.

Tänä maanantaina me siis juhlimme Pyhän graalin etsintää ja heräämme henkisten graalin ritareiden työlle rauhan ja elämän suojelun puolesta tänä aikana, jolloin vallitsee niin suuri graalin jumalallisen tehtävän vastustus. Katso lasten silmiin, näe miten monet heistä näyttävät kantavat hengen ritariuden tehtävää. Jos niin on, mitä he tarvitsevat meiltä? Tuhoaseita vai Elämän leipää - sydänkeskuksen toimintana.

Ke 17. huhtikuuta: kulkea lapsenkaltaisen rohkeasti omaa tietä! Auringon ja Marsin konjunktio.

Aurinko konjunktiossa Marsin kanssa 2 astetta Oinaassa: lasten siunaus. Jeesus kulki Betabaraan, jossa hän paransi ja puhui avioliitosta ja siunasi luokseen tuotuja lapsia sekä neuvoi rikasta nuorukaista. Tätä seurasi Jeesuksen ja Pietarin välinen keskustelu, jossa Jeesus sanoo, että helpompi on kamelin kulkea neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.

Kun Jeesus puhui myös siitä, miten
monet ensimmäiset tulevat viimeiseksijesus_blessing_children.bmp Jumalan valtakuntaan ja viimeiset ensimmäiseksi, se puhuu siitä, miten tärkeää meidän on jättää taaksemme vanha rikkaus, vanha tieto, ja tulla lasten kaltaiseksi liittyäksemme tuleviin aikoihin. Me emme voi jäädä kiinni siihen, mikä on yleistä tietoa, vaan meidän on kuljettava oman minuutemme, oman henkemme neulansilmän läpi.

Emme voi kulkea Jumalan valtakuntaan lauman mukana, vaan meidän on jokaisen löydettävä sinne oma yksilöllinen tie, joka kuitenkin on Kristuksen ohjaama yhteinen tie. Kun Mars on konjunktiossa Auringon kanssa tämän opetuksen kaikuessa, se kehoittaa meitä löytämään rohkeutemme, jota tarvitaan yleistä virtaa vastaan uimiseen.

Kulkea rohkeasti omaa henkistä tietä!

Pe 12. huhtikuuta: Pietari ottaa vastaan avaimet

Aurinko on nyt 28 astetta Kaloissa ja Venus on siirtynyt torstaina Oinaaseen, jossa se oli myös Kristuksen taivaaseenastumisen ja helluntain aikana sekä Egyptin paon aikana. Oinasta luonnehtii korkea tietoisuus. Oinaan eläinratamerkin rakentamaa aluetta ihmisessä on pää, ja Oinas on myös se kosminen alue, jonka kautta Kristui astui alas meidän universumiimme. Kun Venuksen rakkauden planeetta liittyy Oinaksen voimiin, siitä näyttää seuraavaan usein hyvin dramaattista, mutta samalla korkeiden tietoisuusvoimien siunaamaa kehitystä.

Kalat taas vaikuttavat ihmisessä
täsmälleen toisella puolella kuin
Oinas, pieterin_avaimet_200.jpgjalkaterissä. Neljä päivää 4000 ravitsemisen jälkeen Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat vetäytyneet vuorelle. Aamulla Jeesus meni opetuslasten luo ja kysyi: "Kuka minä teidän mielestänne olen?" 

Pietari näki Jeesuksen majesteettisuuden ja julisti hänen jumaluuttaan sanomalla: "Sinä olet Kristus, elävän jumalan poika."

Siihen Jeesus vastasi: "Siunattu olet sinä, Simeon, Joonan poika, sillä liha ja veri eivät ole paljastaneet sitä sinulle, vaan Isäni, joka on taivaassa!"

Jeesus siis korostaa, että Pietari ei tiennyt sitä mitä sanoi, perinteellisen opetuksen pohjalta, vaan oman henkisen kokemuksensa perusteella. Ja Jessus jatkoi: "Sinä olet kallio, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni... Ja minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet."

Mitä ovat taivaan valtakunnan avaimet? Jeesus puhui tässä yhteydessä myös helvetin porteista, joita kirkon tulisi pystyä hallitsemaan. Journal on Star Wisdom näkee sen niin, että ihmisessä alisen maailman portti on juurichakra, Kuun chakra, jota nimitetään myös nelilehtiseksi lootukseksi.

Kaksi ristiin asetettua avainta muodostavat ristin, juurichakran nelilehtisen muodon, jona Isä on antanut pahan voimien pitämiseksi alisessa maailmassa. Voiman siihen voi ihminen saavuttaa puhtauden ja uskon kautta, jotka ovat juuri Pietarin ominaisuuksia.

Meidän on aika tulla Pietarin kaltaisiksi ja palauttaa uskomme Kristukseen, niin että voimme hallita alisen maailman voimia. Ensin meidän on kohdattava oma sisäinen alinen maailmamme, ja sen jälkeen me ylenemme palvelemaan kohtaamalla maailman yhteinen alinen maailma, joka nyt kietoutuun koko kulttuuriimme.

Usko tai uskominen on suuri voima, ja se ei ole mitään sellaista, mikä jotenkin  korvaisi tietämisen, se on suuri väärinkäsitys. Usko on voima, joka ravitsee ihmisen sielua. Se lepää tiedon varassa, mutta se ei voi olla ristiriidassa tiedon kanssa, jos on, niin jompikumpi on puutteellista. Siksi me tarvitsemme myös henkistä tutkimusta, henkistä tiedettä, niin että se, mikä meissä kohoaa uskoksi ja korkeammaksi tiedoksi, lepää turvallisesti henkisen tiedon perustalla.

Pietarin kaksi avainta eivät vain avaa taivaan portteja, vaan niiden avulla on myös mahdollista pitää helvetin portit suljettuina.

Ke 10. huhtikuuta: 4000 ravitsemus

Uusikuu 25 astetta Kaloissa. Tässä asemassa tapahtui 4000 ruokkiminen, josta Matteus kertoo 15, 32-39. Tässä tapahtumassa seitsmeän leipää ja seitsemän kalaa moninkertaistuivat kaikille läsnäolijoille. Kun kaikki olivat syöneet kyllikseen ja tähteeksi jäänyt leipa kerättiin koreihin, sitä kertyi seitsemän korillista.

Seitsemän korillista leipää viittaa ajalliseen ykseyteen, kommunioon, erotuksena 5000 ruokkimisesta, joka taas tarkoittaa tilan kosmisissa laajuuksissa tapahtuvaa ravitsemusta. Kaksitoista viittaa Eläinrataan, joka henki asettuneena tilaan. Seitsemän on hengen virta ja rytmi ajassa, ajan virrassa. Kaikki ajallinen kehitys tapahtuu aina seitsemän rytmissä. - Jatkuu

La 6. huhtikuuta: aurinko, Venus, Mars - minkä voimien puolelle sinä asetut?

Aurinko jatkaa Kalojen merkissä ja lauantaina samalle kohtaa tulevat sekä Venus että Mars konjunktioon. Tältä samalta kohdalta Eläinrataa Venus koki vuonna 33 Kristuksen tuomion, kärsimyksen ja ylösnousemuksen. Nämä tapahtumat ovat ikuisesti piirtyneet Akasha-kronikan muistokirjoihin. Lauantaina Mars liittyy tähän samaan kokemukseen sekä maan geosentriseltä että auringon heliosentriseltä kannalta.

Heliosentrinen eli henkistä näkökulmaa
vastaava Jupiter oli tällä kohdenkennedy.jpg presidentti John F. Kennedyn kuollessa. Hän oli ihminen, joka Jupiteria vastaavissa viisausvoimissaan uskalsi puhua totuuden puolesta (Mars) esimerkiksi CIA:n kasvavaa voimaa vastaan, mikä koitui hänen kuolemakseen.

Myös Martin Luther Kingin kuolemalla viisi vuotta myöhemmin oli yhteys (north node) tähän samaan asemaan 24 astetta Kaloissa. Se puhuu hänen enkeliohjauksestaan totuuden ja vapauden puolesta.

Näiden kahden suuren 60-luvun hengen kuolemat tapahtuivat siis tässä samassa asemassa, jossa Venus oli Kristuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen aikana. Muistan itse hyvin, miten kummankin mutta etenkin Kennedyn kuolinilmoituksen kuuluessa koko maa tuntui vavahtavan.

Marsin kohdatessa Venuksen juuri tällä kohden Kaloja meidän on kysyttävä itseltämme, mitä totuutta me tahdomme julistaa. Kun Juudas kutsuttiin opetuslapseksi, silloin Mars oli tässä samassa asemassa, 24 astetta Kaloissa. Myöhemmin Juudas valitsi asettua niiden samojen voimien puolelle, joita Kennedy ja King vastustivat. Aluksi voi tuntua turvalliselta asettua näiden varjon voimien puolelle, mutta entä myöhemmin? 

Mikä on se elämän ja kuoleman, tai rakkauden (Venus)  ja varjon kysymys, jonka sinä koet? Minkä puolesta sinä tahtoisit puhua (Mars) omasta itseydestäsi (Aurinko) lähtien.

Pääsiäispäivä, su 31. maaliskuuta

Venus on tänään 16 astetta Kaloissa neliössä Pluton kanssa, joka sijaitsee 16 astetta Jousimiehessä.

Kun Kristus Jordanin kasteen jälkeen neljänkymmenen päivän koettelemustensa aluksi saapui Attarus-vuorella, Venus oli helisentrisesti eli auringosta katsottuna tässä samassa asemassa. Silloin Venuksen rakkaudessaan todistaessa tätä tapahtumaa näkökulma oli enemmän kosminen. Nyt Venus katsoo samasta asemasta maakeskeisesti Kristuksen ylösnousemusta. Myös Kristuksen koko kärsimysajana ja kuoleman Venus ja Pluto olivat tässä samassa asemassa keskenään, neliössä.

Venus rakkautena joka kutoilee ihmissydänten välillä. Pluto Isän jumalallisena rakkautena voivat luoda dynaamisen vuorovaikutuksen katsoa pelotta vaaraa, joka voi kohdata meitä matkallamme rauhaan.

Kuvittele siis sitä dramaattista siltaa, jonka Kristus kiusaustensa ja kuoleman voittamisella luo ihmisten rakkauden (Venus) ja Isän rakkauden (Pluto) välille uutena aurinkovoimama ihmiskunnan piirissä!

Pääsiäispäivän paimenteemasta lisää Enkelimaaviestissä 9/2013.

To 28. maaliskuuta: Venus, Aurinko, Uranus ja Mars kokoontuvat Kaloissa

Tänään torstaina olemme pääsiäisviikolla kiirastorstaissa, mikä merkitsee Jeesuksen ja hänen lähimpiensä kokoontumista ehtoolliselle. Kaikkien hämmästykseksi perinteellisen pyhä illallinen jatkuukin uudella ehtoollisella, jossa pääsiäislammas on muuttunut viinin ja leivän ateriakasi, ikivanhaksi ja samalla uudeksi aurinkoateriaksi, jonka jo Melkisedek oli aikoinaan tarjonnut Aabrahamille. Viikonpäivien kierrossa tämä on Jupiterin päivän tapahtuma.

Tänään Venus ja Aurinko ovat
konjunktiossa Uranuksen kanssa
13 astettalast_supper_281.jpg Kaloissa. Aurinko ja Uranus olivat tässä asemassa silloin, kun enkeli ilmestyi Joosefille ja kehotti tätä pakenemaan perheensä kanssa Egyptiin. Jo samana yönä 2-3. maaliskuuta vuonna 5 eKr. pyhä perhe lähti pakomatkalle yksivuotiaan poikansa kanssa.

Matkan syvempi henkinen tarkoitus oli siinä, että Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsi, joka oli jälleensyntynyt suuri Zarathustra, tähtiviisas, sai ottaa vastaan Egyptin vanhaa tähti- ja aurinkoviisautta, jota hän osaltaan oli ollut aikaisemmin myös luomassa. Tämä matka oli alkua myös vanhan viisauden kristillistymiselle.

Tänään siis Aurinko, Venus ja Uranus ovat lähellä toisiaan, ja myös Mars on aivan niiden läheisyydessä edelleen samassa Kalojen merkissä:

Se mitä aurinkosydämemme rakastavat on rohkeus, mitä Venus-sielumme tarvitsevat, on rakkaus, ja mielemme tarvitsevat valoa, joka ohjaa meitä tielle kohti uusia mysteereitä. 

Uranuksen ja Venuksen yhtymä Auringon kanssa varoittaa meitä tiestä, joka perustuu itsekkäisiin tarpeisiin. Kun Aurinko nyt loistaa Uranus-mieleemme, se kutsuu meitä Venuksen rakkaudellisin voimin etsimään omaa karmallista ryhmäämme, jonka kanssa kuljemme yhdessä kehityksen tietä.

Uudistuneet Egyptin mysteerit odottavat graalin ritareita. Nyt enkelit rohkaisevat meitä katsomaan ylös tähtiin, jotka ovat valmiita avaamaan meille viisauden kirjansa. Uusien graalin ritareiden tie alkaa sydämen syvyyksistä, jossa rakkaus yksin hallitseva periaate. Nyt planeettojen kokoontuminen tänä torstain Jupiter-viisauden päivänä - ja uuden ehtoollisen päivänä - muistuttaa meitä siitä, että koko planeettamme on kehittymässä rakkauden planeetaksi.

Muistakaamme tänään kulkea (Kalat) tulevaisuuden rakkauden tietä. 

Ke 27. maaliskuuta: täysikuu, vetten päällä kävely

Pääsiäisviikon keskiviikkona on nyt täysikuu 11 astetta Neitsyessä, mikä merkitsee että Aurinko on juuri vastakkaisella puolella taivasta 11 astetta Kaloissa. Kuu oli tässä asemassa, kun Kristus käveli vetten päällä 30. tammikuuta vuonna 31.

Valentin Tomberg kuvaa tätä opetuslasten kokemusta niin, että se sisälsi viisi vaihetta. Ensinnäkin kokemus siitä, miten he opetuslasten ryhmänä maailmankaikkeudessa olivat kaikki yhdessä "samassa veneesssä". Tuuli ajoi heitä aalloilla ja sitten Kristus puhui heille. Tämä öinen - mikä yleensä tarkoittaa unikokemusta - kulminoituu sanoihin "Se olen minä".

Näin nämä viisi vaihetta ovat:

1. Opetuslasten herääminen itsetietoisuuden unessa.

2. Kokemus että he muodostavat ryhmän, jolla on yhteinen kohtalo, he ovat samassa veneessä.

3. Tasapainon ja hallinnan menettämisen uhka aaltojen ajamana ja keikuttamana.

4. Kokemus voimista - tuulesta - joka ajaa tiettyyn suuntaan.

5. Kristuksen puhe.

Nämä viisi vaihetta muodostuivat sisäiseksi uuden minuuden voiman kokemukseksi - Minä Olen. Kristus-minuuden tunnistaminen on se voima, joka tyynnyttää opetuslasten mielet. Ja tässä tuo tunnistaminen ja Kristus-voiman kokemus tapahtuu puheen kautta, joka on kurkkuchakran ominaisuus.

Vetten päällä kävelyä edeltävänä päivänä oli tapahtunut suuri 5000:nnen ruokkiminen, suuri kosmisen ravitsemuksen juhla. Se merkitsi liittymistä Kristuksen sydänchakraan ja sen kautta Eläinradan kahdentoista voiman jatkuvaan ravitsemukseen. Tämä oli juhla, joka tapahtui vuorella, maan elementissä, sillä sydän on se, joka antaa ihmiselle voiman maan kohtaamiseen ja maan päällä elämiseen.

Tämän kosmis-maallisen sydänkokemuksen jälkeisenä yönä vain kahdellatoista opetuslapsella oli kyky nousta seuraavaksi korkeammalle tasolle, Kristuksen kurkkuchakran voiman kokemukseen. Hekään eivät olleet valmiita tähän kohtaamiseen päivätietoisuudessa, mutta edellisen aurinkopäivän kokemukset heijastivat yöhön kohoamiseen kurkkukeskukseen, Kristuksen sisäisen puheen kuulemiseen. Ja tämän puheen ja sen äänen soinnin viesti oli tuo tuttu minuuden viesti: Minä se olen. 

Kristus-minän sointi, Kristus-minän puhe ihmisminässä on se voima joka tyynnyttää elementit ja myrskyn, tässä tapauksessa vesielementin. Kohoamme edellisen päivän maaelementin vuorikokemuksesta veden elementin kokemukseen. Sanan voima tuo sopusoinnun ilman ja veden välille.

Kuten Tomberg jatkaa, miten ihmisen on löydettävä itsestään tämä Minä olen -voima, joka tyynnyttää kosmisten tuulten ja kosmisen veden aallot, antaa hänelle rohkeuden seistä tyynenä kosmisen elämän aktiivisuudessa, joka yöllä tulee häntä vastaan.

Pe 22. maaliskuuta

Mars konjunktiossa Uranuksen kanssa 13 astetta Kaloissa. Mars oli tässä asemassa silloin kun Jeesus vahvisti kahdentoista opetuslapsen piirin 10. joulukuuta vuonna 30.

Ma 15. maaliskuuta

Aurinko siirtyi Kaloihin perjantaina ja Venus siirtyy nyt maanantaina. Venus oli Kaloissa koko Kristuksen kärsimystapahtuman ajan, eli rakkaus ihmisen merkissä. Meidän on luovuttava saavuttamisen tarpeesta voidaksemm liittyä ikuisen henkisen kasvun virtaukseen.

Ma 11. maaliskuuta: Enkelitie

Tänään on uusikuu 25 astetta Vesimiehessä. Uusikuu tarkoittaa sitä, että kuu on samalla linjalla Auringon ja maan kanssa, juuri niiden välissä. Silloin aurinko ei valaise sitä, joten se näyttää täysin pimeältä maasta katsottuna, koska aurinko on siis kuun takana.

Kuu ei kuitenkaan ole täysin samalla korkeuslinjalla, jotta se peittäisi auringon kokonaan, sillä silloin aurinko katoaisi näkyvistä ja kysymyksessä oli auringonpimennys. Kuu ei myöskään ole täysin näkymätön uudenkuunkaan aikana, sillä maa heijastaa kuuhun jonkin verran valoa.

Tässä tilanteessa siis kun on konjunktiossa maan ja auringon kanssa. Silloin kuun voimat, jotka vastaavat meidän luovaa tahtoamme, ottavat vastaan henkistä ohjausta suoraan auringossta, joka vastaa meidän minuuttamme, meidän Minä olen -voimaamme.

Jos olemme valmiita kulkemaan oman enkelimme kanssa, sillä enkelit ovat meidän nykyisessä tietoisuusvaiheessamme meidän henkisemmän minuutemme kantajia ja oppaita, me saamme siis tänään henkistä ohjausta suoraan omaan luovaan tahtoomme saakka korkeammalta taholta.

Aina on tärkeää, että me itse olemme aloitteellisia. Meidän kysymyksemme ja aloitteemme antavat suojelusenkelille mahdollisuuden toimia. Mitä aktiivisempia itse olemme suhteessa enkeliimme, sitä enemmän hänellä on mahdollisuuksia auttaa meitä.

Su 10. maaliskuuta: parantuminen ja enkeliohjaus

Sunnuntaina auringonnousu on edennyt Vesimiehen enkelitähtimerkissä 24 asteeseen saakka. 24 muistuttaa minua aina joulusta, niin kuin myös vanhasta juhannuksesta, joka ei ollut sidottu viikonpäiviin. Auringon ollessa tässä asemassa tapahtui merkittäviä parannustöitä.

Meidän ajanlaskumme mukaan 21. helmikuuta vuonna 31 Jeesusta lähestyi vammainen nainen, joka pyysi häntä parantamaan tyttärensä, joka oli riivattu. Koska nainen oli syyrialais-foinikialaista syntyperää, Jeesuksen oli oltava hyvin huolellinen, ettei hän parantaisi naisen "pakanallista" tytärtä ennen juutalaisia. Pahaltahan tuo tuntuu jo noin kirjoittaa, mutta noin oli asianlaita ennen kuin Kristuksen henkinen impulssi saavutti meidän sydämemme ja sai meidät ymmärtämään kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuden.

Niinpä Jeesus paransi tytön vasta illemmalla ja ajoi hänestä likaisen hengen. Nythän meillä Suomessa on ollut keskustelua onko tällaisia epäpuhtaita henkiä tai demoneja olemassa vai, ja jos on, onko niistä luvallista puhua ja missä. Luonnollisesti niitä on olemassa, mutta tilanne on olennaisesti muuttunut Jeesuksen maallisen elämän päivistä. Kun Kristus-minuus nyt tukee jokaisen ihmisen minuutta, meillä jokaisella on myös osuus Kristuksen parantavasta hengestä, emmekä ole enää lainkaan niin alttiita pahojen tämäntyyppisten henkien vaikutukselle kuin ennen. "Kristus meissä" suojelee meitä, ja on hyvä tuntea, miten henki meissä loistaa myös näille huonommille hengille ja auttaa heitä puhdistumaan.

Parantamisen jälkeen Jeesus kysyi myös äidiltä, halusiko hän parantua. Nainen vastasi, ettei hän ole sen arvoinen ja että hän pyysi vain tyttärensä parantamista. Silloin Jeesus laittoi toisen käden hänen päänsä päälle ja toisen hänen sivulleen ja sanoi: "Suoristu..."

Enkelimme ohjaava käsi päämme päällä, kohtalomme ohjaava käsi sivullamme ... ne antavat meille mahdollisuuden kulkea suorana oman kohtalomme tietä. Sitä voimme meditoida tänä joulusta ja juhannuksesta muistuttavana päivänä.

Ke 6. maaliskuuta: Mikaelin ja Sofian sopusointu

Merkurius konjunktiossa Venuksen kanssa
16 astetta Vesimiehessä, hyvinenkelimaalogo2_160.jpg lähellä
sijaintia, jossa ne kohtasivat sekä Rudolf Steinerin että Valentin Tombergin,  näiden kahden suuren hengentutkijan syntyessä. Auringon heliosentrisestä näkökulmasta katsottuna siinä jumalten siipikenkäinen sanansaattaja Merkurius virratti parantavaa voimaa Jumalan pojalle tämän kolmennen ja viimeisen, Ahrimanin, viettelyksen jälkeen.

Silloin kaksitoista enkeliä antoi Kristukselle taivaallista ravintoa, ja heitä seurasivat 72 opetuslapsen 72 enkeliä. Se merkitsi kuvaamatonta siunausta niin Jeesukseksen voitolle kiusauksista kuin apostoleille ja opetuslapsille.

Merkurius konjunktiossa Venuksen kanssa muistaa tuon mahtavan tapahtuman ja rohkaisee meitä tuntemaan Kristuksen ja Sofian tuen kaikille lapsilleen, joita aikamme viettelykset kohtaavat.

Merkuriuksen chakra (solaarikeskus) meissä on Mikaelin vaikutuskohta pallean alueella, niinkuin Venuksen chakra vatsan alueella (sakraalikeskus) on Sofian vaikutuskeskuksemme.

Keskiviikko on näin kosmisesti hyvin kaunis päivä, joka Mikaelin (Merkuriuksen kautta) ja Sofian (Venuksen kautta) sopusoinnussa antaa meille mahdollisuuden syvään Pyhän hengen siunauksen ja henkisen tiedon vastaanottamiseen.

 

Ti 5. maaliskuuta: Mars Kaloihin

Mars oli Kalojen merkissä esimerkiksi silloin kun Jeesus tyynnytti myrskyn tai kun Johannes Kastaja surmattiin. Mars Kaloissa kertoo meille siitä, miten henkiset olennot voivat työskennellä meidän maailmaamme kuoleman kynnyksen takaa. Se antaa myös meille mahdollisuuden ulottua näkymättömän maailman puoleen. Kun me pysymme luottavaisina omassa keskuksessamme esimerkiksi jonkin suuren menetyksen aikana, Mars Vesimiehessä auttaa meitä pysymään tämän maailman ja henkisen maailman tasapainossa. Meditaatiossa se auttaa myös ymmärtämään, mitä elämämme tapahtumat voivat merkitä ja mitä ne voivat meille opettaa, mihin uuteen yhteyteen maailman kanssa ne voivat meitä johdattaa.

 

Ma 4. maaliskuuta: Vesimiehen elämänvirta

Aurinko 19 astetta Vesimiehessä on asema, jossa Jeesus herätti kuolleista essealaisen tytön 7. helmikuuta vuonna 30. Aurinko on silloin linjassa Joutsenen megatähden 68 Cyg kanssa, joka yksi galaksimme kirkkaimpia tähtiä, vaikka se on niin kaukana, että se näkyy vain heikosti meille saakka.

Tämä tyttö oli syntynyt essealaiseen perheeseen, jonka luona Jeesus vieraili Fasaelissa vain kuusi viikkoa Kaanaan häiden jälkeen. Tyttö oli kuusitoistavuotias ja hänen isänsä oli nimeltään Jairus. Jeesus ei halunnut tästä parannuksesta kerrottavan, koska se tapahtui niin hänen toimintansa alussa, ja siksi se ole mukana myöskään evankeliumeissa.

Saan sen vaikutelman, että tämä herättäminen on yhteydessä meidän jokaisen sisäisen neitomais-naisellisen tietoisuuden elpymiseen. Kun meditoit (tai rukoilet) ja avaudut tälle nuorten naisellisten elämänvoimien elpymiselle itsessäsi, muista suuri 68 Cyg kaukana taustalla Joutsenen tähdistössä.

Tunnustele sitten yhteyttä myös Suomen neitoon, henkisyyteen joka puhuu meidän sieluillemme erityisesti Kantelettaren kautta.

Maanantaina Merkurius on konjunktiossa Auringon kanssa, suoraan Maan ja Auringon välissä. Tällä kohden, 19 astetta Vesimiehessä, Merkurius oli hyvin dramaattisessa tilanteessa, jossa suuret kosmiset voimat vaikuttivat Jeesuksen lähestyessä Betaniaa Lasaruksen maatessa kuolleena haudassa. Tällöin Jeesus lausui Martalla sanansa "Minä olen ylösnousemus ja elämä".

Tämän alemman konjunktion aikana, jossa Merkurius on Maan ja Auringon välissä, Merkurius vaikuttaa aktiivisesti tietoisuudessamme luoden kosmisia sisäisiä kuvia elämän lähteistä.

Kaikkiaan tänä päivänä enkelimäisessä Vesimiehessä ovat Neptunus, Venus, Merkurius, Aurinko ja Mars. Tämä on todellinen elävän kosmisen ravitsemuksen päivä.

 

Ke 27. helmikuuta: Aurinko Vesimiehessä - Steiner - Vuorisaarna - Kristus-opetus - Enkeliopetus

Aurinko 14 astetta Vesimiehessä on Rudolf Steinerin syntymäpäivän 1867 asema. Samassa auringon asemassa syntyi Pietarissa myös vähemmän tunnettu hengentutkija Valentin Tomberg vuonna 1900. Kummankin kohdalla tämän auringon sijainnin tarkemmin 14½ astetta heidän syntyessään voi nähdä Kristus-opetuksen asemana. Robert Powell kirjoittaa, että Steinerin kohdalla ihmiskunnan valmistamisena Kristuksen toiseen tulemiseen nyt maan eetteriseen auraan ja Tombergin kohdalla ihmiskunnan auttamiseen eteerisen Kristuksen yhteyteen vuodesta 1933 eteenpäin. - Toinen asia sitten on, että heidän suurista opetuksistaan ihmiskunta ei vielä heidän aikanaan pystynyt ottamaan paljoakaan vastaan.

Jeesuksen elämässä aurinko 14 astetta
Vesimiehessä oli taustanachris.jpg suurille 
Vuorisaarnan ja Isä meidän -rukouksen opetuksille, joista Matteus kertoo 5, 3-12 ja 6, 9-13. Vaikka Vuosisaarnan merkitys yleisesti tunnustetaankin, sen ymmärtämisen vaikeus johtuu siitä, että sitä pyrittämään käsittämään materialistisesti. Niin tärkeä kuin esimerkiksi Vuorisaarnan korostama väkivallattomuuden periaate onkin fyysisessä mielessä, sen varsinainen kotipaikka on maan eetterimaailma tai elämänvoimien maailma, se maailma jossa Kristus nyt ilmestyy. Siinä maailmassa vuorisaarnan opetukset toimivat täydellisen loogisesti ja se on Kristuksen varsinainen kotimaa Maan yhteydessä. Siinä mielessä tämä opetus on juuri opetusta Kristuksen yhteyteen. On hyvä myös lukea nuo edellämainitut kohdat Matteuksen evankeliumista, koska kollektiivinen tietoisuus antaa monasti hyvin vaillinaisen kuvan siitä, mitä todellisuudessa on sanottu.

Vesimiehen enkelimerkki suuntautuu vahvasti tulevaisuuteen ja kohti paljon puhuttua Vesimiehen aikaa, joka todellisuudessa alkaa vasta vuonna 2375, eli meillä on siihen vielä 362 vuotta aikaa. Vesimiehen aika on aikakausi, jolloin ihmistietoisuutta kohotetaan kosmisesti enkelitason yhteyteen. Siksi tämän runsaan kolmensadan vuoden tärkeä tehtävä on enkelitietoisuuden harjoittaminen, sillä meidän on itse valmistettava itseämme siihen, mitä meille kosmis-henkisesti annetaan, jotta tuo suuri enkelitietoisuuden lahja voi asettua meihin hyvää tekevällä tavalla.

Tässä kulkemisessa kohti Vesimiehen enkelitietoisuuden aikaa on tärkeää muistaa yhtä Vuorisaarnan keskeistä opetusta, joka on se, että me emme taistele toisiamme vastaan, vaan käymme taistelumme oman arkitietoisuutemme ja korkeamman tietoisuutemme välillä, omassa itsessämme.  

 

Ma 25. helmikuuta: Luukkaan Marian kuolema ja täysikuu

Tervetuloa täydenkuun iltaan. Kuu on 11 astetta Leijonassa, ja koska aurinko on silloin tarkalleen vastakkaisella puolella Eläinrataa, niin se on 11 astetta Vesimiehessä, ja Vesimiehessähän se on ollutkin jo jonkin aikaa.

Tämä on Luukkaan evankeliumin Marian kuoleman asema. Hän kuoli nuorena, jo 5. elokuuta vuonna 12. Tämän enkelimäisen Marian henkisestä taustasta tiedämme kovin vähän, mutta sen me tiedämme, että hän kuolemansa jälkeen liittyi henkisesti Matteuksen evenkeliumin Marian olemukseen, jolloin hänen nuoret ja viattomat sielunvoimansa nuorensivat tämän viisaan Marian olemuksen, jolloin hänestä tuli se siunattu tai armoitettu Maria, henkisessä mielessä "äiti", josta raamattu kertoo. Ja tämä Maria-Maria oli se, joka helluntaina otti vastaan Sofian, mikä puolestaan teki mahdolliseksi Pyhän hengen virratuksen ja "toisen lohduttajan" - eli Kristuksen itsensä - vaikutuksen opetuslapsiin.

Monitasoista, eikö vain, mutta mennään takaisin yksinkertaisempaan alkuun. Luukkaan evankeliumin Maria on siis se Maria, joka nasaretilaisen Joosefin kanssa tulee aasin selässä ratsastaen Beetlehemiin, ja jonka lapsi syntyy paimenten luolassa. Hänen Jeesus-lapsensa on se ihmeellinen, korkea olento, jonka intialaiset tunsivat Krishnana ja joka ei ollut koskaan aikaisemmin astunut fyysiseen ruumiillisuuteen saakka.

Hän syntyy 17. heinäkuuta vuonna 17 eKr nykyisen ajanlaskumme mukaan ja kuolee 5. elokuuta vuonna 12 jKr. vain 28 vuoden ikäisenä. Voimme ymmärtää, miten hän on yksi noita pyhiä sieluja, jotka eivät pysty viettämään pitkää aikaa maan päällä ja hän poistuu maallisesta elämästä juuri silloin, kun viimeiset nuoruuden voimat vetäytyvät pois. Steinerin käsittein ihminen elää tuntosielun kehitysaikaa 28-vuotiaaksi saakka ja sen jälkeen alkaa äly- tai ymmärryssielun kehitysaika.

Tämän Marian sielunvoimia piti siis varjella liialliselta älyllisyydeltä, jotta hänen sielullinen puhtautensa ja kirkkautensa voisi vaikuttaa edelleen maan piirissä hänen kuolemansa jälkeen. Ja hänen kuolemansa tapahtui siis kuun ollessa Leijonassa, sydänvoimissa. Näin tämän illan täysikuu muistaa tämän nuoren Marian siirtymisen henkiselle puolelle Leijonen sydänvoimien vahvistaessa hänen tunnesyvyyttään (kuu).

 

Pe 22. helmikuuta: Venus Vesimieheen

Tänään Venus saapuu Vesimieheen liittyen siellä jo oleviin Neptunukseen, Aurinkoon, Marsiin ja Merkuriukseen. Venus oli Vesimiehessä Johannes Kastajan kuollessa.

Syvällä sielussamme me tiedämme, mitä kurinalaisuutta me tarvitsemme suorittaaksemme kohtalomme antaman tehtävän.  Meitä rohkaistaan meditoimaan, mitä elämän virrat pyytävät meiltä, ja löytämään sen heijastuksen ihmissuhteittemme rakkaudessa.

 

Ti 19. helmikuuta: Marian temppeliin astuminen

Saturnus 16 astetta 36' Vaa'assa. Neptunus oli tällä samalla kohtaa Vaa'assa 8. joulukuuta vuonna 18 eKr. kun Matteuksen evankeliumin Maria-lapsi tuotiin Jerusalemin temppeliin elämään kolmen vuoden ja kolmen kuukauden ikäisenä.

Nunna Emmerick kertoo, miten pieni Maria kulki temppeliin iloisena ja täysin tietoisena ja eli siellä rukouksen jatkuvassa hurmoksessa. Hänen sielunsa ei näyttänyt olevan lainkaan vielä maan päällä ja hän sai usein lohdutusta taivaasta. Hänessä eli jatkuva kaipaus jumalan lupauksen täyttymiseen.

Hänen opettajansa temppelissä oli Naomi, joka oli Lasaruksen äidin sisar. Muiden temppelin naisten keralla hän kuului essealaisiin.

Saturnuksen asettuminen tähän kohtaa eläinrataa kantaa nuoren Marian temppeliin astumisen muistoa, joka viipyy voimakkaana muutaman päivän.

 

Viikonvaihde 9.-10. helmikuuta

Uusikuu 26 astetta Kauriissa ja Marsin yläasema. Tämä uusikuu on alle kahden asteen etäisyydessä Marsin yläasemasta. Kaurin hallitsee polvia, kyynärpäitä ja selkärankaa, mikä merkitsee liikkuvuutta. Mars taas on yhteydessä rohkeuteen kulkea kohti muutosta. Näin Mars voi nyt auttaa ihmiskuntaa näinä suurten muutosten aikoina kohti tulevaisuutta kulkemisessa.

Uusikuu Kauriissa kutsuu meitä muuntamaan pimeyden valoksi. Voitettuamme menneisyyteen jäykistymisen voimme juoda sitä elävää vettä, joka virtaa Kauriin vesialueelta. Se antaa mahdollisuuden luopua menneisyyteen lukkiutuneesta persoonallisesta varmuudesta ja egon kiinnikkeistä.

Uusikuu kutsuu meitä poimimaan Sanan miekan ja avautumaan avaran yhteistyön mahdollisuuksille. Sen, mikä voi täysin todellista vasta seuraavan suuren henkisen kulttuurikauden aikana, on nyt tultava hedelmöitetyksi niiden toimesta, jotka pysyvät totuudessa ja joilla on tahtoa leikata tiensä läpi valheiden verkkojen yhteistyötä luodakseen.

Tänään me voimme avautua tulevaisuuden elävälle virralle ja testata rohkeuttamme käyttämällä kosmisen sanan miekkaa (Mars).

 

Ma 4. helmikuuta

Tänän Mars on konjunktiossa Neptunuksen kanssa 7 astetta Vesimiehessä. Tässä asemassa hän paransi sokean nuorukaisen nimeltä Manahem. Illalla, sapatin alkaessa, hän puhui synagogassa Nooasta, arkista ja sateenkaaresta jumalan armon merkkinä. Mars konjunktiossa Neptunuksen kanssa edustaa parantavaa sanaa. Tämä ihme osoittaa, että vaikka meille on silmät, me saatamme olla sokeita.

Joko näemme maailman illusorisesti, sellaisena kuin mahdollisesti toivoisimme sen olevan, tai sitten materialistisesti, havaitsematta siinä jumalaa. Kummassakaan tapauksessa emme näe todellista maailmaa.

 

Pe 1. helmikuuta

Helmikuu alkaa perjantaina auringon ollessa edelleen Kauriissa, josta se siirtyy Vesimieheen 13.2. Jupiter on edelleen auringon laskiessa näkyvissä Härän kohdalla.

 

Ke 30. tammikuuta: Auringon ja Saturnuksen neliö

Aurinko on nyt 16 astetta Kauriissa ja neliössä Saturnuksen kanssa 16 astetta Vaa'assa, Kauriin ylväys ja kohtalokas Saturnus Vaa'an tasapainossa. Saturnus oli tällä kohden kun uutiset Lasaruksen kuolemasta alkoivat lävitä. Aurinko oli tällä kohden, kun juutalaisten korkein neuvosto päätteli, että Jeesus oli yhteistyössä paholaisen kanssa ja nimitti komitean selvittämään asiaa.

Aurinko Kauriissa puhuu siitä, miten me kohtaamme vallassa olijoita, jotka elävät (totuuden) pelossa. Saturnus Vaa'assa taas tuo esiin sielun kuolemisen välttämättömyyden totuuden etsimisessä: saavutammeko riittävän sielun objektiivisuuden itse, vain onko meidän kuljettava Lasaruksen tietä tullaksemme apostoliksi, joka itse itsessään tietää kertovansa totuuden. Lasaruksesta tuli ruusuristin kantaja, kun hän ensin kuoli ja tuli sitten Kristuksen herättämäksi.

Pyhät naiset edustavat Sofia-yhteisöä, joka ihmissielun muuntumista.

 

Ti 29. tammikuuta: Johannes

Venus saapuu Kauriiseen - "Tuntekoon menneisyys tulevaisuuden." Kun uskollisuus menneisyyttä kohtaan voi saada tunnun tulevaisuudesta, voi tulevaisuus levätä rauhassa nykyisyyden perustalla. sopusoinnussa maailmanolemuksen valvomisen kanssa. Silloin toivon sävyttämästä menneisyydestä muodostuu ihmeiden mahdollisuuksien malja, joka synnyttää muutoksen kukoistuksen. Venus oli Kauriissa sekä erämään viettelysten että Kaanaan häiden veden viiniksi muuttumisen aikana.

Aurinko on nyt 14 astetta Kauriissa, mikä on Johannes Kastajan kuoleman asema. Johannes Kastaja oli suuri henki, Elias, joka edelleen auttaa ihmiskuntaa ohi suurten kriisien. Niinkuin Johannes näki Kristuksen ensimmäisen tulemisen valon, näkee hän nyt hänen toisen tulemisensa Tosi Valon.

Kun Lasarus, joka fyysisesti lepäsi kuolleena haudassaan, oli hengessään lamaantuneena kuolleiden valtakunnassa, liittyi juuri Johannes Kastaja hänen olemukseensa ja Kristus vapautti hänet haudastaan ja kohotti hänet kuolleista. Se oli Lasaruksen ja Johanneksen yhteinen vihkimys, joka valmisti Lasarus-Johannesta oppaaksemme tänä aikana, jolloin me yhä voimakkaammin kohtaamme oman varjoluontomme. Hän valmistaa meitä meitä myös koko ihmiskunnan yhteisen varjon kohtaamiseen.

Mestauksensa jälkeen Johanneksesta tuli opetuslasten piirin henkinen vartija, ja näin hän oli myös tietoinen Jeesuksen läheisen ystävän Lasaruksen tilanteesta. Vastaavalla tavalla Johannes on nyt kaikkien niiden yhteisöjen henkinen opastaja, jotka työskentelevät Mikaelin ja Sofian kanssa Kristuksen nimessä. Hän kykenee johtamaan meidät ulos mistä tahansa pimeydestä, joka on vanginnut meidät yksilöllisesti tai yhteisöllisesti, mutta meidän on ensin oltava avoimia hänen palvelukselleen.

Aurinko on nyt keskellä Kaurista, tähtikuviota, joka antaa meille voiman muuntaa pimeys valoksi, kohdata jäykistyneiden ajatusten vastus, joka pitää meitä menneisyydessä. Tehtävämme on muuntaa aivosidonnaisen älyn rajoitukset sydämestä syntyväksi tiedostamiseksi. Sydän johtaa meitä siihen tulevaisuuteen, johon pyrimme, ja sen löytämisessä meitä auttaa Johannes. Johanneksen henkiset oppilaat ovat nyt muodostamassa yhteisöjä, joiden tunnusmerkkinä on se, että niiden jäsenet rakastavat toisiaan. 

 

La 26. tammikuuta: Marsi Vesimieheen

Mars saapuu Vesimieheen. "Kohottakoon se itsensä elämän virrassa," kuuluu tämän aseman Eläinratalause. Meditaation voimasta rajaton löytää oman sisälönsä syvyyksissä ja kohoaa inspiraation ravitsevana aaltona, joka muotoutuu elävän sanan maljaksi. Kasvu muuntuu uhriksi elävän Sanan voimasta. Mars oli Vesimiehessä sekä Luukkaan että Matteuksen Jeesus-lapsen konseption aikana, samoin kuin Juudaan opetuslapseksi kutsumisen aikaan sekä Jairuksen tyttären kuolleista herättämisen aikana. Kohtaamme puhtautta, petosta ja ihmetekoja. Muodostakaamme me sanoja, jotka tulevat maljoiksi, joihin Pyhä henki voi ilmentyä meidän kauttamme!

 

Pe 25. tammikuuta: 9 Sagittae

Aurinko 10 astetta Kauriissa on konjunktiossa 9 Sagittaen -megatähden kanssa, joka sijaitsee Nuolen tähtikuviossa, Oinaan yläpuolella. Ylösnnousemuksen aikana Merkurius oli heliosentrisesti eli auringosta katsottuna konjunktiossa tämän megatahden kanssa.

 

Su 20. tammikuuta

Aurinko on edennyt jo 5 asteeseen Kaurista, mikä on historiallisesti melkoisen kiikkerä asema. Se on yhteydessä USA:n presidintin nimittämiseen, se on vastakkaisella puolella kuin vuoden 2009 erityisen pitkä auringonpimennys USA:ssa. Kuu on 28 astetta Oinaassa konjunktiossa eteläisen solmunsa kanssa, kohdassa jossa Jupiter ja Saturnus olivat suuressa konjunktiossa vuoden 2000 alussa julistaen Kristuksen tuloa uudelle vuosituhannelle.

Aurinkokeskeinen eli heliosentrinen Merkurius on tänään 10 astetta Kauriissa neliössä Saturnuksen kanssa 10 astetta Vaa'assa. Merkurius ja Saturnus olivat samassa asemassa Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsen eli suuren Zarathustra-sielun paetessa vanhempineen Egyptiin 5. maaliskuuta vuonna 5 eKr. Tämä Salomonin sukulinjan Jeesus-lapsi, suuri mestari ja henkinen kuningas, oli silloin vuoden ikäinen. Kasvava kuu oli 10 astetta Vaa'assa, paikassa jossa täysikuu oli Golgatan mysteerin alkaessa. Nämä ovat kaikki tapahtumia, jotka ovat painuneet syvälle Saturnuksen muistiin.

Egyptiin paon jälkeen Herodes ryhtyi Beetlehemissä viattomien lasten murhaan, mikä oli hänen pahojen tekojensa huipentuma. Sen toiselle puolelle kasvaa Jeesuksen kärsimysnäytelmän voitto kuolemasta ja pahasta.

Saturnus Vaa'assa kutsuu meitä näkemään mikä on todellista ja merkittävää. Saturnuksen Vaa'assa olemisen vaarapuoli on se, että me vain tyydymme olemaan passiviisesti tasapainoisessa keskuksessa, vaikka meidän tuli omin henkisin voiminemme luoda uutta tasapainoa, uutta totuutta, joka kantaa ja vie elämää eteenpäin.

Merkurius Kauriissa, kuninkaitten konstellaatiossa, stimuloi mieltämme ja Saturnus muistaa mestari Jeesuksen (Zarathustran) Kristuksen valaiseman viisauden.

Tämä on päivä, jolloin meidän on hyvä miettiä ja valita elämän monimutkaisuuden ja monien valojen ja varjojen vastakkaisuuksien keskeltä oma rohkea elämää eteenpäin viemä voimamme, rohkeutemme ja totuutemme. 

 

Pe 18. tammikuuta

Merkuriuksen konjunktio auringon kanssa 3 astetta Kauriissa. Tämä aspekti tällä kohtaa Eläinradassa tapahtui Jeesuksen opettaessa synagoogassa, kuten Matteus 5, 13-16 kertoo. Mukana oli monia ystäviä ja sukulaisia, myös Neitsyt Maria, Jeesuksen äiti.

Te olette maailman valo. Ei voi kätkeä vuorella sijaitsevaa kaupunkia eivätkä ihmiset sytytä lamppua ja pane sitä maljan peittoon. Sen sijaan he laittavat sen telineeseen, jossa sen valo loistaa jokaiselle talossa olijalle. Samalla tavoin anna valosi loistaa jokaiselle, niin että he voivat nähdä hyvät tekosi ja ylistää Isää taivaassa.

 

Ti 15. tammikuuta: Aurinko Kauriiseen

Aurinko siirtyy tänään Kauriiseen, jota luonnehtii Steinerin lause "Levätköön tulevaisuus menneisyyden pohjalla."

William Bento kirjoittaa, miten tähän sinänsä yksinkertaiselta kuulostavaan lauseeseen sisältyy syvempiä mysteereitä. Luonnollisesti se kertoo siitä, miten meidän jokaisen on kannettava menneisyyden tekojemme seurauksia tulevaisuuden siemeninä. Kun olemme siitä tietoisia nykyhetkessä, se auttaa meitä vaikuttamaan ajan virtaan toivomallamme tavalla, ja vähentää kokemistamme uhrina olemisestamme.

Kauris on uhrikuoleman symboli ja sovityksen merkki. Kotkan tähtikuvio sijaitsee Kauriin yllä ja sen kirkkain tähti Altair sijaitsee 7 astetta Kauriissa. Kauriin ensimmäistä dekaania hallitsevat Jupiter ja sen jumaluus Zeus, jolle Kotka on läheinen. Kauris merkitsee erityistä mahdollisuutta, jossa rohkeus muuntuu korkeammaksi voimaksi kehittää tietoisuutta siitä mikä on oikein.

Aurinko 1 astetta Kauriissa on Martin Luther Kingin syntymäpäivän asema. Vietnamin sotaa vastaan pitämässään puheessa King puhui siitä, miten vapaus on totuuden tietämisen lahja. Ja hän lausuu:

"Niin, olen tahtonut puhua Vietnamin sodasta, koska olen samaa mieltä Danten kanssa siitä, että kuumin paikka helvetissä on varattu niille, jotka moraalisen kriisin aikana tahtovat pysyä puolueettomina. Tulee aika, jolloin vaiti oleminen merkitsee petosta."

Löytäkäämme tänään rohkeutemme pysyä totuudessamme ja ilmaista sitä.

La 12. tammikuuta  

Uusi vuosi alkoi auringon ollessa Jousimiehessä. Eilen, perjantaina 11.1. oli uusikuu, hyvä aika miettiä Jousimiehen henkistä hyvettä, puheen hallintaa. Puhuessamme totta me puhumme yhdessä enkelimme kanssa ja silloin enkelimme palvelee suuria ajanhenkiä, ja he puolestaan Kristusta.

Meidän aikanamme on paljon valhetta, ja sen piirissä totuudessa pysyminen on suuri parantava voima. Pyrkimys hyvään, kauniiseen ja toteen rakentaa meidän yhteyttämme enkelikuntiin ja Kristukseen.

Lauantaina Venus 10 astetta Jousimiehessä on neliössä Uranuksen kanssa 10 astetta Kaloissa. 

Venus oli tällä paikalla Jeesuksen kertoessa opetuslapsilleen vertauksen kätketystä aarteesta, Matt. 13, 44. Taivaan valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Pelto on maailma, ja ne jotka löytävät taivaan aarteita tästä maailmasta, ovat valmiita antamaan kaiken mitä heillä on elääkseen sopusoinnussa näiden aarteiden kanssa. Ollessaan neliössä Uranuksen kanssa Venus tuo joko sopusointua niihin eläviin mielikuviin, jotka ilmenevät taivaan lahjoina - tai sitten pimeällä puolella tämä yhteys houkuttelee ymmärtämättömiä sieluja henkisiksi aarteiksi naamioituneiden väärien imaginaatioiden puoleen.

Näin lauantai on hyvä päivä etsiä, miten kosmisten mielikuvien elävät aarteet eroavat niistä kuolleiden mielikuvien verkoista, jotka niin runsaina peittävät taivaan aarteita.

Yksi hyvä sisäinen sääntö on, että taivaallinen aarre on sellainen, jonka vain itse voit löytää. Kukaan muu ei tule antamaan sinulle sinun aarrettasi. He voivat jakaa kanssasi omia aartetaan ja saat ottaa niitä vapaasti vastaan, mutta todelliset ja aidot, hyvät, kauniit ja todet taivaan aarteet on sinun itse etsittävä ja kaivettava esiin elämäsi pellosta.

 

Su 6.1. loppiainen

Sunnuntaina päättyy loppiaiseen jouluaika. Nyt vielä elämme erityisellä tavalla maailmanrakkauden sylissä, mutta sunnuntaina alkaa jälleen vuodenkierron normaali rytmi. Jouluajan pyhien öiden aikana olemme käyneet läpi kaikki luonnonkunnat ja enkelikunnat, ja jouluaikaa päättyy kolmen kuninkaan juhlaan. Koko ihmiskunnan edustajina nämä kolme kuningasta tarjoavat Jeesuslapselle ihmiskunnan kehittämät ajattelun, tunteen ja tahdon hedelmät. Jouluaaton lapsenomaisuuden juhla avaa meidät sisäisesti yhteyteen maailmankaikkeuden eri tasojen kanssa - vaikka me vasta niin vähän siitä koemmekin. Loppiaisen juhlassa me pyhitämme Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapselle sen, mikä on korkeinta ja parasta, mitä olemme saavuttaneet.

 

 

Ma 24. joulukuuta: jouluaatto

Ensimmäinen jouluajan pyhistä öistä alkaa Luukkaan evankeliumin Jeesuslapsen syntymällä.

 

Pe 21. joulukuuta

Tervetuloa talvipäivänseisaukseen ja pitkänlaskun mayakalenterin uuteen jaksoon. Plejadilaisten tietojen mukaan nyt koko aurinkokuntamme on kokonaan sisällä niin kutsutussa fotonivyöhykkeessä, joka liittää meidät sisäisesti galaktisen keskuksen sykkeeseen. Toisen näkemyksen mukaan olemme astuneet ulos kosmisen pölyn alueelta, joka on estänyt meitä ottamasta suoraan vastaan galaksimme Linnunradan keskusauringon värähtelyjä. Vielä yhden näkemyksen mukaan maan kalenteri on nyt synkronoitu niin, että olemme suorassa yhteydessä Linnunradan keskukseen eli suureen henkiseen keskusaurinkoon.

Plejadilaisen henkisen tiedon mukaan tänään päättynyt siirtymävaihe alkoi elokuussa vuonna 1987, joten kasvu nyt vakiintuneisiin korkeampiin värähtelyihin on kestänyt neljännesvuosidan.

Mitä kaikki tämä sitten todellisuudessa merkitseekään, yksi asia on varma: maailmankaikkeus voi järjestää meille uusia mahdollisuuksia, mutta se mitä näistä mahdollisuuksista seuraa, se riippuu meistä ihmisistä. Se on seurausta siitä, miten valmiita me olemme ottamaan vastaan kohonneita kosmisisa värähtelyjä ja toimimaan sen pohjalta.

Siksi me emme voi jäädä vain odottelemaan, mitä tapahtuu, vaan kaikkien meidän, jotka olemme astuneet tai tahdomme astua henkisen kasvun tielle, on jatkettava edelleen. Maailmankaikkeus ei voi harmonisoida meidän henkisiä orgaanejamme, vaan meidän on tehtävä se itse henkisten lakien ja opetusten ja oman enkelimme tai omantuntomme ohjauksesta. Uudistuneet olosuhteet voivat helpottaa tehtäväämme, mutta se on edelleen meidän tehtävämme!

 

 

Ke 19. joulukuuta

Aurinko on 2 astetta Jousimiehessä, konjuntiossa galaktisen keskuksen eli Linnunratamme keskuksen kanssa. Tätä oman Linnunratamme keskusta on nimitetty myös suureksi henkiseksi keskusauringoksi (vaikka vielä runsaat sata vuotten sitten meidän oman kosmoksemme keskuksena pidettiin yleisesti Plejadien eli Seulasten kirkkainta äititähteä Alcyonea).

Jousimiehen nuoli osoittaa kohti Linnunradan sydäntä, tai niin kuin monet kulttuurit sanovat, Maitotien sydäntä. Tämä on päinvastainen asema kuin se, joka vallitse historiallisen helluntaina aikana. Silloin aurinko oli 2½ astetta Kaksosissa ja maa oli tarkalleen galaktisen keskuksen ja auringon välissä pyhän hengen vuodattamisen eli vapaan minuuden herättämisen aikana. Kuitenkin maa, aurinko ja Linnunradan keskus olivat silloin samalla linjalla, kuten nytkin, vaikka eri järjestyksessä. Nyt nyt vallitsee auringon ja galaktisen auringon konjunktio, oli se silloin, 24. tuokokuuta vuonna 33, oppositio eli vastakkaisuus, maasta katsottuna.

 

Su 16. joulukuuta

Aurinko saapuu Jousimieheen.

 

Pe 7. joulukuuta

Tänään aurinko siirtyy Skorpionin kolmanteen dekaaniin, Käärmeenkantajaan, jota joskus nimitetään myös Asklepiukseksi, jota hallitsee Merkurius ja jolla on parantavia voimia.

 

To 6. joulukuuta: Nainin leski

Meidän itsenäisyyspäivänämme on Aurinko 18 astetta Skorpionissa. Siinä asemassa Jeesus kohtasi Nainin lesken Maronin 10. marraskuuta vuonna 30. Paikka oli Kyyhkylaakso Kapernaumin eteläpuolella. Maroni pyysi Jeesusta Jeesusta tulemaan parantamaan hänen 12-vuotiaan poikansa. Kun Jeesus opetti synagoogassa samana päivänä, siellä oli riivattu mies, joka aiheutti suurta hälyä.

Kyyhkylaakso, leski, riivattu mies ... Kun me uudistamme suhteemme maailmanminään, voi Pyhän hengen kyyhkynen löytää meidät mystisessä yhteydessä, joka vapauttaa alemman luontomme riivauksesta, Skorpioni meissä muuntuu Kotkaksi, korkeammaksi puolekseen.

Kun me alamme löytää Kristuksen, kuten Nainin leski, Pyhän hengen kyyhkynen johtaa meidät takaisin Isän luo - emmekä silloin ole enää leskiä. Muistaminen - herääminen - uudelleen syntyminen.

Tämä on hyvä päivä mietiskellä, missä määrin minä itse olen mahdollisesti leski suhteessa henkeen, tai miten mahdollisesti olen erkaantunut Isästä ja antautunut maailman väärien auktoriteettien johdettavaksi? Miten voin löytää todellisen itseni, astua Kyyhkysten laaksoon ja kutsua Kristusta parantamaan sisäisen lapseni.

Nämä kysymykset pätevät myös Suomeen, sillä myös kansakunnalla on henkinen identiteetti.

 

Ma 3. joulukuuta: Maria Magdaleenan ensimmäinen kääntymys

Aurinko 17 astetta Skorpionissa on
Maria Magdaleenan ensimmäisenmary_magdalene.jpg
kääntymisen asema 8. marraskuuta vuonna 30. Silloin Jeesus piti Genetsaretin järven läheisyydessä olevalla vuorella voimakkaan puheen, jossa hän kutsui kaikkia väsyneitä ja syyllisyyden raskauttamia. Magdaleena oli tullut paikalla sisarensa Martan houkuttelemana, ja Jeesuksen puhe teki häneen valtavan vaikutuksen.

Illalla läheisessä kylässä oli kutsut, joissa oli mukana Jeesus ja fariseuksia. Vastoin kaikkea sopivaisuutta Magdaleena syöksyi sinne miesten joukkoon ja voiteli Jeesuksen pään kalliilla öljyllä, mikä merkitsee että hän tunnisti henkisesti Jeesuksen messiaaksi.

Tämä Magdaleenan henkinen varmuus on hyvä esimerkki meille kaikille. Tohdimmeko me kaikista ulkoisista säännöksistä ja uskomuksista riippumatta toimia sen mukaan, minkä itse omassatunnossamme koemme oikeaksi! Samalla tänä adventin ensimmäisenä kuun päivänä (maanantaina) voi miettiä, miten avoin itse olen ottamaan vastaan henkistä opetusta, joka minua kutsuu.

 

Su 2. joulukuuta

Adventtiaika alkaa. Aurinko on Skorpionin merkissä ja tänään konjunktiossa Skorpioinin sydämen Antaresin kanssa 15 astetta Skorpionin kanssa. Antares on yksi muinaisen Persian neljästä kuninkaallisesta tähdestä.

 

Ti 27.-28. marraskuuta

Venus konjunktiossa Saturnuksen kanssa 11 astetta Vaa'assa on Neitsyt Marian syntymän asema. Venuksen ja Saturnuksen konjunktiossa meidän tekemämme henkiset päätökset todellistuvat karmallisten ryhmiemme kautta. Kokeeko sen taakkana vai siunauksena, riippuu omasta suhteestamme Saturnuksen kantamaan ikuiseen tehtäväämme.

Mars konjunktiossa Pluton kanssa 13 astetta Jousimiehessä. Tämä asema vallitsi Kristuksen kirkastumisen aikana 4. huhtikuuta vuonna 31. Pluto oli silloin täsmälleen tässä asteessa. Tänään Mars tällä samalla kohtaa rohkaisee meitä hallitsemaan alempia astraalisia voimiamme ja kutsumaan lisää valoa elämäämme.

Orfeuksen mukaan Pluton korkeampi puoli, Fanes, on luojajumala, alkutahdon lähde, rakkauden tuli, joka on meidän koko olemassaolomme taustalla: Häntä pidetään ihmeellisen kauniina, loistavana valon olentona... Fanes synnytti tyttären, Yön, jonka hän otti kumppanikseen, ja jolle hän antoi suuren voiman. Yö synnytti Fanekselle Gaian ja Uranoksen, Maan ja Taivaan. Uranokselle Yö lahjoitti korkeimman voiman.

Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi ja antoi Sofialle, Äidille, tehtäväksi kehittää luomisen seitsemän pilaria. Kun me hyväksymme valon, kuten Kristus teki kirkastuksessaan, me löydämme tiemme suuren Äidin luo korkeuksissa (Sofia) ja samanaikaisesti suuren Äidin luo syvyyksissä, Äidin, joka elää alisen maailman pimeydessä. Jumalallisen rakkauden alkutahto, korkeampi Pluto, konjunktiossa Marsin Sanan voimien kanssa, joka on kaikkien luomisvoimien perustana, on tämän päivän henkinen aihe. 

 

Ma 19. marraskuuta, Johannes Keplerin kuolema

Aurinko oli 3 astetta Skorpionissa myös Keplerin kuoleman aikaan. Kun kuolinhoroskooppi on ihmisen elämän täyttymyksen ilmaisu, on mielenkiintoista todeta, miten Keplerin kuolinhoroskoopissa sekä Aurinko, Mars että Merkurius oliva Skorpionissa. Kepler oli ihminen joka pääsi tunkeutumaan maan syvyyksien ja planeettojen liikkeiden mysteereihin. 

 

Ti 13. marraskuuta: uusikuu 26 astetta Vaa'assa ja täydellinen auringonpimennys maanpallon vastakkaisella puolella.

Uudenkuun aikana kuu on pystysuunnassa auringon kohdalla, niin että kuun maata kohti oleva puolisko on kokonaan pimeässä. Kun kuu sattuu uudenkuun aikana vielä samalle korkeudelle kuin aurinko, eli se kulkee auringon edestä, syntyy auringonpimennys.

Energeettisesti auringonpimennys merkitsee, että auringon fyysisen valon myötä kulkeva henkinen valo ei valaise kuun ja maan välisen varjon käytävää, jolloin myös alemmat elementaariset olennot voivat vapaasti kulkea kuun ja maan välillä. Maan kannalta se merkitsee, että juuri kuun alemmilla olennoilla on vapaa pääsy tänne. Kun pimennys nyt tapahtuu kutakuinkin maan vastakkaisella puolella, se luonnollisesti heijastuu myös tänne. Varjo heijastuu tänne maan läpi, vaikka luonnollisesti vähemmän suorana kuin toisella puolella maapalloa.

Aurinko on 26 astetta Vaa'assa, mikä on asema jonka aikana Kristus hieman ennen erämaan kiusauksia kulki ja opetti. Suomessa Talvivaaran kaivoskatastrofi heijastaa nyt selvästi Vaan tasapainon pimeää puolta. Nyt meidän tulisi olla valmiita löytämään sekä yksilöinä että kansakuntana uusi henkinen uudistava voima henkisyyden, talouden ja luonnon välillä, mutta alempien henkisten voimien kiusaukset tarttuvat päätöksentekoprosesseihin yhä uusilla tavoilla, jotka heijastavat kuun pimeää puolta.

Uudenkuun pimeydestä on kuitenkin mahdollista syntyä uusi tietoisuus, joka kulkee kirkkaana kiusausten läpi.

 

La 3. marraskuuta

Venus 12 astetta Neitsyessä neliössä Pluton kanssa 12 astetta Jousimiehessä. Herättääkö Venus-rakkautemme Neitsyen sisäisyydessä Pluton korkeamman, henkiseen tulevaisuuteen ohjaavan voiman?

 

To 1. marraskuuta: aurinko 13 astetta Vaa'assa

Jeesus parantaa sokean. Aivan ihmiskunnan alkuperheestä saakka tapahtui suuri jakautuminen: Kainin perilliset kulkivat maailmassa silmät avoimina ja tutkivat ja muuttivat. Abelin ja käytännössä Seetin perilliset olivat avoimia henkiselle maailmalle. Niin kuin jo tuona ikivanhana aikana, jolloin Kain surmasi Abelin, yhä edelleen maailmalliset ihmiset usein suhtautuvat vihamielisesti henkiseen kokemiseen. Maallisessa mielessä sokean voimme ymmärtää tällaisena ihmisenä, joka ei ole täysin tasapainossa maallisten voimien kanssa.

Parantaessaan sokean Jeesus käyttää sylkeä ja maata - jotka tuovat mieleen viinin ja leivän. Sylki on aines, joka välittää sekä parantavia rakkauden voimia että vihan voimia, ja ihmiskunnan henkistyessä tuo syljen ominaisuus tulee yhä voimakkaammaksi. Kristuksen sylki on täynnä parantavaa rakkautta.

Maa on yhteydessä moraaliseen voimaan ja kehoihimme. Moraalisten voimien muuntama keho vaikuttaa kuoleman jälkeen koko maata kohottavasti. Epämoraalisten voimien rappauttama keho taas taas rappeuttaa myös maata.

Sokeana syntyneen tehtävä oli kuulla Hyvän paimenen sanat. Nyt sähköinen valo on vaarassa tuhota meidän henkisen näkemisemme, sähköinen ääni on vaarassa tuhota meidän sisäisen kuulemisemme.

Kainin ja Abelin henkiset linjat olivat kauan toisistaan erillään ja vasta Jeesus yhdisti nämä kaksi linjaa - omalla elämällään, omassa itsessään. Nyt kumpikin vaikuttaa meissä jokaisessa, Kainin aineellisesta maailmasta kiinnostunut ja Abelin henkisestä maailmasta kiinnostunut linja. Meidän jokaisen suurena tehtävänä on yhdistää ja tasapainottaa nämä kaksi puolta, oppia rakastamaan ja parantamaan sekä maata että taivasta.

 

Ma 29. lokakuuta: täysikuu Vaa'assa

Tervetuloa lokakuun täydenkuun päivään! Täysikuu on nyt 11 astetta Vaa'assa ja luonnollisesti vastapäätä eli oppositiossa Auringon kanssa, joka on täsmälleen toisella puolella taivaankantta eli 11 astetta Oinaassa. Se on aikamoinen pari, tiedosta Oinas ja tasapainottava Vaaka.

Tämä täysikuu on juuri vastakkaisella puolella taivasta kuin se täysikuu, joka katseli, miten Kristus vuonna 33 Jerusalemissa kantoi ristiään Golgatalle ja tuli sitten ristiinnaulituksi. Silloin kuu oli 11 astetta Vaa'assa: Vaa'an malja ja täysikuu! Ja aurinko Oinaas merkissä. Sitten Leijonan merkki kohosi itäiselle taivaalle.

Golgatan tapahtumaan verrattuna kuu ja aurinko ovat vaihtaneet paikkaa: Sillon tapahtui, nyt meidän on aika tiedostaa, kokea kärsimys ja ymmärtää mitä se merkitsee, sekä antaa uusien sydänvoimien kohota esiin Leijonan tukemana. Nyt Vaa'assa loistava Kristus-aurinko kutsuu meitä juuri ymmärtämään päämme eli Oinaan kuunvoimilla, miten oma kohtalomme liittyy maailman kohtaloon, silloinkin kun koemme olevamme jalat ja käden sidottuina. Hyväksyminen ja rakkauden kautta uudet planetaariset eli koko aurinkokunnan voimat alkavat virrata meissä! Anna ihanteittesi herätä auringon täydessä valossa!

 

Su 28. lokakuuta

Mars 20 astetta Skorpionissa oppositiossa Jupiterin kanssa 20 astetta Härässä. Mars on nyt taivaalla päinvastaisella puolella kuin silloin kun Luukkaan evankeliumin Maria vieraili serkkunsa Elisabetin luona. Nyt viisauden planeetta Jupiter on tuolla kohdalla, jossa Mars oli silloin. Jupiter muistaa tuon kohtaamisen ja Mars todistaa sitä.

Tuossa maailmanhistoriallisessa  kohtaamisessa Maria oli raskaana Jeesuksesta ja Elisabet Johannes Kastajasta. Pyhä voima täytti heidät kaikki, kun nuori Maria oli matkustanut Elisabetin luo. Johannes Kastajan sielu, Adam tai tarkemmin vanha Aatami kohtaa nyt toisessa kohdussa olevan uuden Aatamin, joka on toinen puoli hänen omaa olemustaan. Silloin kun Aatami sieluna astui maan päälle, toinen puoli hänen olemustaan, jota nimitetään myös Adam Kadmoniksi, jäi odottamaan henkiseen maailmaan, jossa hän toimi hyvin läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa. Ihmiskunnan maallisen alkuvoiman kantaja, Aatami - Elias - Johannes Kastaja, joka oli inkarnoitunut monia kertoja, kohtaa tämän toisen puolen itseään, joka ei ollut koskaan inkarnoitunut ihmiskehoon, ja joka sillä lailla ei ollut koskaan kulkenut syntiinlankeemuksen läpi ja oli vapaa karmasta. Näin Johannes Kastajan olemus uudistuu Jeesuslapsen kautta tämän maan päälle tuoman puhtaan paratiisillisen voiman ansiosta.

Kristus itse on hyvin lähellä tätä
tapahtumaa (kuulen tähän koko ajan
jatkon,krishna_nandi_big.jpg enkelinsä kanssa), mutta se
henkinen olento, joka aktiivisesti vaikutti sekä Luukkaan Jeesuslapseen että Johannes Kastajaan, oli Buddha. Buddha oli se, joka toi heidät yhteen, ja Rudolf Steiner kertoo, miten Johannes Kastajan saarna Jordan virralla oli uudistunut Buddhan Benaresin saarna.

Alkuperäisessä Marian ja Elisabetin kohtaamisessa tulevat Sanan voimat vahvasti esiin. Puheen planeetta Mars Härässä, joka hallitsee ihmisen kurkun aluetta. Mitä maailmankaikkeus tahtoi ilmaista sillä, että Paavalin käsittein vanha Aatami ja uusi Aatami kohtaavat? Nyt viisauden planeetta Jupiter on Marsin vanhalla paikalla. Se mitä alkuperäisessä kohtaamisessa liitettiin yhteen, puhuu meille jo nyt viisautena.

Luukkaan evankeliumin Jeesuksen voimat, jotka me tunnemme intialaisesta perinteestä myös nimellä Krishna, elävöittävät edelleen meidän minuuksiamme, niin että meillä on mahdollisuus nähdä maailma puhtain voimin.

Tuossa vierailussa siis ihmiskunnan vanhin ja nuorin sielun kohtasivat toisensa, vaikka kumpikin vielä oman äitinsä kohdussa. Vanha Aatami edusti ihmiskunnan alkuperäisen jumalluomisen voimia, jotka nyt olivat tulossa loppuun. Uusi Aatami, jonka voimat Kristus aktivoi, merkitsi uusien aina fyysiseen kehoon saakka ulottuvien kehitysvoimien tuloa ihmiskuntaan, jokaiselle ihmiselle.

 

Ti 23. lokakuuta: Teokenon parantaminen

Aurinko 6 astetta Vaa'assa. Tässä asemassa
Aurinko oli, kun Kristus paransi Teokenon 28.theokeno.jpg syyskuuta vuonna 32.

Teokeno oli yksi niistä kolmesta kuninkaasta,
jotka vierailivat Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus-lapsen luona, joka syntyi 5. maaliskuuta vuonna 6 eKr. Nyt 37 vuotta myöhemmin kaksi kuninkaista oli enää elossa ja Teokeno vakavasti sairas.

Parantamisen jälkeen Jeesus, Teokeno ja toinen elossa oleva kuningas Mensor menivät Jerusalemin temppeliin, jossa Jeesus opetti mm. uhreista:

Harhaanjohtavat voimat eivät ole ottaneet haltuunsa ainoastaan ihmiskunnan temppelipalveluksia, vaan ne pystävät vallitsemaan myös ihmisissä, jos nämä sallivat alempien vaistojen vallita astraalikehossaan. Nyt ihmisminän on itse hallittava oman kehonsa temppelissä, ei enää käskyjen perusteella, vaan oman eettisen oivalluksensa ja ymmärryksensä mukaan. Niin tehdessään ihmiset myös kutsuvat puoleensa hyviä enkeleitä.

Ja nyt tulemme nykyajattelulle haastavaan kohtaan tässä Jeesuksen opetuksessa:

Nyt ei ole enää oikea tarjota alttareilla uhreiksi eläimiä, vaan pikemminkin uhrattava oman sielunsa alempia mielihaluja.

Nyt on mielenkiintoista, että eläinkunta näyttää hyppäävän yhä enemmän suoraan luonnonminästä korkeampaan minään. Siitä puhuvat lukemattomat nykyisin niin yleiset valokuvat ja videot eri eläinlajien ystävyydestä, myös lihansyöjien ja kasvissyöjien kesken.

Ihminen sen sijaan joutuu vaivalla kehittämään sielullista elämäänsä oman minuutensa johdolla. Meidän sydämemme ovat ihmistemppeleittemme alttareita, ja näillä alttareilla me tarjoamme sen parhaan mitä meillä on antaa, mutta Jeesus antaa myös mahdollisuuden uhrata se, mikä meissä ei ole tuota korkeinta, mikä on vielä kehittymätöntä. Se on asia, joka vaatii syvää miettimistä. Se siis tarkoittaa, että meidän ei tarvitse vain yksin kamppailla puutteittemme kanssa, vaan sydämemme alttarilla myös henkiset olennot olvat kanssamme ja auttavat meitä vapautumaan ja muuntumaan.

Ihminen, jonka minuus on sisäisesti irtaantunut korkeammasta minästä (myös tieteen piirissä) ja joka sillä tavoin on sotkeunut ihmisen eläin/sieluluontoon, on kuuro eläinten kärsimyksille.

Tämän päivän Aurinko Vaa'assa toistaa sen, miten meidän jokaisen sisäinen kuninkuus yli ominen kykyjemme ja puutteittemme voi tulla Kristuksen parantamaksi.

 

Ke 17. lokakuuta: Aurinko siirtyy Vaakaan

Ihmisen olemuksessa Vaaka vastaa lantion aluetta ja ilman elementtiä. Kuvittele miten lantio tai lonkkanivelten välinen silta on se sisäinen vaaka, jolle ihmisen tietoinen sisäisen elämä perustuu. Tämä vaaka on myös portti, jota arkkienkeli Mikael vartioi menneinä aikoina. Keskiajan lopulla kuva Mikaelista vaa'an kanssa muutettiin tarkoittamaan yksipuolisemmin taivaaseen valittavien sielujen valintaa. Enkelikuntien kannalta Vaaka liittyy liikkeenhenkien alueeseen ja taiteena tanssiin. Näistä yhteyksistä voit lukea lisää Enkelin kanssamme -kirjasta,

Aurinko 0 astetta 50 minuuttia Vaa'assa: Jordanin kaste. Jordanin kaste tapahtui 23 syyskuuta vuonna 29. Sukkession vaikutuksesta vastaava auringon asema Eläinradassa on tänään keskiviikkona.

Jos katsomme tilannetta tuon päivän kannalta, niin eilisiltana Jeesuksella oli syvällinen keskustelu äitinsä Marian kanssa, joka on hyvin korkea henkinen olento. Jeesuksen huoli ihmiskunnan henkisyyden rappeutumisesta ravistaa häntä niin syvästi, että hänen henkensä, hänen korkea henkinen yksilöllisyytensä irtoaa kehosta. Seuraavana aamuna hän oikeastaan "hengettömänä" vaeltaa henkisessä ohjauksessa Lasaruksen kanssa Jordanille, jossa Johannes Kastaja kastaa hänet ja kosminen Kristus-henki, Jumalan poika laskeutuu hänen kehoonsa. Luonnollisesti Kristus-henki on koko ajan ollut häntä lähellä, mutta tapahtuu se suuri ja lähes uskomaton asia, että Kristuksen henki todella laskeutuu ja sitoutuu tähän hänelle jo vuosituhansia valmistettuun kehoon, ensimmäistä ja samalla viimeisen kerran fyysiseen ihmiskehoon koko maan historiassa, maan kaikissa seitsemässä inkarnaatiossa.

Johannes Kastajalle tämä on dramaattinen kokemus, sillä se valtava tarmo, jolla hän oli valmistanut Kristuksen tulemista maan päälle, saa nyt täyttymyksensä, eikä hän enää osaa orientoitua maanpäälliseen elämään. Se johtaa vähitellen hänen kuolemaansa, ja kehosta vapauduttuaan Johannes liittyy läheisesti opetuslasten piiriin henkisellä tasolla. Erityisen voimakas yhteys räkentuu hänen kuolemansa jälkeen rikkaaseen nuorukaiseen Lasarukseen,joka siis oli myös läsnä Jordanilla. Kolmen vuoden kuluttua Johannes Kastaja ja Lasarus ovat opetuslapsista ainoana miesten edustajana läsnä Golgatan ristin äärellä, samassa apostoli Johanneksen kehossa. Kun Lasarus-Johannes sitten kirjoittaa Johanneksen evankeliumia, on ihmeellistä huomata, miten tässä Jordanin kasteessa kumpikin oli läsnä vielä omana erillisenä itsenään.

 

Ti 16. lokakuuta: Auringon ja Neitsyen Spican konjunktio

Vanhat selvänäkijät näkivät Neitsyen
nuorena naisena, joka pitää kädessäänvirgo_tahti.jpg
viljantähkää. Viljatähkän kärki osoittaa Spicaa, joka on sinivalkoinen jättiläinen ja kaksoistähti noin 250 valovuoden etäisyydellä maasta. Kaksoistähtijärjestelmä pyörähtää ympäri kerran neljässä vuorokaudessa.

Taivaallinen neitsyt kantaa naisellisen viisauden mysteereitä ja Spica siunaa meitä tämän viisauden armolla ja rakkaudella. Neitsyen jalkojen alla on lohikäärme Hydra, jonka aaltoileva voima ulottuu laajalle Neitsyen alapuolelle. Ottaaksemme vastaan vehnän, jokapäiväisen leivän siunauksen meidän on voitettava käärmeen houkutus.

Tämä on päivä, joka kutsuu meitä herättämään jumalallista naisellisuutta niin itsessämme kuin heräämään sille ulkopuolellamme, niin luonnossa kuin maan syvyyksissä ja taivaan korkeauksissa.

 

 

 

 

Ma 15. lokakuuta: uusikuu Neitsyessä

Neitsyen uudenkuun aikana Herodoksen syntypäiväjuhlissa Johannes Kastaja menetti päänsä 4. tammikuuta vuonna 31, mutta Herodes oli silti levoton, sillä hän saattoi silti aistia Johanneksen mahtavan hengen.

Tämä kuu kutsuu maljaa ja korppia. Graalin etsijä etsii maljaa ja korppi ohjaa etsijän Graalin linnaan. Johannes Kastaja työskentelee juuri niillä alueilla, joissa graalia säilytetään. Johannes johtaa meidät graalin luo.

Uusikuu on siis hetki, jolloin kuu on juuri auringon ja maan välissä, pimeänä, koska se ei heijasta lainkaan auringon valoa maahan.

 

Su 14. lokakuuta: Malschin temppeli

Kuu 22 astetta Neitsyessä. Huhtikuun 5. päivänä 1909, päivää ennen Neitsyen täysikuuta, Rudolf Steiner asetti niin kutsutun Malschin mallitemppelin peruskiven lähellä Karlsruhea Saksassa. Temppeli oli rakennettu pienoiskokoon, mutta sitä voidaan pitää ensimmäisenä aitona rosenkreutzilaistemppelinä. Pienestä koostaan huolimatta temppeliin mahtui kuitenkin kokoontumistila. Rudolf Steiner lausui sanat:

Me tahdomme laskea tämän temppelin peruskiven Äiti Maan kohtuun, täydenkuun säteiden loistaessa yllemme ja vihreän luonnon ympäröidessä rakennusta. Ja niinkuin täysikuu heijastaa Auringon valon kirkkautta, niin me pyrimme heijastaman jumalallis-henkisten olentojen valoa. Täynnä luottamusta me käännymme suuren Äiti Maamme puoleen, joka kantaa ja suojelee meitä niin rakastavasti... Tuskassa ja kärsimyksessä on Maaäitimme kovettunut. Meidän tehtävämme on henkistää hänet jälleen, vapauttaa hänet, jotta me käsiemme voimalla voimme muodontaa hänet muodostumaan hengentäyttämäksi taideteokseksi. Olkoon tämä kivi ensimmäinen peruskivi maaplaneettamme lunastamiseksi ja muuntamiseksi ja moninkertaistukoon tämän kiven voima tuhatkertaiseksi.

 

 

Ke 10. lokakuuta: pieni kirkastus

Kun aurinko on 23 astetta Neitsyessä 16. päivänä syyskuuta vuonna 29 Jeesus kävelee Eliudin kanssa, joka on yksi viisaimpia essealaisia. Keskiyön lähestyessä Jeesus kertoo Eliudille, että hän aikoo ilmoittaa itsensä, ja kääntyen taivaan puoleen hän rukoilee. Valon pilvi ympäröi heidät molemmat ja täysin säteileväksi. Eliud on aivan hiljaa, syvän kohotetussa tilassa. Hetken kuluttua valo häviää ja Jeesus jatkaa kävelyään. Ja Eliud, sanottomana kokemuksestaan, seuraa häntä.

Pienessä kirkastuksessa Jeesus ilmoittaa itsensä ystävälleen ja uskotulleen Eliudille, joka ei elänyt ristinnaulitsemiseen saakka. Valo ympäröi sekä Eliudin että Kristuksen. 

Voit kuvitella olevasi itse Eliud, kävelemässä Kristuksen kanssa, auringon ollessa Neitsyessä, Sofian tähtimerkissä. Tunnustele omaa halukkuuttasi luottaa intuitiiviseen luontoosi, sydämen tahdikkuuteen, joka on Neitsyen hyve.

 

Ke 3. lokakuuta: Neitsyt Maria

Aurinko 16 astetta Neitsyessä on Matteuksen evankeliumin Marian syntymän asea 7. syyskuuta vuonna 21 eKr. Matteuksen evankeliumin kuvaamaa Mariaa nimitetään myös siunatuksi Neitsyt Mariaksi tai Maria Armoitutuksi. Hän oli Matteuksen evankeliumin kuvaaman Jeesus-lapsen äiti. Tämä Jeesus puolestaan oli se suuri yksilöllisyys, jonka me olemme tunteneet aikaisempina aikoina Zarathustrana ja myöhemmin Mestari Jeesuksena. Hän oli myös se suuri viisauden mestari, joka vaikutti Jeesus Nasaretilaisen kehossa kolmetoistavuotiaasta aina hetkeen ennen Jordanin kastetta.

Neitsyt Maria oli aikaisemmassa elämässään Saaban kuningatar, jota Matteuksen evankeliumissa 12, 42 kuvataan Etelän kuningattareksi, joka tulee maailman ääriltä kuuntelemaan Salomon viisautta, mutta joka on suurempi kuin hän. Suomennos kertoo, että hän tulee tuomitsemaan, mutta kysymys on vastaavasta tilanteesta kuin viimeisessä tuomiossa: ihmissielut kokevat itse oman tilansa hänen valossaan. Maantieteellisesti Saaban kuningatar tuli muinaisen tähtiviisauden maasta, nykyisen Jemenin alueelta, mutta maan ääret kertovat siitä, miten hänen henkinen syntyperänsä ulottuu nykyistä maata varhaisempiin aikoihin.

Neitsyt Maria ja kosminen Neitsyt eli Sofia odottavat nyt kärsivällisesti vanhan tähtiviisauden uudelleen heräämistä, kristillistymistä, ohjaamaan meitä henkisen muistamisen valoon.  

 

To 27. syyskuuta: Marsin ja Venuksen neliö

Venus 28 astetta Ravussa neliössä Marsin kanssa 28 astetta Vaa'assa. Venus ja Mars olivat neliössä myös Kristuksen erämaakiusausten aikana. Tänä aikana Kristus puhui taivaalliselle Isällä syvällä sisäisellä ja sieluntäyteiselle kielellä. Siinä Mars ja Venus toimivat yhteen: Venus syventää ja sieluttaa Marsin puhetta ja sanoja. Sitä me voimme tänään harjoitella.

Vastakkaisena ominaisuutena sanat voivat myös täyttyä langenneilla sielunominaisuuksilla ja aiheuttaa sielulle vahinkoa sanojen väärinkäytön kautta. Tässä aspektissa me etsimme Vaa'an voimissa puheen sielullista tasapainoa ja mielentyyneyttä ja Ravun voimissa sydäntemme puhtautta. 

 

To 20. syyskuuta: mielen avoimuus

Merkurius 20 astetta Neitsyessä vastapäätä Uranusta 12 astetta Kaloissa. Tässä asemassa Merkurius oli Kristuksen kasteen aikana. Jumalten viestinkantaja Merkurius luo maljan ottaaksen vastaan vastaan Uranuksen kautta todellisen kosmisen intelligenssin, jonka ulkoinen aspekti ilmenee tähtimaailmojen valossa. Tämä tähtivalo on asuntona sille, mitä muinainen orfilainen kosmologia kutsui Uranokseksi, Ouranos.

Niin kuin Jeesus otti vastaan Maailmanvalon Jordanin kasteessa, niin samoin tänään Merkurius katsoo Uranusta kosmisen intelligenssin valon kaipuulla.

Vastaavasti materialistinen Merkurius on kaiken sen varas ja ryöväri, mikä on pyhää ja peräisin korkeammista maailmoista. Tänään on hyvä päivä harjoittaa mielen avoimuutta.

 

Ma 17. syyskuuta: Aurinko siirtyy Neitsyeen

 Maanantaina Aurinko siirtyy Neitsyen tähtikuvioon, mikä tarkoittaa aivan konkreettisesti sitä, että jos auringon noustessa katsot sen suuntaan, taustalla ja ainkin sen pystylinjalla ja Neitsien tähtikuvio. On oikein hyvä harjoitus muistella hetki, mitä vaikutelmia Neitsyt itsessä herättää.

Neitsyt lapsi sylissä, neitsyt viljantähkä kädessä. mikä viittaa viattomaan syntymiseen. Neitsyen alue ihmisessä on kosmisesti juuri syli...

Neitsyen hyve kuuluu: kohteliaisuudesta kasvaa sydämen huomaavaisuus.

Aurinko 0 astetta 19 minuuttia Neitsyessä. Kuu - porttina sekä enkeleille että demoneille - oli tällä paikalla Kristuksen 40 päivän erämaakiusausten alkaessa. Anna Katharina Emmerick kertoo, miten näiden neljänkymmenen kiusausten päivän aikana Kristus ei koskaan katsonut kiusaajiaan, vaan vaan hän puhutteli aina suoraan taivaallista Isää. Tämä on suuri opetus ihmiskunnalle, jota nyt kohtaa viettelysten ja kiusausten yhteinen toiminta maailmanlaajuisella tasolla. Pitäkäämme huomiomme maalimaan virtaavassa Valossa ja Rakkaudessa! Se ohjaa meitä niiden muutosten kautta, jotka ovat välttämättömiä meidän aikanamme.

Se mihin me suuntaamme huomiotamme, kasvaa, ja kun Aurinko saapuu Neitsyeeseen, jumalallisen Sofian merkkiin, meidän on huolehtidittava omasta puutarhaportistamme - palleakeskuksesta, jonka Minä olen -lause on: Minä olen portti, Minä olen portti lammasten kulkea. Se merkitsee asianmukaisten rajojen pitämistä. Rajamme suojelevat meitä ja antavat meidän valita, mitä tulee sisään ja mitä meistä lähtee.

Me voimme harjoitella asettumista Neitsyen suojelevan viitan sisään (mitä äänteenä henkisesti merkitsee "B"). Apokalypsin eli Johanneksen Ilmestyksen kielellä se on seisoa käärmeen päällä, kuten myös Mikael tekee niin monissa kuvauksissa.

Näissä ohjeissa on nyt tietoisuuden kannalta kaksi melkoisen haastavaa kohtaa. Ensimmäinen on olla katsomatta suoraan pahaan, vaan puhutella aina jumalaa, taivaallista Isää. Tämä on ohje, joka kuuluu ennen kaikkea tekemisen ja tahdon piiriin, sillä sitä on hankala ajatella. Se on ohje, joka kuuluu korkeampaan henkiseen piiriin kuin ajattelun. Joskus kokiessasi tulleesi kiusauksen piiriin, kokeile sitä: katso suoraan Isän puoleen ja puhuttele häntä, ja irrota katseesi viettelyksestä.

Tämähän ei tarkoita sitä, että meidän tulisi sivuuttaa maallinen paha, rumuus ja epäoikeudenmukaisuus. Ei, vaan kysymys on siitä, miten tunnistan sen, mitä minun viettylyksen hetkellä tulee tehdä, ja siinä auttaa kääntyminen Isän puoleen.

Sama koskee käärmettä. Fyysiset käärmeet maan päällä ovat ok, ja niillä on tavattoman korkea tehtävä ja opetus annettavana meille ihmisille. Mutta henkiselle kielellä käärme vietteli ihmisen paratiisissa, mikä johti toki jumalan tahtomaan ihmiskunnan seikkaluun fyysisessä aistimaailmassa. Sen tarkoituksena oli ihmisen oman yksilöllisen henkisyyden eli minuuden vahvistaminen, ja nyt uusi vahvistumisen vaihe on se, että ihmisminä ei enää antautaudu viettelyksen ohjaamaksi. Paratiisissa hänellä ei vielä ollut minävoimaa vastustaa ja olla oma tietoisuutensa, nyt häneltä odotetaan sitä.

Edelleenkin kaiken tämän ymmärtäminen on vaativaa. Se merkitsee, että opin rakkaudessani ja valossani näkemään asioiden todellisen henkisen merkityksen... mutta lopullinen vastaus älyn kannalta jää edelleenkin enemmän tai vähemmän mysteeriksi ... meidän on aavistettava syvempää tietoa sisimmässämme.

 

 

La 15. syyskuuta: uusikuu 27 astetta Leijonassa.

Uusikuu, joka meidän kalenterissamme on merkitty sunnuntaiksi, 27 astetta Leijonassa, on asema, jonka aikana Jeesus paransi ja opetti Kapernaumissa.

Synagogassa, mies, jota vaivasi epäpyhä henki, huusi Markuksen mukaan: "Mitä tekemistä sinulla on meidän kanssamme, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän kuka sinä olet - Jumalan Pyhä!"

"Ole hiljaa", sanoi Jeesus ankarasti, "tule ulos hänestä!" Epäpyhä henki ravisti miestä voimakkaasti ja poistui hänestä kirkaisten.

Voi sattua, että epypyhät henget puhuvat meille toisesta ihmisestä, mikä haastaa meitä, ei reagoimaan vastaavalla tavalla, vaan puhumaan rakkauden selkeydestä ja vakaumuksesta käsin. Epäpyhät henget voivat vaikuttaa meihin vain silloin, kun meissä itsessämme on vielä jotain epäpyhää.

Kun henkemme on puhdas, me voimme seistä vapaasti varjo jalkojemme alla, mitä kosmisessa kielessä tarkoittaa uusikuu, hetki jolloin aurinko on suoraan kuun takana ja kuu itse näyttäytyy pimeänä.

 

 

Ma 10. syyskuuta: Neitsyt Marian kuolema

Aurinko 22 astetta Leijonassa kertoo Neitsyt Marian kuolemassa 15. elokuuta vuonna 44. Nunna Anna Katharina Emmerickin näkyjen mukaan Jeesuksen äiti eli Neitsyt Maria eli Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen kolme vuotta Jerusalemissa Siionin vuorella, sitten kolme vuotta Lasaruksen kodissa Betaniassa, minkä jälkeen hän matkusti evankelista Johanneksen kanssa Efesoon, joka sijaitsee Turkin rannikolla, mutta kuului silloiseen Kreikkaan.

Jeesus lausui ristillä Johannekselle sanat "Katso, äitisi", ja Johanneksen evankeliumi kertoo, miten Johannes tuosta hetkestä lähtien otti Neitsyt Marian luokseen, mikä jatkui Efesoon saakka, jossa Johannes kirjoitti evankeliuminsa.

Marian kuollessa Efesossa suuri joukko evenkelistoja ja opetuslapsia kokoontui hänen luokseen. Aurinko 22 astetta Leijonan sydänvoimien piirissä muistaa miten tämän suuri ihmiskunnan äiti, Eeva, jätti fyysisen kehonsa ja voimme ymmärtää myös hänen syvän vaikutuksensa Johanneksen evankeliumin kirjoittamiseen. Eeva ja Maria, ihmiskunnan äiti ja armoitettu neitsyt kulkee ihmiskunnan edellä, niinkuin Eevana maan nykyisessä inkarnaatiossa, hän valmistaa tietää jälleen maan seuraavaan elämään.

Merkuriuksen konjunktio Auringon kanssa. Merkurius oli tässä asemassa suhteessa Aurinkoon Luukkaan evankeliumin Marian syntyessä. Luukkaan evankeliumin Maria on se henkinen olento, jonka aura liittyi Matteuksen evenkeliumin Mariaan juuri Jordanin kasteen edellä, ja hänen nuorentavat voimansa olivat ne, joiden avulla Jeesuksen elossa oleva äiti Maria saattoi jälleen tulla Neitsyt Mariaksi.

Marian kuolee aurinkovoimien valaistessa samaa kosmista porttia, jonka kautta siivekäs Merkurius loisti silloin kun Luukkaan evankeliumin neitseellinen Maria syntyi maan päälle. Tässä voimme kokea, miten nämä puhtaat kosmis-neitseelliset voimat ottavat Neitsyt Marian vastaan jälleen henkiseen maailmaan - rakkauden ja viisauden vuorotteluna.

 

La 8. syyskuuta: Lusiferin kääntymys

Perjantaina aurinko on siirtynyt Leijonan
kolmanteen dekaaniin, jota hallitseedrei_kreuze.jpg Mars.
Lauantaina aurinko on ennättänyt 20 asteeseen Leijonaa. Golgatan mysteerin aikana Uranus oli 20 astetta Leijonassa Lusiferin kääntymyksen aikaan. Kun risteillä oli Kristuksen kanssa samaan aikaan myös kaksi ryöväriä, eivät he olleet mitään tavallisia ryöväreitä, vaan heissä eli kaksi suurta henkeä, Lusifer ja Ahriman, valonkantaja Lusifer ja pimeyden henki Ahriman. Jo kaksituhatta vuotta on silmiemme edessä ollut kuva kolmesta rististä pääkallonpaikalla, mutta siitä huolimatta ajattelemme edelleen yleisesti, ett hyvä ja paha ovat vastakkain, että on vain yksi hyvä ja yksi paha. Mutta Kristus opetti keskitien oppia: hän ei sanonut, että vastustakaa pahaa, vaan hän sanoi, että ihmisminuuden tie on keskitie, keskitie kahden erilaatuisen pahan välissä, niinkuin ristillä Kristuksen paikka oli Lusiferin ja Ahrimanin välissä.

Uranus kohosi horisontista noin klo 14 pitkänäperjantaina. Lusifer nähdessään viattoman Ihmisen pojan ristillä tuli syyllisyyden valtaamaksi ja koki syvällisen kääntymyksen. Taivaalle noussut Uranus salamoi joko valaistakseen ja tuhotakseen ihmistyötä heidän moraalisesta laadustaan riippuen.

Planeettana omalaatuisesti käyttäytyvä Uranus voi saattaa totuuden etsijän kiusaukseen, joka kulkea kohti puhtaan henkisen totuuden ydintä tai loisteliaan ajattelunsa kirkastamana muuttaa sitä aivan hieman, niin että se sopii ajattelijan omiin tarkoituksiin. Media on väline, jonka kautta julkisesti loistokkaat ajatukset ja mielipiteet leviävät laajalle. Tämä on hyvä päivä miettiä puhtaan totuuden merkitystä. Miten me itse elämme omaa totuuttamme ja miten me voimme vahvistaa lapsiamme kestämään maailmallisten totuuksien houkutuksia.

Sydän on suuri ajattelija, ja Uranus Leijonassa voi näyttää meille meidän todellista totuuden voimaamme (parannuksen tehnyt ryöväri, Lusifer), kun taas negatiivinen Uranus (katumaton ryöväri, Ahriman) houkuttelee sielullisesti illusoristen maailmojen puoleen.

 

La 1. syyskuuta

Aurinko on Leijonassa, jota ihmisessä vastaa sydän, ja se matkaa ihmiskehoon verrattuna alaspäin kohti Neitsyen syliä, jonne se saapuu 17. syyskuuta.

Lauantaina Venus siirtyy Rapuun, eli ihmiskehossa rakkaudentähti tulee rintakehän tunnealueelle. Venus Ravussa on tuttu asema monien Uuden testamentin keskeisten henkilöiden vaiheissa: Neitsyt Marian kuolema, Jeesus-Zarathustran hedelmöitys, Johannes Kastajan syntymä.

Merkurius 6 astetta Leijonassa, vastapäätä Neptunusta 6 astetta Vesimiehessä. Tässä on voimakas henkisen tiedon ja henkisen tunteen parittaisuus, valtava kosminen portti tunteen ja tiedon välillä. Kristuksen taivaaseenastumisen hetkellä aurinkokeskeisesti katsottuna Merkuriuksen ja Neptunuksen oppositio oli hyvin lähellä tämän päivän asemaa. Tällä asemalla on nyt mahdollisuus luoda valtava inspiraatio, jota kuvaavat sekä taivaaseenastuminen että sen vastakkainen suunta Kristuksen toisena tulemisena tulevaisuuden voimana. Neptunuksen inspiraatio Vesimiehen enkelivoimissa voi kohdata meissä Merkuriuksen parantavat voimat Leijonan tulisydämessä - ollessamme riittävän hiljentyneitä ottamaan tämän vuorovaikutuksen vastaan.

 

Pe 31. elokuuta: viisauden puhdistumisen mahdollisuus

Aurinko 12 astetta Leijonassa oli Luukkaan evankeliumin Marian kuolinpäivän asema. Luukkaan evankeliumin nuori Maria kuoli 5. elokuuta vuonna 12. Se tapahtui pian tunnetun temppelikohtauksen jälkeen, jossa Jeesus-poika opetti temppelissä. Seitsemäntoista vuotta myöhemmin Jordanin kastetta edeltävänä iltana, jolloin Jeesus (Zarathustra-sielu) käy syvällisen ja järkyttävän keskustelun ihmiskunnan tilasta äitinsä Marian (Matteuksen evankeliumin Maria) kanssa. Tämä keskustelu vaikuttaa Mariaan niin järisyttävästä, että henkisessä maailmassa ollut neitseellinen Luukkaan evankeliumin Marian sielu liittyy häneen. 

Tämän nuorentumisen seurauksena
Matteuksen viisaan Marian olemusst-maria-goretti.jpg
muuttuu ja nuorentuu niin, että häntä siitä lähtien kutsutaan katolisesti Neitsyt Mariaksi ja ortodoksisesti Maria Armoitetuksi. Neitsyt Maria on varmaan meille Suomessakin aivan hyvä käsite, koska se ainakin minun mielestäni saattaa aivan oikein ajattelemaan Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien Marioita yhdessä.

Armoitettu taas viittaa Luukkaan Marian ominaisuuteen, että hän on valmis lähestymään armona jokaista joka häntä kutsuu.

Täysikuu 13 astetta Vesimiehessä vastapäätä aurinkoa 13 astetta
Leijonassa. Tämä on jo toinen täysikuu elokuussa, ja sitä nimitetään Siniseksi kuuksi.

Tämä on hyvin jännittävä asetelma. Aurinko Leijonassa muistaa Luukkaan viattoman puhtaan Luukkaan Marian siirtymisen henkiseen maailmaan ja sitä vastapäätä on hyvin lähellä, 14 astetta Vesimiehessä, kuun asema Rudolf Steinerin ja toisen hyvin merkittävän, mutta vähän tunnetun, Pietarissa syntyneen hengentutkijan Valentin Tombergin syntyessä: Neitseellinen puhtaus auringon puolella ja suuri viisaus kuun puolella.

Täydenkuun aikaan kuu on kaikkein kauimpana auringosta ja silloin enkelit työskentelevät hyvin voimakkaasti ihmisolemuksessa, erityisesti yön aikana.

Vesimiehessä tähtivoimat puhdistavat elävän veden voimin sitä viisautta, jota kuu ottaa vastaan ja heijastaa auringolta.

(Sininen kuu tarkoittaa yleisesti ottaen ylimääräistä kuuta, joko kuukaudessa tai perinteellisesti brittiläisellä puolella jos vuodenaikaan sattui neljä kuuta niin kolmatta niistä nimitettiin siniseksi. "Sinisellä" on englanninkielessä aika voimakas hiukka kielteinen tunnelataus alakuloinen tai masentunut. Mutta joskus kuu voi näyttää myös siniseltä, esim. ilmakehän epäpuhtauksien vuoksi.)

 

To 30. elokuuta: toinen kiusaus

Kuun 1 astetta Vesimiehessä opposiotiossa Merkuriuksen kanssa 1 astetta Leijonassa. Tämä kosminen asema muistaa Kristuksen toisen kiusauksen erämaassa 28. marraskuuta vuonna 29. Kiusaaja maanitteli Jeesusta heittäytymään alas temppelin harjalta, jotta enkelit kantaisivat hänet turvallisesti maahan.

Kuu Vesimiehessä kertoo juuri tästä kiusauksen mahdollisuudesta. Kuun on se, joka heijastaa auringon valoa, ei valo itse. Vesimies kantaa enkelivoimia. Tässä tapauksessa heittäytyminen eli luopuminen omien henkisten voimien käytöstä tulee esiin antaumisessa kuin veden virtaan kuun kuvajaisen valaistessa. Se on kuva, joka tuo vahvasti mieleen vanhojen satujen tunnelman viehtymyksenä antautua vedenneitojen maailman kauneuteen, mutta oman henkisen voimansa unohtaen.

Parantaja ja tasapainottava ajattelija Merkurius Leijonan sydänvoimissa sen sijaan muistuttaa, että meidän tehtävämme on olla omassa hengessämme aktiivisia juuri tällä kohden, jossa nämä kaksi tietä ovat kosmisesti vastakkain.

Meillä on paljon opittavaa kuun ja vesimiehen enkelimäisestä virtaavuudesta, mutta me emme saa käyttää niitä väärin, mistä kiusauksessa on kysymys.

 

Ti 28. elokuuta: kuninkaan virkamiehen pojan parantaminen

Aurinko 10½ astetta Leijonassa seuraa ylimyksen pojan parantamista, joka tapahtui 3. elokuuta vuonna 30 ja josta kertoo Johannes 4, 46-54. Tässä Kristuksen toisessa tunnusteossa, joka on yhteydessä otsachakraan, Kristuksen parannustyö kohdistui perinnöllisyyden virtaan.

Kuninkaan palvelukseen antautunut ylimys nimeltä Selathiel tuli
Jeesuksen luo pyytämään häntä parantamaan hänen poikansa Joelin, jonka kuningas Zorobabel oli adoptoinut.

christhealingnoblemansson.jpg

Ongelma tässä oli se, että kuninkaan alamaiseksi antautunut Selathiel oli kadottanut oman minuutensa, ja samoin antanut myös poikansa kuninkaalle. Hän oli alistanut oman minänsä kuninkaan minälle ja niin hänen oma minuutensa oli heikentynyt. Isän minuuden heikkous heikensi hänen poikansa fyysistä kehoa niin, että siitä tuli liian heikko kantamaan omaa minuuttaan ja näin veri tulehtui.

Sairas poika toisti jatkuvasti: "Jeesus, Nasaretin profeetta, on ainoa, joka voi minut pelastaa." Kun epätoivoinen isä saapui Jeesuksen luo, tämä sanoi: "Mene, poikasi elää." Kun Selathiel kysyi, oliko poika varmasti pelastunut, Jeesus vastasi: "Usko minua, tällä hetkellä hän on parantunut." Tämä merkitsee, että virkamiehen usko Jeesukseen oli palauttanut hänen oman minävoimansa ja parantanut hänen poikansa.

Jeesus antoi virkamiehelle uuden nimen, Kuninkaan miestä tarkoittavan basilikoksen sijaan hänestä tuli nyt isä, oman talonsa isä, mikä tarkoittaa että hän otti jälleen vastuun omasta elämästään ja perheestään itselleen.

Tämä kertomus osoittaa, miten tärkeää on isän on olla lapsilleen henkinen auktoriteetti (mikä ei olekaan lainkaan selvää nykyaikana). - Meidän aikamme henkisyydessä isän henkisen tehtävän ylläpitäminen on vaativaa, usein jopa lähellä mahdotonta, sillä riittävän isyyden voiman hallinta vaatii puolestaan niin paljon rakkautta ja myötätuntoa (yhteyttä Sofiaan), että isyyden auktoriteetin varjeleminen joka kovettumiselta tai murentumiselta on todella haastavaa.

Parantuminen osoittaa, miten vertikaalin Kristukseen tukeutuvan minuuden voima kykenee hallitsemaan horisontaalia perinnöllisyyden voimaa. Maanantai-iltana me voimme miettiä, olemmeko me mahdollisesti luopuneet omasta täydestä Kristus-minävoimastamme perinnöllisten vaikeuksien tekosyyn varjolla, tai saavuttaaksemme joitakin etuja tässä maailmassa. Onko meistä tullut kollektiivisten ajatusten, johtajien, päättäjien, suvun tai kenen tahansa muun kuin oman Kristus-itsemme tahdon toteuttajia? Olemmeko me kuita, jotka heijastavat aurinkoa, vai onko meistä tullut maallisten tahojen satelliitteja, jotka heijastavat toisten tahtoa? Olemme me kantaneet omaa henkistä vastuutamme kasvattaessamme lapsiamme?

 

 

To 23. elokuuta: Aurinko saapuu Leijonan sydämeen

Tänään aurinko saapuu Leijonan sydämeen eli Regulukseen, 5 astetta Leijonassa. Regulus oli yksi muinaisen Persian neljästä kuninkaallisesta tähdestä.

Muinaisessa suuressa Persiassaleo.jpg
jo suuri Zarathustra puhui
neljästä kuninkaallisesta tähdestä eläinradan neljänä peruskivenä. Aldebaran, Härän silmä, oli Härän tähtikuvion keskustähti, Regulus Leijonan sydän, joka loistaa Leijonan rinnasta. Skorpionin keskustähti Antares sädehtii punaisena Skorpionin sydämess ja kirkas Fomalhaut loistaa Etelänkalan suussa, josta elämän vedet virtaavat Vesimiehen vesiruukusta.

Ihmisen Leijona-sydän on kosmisesti tahdonhenkien eli troonien rakentama ja sillä on suora yhteys myös Suomen vaakunaleijonaan, mikä tarkoittaa paitsi tahtoa noudattaa sydämen (sydänchakran) henkisiä hyveitä, antautumusta toimintaan korkeampien päämäärien hyväksi myös maallisella tasolla.

Tämä on erinomainen päivä vahvistaa omassa rintakehässäsi ilman ja tulen sekä ajatusten ja rakkauden yhteyttä. Kuvittele itsesi henkiseksi leijonaksi, jota on kuvattu monissa saduissa, esimerkiksi Narnian satumaassa ja myös Disneyn filmissä. Anna Leijonan itsessäsi johtaa ja muista Leijonan hyveenä myötätunnon muuttuminen vapaudeksi.

 

Ke 22. elokuuta: Lasaruksen herättäminen

Tänään keskiviikkona Aurinko on 3 asteessa Leijonaa. Se on lähestymässä Regulusta eli Leijonan sydäntä, mutta sitä ennen tapahtui Lasaruksen herättäminen 26. heinäkuuta vuonna 32.

Lasaruksen herättäminen oli aivan
muuta kuin Jeesuksen muut
ihmetekoinalazarus_oranssi.jpg mainitut parantamiset
tai kuolleista herättämiset. Journal for Star Wisdom kirjoittaa näin:

Lasaruksen herättäminen oli arkkityyppinen teko koko ihmiskunnalle. Se toi esiin tulevaisuuden ihmisen mahdollisuuden ottaa vastaan elämän hengitys elävän Sanan luovasta lähteestä, vihkimyshengityksenä Kristus Jeesuksen eetterisestä elämänruumiista. Tämä oli korkeammalla tasolla samaa kuin Jordanin kaste, jossa uusi tietoisuus syntyi vedestä, missä ymmärrämme veden fyysisenä puhdistumisen voimana ja henkisen värähtelyn uskollisena kantajana.

Ja edelleen, suhteellisen vapaasti suomennettuna: Israelilaisten erämaavaelluksen pakona Egyptistä voimme nähdä myös henkisenä irtaantumisena vanhasta egyptiläisesta vihkimysperinteestä, jossa kokelas jättää fyysisen kehon temppelinsä kolmeksi päiväksi kohotakseen henkiseen maailmaan ja tuodakseen sieltä kokemustensa jäljet painautumina eetterikehoonsa, jossa ne toimivat henkisen ravintona koko loppuelämän ajan.

Israelilaisten jumala Jahve valmisteli kuitenkin uutta vihkimystä. Tässä on hyvä kertoa, että israelilaisilla oli aivan erityinen suhde omaan jumalaansa. Normaalisti kansanhenkinä toimivat arkkienkelit, joskus harvoin heitä korkeammat suurenkelit silloin kun kehitys tarvitsee jonkin aivan erityisiä ominaisuuksia omaavan usein pienemmän kansan syntyä. Israelilaisten oma kansanhenki eli henkinen ohjaaja oli kuitenkin Jahve tai Jehova itse, eli sama jumalolento, jokq muodonhenkenä oli luomassa ihmistä maan päälle. Siksi israelilaisten johtaja oli jumala aivan erityisessä mielessä.

Jahve siis johdatti kansansa vapaaksi egyptiläisten mysteeriperinteestä ja seuraava suuri merkkisoitto tapahtuu vasta runsaan tuhannen vuoden kuluttua, jolloin Kristus tulee esiin ja kutsuu Lasarukseen takaisin jo kuolleeseen kehoon niin, että hän uudistuu huomattavasti syvällisemmin.  Tähän liittyy tosi tärkeitä ja suuria muutoksia, jotka suurelta osalta ovat toteutumassa vasta nyt ja tulevaisuudessa. Näistä Lasaruksen vihkimykseen liittyvistä suurista tapahtumista puhumme iltaseminaareissa ainakin torstaina 13.9. Helsingissä ja tiistaina 2.10. Turussa. Olet sydämellisesti tervetullut näihin tilaisuuksiin, jotka liittyvät läheisesti moniin muihin vanhan ja uuden testamentin suuriin tapahtumiin ja henkilöihin.

Tähtiviisaus-journal kertoo miten tässä uudessa vihkimyksessä oli tarkoituksena kutsua henkinen maailmaa fyysiseen kehoon ja aina ihmisen minuuteen saakka.

Siinä missä Jordaninen kaste oli vesikaste, oli Lasaruksen herättäminen ilmakaste, joka antaa vihitylle huomattavan tietoisen mahdollisuuden työskennellä henkisen maailman ja sen olentojen kanssa.

Kun vesikaste tapahtuu ajanvirrassa, tapahtuu ilmakaste tavallaan ajasta riippumattomalla ikuisuuden tasolla, jossa se herättää ja kutsuu jälleen esiin sen, mikä on kuollut ja unohtunut.

Kesällä 2011 Jyväskylässä pidetty meditaatio Lasarus-valo on hyvää johdatusta niihin seminaareihin, joissa tänä syksynä kuljemme Lasaruksen tietä temppelinrakentajasta sydämen valaisijaksi. Myös Magdaleena liittyy erittäin läheisesti Lasaruksen heräämiseen.

Päivän meditaatiokysymys: Olenko valmis heräämään kuolevan materialismin haudasta ja kuulemaan Kristuksen (korkeamman minäni) kutsun astua todelliseen henkiseen tehtävääni?

 

Ti 21. elokuuta: Samarialaisen naisen kääntyminen

Aurinko on siirtynyt jo 2 astetta Leijonan
merkkiin, joka vastaasamarialainen_nainen.jpg ihmissydäntä.
Keskustelussa samarialaisen naisen kanssa Jaakobin kaivolla naisen, jonka nimi oli Dina, sydän avautui ottamaan vastaan Kristuksen, hänet joka oli ja on ja tulee olemaan elämän vesi. Tässä siis fyysinen kaivo ja elämän veden ikuinen lähde.

Kääntymisensä jälkeen Dina Samarialaisesta tulee yksi pyhien naisten piiristä Neitsyt Marian ympärillä. Hän oli yhteisön uuras työntekijä ja hänen kaksi poikaansa liittyivät myöhemmin Jeesuksen 72 opetuslapsen piiriin.

 

Pe 17. elokuuta: Uusikuu Ravussa ja Aurinko Leijonassa

Kuu oli tässä asemassa eli 29 astetta Ravussa Jeesuksen palattua Betaniaan päivää ennen Lasaruksen herättämistä kuolleista, mikä tapahtui 25. heinäkuuta 32 meidän ajanlaskumme mukaan. Jeesuksen tullessa paikalle häntä vastassa olivat Martta ja Maria Magdaleena. Jeesus lausui Martalle sanat, jotka helposti ohittaa vain raamatullisena kielenä, mutta ajattele että sekä Kristuksen sanat Martalle että Martan sanat Kristukselle olivat tosia, aidosta omasta kokemuksesta lähtöisin. Silloin niiden arvo kohoaa aivan huimaavan korkealle. Suomennan englanninkielisestä versiosta:

- Minä Olen ylösnousemus ja elämä. Kuka hyvänsä uskostaan täyttää itsensä minun voimallani, hän elää myös kuollessaan. Ja kuka hyvänsä ottaa minut itseensä elämäkseen, hän vapautuu kuoleman vallasta kaikkina maallisen aikain kiertoina.

Ja Martta sanoi: - Niin olkoon, Herra. Sydämestäni olen tunnistanut, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka tulee maailmaan. Joh. 11, 25-27.

Kristuksen henkinen valo täytti Martan uskolla ja rakkaudella. Martta oli sisäisesti vapaa epäitsekkääseen palveluun, jonka kuun maljaan hän otti vastaan Kristuksen valon. Tämä on suuri mietiskely, joka sattuu uudenkuun (pimeä kuu) ajaksi Ravun epäitsekkyyden merkissä. Kun aurinko ja kuu siirtyvät edelleen Ravusta Leijonaan, näin saavutettu sisäinen puhdistus muuntuu sydämen vapaudeksi Leijonassa.

Kun Jeesus puhuu Martalle uskosta, se tarkoitti tuona aikana - kuten sen jälleen meidän aikanamme tulee tarkoittaa - syvää sisäistä vakaumusta, joka ei ole ristiriidassa tiedon kanssa, vaan nimenomaan pohjaa siihen. Marttakin lausuu "Olen tunnistanut..." Kristuksen valo ja voima lipuu juuri henkisen tiedostamisen rakentamaan kuun maljaan.

Samoin perjantaina aurinko siirtyy Leijonaan, jonka hyveenä on: Myötätunto muuntuu vapaudeksi. Tämä vapaus on henkistyneen minän perusta.

  

To 16. elokuuta: Saturnus siirtyy Vaakaan

Saturnus siirtyy Neitsyestä Vaakaan, jossa se
oli neitsyt Marian syntymängraal.jpg aikaan,
hedelmöityksen ajasta syntymään saakka. Tämä Matteuksen evankeliumin Maria oli siis toinen Maria kuin Luukkaan evankeliumin nuori Maria. Hän on se, jota nimitetään ainakin katolisessa kirkossa Neitsyt Mariaksi. Tämä kuningatarmainen Maria oli aikaisemmassa elämässään Saaban kuningatar, hän joka oli vielä viisaampi kuin kuningas Salomo.

Saturnus Vaa'assa on neliössä sen kanssa missä Saturnus oli 800-luvulla graalin mysteerien aikana. Parsifalin tehtävänä oli yhdistää viisaus ja rakkaus saavuttaakseen pääsyn Graalin linnaan. Se tapahtui monien erehdysten ja koettelemusten kautta, Saturnuksen ja Auringon ollessa Ravussa.

Nyt Saturnus saapuessa Vaakaan on suuri henksyyden muistuttaja materialismin voimien keskellä ja samalla se luo sielullisen tasapainottumisen mahdollisuuksia niille, jotka etsivät tietä graalin luo.

 

Ke 15. elokuuta

Mars on edelleen konjunktiossa
Saturnuksen kanssa 29 astetta
Neitsyessämichael_scales.jpg ja on siirtymässä
Vaakaan. Eläinradan vastakkaisella puolella Kaloissa Mars muistaa naisprofeetta Annan kuoleman ja Saturnus Johannes Kastajan kuoleman. Kun eilen puhuimme uuteen Jerusalemiin pääsemisestä, tämä Johanneksen kuolema toisella puolen ja sen vastakkaisella puolella uusi henkinen opetus korostaa sitä, miten tärkeää meille on ymmärtää evankelista Johanneksen - jossa myös Johannes Kastaja kuolemansa jälkeen vaikutti - merkitystä meidän aikanamme, kosmis-naisellisten Sofia-mysteerien avaamisessa.

Marsin saapuminen Vaakaan merkitsee siirtymistä erämään koetusten ajasta siihen, mikä on todellista. Se on Vaa'an ominaisuus, ja sen hyve on tasa-arvoisuus. Tasa-arvoisuus luo sen vaa'n keskipisteen, jonka kautta Mikael puhuu.

Sanan Mars-voimien tultua lihaksi Jeesuksessa hän kiusausten keskellä piti aina katseensa suunnattuna Isään taivaassa. Se muistuttaa ja kehottaa meitä kulkemaan aineellisten viettelysten maailmassa kohti henkistä päämäärää, joka on varsinainen Vaa'an edustama hengen todellisuusl

 

Ti 14. elokuuta: kohti henkistä Jerusalemia

Marsin ja Saturnuksen konjunktio 29 astetta Neitsyessä. Saturnus muistuttaa tässä ensimmäisistä ristiretkistä, joissa agressiiviset Mars-voimat taistelivat Jerusalemista Saturnuksen siirtyessä Neitsyestä Vaakaan. Saturnus tulee pysymään Vaa'assa vuoden loppuun saakka ja Mars Vaa'assa vielä syyskuun ajan.

Sekä Marsin että Saturnuksen kulkiessa Vaa'an läpi
me voimme rukoillahenkinen_jerusalem.jpg rauhaa ikuisena tasapainona
vastakkaisten voimien ja vastakkaisten näkemysten välillä. Meidän aikanamme Jerusalemin valloitus ei enää ole fyysisen maailman valloitusta, vaan se tapahtuu sisäisillä tasoilla, vaan me muistamme korkeita henkisiä Saturnusvoimia, joista me olemme pudonneet astraalikehoissamme taistelevien sotaisten Mars-voimien johdosta.

Mars ja Saturnus kohtaavat siis Neitsyessä aivan Vaa'an portilla. Maanantai-ilta ja tiistai ovat aikaa, jolloin meidän on hyvä ottaa sotaiset ja kuolemaan viittaavat voivat sisäisen madonnan syleilyyn ja rakastaa niitä tasapainoisesti siirtyäksemme sisäisen tasapainon tilaan ennen kosmista siirtymistämme Vaa'an voimiin.

Suomessa Madonnan konsertti juuri ennen tätä konjunktiota kertoo aseiden käyttöineen niistä voimista, jotka meidän on henkisen madonnan avulla osattava rakastaa vapaiksi ja tasapainoisiksi.

Venus 12 astetta Kaksosissa vastapäätä Pluto 12 astetta Jousimiehessä. Venus muistaa kolme Jeesuksen vertausta, joissa puhutaan kadonneiden lampaiden löytymisestä uudelleen, kadonneen hopeakolikon löytymisestä ja kymmenestä neitsyestä, jotka ovat valmiita Kristuksen tullessa. Nämä vertaukset muistuttavat meitä olemaan armollisia puutteitamme kohtaan, iloitsemaan silloin kun löydämme sielumme kadonneita kykyjä ja harjoittamaan henkisiä hyveitä, niin että olemme valmiita silloin kun meidän aikamme tulee.

Rakkaus etsii meitä niin kuin me etsimme oman olemuksemme eheyttä ja kokonaisuutta. Tiistaina Venus on taivaalla vastapäätä Pluton korkeampaa henkistä aspektia. Venuksen rakkaus auttaa meitä aina etsimään sielumme kokonaisuutta, sen kadonneita osasia. Ellemme jatkuvasti anna Venuksen rakkauden uudistaa ja pehmentää itseämme, olemme vaarassa hajota sisäisesti alemman Pluton voimista. Venuksen ja rauhanomaisten Mars-voimien avulla meillä on nyt mahdollisuus etsiä sisäisiä aarteita, jotka johtavat meitä kohti tulevaisuuden uutta henkistä Jerusalemia.

 

Pe 10. elokuuta: Lasaruksen kuolema valmistelemassa uuden elämän syntyä

Perjantaina auringon tullessa
Ravussa 22 asteen kohdalle, se
muistaalazarus_oranssi.jpg Lasaruksen kuoleman
15. heinäkuuta vuonna 32. Lasarus oli aivan lähellä vihkimystä jo edellisessä elämässään Salomonin temppelin rakentajamestarina. Hänen kaipuunsa henkiseen maailmaan kohoaa Lasarus-elämässä niin voimakkaaksi, että hän sen parantamiseksi saa vihkimyksen - joka muuten sujuu erinomaisesti, mutta ollessaan paluumatkalla Lasarus myötätunnosta manalaan jääneitä sieluja kohtaan juuttuu heidän maailmaansa, varoituksista huolimatta.

Lasaruksen mysteerikuolemaan sisältyy monia suuria salaisuuksia, ja Jeesus kutsuu hänet takaisi elämään vasta kahdeksan päivää hänen kuolemansa jälkeen. Lasaruksen vihkimyksen ensimmäinen osa oli vanhaa vihkimystä, ja toinen osa taas ensimmäinen Kristuksen suorittama. Sillä tavoin Lasaruksen herättäminen tai ylösnousemus oli vanhan ja uuden kohtaaminen vastaavalla tavalla kuin viimeisen ehtoollisen jälkeen tapahtui ensimmäinen uusi ehtoollinen. Kumpikin tapahtuma oli myös Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen valmistusta.

Lasaruksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyy valtava ihmiskunnallinen ja oikeastaan ihmiskunnallisuuden ylittävä sovitus Kristuksen kautta. Tämä sovitus lähtee liikkeelle auringon ja kuun luojajumalista ja ulottuu ihmiskunnan alkuperheen ja Salomonin temppelirakennuksen kautta Lasarukseen ja hänen sisareensa Magdaleenaan, sekä moniin muihin heidän läheisyydessään.

Olet tervetullut lähiaikoina kahteen iltaseminaariin, joista ensimmäisessä käsittelemme ensisijassa Maria Magdaleenaa, Lasarusta ja Jeesusta. Toisessa iltakurssissa katsomme tapahtumia ensi sijassa Lasaruksen kannalta, mutta myös tässä kurssissa ovat Magdaleena, Jeesus, Johannes Kastaja sekä Johanneksen evankeliumin kirjoittaja voimakkaasti mukana.

Perjantai on hyvä aika miettiä vanhan kuolemista ja uuden elämän syntymistä, juuri omassa itsessä. Muistamme vanhan rosenkreutsilaislauseen, joka puhuu juuri kuolemisesta Kristuksessa. Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen syntymän ja kuoleman voimat tulivat meidän maailmassamme tasapainoon niin, että siitä syntyi uusi Elämä.

 

La 28. heinäkuuta

Merkuriuksen ja auringon konjunktio 11 astetta Ravussa. Kun Merkuriuksen parantava viesti saavuttaa aurinkosydämemme, me muistamme todellisen valon, myös ulkoisen pimeyden keskellä! Tässä konjunktiossa Merkurius jumalallisena sanansaattajana on auringon ja maan välissä.

 

Pe 27. heinäkuuta

Aurinko saapuu Ravun toiseen
dekaaniin, johon sisältyy tähtikuvio
Presepe,beehive.jpg Mehiläiskeko 12½ astetta
Ravussa. Rudolf Steinerin mukaan mehiläiset ovat erittäin avoimia Venuksen vaikutukselle ja kehittävät rakkaudellista elämää omissa yhdyskunnissaan.

Mehiläiskeko on Ravun spiraalien keskuksessa, sen sydämessä. Kreikkalaiset uskoivat sen olevan portti, jonka kautta ihmissielut saapuivat maalliseen elämään, kootakseen maisten kokemusten kultaista nektaria ja viedäkseen sen Sofialle, kosmoksen kuningattarelle.

Rapu on päätöksenteon kohta vuosittaisessa kulussamme Eläinradan voimien kautta: kehitykselle avautuminen vai siltä sulkeutuminen! Ravun spiraalivarret kutsuvat meitä hengittämään sisäämme valoa ja kulkemaan eteenpäin kohti valoa ja tietoisuutta. Sen vastakohtana on itseensä sulkeutuminen, jääminen kiinni oman kehityksen yhä tummentuviin, jäykistyviin uskomuksiin.  

 

Pe 6. heinäkuuta: Siriuksen päivä!

Auringon nousuaika on jo ennättänyt Kaksosissa 19 asteeseen, mikä vastaa muinaisten egyptiläisten suurta uudenvuoden juhlaa, Niilin tulviena ja uuden kasvukauden alkamista. Tässä asemassa Aurinko siis nousee samaan aikaan Siriuksen kanssa, Siriuksen, joka on taivaan kirkkain tähti ja joka tunnetaan niin monilla nimillä, Mestari Jeesuksen tähtenä tai Isiksen tähtenä.

Mestari Jeesus on se henkinen olento,
joka poistui Jeesuksen kehosta juuriisis_laurikainen_396.jpg
ennen Jordanin kastetta, antaen siis kehonsa kokonaan ihmiseksi tulevan sitä ennen vain kosmisen Kristuksen käyttöön. Aikasemmissa inkarnaatioissaan ennen aikainkäännettä mestari Jeesus tunnettiin sekä Zarathustrana että Zoroasterina, suurena tähtiopettajana, muinaisten persialaisten opettajana, egyptiläisten ja juutalaisten suurena opettajana ja valtakuntien henkisenä perustajana. Hän opetti myös Babyloniassa, jossa yksi hänen oppilaitaan oli Daniel juutalaisten vankeuden aikana.

Kaikissa näisssä inkarnaatioissaan Zarathustra oli valmisti Kristuksen tuloa maan päälle, ja hän toimii täällä edelleen. Hänen sanotaan inkarnoituvan fyysiseen kehoon jokaisena satavuotiskautena, mutta nykyisin hän - toisin kuin aikana ennen Kristuksen maan päälle tuloa - toimii vähemmän näkyvällä tavalla.

Sirius on siis myös Isiksen päivä - egyptiläisten Sofia - ja tällä päivällä on syvä yhteys myös koko maan ytimeen Shamballaan. Auringon ja Siriuksen konjunktion yhteydessä voimme nähdä siis suuren kosmisen linjauksen Maa - Aurinko - Sirius ja voimme kuvitella, miten näiden kolmen kosmiset virtaukset toimivat erityisellä tavalla yhdessä, kuten Journal for Star Wisdom kirjoittaa, voimme nähdä miten yhteys Tyttären välillä korkeuksissa ja Äidin välillä Maan syvyyksissä vahvistuu aurinkosydämemme voimasta.

Kuva on Sinikka Laurikaisen maalaama Isis.

 

Su 1. heinäkuuta

Heinäkuu alkaa auringon ollessa Kaksosissa,
tarkemmin kaksi_jeesus-lasta_pienempi.jpgsanottunaensimmäisenä päivänä
eli sunnuntaina se on edennyt Kaksosten
merkkiin 14 astetta, mikä on Matteuksen Jeesus-lapsen kuolinpäivän asema 5. kesäkuuta vuonna 12.

Jos olet lukenut Uutta testamenttia vähänkin tarkemmin, olet huomannut, että Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit kertovat alussaan aivan eri Jeesus-lapsesta, vaikka heillä on myös paljon yhteistä. Tämä lapsi syntyi eri aikaan vaikka hänellä oli samannimiset vanhemmat ja tämä oli myös se lapsi, jota itämaiden tietäjäkuninkaat tulivat tervehtimään. Mutta hyvin syvistä karmallisista ja henkisistä syistä hänen minuutensa siirtyykin Jerusalemin temppelimatkalla toiseen Jeesus-lapseen, josta silloin tulee jo nuorena se opettaja, jonka viisautta papit ja kirjanoppineet ja myös kaikkien mahdollisten elämänalojen viisaat ihmettelivät.

Kosmisen Kristuksen inkarnoitumiseksi ihmiskehoon tarvittiin ruumis, joka oli jo valmiiksi niin puhtaasti kaikkein korkeimman inhimillisen tiedon täyttämä kuin suinkin. Kun minuus poistuu tästä Jeesus-lapsen kehosta, tuo keho pian kuolee.

Kaikki nämä suuret ja syvälliset tapahtumat muistuttavat meitä siitä, miten suuret vihityt työskentelevät jatkuvasti kulissien takana luoden ihmisille ja ihmiskunnalle uusia mahdollisuuksia, ja johtaen elämää niin, että se mikä on välttämätönä tulevaisuuden kannalta, myös tapahtuu. Uskollisuus ja kestävyys ovat niitä Kaksosyten hyveitä, jotka johtavat myös meidän minuutemme henkiseen kehitykseen.

Ylläolevassa kuvassa on Luukkaan Jeesus-lapsi Marian polvella ja Matteuksen Jeesus-lapsi vierellä. Joissakin kuvissa toinen lapsi on Johannes Kastaja, mutta on myös kuvia, joissa on kumpikin Jeesus-lapsi sekä Johannes Kastaja kolmantena.

 

Ma 25. kesäkuuta

Mars on siirtynyt Neitsyen merkkiin. Mars maailmansanana Neitsyessä merkitsee, että se antaa äänen Sofialle ja kaikille Äiti maan mysteereille. Mars oli Neitsyessä Jeesuksen 40 päivän kiusausten alussa, mikä merkitsee sen etsimistä ja vahvistamista, mikä on Kristuksen aurinkovoimien oikea suhde maan Demeter-voimiin. Mars jatkaa tätä työtään 15. elokuuta saakka, jolloin se saapuu Vaakaan.

Saturnus on tänään 27 astetta Neitsyessä, mikä on juuri päinvastaisella puolella Eläinrataa kuin Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsen - maallisen viisauden lapsen - syntyessä Kalojen merkissä. Tämän opposition voimme kokea kristillisen tähtiviisauden vahvistumisen mahdollisuutena.

 

Ma 18. kesäkuuta: kosminen helluntai

Meitä on jälleen lähestymässä merkittävä
kosminen päivä. Ensi maanantain
japentecost_liekit.jpg tiistain aikaan aurinko on 3 astetta
Kaksosissa, mikä on sama asema kuin ensimmäisen historiallisen aikana. Silloin aurinko on lisäksi täsmälleen vastapäätä galaktista keskusta eli Linnunratamme keskusta. Tiistai on lisäksi uudenkuun päivä, mikä merkitsee että kuu on samalla suunnalla kuin aurinko, jolloin kuu näyttää meille pelkästään pimeän puolensa.

Kun asetamme kaikki nämä yhteen, syntyy konstellaatio, jossa samalla linjalla ovat Linnunradan galaktinen keskus - Maa - Kuu - Aurinko. 

Tänään kosmos on siis avoin kaikkein korkeimmalle yhteydelle, kosmisesti siis aina Linnunradan keskuksen tietoisuuteen, galaksin jumalalliseen sydämeen saakka. Sama tapahtui ensimmäisen helluntain aikana 24. toukokuuta vuonna 33.

Katsokaamme vielä kerran, mitä silloin tapahtui. Uusi testamentti kertoo Pyhän hengen vuodatuksesta, joka oli mahdollista Neitsyt Marian täydellisen puhtaan ja neitseellisen astraali- eli tunnekohon takia. Sen puhtauden takia jumalallinen viisaus, jota kutsumme Sofiaksi, saattoi lasketua Marian olemukseen, ja koska Kristus oli jo taivaanseenastumisensa päivänä kymmenen vuorokautta aikaisemmin asettanut Marian seuraajiensa keskukseksi, se valtava henkinen voima, jota me kutsummme Pyhäksi hengeksi, saattoi laskeutua kahdentoista apostolin piiriin ja herättää heissä aivan uuden kyvyn: kertoa omakohtaisesti henkisistä kokemuksistaan Kristuksen kanssa.

Heilla oli ollut jo aikaisemmin kyky parantaa ja opettaa, mutta silloin heissä kaikissa oli puhunut oikeastaan maan päällä läsnä ollut Kristus itse. Nyt Kristus oli vetäytynyt tai kohonnut henkiseen tai eetterimaailmaan, ja sieltä käsin hän vaikuttaa nyt niin, että kukin apostoli herää omaan minuuteensa niin, että hänessä ei puhu Kristus, vaan niin kuin Paavali sanoo, Kristus minussa, eli hän puhuu itse mutta Kristuksen valaisemana.

Tähän itseyteen liittyy vahvasti myös tuli ja tulenliekit, innostus. Vaikuttaa siltä, että ihminen ei oikein voi kohota varsinaiseen henkiseen totuuteen ilman tuota henkisen tulen ja sydämen innostuksen elementtiä.

Tänään on hyvä päivä tehdä jotakin uutta!!

Tämän päivän sisäinen ja energeettinen yhteys aina Linnunradan keskukseen saakka enteilee myös siitä suurta askelta, jota on odotettu pitkänlaskun maya-kalenterin päättymisen yhteydessä 20.12.2012: maan harmonisoitumista Plejadien ja koko Linnunradan kanssa - kuten myös Plejadien tähtisisaret kertoo.

  

To 15. kesäkuuta: Kaksoset

Aurinko saapuu Kaksosten tähtimerkkiin, mikä merkitsee Auringon henkisen voiman esiintuloa, tai mahdollisuutta siihen. Meistä ihmisistä kuitenkin riippuu se, miten kosmoksen antamat henkiset mahdollisuudet toteutuvat.

Kaksosten ensimmäistä dekaania hallitsee viisas Jupiter ja sillä yhteys myös uljaaseen Orioniin.

 

Ti 12. kesäkuuta: Aurinko 26 astetta Härässä: Naiset ja lapset

Aurinko etenee Härän tähtikuviossa on
ja on tiistaina sen 26 asteessa. Tämänjesus_blessing_children.bmp
konstellaation vallitessa Jeesus 17. toukokuuta vuonna 32 kulki Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa Bethabaraan, joka sijaitsee aivan Kuolleenmeren pohjoisreunassa lähessä Jordanin virran suuta. Täällä Jeesus paransi monia ihmisiä ja siunasi suuren joukon lapsia (jossain sanotaan että jopa tuhat lasta), joita tuotiin hänen luokseen sekä neuvoi rikasta nuorukaista (Lasarus). Tämä herätti Pietarissa kysymyksen: Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Siihen Jeesus vastaa, että jokainen, joka hänen takiaan on luopunut vanhasta, saa kaiken satakertaisesti takaisin ja perii ikuisen elämän.

Myöhemmin Jeesus illalliselle taloon, johon oli kokoontunut noin kymmenen pyhää naista, joihin kuului Martta, Maria Magdaleena ja hänen palvelijattarensa Marsella, Maria Salome, Maria Kleofas, Veronika ja Maria Markus, joille hän jatkoi päivällä alkanutta opetustaan.

Tämä on päivä, jolloin nousee voimakkaasti esiin hoitaminen, lapset ja naiset, oikeastaan kaikki se, mikää asuu Sofian sydämessä.

 

Pe 8. kesäkuuta: Aurinko 23 astetta Härässä

Perjantain aurinko on siirtynyt 23 astetta Härän tähtikuvioon. Se on sama asema, jonka vallitessa tapahtui Kristuksen taivaaseenastuminen ensimmäisenä helatorstaina 14. toukokuuta vuonna 33.

Sinä päivänä Jeesus varhain aamulla
esitteli apostoleille ja opestuslapsilleengr_ylosnoussut_220.jpg
Neitsyt Marian heidän edustajakseen ja heidän yhteisönsä keskukseksi. Kun aurinko kohosi korkeammalle, Kristus kulki Öljymäelle, aina sen huipulle saakka. Koko ajan hän tuli yhä kirkkaammaksi, kunnes hän loputa loisti kirkkaampana kuin keskipäivän aurinko - ja lopulta hän itse katosi tähän kirkkauteen.

Silloin kaksi enkeliä ilmestyi ja sanoi: "Galilean miehet, miksi siinä seisotte ja katsotte taivaaseen? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä taivaaseen, palaa samalla tavalla kuin näitte hänen menevät taivaaseen."

Enkelien ääni muistuttaa meitä jälleen tänään Kristuksen paluusta eetterimaailman valossa.

Muistatko miten Grünewaldin alttaritaulussa esiintyvät selvästi ylösnousseen Kristuksen haavat. Kohtalo toimii uusitestamentillisesta ajasta alkaen usein toisella tavalla kuin me kuvittelemme. Kun puhumme kohtalosta, usein ensimmäiseksi tulee mieleen vanhatestamentillinen koston ja korvauksen kautta oppimisen periaate. Nyt Kristuksen kautta myös kohtalo muuttuu. Se toimii usein niin, että jos joko tekee sinulle väärin, se antaa sinulle mahdollisuuden tehdä hänelle hyvää!

Kun ihmiskunta tahtoi haavoittaa Kristusta ja hänen kehoaan, se antoi Kristukselle tämän uuden karman kautta mahdollisuuden käyttää omaa tahtoaan ihmiskunnan parantamiseen. Siksi nämä haavat ovat Kristuksen nyt näkymättömässä kehossa kehittyneet orgaaneiksi, keskuksiksi joista virtaa Kristuksen henkinen voima.

Härkä on tähtikuvio, jonka voimat auttavat meitä muuntamaan alempaa tahtoamme korkeammaksi. Härkä taustanaan loistava aurinko auttaa meitä kulkemaan omaa kärsimyksen ja muuntumisen tietämme.

Tällä kohden kärsimyksen ymmärtäminen oikein on keskeistä. Nykyaikana me olemme jo sisäisesti omaksuneet, vaikkakin paljolti tiedostamattomalla tavalla tämän Kristuksen opetuksen, ja sen takia sielusta nousee meidän aikanamme voimakkaasti vastalause: miksi minun pitäisi kärsiä vielä enemmän, eikö henkinen tie kulje kohti hyväksymistä, rakkautta, iloa ja anteeksiantamusta?

Mutta huomaatko, että noin sanoessasi olet jo muuntamassa tässä maailmassa eläessäsi kohtaamia vaikeuksia ja kärsimyksiä joksikiin uudeksi. Tuon kärsimyksen, joka voi olla todellista ja lujaa kärsimystä, mutta ei välttämättä, voi oppia ymmärtämään myös ajattelemalla sitä vaikka aineellisen maailman hitauden vastukseksi tai elämän oppitunneiksi, kuten nykyään usein sanotaan.

Tässä muuntumisessa ja siihen sisältyvässä Kristuksen tahdon vastaanottamisessa me yhä enemmän lähestymme Maan ympärillä kiertävää tai vaikuttavaa henkistä Kristus-tahtoa.

Tässä tarkastelussa käytimme useita sanoja ja käsitteitä, jotka toisille ovat tuttuja ja monet niissä kokevat niiden ajan mittaan syntyneen varjon. Meidän tehtävänämme on puhdistaa henkisiä käsitteitä, niin että voit yksilöllisesti kokea jokaisen käsitteen niin, että se itsellesi on oikein. Toki joku voi auttaa sinua, mutta viime kädessä jokainen yksityinen ihminen on nykyaikana hän, joka voi ymmärtää.

Tässä ymmärtämisessä enkelit ovat apuna, ja tässä juuri enkelien kautta virtaa se pyhä henki, joka auttaa ymmärtämään. Mutta todellisen henkisen ymmärtämisen saavuttamiseksi meidän on myös aktiivisesti ajateltava ja mietittävä. Jos koen jonkin asian vääräksi, miten löydän sen totuuden? Miettimällä sen niin, että se itselleni on totta, miettimällä sen sellaiseksi, että se itselleni on totta. Se minkä itse korkeaimmassa ja tosimmassa mielessä, minkä voin tavoittaa, koen oikeaksi, on mitä suurimmalla todennäköisyydellä oikein myös laajemmassa mielessä.

Huomaathan vielä, että oheinen kuva Grünewaldin maalaamasta alttaritaulusta ei esitä Kristuksen taivaaseenastumista (helatorstai, ascension) - josta tämään varsinaisesti puhuimme - vaan pääsiäisen ylösnousemusta eli kuolleista heräämistä (resurrection). Tämä "ylösnoussut" on se, joka sitten neljänkymmenen päivän kuluttua "nousee taivaaseen" eli liittyy maan eetteriolemukseen.

 

Ke 6. kesäkuuta: Venus kulkee aamulla Auringon yli

Aamulla heti auringon noususta alkaen siihen
verrattuna pieni Venus onvenus.jpg kulkemassa sen
kasvojen yli, hieman vinosti ylöspäin oikealta vasemmalle. Sitä nimitetään transiitiksi eli ylimenoksi, mutta se on myös konjunktio, koska silloin Venus ja Aurinko ovat samalla linjalla maan suhteen, mutta se on myös pienenpieni auringonpimennys, koska auringon edestä kulkiessaan Venus hieman pimentää aurinkoa. Seuraavan kerran tällainen transiitti, jossa Venus kulkee juuri oikealla korkeudella maan ja auringon välistä, tapahtuu vasta vuonna 2117, joten aivan yleisestä tapahtumasta ei ole kysymys.

Energeettisesti katsottuna fyysinen transiitti on kuitenkin kuin portti, joka avaa pitkään, useita kuukausia toimivan voimakkaan yhteyden. Kuvittele, miten henkis-energeettisesti tai eetteritasolla jokainen planeetta onkin kuin energiakiekko auringon ympärillä. Tuon kiekon tai linssin reunukselle on kohta, jossa on fyysinen pleneetta, vähän kuin kellon osoittimena. Kaikki planeetat taas ovat auringon eetteripiirin sisäpuolella, samassa tavalla kuin voimme kokea itse asuvamme maan sisässä, sillä maan ilma ja lämpö ja valo ovat kaikki myös yläpuolellamme.

Kun nyt Venuksen fyysinen "osoitin" sattuu suoraan maan fyysisen pallon ja auringon väliin, se käynnistää voimakkaan henkis-energeettisen virtauksen. Ja toisaalta aurinko valaisee ja vahvistaa Venuksen ominaislaatua. Toisaalta taas Venus pieneltä osalta peittää auringonvaloa, mikä luo myös mahdollisen tragedian vivahteen siihen suureen rakkauden ja kehityksen edistysaskeleeseen, jonka Venuksen ja Auringon linjaus tuottaa.

  

Ke 30. toukokuuta: Neitsyt Marian syntymä meissä

Aurinko on tänään edennyt Härän tähtikuviossa
härän kuuluisan silmän elialdebaran.bmp Aldebaranin kohdalle,
joka tunnetaan Idän vartijana. Mestari Hilarionin mukaan Aldebaran on hyvin sympaattinen kiintotähti, johon liittyy paljon rakastavaa energiaa. Se auttaa ymmärtämään surua ja menetyksiä ja antaa lohdutusta. Ja tätä tähteä meidän aurinkomme henkinen valo siis vahvistaa keskiviikkona.

Keskiviikkona myös 19 asteessa Härkää oleva Merkurius on neliössä 19 asteessa Leijonaa olevan Marsin kanssa. Mars oli aivan lähellä tätä asemaa (18 astetta) ja konjunktiossa Pluton kanssa taivaaseen kohoamisensa jälkeen Taivaan kuningattarena tunnetun Neitsyt Marian syntymän aikaan, mikä tapahtui 7. syyskuuta vuonna 21 eKr.

Kun Mars muistaa tämän syntymän ja sanansaattaja Merkurius on sen tukena voimme rukoilla, että meidän Mars-sanamme tulevat lausutuksi Leijona-sydämistämme kosmisen Merkurius-valon ja Aldebaranin taivaallisen myötätunnon tukemana.

Kuten oheisesta kuvasta näkyy, Aurinko ja sen läheinen liittolainen Merkuriusaldebaran.jpg ovat yhdessä Aldebaranin kanssa nyt taivaan alueella, jota Plejadien tähtisisaret -kirjassa käsittelemme: Plejadien tanssivat tähtisisaret oikealla ylhäällä, Aldeöbaranin vierellä Plejadien sisarpuolten Hyadien tähdet, jotka ovat myös yhteydessä taivaalliseen tanssiin, mutta jotka tukevat mielellään myös sinun tanssiasi maan päällä, sekä vasemalla alhaalla, juuri kuvan ulkopuolella ensin uljas Orion-Osiris (yksi Kristuksen taivaallisia kuvia) sekä sen jälkeen Isis-Sirius.

Nämä konstellaatiot ovat oikein hyvä sisäisen harjoittelun ja meditaation kohde: Idän vartija Aldebaran Härässä, kurkkuchakran alueella ... Härässä myös sanansaattaja Merkuriuksen taivaallinen valo ... Marsin sananvoima (myös kurkkuchakra) Leijonassa eli sydänvoimien alueella ... Auringon kosminen Kristus-Mikael -voima loistamassa Aldebarania vahvistaen ... Plejadien ja Hyadien läheisyys ... Maria, Taivaan Kuningatar ... aivan erinomaisia sisäisen tunne- ja tietoisuusharjoituksen kohteita siis keskiviikkona. - Ja itse olen keskiviikkona menossa Hyksiin kardioversioon eli rytminsiirtoon. Tähtien kannalta katsottuna tämä saamani peruutusaika näyttää siis mitä parhaimmalta.

 

Su 27. toukokuuta: helluntai

Merkuriuksen ja Auringon konjunktio
11 astetta Härässä. Tänä kosmisesti
japentecost_maria.jpg henkisesti vaikuttavana aikana voimme kokea sen niin, Merkurius jumalten sanansaattajana ottaa vastaan Mikael-ajatuksia ja liittää ne aurinkokuntamme sydämeen Aurinkoon - tähän tapaan tuota kuvaa Journal for Star Wisdom. Tai Merkuriuksen valaistunut tietoisuus välittää meidän aurinkosydämillemme Auringosta säteilevän Isis-Sofian viisautta, joka kertoo meille Osiris-Kristuksen kohoavasta voimasta maan piirissä.

Ja sunnuntaina on helluntai, helkajuhlan valopäivä viisikymmentä päivää pääsisäisestä. Ensimmäiset neljäkymmentä päivää merkitsevät Kristuksen olemuksen maadottumista maan piiriin ja sitten viisikymmentä minuuden tuloa. Viisi tuo minuuden mahdollisuuden, joka voi merkitä sekä hyvän että pahan ilmentymistä, sillä uuden henkisen minuuden avautuminen ihmisille voi tapahtua vain vapauden pohjalta.

 

 

Su 20. toukokuuta: Maa - kuu - aurinko - Plejadit


Sunnuntain kosminen tilanne on yksi tämän vuoden 2012 suuria kosmisia tapahtumia. Aurinko nousee 5 astetta Härässä, eli Plejadien (Seulasten) kohdalla, mutta on myös auringonpimennys, joka tosin ei näy Suomen puolella maapalloa. Kaikki tuo merkitsee, että maa - kuu - aurinko - Plejadit ovat kaikki samalla linjalla, tuossa järjestyksessä.

Rudolf Steiner on puhunut
siitä, että Auringon ja Plejadien
konjunktio onpleiades_705.jpg merkittävä
vapauden tekijä ihmiskunnalle, mutta nyt siis myös kuu on samalla linjalla. Jos lähdemme siitä, että Aurinko on myyttisesti kadonnut kahdeksas Plejadi, niin konjunktiossa se sulautuu sisarustensa valoon ja käytännössä peittää ne taakseen. Sitten tulee kuu, joka Tyynenmeren puolella maapalloa kulkee täsmällee Auringon edestä, niin että aurinko silloin näkyy rengasmaisesti eli annulaarisesti kuun takaa.

Muistat ehkä vanhan egyptiläisen kuvan härästä, jonka sarvien välissä on aurinkolevy. Se kuvaa juuri tätä tilannetta. Plejadit 5 astetta Härässä ovat juuri Härän niskassa. Kristus-aurinko loistaa silloin Härän kosmisiin sarvianneihin maan ulkopuolella, silti jo sarvien välillä, hyvin lähellä maata.

Härän sarvet toistuvat ihmisen kurkkuchakrassa, jolloin sarvet ovat ne kurkusta korviin kulkevat käytävät, jotke päätyvät korvien kuunteluun, aivan kuin sarvet kosmisten voimien kuunteluun.

Tällä kohden sarvien välissä siis Plejadien tähtisisaret tanssivat härkävoimien kanssa aivan kuin minolaiset tanssijattaret aikoinaan, jotka tarttuivat härän sarviin ja keikauttivat itsensä niiden yli selkään. He esittivät silloin plejadilaisia sisaria, jotka ylittävät kosmiset härkävoimat ja ottavat ne käyttöönsä omilla, Kristuksen (silloin tulevaisuudessa) vahvistamilla minuusvoimillaan.

Aurinko siis vahvistaa sunnuntaina, joka lisäksi tällä kertaa on auringon päivä, Plejadien taivaallisten tanssijattarien vapaan naisellis-kosmisen luovuuden voimia, mutta nyt kuu erittäin harvinaisella tavalla tulee väliin, suorastaan aurinkolevyn keskelle. Pimennys tapahtuu kuitenkin Tyynenmeren alueelle, joka on maan kosminen puoli.

Se merkitsee jonkin ajan päättymistä ja uuden tietoisuuden ja uuden vastuun alkamista. Kun kuu on suoraan maan ja auringon välissä, silloin kuun ja maan välille muodostuu kosminen käytävä, jonka kautta pimeyden voimat pääsevät kuusta maahan. Sillä kuulla on hyvistä puolistaan huolimatta myös erittäin voimakas suhde kuolemanvoimiin, pahaan ja alitajuntaan. Pimeät olennot siis virtaavat kuusta maahan ihmisen pyrkien sitomaan ihmistietoisuuden sitä puolta, joka ei ole valmis ottamaan vastaan kosmoksen Plejadeista virtaavia auringon vahvistamia uuden tietoisuuden voimia.

Plejadien tähtisisaret edustavat taivaallisen Sofian ja universaalin naisellisuuden elävöittäviä ja uudistavia, taiteellisia voimia. Nyt ihmissielua lamaannuttavat pahuudet voimat päästetään hetkeksi virtaamaan vapaasti, vapautta ja kosmisia Kristus-voimia ja naisellisuuden voimia peittäen.

Samalla vielä oman aurinkokuntamme eli omien sisäisten viisaudenvoimien planeetta Jupiter kaiken lisänä saapuu Härkään. Kun muistamme, miten vanha Egyptin kulttuurin viisauksineen tapahtui Härän merkissä ja kun vielä tiedämme, että Jupiter oli Härässä myös Matteuksen evankeliumin kuninkaallisen Jeesus-lapsen paetessa perheineen Egyptiin Herodeksen vainoa (nyt auringonpimennys), voimme ymmärtää miten tämä sunnuntaitapahtuma merkitsee, että ympärillämme oleva lähikosmos valmistautuu nyt tukemaan ihmiskunnan uutta omakohtaista viisautta.

Kristus asuu nyt meidän sisimmässämme. Nyt hän valaisee meidän tiemme - vaikka me joudumme siinä kovasti edelleen ponnistelemaan - Jupiterin viisausvoimien tukemana auringon kautta Plejadeihin, mikä samalla merkitsee vanhan egyptiläisen viisauden uudelleensyntymää meidän sieluissamme. Mutta samoin kuin Jeesus-lapsen oli vierailtava Egyptissä noutamassa sen jo silloin vanhaa henkistä peritöä uuteen käyttöön, on meidän jälleen ihmiskuntana mutta nyt sisäisten Kristus-voimien valaisemana voitettava Kuun eli tietoisuutemme alemman puolen varjo - matkallamme kohti Plejadisisarten kosmisia elämänvoimia, eräänlaista uuden elämän ja uuden tietoisuuden ja luovuuden paratiisia, jonka monet kristilliset näkijät ovat kokeneet Kristuksen seurakunnan uutena kotina.

Nyt siis Kristus meissä valaisee oman tietoisuutemme ponnistuksen kautta kuun maata kohti jäävän pimeän puolen!

PS. Kun Plejadien tähtisisaret -kirja nyt tuli vuoden rajatietokirjaksi, niin ihmeellistä on kokea, miten paljon tuo kirja kertoo juuri tämän sunnuntain henkisistä tapahtumista. Mutta jos sinulla ei sitä vielä ole, niin suosittelen ehdottomasti sen hankkimista, sillä tämän vuoden valtava inhimillis-kosminen sankaritarina on vasta alkamassa. Pian tulee Venuksen kulku eli eklipsi Auringon yli, sitten maan ja Linnunradan keskuksen eli suuren henkisen keskusauringon linjaukset sekä tänä keväänä että talvella. Ja talvella vielä ennen tuota suurta kosmisen siirtymän ja mayojen pitkänlaskun kalenterin päättymisen päivää tapahtuu tänä sunnuntaisen linjauksen toinen puoli, jossa silloin maa on suoraan Auringon ja Plejadien välissä. Seuraava runsas puoli vuotta lienee kosmisesti yksi todella suuria ja tärkeitä aikoja.

Kun joku sitten aikanaan kuoleman jälkeen siellä henkisellä puolella kysyy, että ai niin, olit silloin maan päällä, tulitko lukeneeksi sitä Marin ja Robertin kirjaa, niin voi olla aika tyhmä alkaa selittää, että no tota, en kyllä ehtinyt, mutta miten olisin voinut aavistaa, että tuo aika oli kosmis-henkisesti koko inkaartioni tärkeintä. Ja sitten tuo joku kysyy: Eikös siitä vuoden 2012 tärkeydestä puhuttu jatkuvasti aina vuodesta 1987 lähtien. Niin no juu, mutta kun se kuitenkin tuli niin äkkiä ... :)

Siis näiden sivujen nettikaupasta!

Journal for Star Wisdom kirjoittaa: Jos me emme nyt kulje kohti maailmanharmoniaa, niin kuin Plejadien seitsemän tanssivaa sisarta sitä ilmentävät, me saatamma olla kulkemassa kohti planeettamme tuhoa. Onko tämä pimennys kutsu kaikille rauhantekijöille?

Koska tähän viikonloppuun kokoontuu niin paljon, niin katsotaan vielä rauhantekijöitä. Enkelit kanssamme kirjassa olen kertonut, miten vuosisaarnan autuaita ovat rauhantekijät -lause liittyy olennaisesti tahdonhenget -nimiseen enkelikuntaan, jonka työtä on Leijonan kosminen sydänalue, ja jota Suomen vaakunaleijona varsinaisesti tarkoittaa. 

Vaikka monet henkisen tien kulkijat eivät olisikaan kovin kiinnostuneita jääkiekosta, niin Suomen Leijonien peluu maailmanmestaruudesta juuri tänä kosmisena hetkenä on mielestäni selvä aivan aineelliseen maailmaan tullut merkki Suomen ja suomalaisten henkisen tehtävän merkityksestä, ja siitä että meidän on herättävä syvempään henkiseen työhön. Se tarkoittaa, että meidän on otettava vastaan ja seurattava Leijonasydämissämme sitä Rauhantekijöiden henkistä linjaa, joka jo niin vahvasti on kehittymässä Suomen kansainvälisen politiikan johtotähdeksi.

Sisäisellä puolella tähän kosmiseen leijonan sydäntulen tehtävään yhdistyy se plejadilainen naisellinen puoli, Sofia- ja Suomen Neito -puoli, joka ilmentyy Kantelettaren runoissa ja niissä ihmeellisissä suomalaisissa kansanlauluissa, joista parikymmentä vuotta sitten esimerkiksi Suomessa vieraillut Dina Rees niin vahvasti muistutti.

 

 

To 17. toukokuuta (helatorstai)

Aurinko 2 astetta Härässä. Neitsyt Maria vastaanottaa ensimmäisen ehtoollisensa, tai kommuunion. Puhumme nyt siis auringon asemasta Eläinradassa, joka tänään on sama kuin aikoinaan kolme viikkoa ensimmäisestä pääsiäisestä. Pian keskiyön jälkeen neitsyt Maria otti vastaan pyhnän sakramentin Pietarilta, minkä aikana Jeesus ilmestyi hänelle.

Sen jälkeen Maria vetäytyi huoneeseensa rukoilemaan, ja aamunkoiton lähestyessä Kristus ilmestyi hänelle uudellaan. Kristus antoi Marialle suojelevan voiman tulevan kirkon suhteen, voiman joka virtasi hänestä Marialle. Tämä oli myös kymmenen päivää myöhemmin tulevan helluntain valmistelua, jossa Marialla oli keskeinen yhtenäisyyttä ylläpitävä voima ja tehtävä. 

Neitsyt Maria saattoi kuunnella ylösnoussutta Kristusta. Härän aika on kuuntelemisen aikaa. Härkä hallitsee ihmisen kurkun aluetta ja kurkkuchakraa, joka tunnetusti on ihmisen ilmaisukeskus, mutta samalla se on myös (henkisen) kuuntelemisen ja kuulemisen keskus.

 

Pe 11. toukokuuta: Pietarin ja Johanneksen kirkot

Aurinko 25 astetta Oinaassa. Ylösnousset Kristus ilmestyi seitsemälle opetuslapselleen Genetsaretin järven koillisrannalla. Johanneksen evankeliumin 21, 1-23 mukaan Kristus antaa Pietarille kolme kertaa kehoituksen "Ruoki minun lampaitani". Se on ymmärretty tehtäväksi tulla uuden kirkon johtajaksi, taata sakramenttien ja ennen kaikkea ehtoollisen jakaminen ihmiskunnalle.

john.jpgPietari ja Johannes ovat erilaisuudestaan huolimatta hyviä ystäviä ja he työskentelevät paljon yhdessä. Siksi Pietari kysyy Kristukselta, että mitä sitten Johanneksesta tulee, mutta ylösnoussut Kristus vastaa, että jos on minun tahtoni, että hän jää minun tulemiseeni saakka, mitä se sinulle kuuluu. Luultavasti tässäkään Kristuksen todellinen vastaus ei ole niin tyly kuin se käännössanoina näyttää, vaan siinä puhutaan jälleen kerran ajan täyttymisestä, aivan kuin silloin kun Jeesus Kaanaan häissä kertoo äidilleen, että hänen aikansa ei ole vielä tullut.

Tämä kohta on ymmärretty niin, että Pietarin maallishenkisemmän kirkon aika alkaa heti, mutta Johanneksen henkisemmän kirkon aika alkaa toden teolla vasta Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä, eli nyt meidän aikanamme. Sen voi ymmärtää myös niin, että, että nykyisen Pietarin kirkon tehtävä on johtaa ihmiset henkisen maailman kynnykselle, ja Johanneksen kirkon tehtävä on johtaa heidät siitä varsinaiseen henkiseen maailmaan.

Tässä mielessä Pietarin kirkko käsittää käytännössä kaikki nykyisen kristinuskon suuntaukset, ja Johanneksen kirkko on uusi kristillisyys, joka ulottuu henkisiin ja enkelimaailmoihin, fyysisesti katsoen aina tähtimaailmoihin saakka.

Näin Pietari ja Johannes tulevat toimimaan jälleen yhdessä, Kristusta ja Sofiaa palvellen. Johanneksen kirkko painottuu enemmän sydänhenkisyyteen. Graalin rakkauden mysteeri kutsuu niitä, jotka valitsevat kulkea Johanneksen kirkon tietä. Johanneksen kirkossa ymmärrys ja henkinen tietoisuus kehittyy yksityisen sielun vapaudessa, ja sydämen graal-rakkaus on se, joka puolestaan liittää tämän henkisyyden maan ja ihmiskunnan piiriin.

Graalin kommunio tapahtuu yhdeydessä tähtien ja tähtivoimien henkisyyden kanssa. Se vaatii kynnyksen ylittämistä - ja se puolestaan edellyttää sielun langenneen puolen kohtaamista maanalaisissa piireissä, mihin me vasta nyt alamme vähitellen olla valmiita.

Ennen Golgataa Johannes Kastaja oli se "enkeliolento", joka kulki Lasaruksen tukena hänen kuolemansa jälkeisellä matkalla tuonelassa. Kun Kristus kutsui takaisin Johanneksen tältä tuonelan matkaltaan, nämä kaksi korkealle kehittynyttä sielua, Lasarus ja Johannes Kastaja liittyivät kuin yhdeksi olennoksi, ainoaksi miespuoliseksi olennoksi, joka pystyi seisomaan Golgatalla kuolevan Kristuksen äärellä.

Johannes ja Pietari olivat myös ensimmäiset opetuslapset, jotka Maria Magdaleena kohtasi tavattuaan haudalla Ylösnousseen Kristuksen. Nyt on tullut aika, jollon Pietarin ja Johannen ystävyys jälleen todellistuu kummankin kirkon yhteistoimintana.

Me elämme nyt Kristuksen toisen tulemisen aikaa, jolloin Johanneksen kirkko on avautumassa ja jolloin ihmiskunta on sekä kokonaisuudessaan että jokainen yksilöllisesti kulkemassa henkisen maailman kynnyksen yli. Sakramenttiensa avulla Pietarin kirkko johtaa ihmisen turvallisesti henkisen todellisuuden kynnykselle, ja Johanneksen kirkko auttaa hänet siitä eteenpäin.

Johannes-henkisyys on myös sitä, että tähtiviisaus on syntymässä uudelleen, yhteytenä taivaallisten olentojen kanssa.Nyt kun Aurinko on Oinaassa, itseuhrin, henkisen voiman ja johtajuuden Eläinradan merkissä, meillä on mahdollisuus kokea inspiraatio avautua laajemmille henkisille mysteereille, antaa Johanneksen avulla tietoisuutemme ulottua olemassaolon kosmisille ja tähtimysteereille, mikä tarkoittaa myös oman maamme kokemista henkisenä todellisuutena.

Mutta se merkitsee myös dualismin ylittämistä, sitä että me Johanneksen hengessä opimme todella rakastamaan jokaista lähimmäistämme, sekä henkisen maailman todellisuutta ylöspäin että sitä todellisuutta, joka ennen koettiin tuonelana, alempana maailmana tai varjona. 

 

Pe 4. toukokuuta

Aurinko oli perjantain
tapaan 19 astetta Oinaassa
silloin kun Jeesus
vuonnanicodemus.bmp 30 keskusteli
fariseus Nikodeemuksen kanssa yöllä eli astraalimaailmassa, henkisellä tasolla. Aurinko Oinaassa merkitsee henkisten voimiemme tietoista antaumusta korkeampaa kohtaan, ja sille Nikodeemus oli valmis, ottamaan vastaan sitä, mikä Jeesuksen astraalikehossa lähestyi ihmiskuntaa, kuin tuuli, tai kuin uudestisyntyminen vedestä ja hengestä.

Muistamme miten Nikodeemus ja Joosef Arimatialainen olivat hyviä ystäviä, ja heillä oli tärkeä rooli niin Jeesuksen ruumiin kuljettamisessa hautaan Golgatalta kuin edellisenä päivänä Viimeisen ja Ensimmäisen ehtoollisen aikana.

Jos tahdot, voit katsoa tältä samalta palstalta myös vastaavan tekstin vuosi sitten. Siinä on esitetty hieman toinen näkökanta.

 

To 3. toukokuuta: Kristus Emmauksessa

Aurinko 17 astetta Oinaassa on
asema, jossa tapahtui Jeesuksenchrist_in_emmaus_198.jpg ilmestyminen
Emmauksessa 6. huhtikuuta vuonna 33, heti seuraavana päivänä ylösnousemuksen jälkeen. Tuona päivänä Luukas ja Kleofas olivat matkustamassa Emmaukseen, kun kolmas henkilö liittyi heidän seuraansa. Illalla kaikki kolme menivät majataloon, jossa heille tarjoiltiin ruokaa. Kun kolmas henkilö otti leivän, siunasi sen ja jakoi sen paloiksi, opetuslapset tunnistivat hänet Kristukseksi.

Tiedämme että ihminen koostuu useista kehollisista ja sielullisista tasoista, mutta vielä hyvin kehittymättöminä olentoina nämä tasot meillä tavallisilla ihmisillä ovat monin tasoin sidoksissa toisiinsa. Kristuksella taas täydellisenä ihmisolentona jokainen hänen olemuksensa taso on vapaa ja siksi hän voi myös ilmestyä useille erilaisilla tavoilla. Niistä tärkeimmät ovat kehollisia. Ihminen voi löytää yhteyden eli kommunion Kristukseen kehollisiin olemuspuoliin erityisesti neljällä eri tasolla:

1. Kristuksen henkistynyt fyysinen keho eli ylösnousemuskeho, joka liittyy leivän mysteeriin.

2. Yhteys Kristus-minään, joka liittyy viinin mysteeriin ja myös maansisäisten voimien hallintaan, laskeutumiseen tuonelaan,

3. Kristuksen eetterikeho, jota on nimitetty myös ikuiseksi evankeliumiksi, koska hänen yli koko maan laajentunut eetteri- eli elämänvoimakehonsa, joka elää ajan prinsiipissä, sisältää hänen elämänsä tapahtumien kuvat, ikuisena sanomana.

4. Yhteys Kristuksen astraalikehoon, jota voimme nimittää ikuiseksi apokalypsiksi, josta Johanneksen ilmestykirja kertoo osan.

Leivän kommunio on yhteys Kristuksen ylösnousemuskehoon eli henkistyneeseen fyysiseen kehoon. Kristuksen fyysinen keho on aivan eri asia kuin meidän tavallisten ihmisten fyysinen keho. Meille keho on jotain ulkopuolista ja annettua, josta me hallitsemme vain pienen osan, mutta Kristuksen fyysinen keho on hänen henkisten ja sielullisten voimiensa täydellisesti läpäisemä. Hän ei ole vain täydellisesti läsnä fyysisessä kehossaan, vaan myös se on hän, se on yhtä hänen minuutensa kanssa. Se on vaikeaa ymmärtää, mutta tämän tiedon pohjalta sitä voi jo lähestyä meditaatiossa.

Kristus lausui Luukkaalle ja Kleofaalle sanat "Minä olen elämän leipä". Tämä elämän leipä on jumalallisen sanan substanssi, joka elää kaikessa puhtaassa ravinnossa. Siksi myös puhtaan, manipuloinnista vapaan ravinnon tuottaminen on niin äärimmäisen tärkeää ihmiskunnan ja koko maan tulevaisuudelle.

Ylösnóusemuksen ja taivaaseenastumisen 40 päivän aikana Kristus jakoi tätä elämän leipää opetuslapsilleen ja samalla hänen sanoistaan ja haavoistaan virtasi puhdasta valoa, joka antoi opetuslapsille voiman antaa anteeksi syntejä, kastaa, parantaa ja siunata kättensä kautta. Aika ylösnousemuksesta taivaaseenastumiseen oli kommuniota Kristuksen ylösnousemuskehon kanssa.

Viinin kommunio oli Kristuksen minän laskeutuminen tuonelaan hänen kuolemansa jälkeen. Tuo laskeutuminen ulottui aina Äidin sydämeen saakka maan keskuksessa. Tämä minän kommunio eli yhteys Kristus-minän kanssa oli se, mikä antoi graalin ritareille voiman ja rohkeuden pahan kohtaamiseen ja voittamiseen. Parsifal oli henkilö, joka ryhtyi tähän taisteluun pahaa vastaan ihmiskunnan ja Äiti maan puolesta, mutta sekin oli taistelua, jota ei voi ymmärtää oikein tavanomaisten maallisten käsitteiden avulla, sillä se on taistelua, joka tulee koko ihmiskunnalle mahdolliseksi vasta sen maan seuraavan inkarnaation aikana, jota nimitetään Jupiteriksi. Näin Parsifalia voi nimittää tulevaisuuden Jupiter-ihmiseksi. Ehkä lähin tapa, jolla tuota Kristus-minän yhteyttä voi ihmisessä kuvata, on asettuminen alttiiksi täydessä rakkaudessa.

- Tästä aiheesta on lisää Ti 3.5. -kirjoituksessa vuosi sitten, joka on tämän sivun alalaidassa.

 

 

Ti 1. toukokuuta, vappu

Toukokuun alkaessa aurinko on vielä kahden
viikon ajan Kristuksenmaria_magdaleena_ja_kristus_haudalla.jpg eläinratamerkissä
Oinaassa ja kuu on kasvava. Vapunpäivänä aurinko on ennättänyt 15 asteeseen Oinaassa, mikä oli Kristuksen ylösnousemuksen asema eli ensimmäinen pääsiäinen 5. huhtikuuta vuonna 33. Kuten olemme jo usein kertoneet, maan eetterivoimat kantavat itse asiassa ikuisesti Kristuksen elämän tapahtumien muistoa. Auringon saapuessa vappuna 15. asteeseen Oinaassa maan eetterivoimat siis muistavat Kristuksen ylösnousemuksen, vaikka muistista puhuessamme todellisuudessa on kysymys siitä, että on luonnon ja henkisen maailman olentoja, jotka tuota muistia kantavat - ja he odottavat, että ihminen tulee mukaan tuohon juhlaan. Maailmankaikkeus antaa meille mahdollisuuksia, mutta meidän on nuo mahdollisuudet toteutettava. Se miten kehitys todellisuudessa tapahtuu, on kiinni meistä ihmisistä!

Kristuksen ylösnousemus kantaa lupausta, että jokaiselle ihmiselle on mahdollista tulla Kristuksen kantajaksi. Ja tänä päivänä kaikuvat edelleen sisäisillä tasoilla Kristuksen Maria Magdaleenalle lausumat sanat: "Älä koske minuun, sillä minä en ole vielä noussut Isän luo. Mene sen sijaan veljieni luo ja kerro heille, että minä nouset oman isäni luo ja sinun isäsi luo, minun jumalani ja sinun jumalasi luo."

Tuo suomalaisen käännöksen "koske" ei ole aivan oikein, sillä tässä puhutaan huomattavasyti suuremmista asioista kuin vain fyysisestä koskettamisesta. Se tarkoittaa suunnilleen sitä, että älä jää enää kiinni siihen, millainen olin lyhyen fyysisen elämäni aikana, vaan suuntaa katseesi tulevaisuuteen.

Nuo sanat kertovat vahvasti siitä, miten Kristus käytyään pääsiäislauantaina Äidin, maaäidin syvyyksissä, on palaamassa Isän, taivaallisen Isän luo, ja näin elvyttää korkeuksien Isä-hengen ja syvyyksien Äiti-hengen yhteyden, jonka aineellisen maailman syntyessä hajosi maan ja hengen erillisyydeksi.

Ylösnousemuksestaan alkaen Kristus on meidän kaikkien kanssa, ei enää vain niiden, jotka aikaisemmin tavoittivat hänet henkisesti henkisissä maailmoissa tai fyysisesti Jordanin kasteen jälkeen, vaan nyt hän on sisäisesti meidän kanssamme. Ikuinen ykseys Kristuksen kanssa liittää nyt koko ihmiskunnan yhteen veljiksi ja sisariksi. Juuri Kristus on se, joka yhdistää meitä kaikkia ja kun me nykyisin yhä enemmän todellakin koemme kaikki olennot veljiksemme ja sisariksemme, me siinä koemme Kristuksen itsessämme.

Opetuslapsille herääminen tähän ykseyteen Kristuksen kanssa tapahtui vasta helluntaina, mutta jo pääsiäisauringon suhde Eläinrataan herättää meissä sen Kristuksen läheisyyden, joka helluntaina voi avautua täydeksi henkiseksi oivallukseksi ja voimaksi.

Tänä vuonna meille ihmeellisellä tavalla sattuu tämä pääsiäisen Kristus - Maria Magdaleena -heräämisen muisto kosmisesti yhteen vapun luonnonheräämisen juhlan kanssa.

Vappuna kuu on konjunktiossa Marsin kanssa 10 astetta Leijonassa. Kuu ja Mars olivat konjunktiossa myös Luukkaan evankeliumin nuoren Marian syntyessä. Silloinkin tämä konjunktio tapahtui Leijonassa eli sydämen merkissä, 5 asteen eli Reguluksen kohdalla.

Jumalallisen sanan välittäjä Mars oli siis kohdakkain Marian kohtua edustavan Kuun kanssa Leijonan sydänvoimien keskustassa, Reguluksessa. Tänä päivänä Marian syntymän ja Jeesuksen ylösnousemuksen kosmisten voimien sattuessa yhteen kevään juhlan kanssa syntyy jokaisen ihmissydämen ja elämänvoimien maailmassa elävän Kristuksen kohtaamisen suuri mahdollisuus.

Se tapahtuu, kun me puhdistamme astraalikehomme (Mars), hallitsemme tunne-elämäämme myönteisellä ja rauhallisella tavalla (kuu) sekä opettelemme puhumaan sydämestämme (Leijona). Meidän aikanamme sanojemme sisältö paljastaa sen, missä määrin me olemme henkisesti vapaita, sillä vapaa ihminen on täynnä myötätuntoa.

 

Su 29. huhtikuuta: Kristuksen kuolema ja syntymä

Aurinko 14 astetta Oinaassa, Kristuksen merkissä. Tällä kohden aurinko oli Jeesuksen ristinkuoleman päivänä 3.4.33. Mutta se oli kuolema, joka oikeastaan oli Kristuksen varsinainen syntymäpäivä maan päälle. Jordanin kasteessa runsaat kolme vuotta aikaisemmin Kristuksen henkinen olemus liittyi Jeesuksen kehollisuuteen, mutta kuolemansa kautta hän liittyi varsinaisesti koko Maan olemukseen, ja myös siksi hän saattoi sanoa, että minä olen teidän kanssanne joka päivä.

Journal of Star Wisdom kirjoittaa, miten tuo syntymä oli Kristuksen laskeutuminen helvettiin, tai maan alisiin piireihin, jotka tuohon aikaan olivat täysin sekavassa ja vaarallisessa tilassa. Journal jatkaa, miten henkinen maailma pidätti henkeään ihmetellen pystyisikö Jumalan Poika milloinkaan palaamaan takaisin maan pimeyden syvyyksistä.

Mutta maan valaistuminen alkoi jo siitä hetkestä kun sotapäällikön keihäs puhkaisi ristillä Jeesuksen kyljen ja hänen verensä vuoti maahan. Sillä hetkellä säteilevä valo loisti koko maan piirin ympäri. Jotta tämä jumalminuuden valon hyppäys maan auraan saattoi tapahtua, oli Kristuksen jumalolentona ensin kuoltava ihmisenä. Aineellinen keho kuoli, mutta henkinen olemus kulki tietoisuuttaan menettämättä sen neulansilmän läpi, joka merkitsee uutta syntymistä todellista maan ihmiseksi.

Kristus kävi nopeutettuna läpi sen valtavan kehitystien, joka on nyt vapaa meille jokaiselle ihmiselle: tulla todelliseksi kosmiseksi olennoksi liittymällä oman vapautemme ja rakkautemme pohjalta maan olemukseen. Se on se suuri salaisuus, jonka ymmärtämistä kohti me olemme jo kauan vähitellen kulkeneet, ja joka nyt meidän aikanamme on tullut mahdolliseksi paljastaa.

Aurinko oli tässä samassa asemassa 14 astetta Oinaassa kaksi vuotta aikaisemmin Kirkastuksen aikana. Voimme ymmärtää sen niin, että voidaksemme aloittaa syvemmän tien, meidän on jossain vaiheessa ensin kirkastuttava, meidän on saatava päässämme (Oinas) oivallus siitä, miten kehitys tapahtuu.

Tällä tähtikielellä puhdistuminen ja kohoaminen ei tapahdu "ylöspäin" vaan laskeutumalla. Kristuksen laskeutuminen ei tapahtunut vain hänen omaa kehitystään varten, vaan koko ihmiskuntaa ja myös koko henkistä maailmaa varten.

Kun Kristus kuoleman ja samalla maahan syntymisensä kautta avasi uuden syvemmän ja todellisemman tien ihmiskunnan kehitykselle, se tapahtui myös koko henkistä maailmaa varten, sillä silloin kun ihminen valitsee hyväksyä maan aineellisuuden kautta kulkevan kehitystien omakseen, silloin myös henkisen maailman kehitys saa täysin uuden täyttymyksen.

 

Pe 27. huhtikuuta: ehtoollisesta ristille

Aurinko jatkaa Oinaassa kulkuaan Kristuksen maallisen elämän viimeisten tapahtumien läpi. Perjantaina aurinko on 13 astetta Oinaassa, mikä muistaa tapahtumat viimeisestä ehtoollisesta ristille - kaikkein ankarimmista hetkistä suurimpaan voittoon. Sillä se mitä Kristus koki ihmiskunnalta, antaa hänelle mahdollisuuden nyt antaa ihmiskunnalle.

Se, mitä ihmiskunta teki Kristukselle hänen maallisen elämänsä aikana, loi karmallisen kentän, joka antaa nyt Kristukselle hänen toisessa tulemisessa vaikuttaa ihmiskuntaan, antaa ihmiskunnalle sellaista, mikä ei olisi ollut mahdollista, ellei ihmiskunta olisi tehnyt tunnettuja kurjia tekojaan häntä kohtaan 2000 vuotta sitten.

Kristuksen kärsimystie on vihkimystie. Kun me rukoilemme voimaa kantaa oma ristimme, se keventää nyt Kristuksen ristiä eetterimaailmassa.

Ristin henkisen tien kulkeminen nykyaikana on suuri mysteeri, sillä sille ei ole olemassa mallia. Tie on jokaiselle henkiselle ihmisminälle hänen omansa, eikä kukaan ole kulkenut sitä tietä aikaisemmin. Siksi ei ole tarpeen jäädä kiinni kysymyksiin miksi minä tai miksi juuri minulle tapahtuu tällaista kuin tapahtuu. Elämän vihkimystie kulkee syvemmällä tasolla kuin ajattelu. Siksi vain elämälle elämämme me voimme ratkaista sen arvoitusta.

Kristuksen ihmiskunnalle tuoma pyhä vapaus on tie, joka ohjaa jokaista ihmistä löytämään ja kulkemaan juuri omaa tietään, tietä jota aikaisemmin ei ole kuljettu.

 

To 26. huhtikuuta: Magdaleenan suorittama viimeinen voitelu

Aurinko 12 astetta Oinaassa. Tässä asemassa Aurinko oli pääsiäisviikon keskiviikkona meidän ajanlaskumme mukaan 1. huhtikuuta vuonna 33, jolloin Maria Magdaleenan Jeesukselle antama viimeinen voitelu oli se viimeinen pisara, joka sai Juudaksen suorittamaan petoksensa. Aurinko siis loistaa Oinaassa, Jumalan Karitsan eli Kristuksen eläinratamerkissä. Sekä Magdaleena että Juudas suorittavat oman valintansa, Magdaleena korkeampien henkisten voimien puolesta ja Juudas niitä vastustaen. Magdaleenalta vaati syvää oivallusta ja rohkeutta suorittaa oma henkinen tekonsa muiden mutinasta välittämättä. Tänään on hyvä päivä miettiä, mitä minä valitsen.

Magdaleenan teko Jeesuksen viimeisten aikojen tiivistyessä oli niin suuri, että Jeesus lausui sen johdosta: "Miksi te pahoitatt naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon... Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan mitä hän teki." - Muistakaamme mekin :)

 

To 12. huhtikuuta

Pluto pysyy kohdassa 14 astetta 39 minuuttia Jousimiehessä aina lauantaihin saakka, jolloin aurinko siirtyy Oinaaseen. Tämän aseman vallitessa Jeesus siunasi lapsia ja puhui rikkaalle nuorukaiselle. Opetuslapsilleen hän puhui myös siitä, miten vaikeaa rikkaan on päästä jumalan valtakuntaan. Rikas tarkoittaa tässä ennen kaikkea kiinnittymistä mihinkään maalliseen tai sitoutumista auktoriteettiin. Mutta lapset ja lapsenkaltaiset ovat vapaina olentoina lähellä jumalan valtakuntaa.

Aurinko 28 astetta Kaloissa. Jeesus oli
opetuslapsineen vetäytynytpietari_avain.jpg vuorelle. Aamulle
Jeesus meni opetuslastensa luo ja kysyi heiltä, kuka hän heidän mielestään on, jolloin Pietari vastasi: "Sinä olet messias, elävän jumalan poika."

Sen jälkeen Jeesus antoi Pietarille taivaan valtakunnan avaimet - jotka siitä lähtien ovat olleet Pietarin tunnusmerkkinä: mitä sinä sidot maan päällä, sen me sidomme taivaissa, mitä tahansa sinä vapautat maan päällä, se vapautetaan myös taivaissa.

Taivaan valtakunnan avaimet merkitsevät voimaa pitää hallinnassa alimaailman voimia. Ihmisessä tämä portti on alimmainen chakra, joka on yhteydessä kuuhun.

Meidän on aika tulla Pietarin kaltaiseksi siinä, että kykenemmä estämään alimaailman voimia pääsemästä valloilleen. Mutta ensin meidän on kohdattava oma alimaailmamme voidaksemme kohota vartioimaan kollektiivista alimaailmaa, joka niin voimakkaasti etsii vaikutusvoimaa kulttuuriimme.

 

 

Pääsiäispäivä 8. huhtikuuta

Koko henkinen maailma pidätti hengitystään Kristuksen laskeutuessarisen-christ-portrait.jpg Tuonelaan kuolemansa jälkeen, sillä se oli korkeammille hierarkioille tuntematonta aluetta.

Puutarhuri, jonka Maria Magdalena surun herättämässä selvänäköisyydessään havaitsi Jeesuksen tyhjän haudan ulkopuolella, ei ollut puutarhuri vain hänen subjektiiviselle katselleen, vaan maan todellinen puutarhuri, joka oli saanut voiman auttaa maata tuottamaan hyvien voimien hedelmiä. Tuosta ajasta eteenpäin on maan korkeimpia vihittyjä voinut nimittää puutarhureiksi työssään ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi, myös koko maan kannalta.

Se mitä ylösnousemuksen pääsiäisaamuna tapahtui, säilyy ja uusiutuu maan rytmeissä luoden joka sunnuntaiaamuna jokaiselle ihmiselle uutta henkistä voimaa. Kristus oli täydellisesti liittänyt itsensä maahan ja samalla jokaiseen maan yhteydessä elävään ihmiseen. Käytännössä se merkitsee, että missään muualla maailmankaikkeudessa kuin juuri maan päällä meillä ei ole mahdollisuutta elää niin korkean henkisen ohjauksen ja tuen piirissä kuin maapallolla.

Kun Kristus pääsiäisaamuna nousee haudasta ensimmäisessä ylösnousemuskehossa, hän liittyy jokaisen ihmissielun sisimpään ytimeen. Nyt meidän tehtävänämme on juhlia tätä sisäisen pyhyyden ydintämme alkamalla kuulla häntä itsessämme.

 

Ma 2. maaliskuuta: Venus ja Plejadit!

Huh, vasta juuri nyt luin että pian on Venuksen ja Plejadien konjonktio, ja tarkemmin vielä eklipsi, eli kirkas Venus kulkee suoraan herkesti kimaltavien Seulasten poikki. Se tarkoittaa että ensi yö ja huomenaamu ovat aivan erityisen naisellis-kosmisen viisauden ja luovan voiman aikaa!

Tässä suomennosta Nasan uutisesta:

Plejadit (Seulaset), jotka tunnetaan myös seitsemänä sisarena, ovat ryhmä nuoria tähtiä. Ne ovat muodostuneet tähtien välisestä kaasupilvestä tuskin sata miljoonaa vuotta sitten dinosaurusten ajan vallitessa maan päällä. Seulasten suurimmat ja kirkkaimmat tähdet ovat sinivalkoisia ja noin viisi kertaa meidän omaa aurinkoamme suurempia.

Etäisyytensä takia - noin 400 valovuotta - Plejadit ovat paljaan silmän näkökyvyn rajalla. Kun Venus tulee niiden kanssa kanssa konjunktioon, se näyttää siltä kuin supernova olisi räjähtänyt tämän tähtiryhmän keskellä. Venuksen paksut pilvet heijastavat niin paljon auringonvaloa, että se loistaa kirkkaammin kuin mikään muu yötaivaakka, kuuta lukuunottamatta. Mutta outoa kyllä, Venus ei näytä mitenkään kömpelöltä Seulasten keskuudessa, paremminkin suloisen kauniilta.

 

Pe 30. maaliskuuta: kolme kuningasta ja rakkauden viesti

Auringon nousu 15 astetta Kaloissa on
Matteuksen evankeliumindrei_koenige_2_314.jpg Jeesuslapsen
syntymän asema 5. maaliskuuta vuonna 6 eKr. Tämä kuninkaallisen linjan Jeesus-lapsi oli suuren henkisen opettajan Zarathustran inkarnaatio, hänen jota kolme kuningasta tuli tervehtimään. Kuninkaat toivat mukanaan vanhalle opettajalleen kolmen suuren kulttuurin opetukset: myrhan tai mirhamin henkisen koko ihmisenolemuksen läpäisevän tahdonvoiman vanhan Intian kulttuurista, jumalan puoleen kohoavan suitsutuksen tunnesavun frankinseesina vanhasta Persiasta ja henkisen tietoisuuden kullan vanhan Egyptin kulttuurin lahjana.

Jeesus-elämänsä jälkeen Zarathustra on aina läsnä maan päällä opettajana, joka tunnetaan nyt Mestari Jeesuksena. Hänen äänensä on aina kuultavissa, vaikka se voi olla vaativaa ajan kaiken melun takia. Sanotaan myös, että maan päällä on aina vihitty, joka työskentelee hänen kanssaan, silloinkin kun mestari Jeesus ei itse ole fyysisesti inkarnoituneena, vaikka hän onkin maan päällä fyysisesti joka vuosisadan aikana.

Tämä Kalojen ajan ihanne, Mestari Jeesuksen syntymäpäivän auringon sanoma on "Kristus minussa" - tai perinteelisemmin En minä, vaan Kristus minussa - En alempi minäni, vaan Kristus korkeamman minäni tukena ja ohjaajana kohti todellista henkistä vapautta.

Perjantaina myös Venus siirtyy Härkään, merkkiin jossa tämä suuri rakkauden opettaja on ollut monien merkittävien tapahtuminen aikana.

Kolmen kuninkaan aurinkoasema samalla kun Venus siirtyy Härkään merkitsee suuren henkisen kasvun aikaa. Venus osoittaa meille sen rakkauden, joka sisältyy niihin kolmen kuninkaan lahjoihin, joissa vanha viisaus tarjoaa niin tahtonsa mirhamin, tunteensa vihkisavun kuin ajattelunsa kullan uudelle maailman kuninkaalle - mikä puolestaan merkitsee: vanhan kosmisen jumalluomisen aika on ohi ja uuden luomisen voima tulee Kristuksen tuomana siirtymään ihmiskunnalle, jokaisen ihmisen sisäiseen olemukseen ja luomisvoimaan.

 

To 29. maaliskuuta: pako Egyptiin

Aurinko 13 astetta Kaloissa on Egyptiin paon asema. Matteuksen evenkeliumin Jeesus-lapsen vanhemmat lähtivät pakomatkalle Egyptiin 2. maaliskuuta vuonna 5 eKr. kun enkeli oli ilmestynyt Joosefille ja neuvonut häntä pakenemaan perheineen. Perhe lähti matkaan Nasaretista - siis ei Beetlehemistä - heti samana yönä yksivuotiaan poikansa kanssa. Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsi oli Zarathustra-sielu, Daavidin kuninkaallisen linjan Jeesus-lapsi, jonka Herodes koki uhkaavan asemaansa ja jota Itämään pappiskuninkaat olivat tulleet tervehtimään vanhana henkisenä opettajanaan. Tähän aikaan Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapsi ei ollut vielä syntynyt.

Aurinko 14 astetta 37 minuuttia
Kaloissa neliössä Pluton kanssa
14entry_into_egypt.jpg astetta 37 minuuttia
Jousimiehessä
. Hermeettisen astrologian kirjassaan Powell kirjoittaa, miten Herodes Suuri oli maallinen kuningas, mutta myös kuninkaallinen sielu, taivaalta langennut kirkas tähti. Hän oli traaginen esimerkki siitä, miten myös suuri sielu voi langeta vallanhalun sokaisemana. Näin hänestä tuli ihmisen alemman puolen edustaja, joka vastustaa ihmisen todellista itseä, Kristus-itseä.

Neliössään Pluton kanssa Aurinko muistuttaa meitä paosta Egyptiin. Neliössä Aurinko-itsen kanssa Pluto luo jännityksen kahden vaihtoehdon välille: valinta Hadeksen voiman tai Faneksen jumalallisen rakkauden voiman tahdon välillä. Auringon täyttämä sydän kuulee enkelin johdatuksen aivan kuin Joosef teki. Tämän ohjauksen seuraaminen voi johtaa vihkimyksen polulle, tielle sydämen sisäiseen pyhäkköön. Vastaavasti tahto valtaan saattaa ajaa levottoman sydämen murhanhimoisiin tekoihin, kuten Herodekselle kävi.

 

Su 25. maaliskuuta

Aurinko siirtyy Kalojen toiseen dekaaniin, jota hallitsee Jupiter ja joka on yhdistetty myös taivaan kuninkaaseen Kefeukseen, joka sijaitsee korkealla ylhäällä, Linnunradan valaisemana. Kuninkaallisen kosmisen viisauden aikaa.

 

To 22. maaliskuuta

Uusikuu 7 astetta Kaloissa. Jeesus palasi kastepaikalleen 1. joulukuuta vuonna 29. Koettelemusten 40 päivän jälkeen Jeesus laskeutui Attaruksen vuorella olevasta luolasta. Hän kulki läpi koko yön ja saapui aamunkoitteessa Jordanille. Johannes Kastaja näki hänet virran yli ja sanoi kuulijoilleen: "Katsokaa Jumalan Karitsaa". Tämä uusikuu muistaa todellisen Valon. Pystymmekö me näkemään virran toiselle puolelle, jossa Kristus seisoo? Voimme me kokea Johannes Kastajan tavoin jonkin puhtaan ja pyhän läsnäolon?

 

Su 18. maaliskuuta: Uranus ja Merkurius

Merkurius konjunktiossa Uranuksen kanssa 9 astetta 13 minuuttia Kaloissa. Uranus oli tässä asemassa Matteuksen evankeliumin Jeesuksen syntyessä 5. maaliskuuta vuonna 6 eKr. Eräältä kannalta Merkurius edustaa ihmisen älyä. Kun ihmisäly työskentelee yhdessä Mikaelin kosmisen älyn kanssa, se synnyttää hyvää. Itsenäisesti työskennellessään ihmisäly pyrkii työskentelemään omissa nimissään, ja se synnyttää yhteisyyden sijaan erillisyyttä.

Sunnuntain Merkuriuksen ja Uranuksen yhtymässä Matteuksen evankeliumin eli Salomonin sukulinjan Jeesuksen syntymän asemassa meillä on mahdollisuus kohottaa ajattelumme kosmisen intelligenssin siiville, tai sukeltaa puolitotuuksien ajatuskenttiin. Toinen tie johtaa siihen rakkauteen, jota Kalojen tähtikuvio kantaa, toinen pinnallisuuteen, joka etsii henkilökohtaista tunnustusta ja hajottaa rakkauden kilpailemiseen.

Konjunktio antaa mahdollisuuden myös egoistisen ja henkisen ajattelun välisen jännitteen kokemiseen. Kun nämä kaksi työskentelevät yhdessä, se johtaa havainnon kirkastumiseen ja tavallisen ajattelun valaistumiseen. Jos ne työskentelevät toisiaan vastaan, se synnyttää levottomuutta maata ympäräivässä ilmakehässä ja maan syvyyksien piirissä.

Erinomainen harjoitus kohti Merkuriuksen ja Uranuksen - jolla on kyky tuoda uusia näkökulmia ja oivalluksia - korkeampaa ykseyttä, on Vuorisaarnan kolmas kolmas ohje: Siunattuja ovat lempeät, sillä he perivät maan. Lempeydessä oma ajattelu hiljentyy niin, että kosmiset ajatukset voivat avautua.

Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapset syntymä on kuninkaallinen, maallisen viisauden syntymä, joka kulkee kohti korkamman henkisyyden syntymää maan päälle.

 

 

To 15. maaliskuuta: Aurinko Kaloihin

Aurinko saapuu Kaloihin, jotka uivat luonnollista ja rakkauden kantamaa liikettään löytäen oman tiensä. Ensimmäisen dekaanin yllä on runoratsu Pegasus, mutta hallitseva planeetta on Saturnus. Siinä Pegasus merkitsee lennokasta inspiraatiota Kalojen rakkaudesta syntyneen suurpiirteisyyden yllä, mutta samalla haasteena on pysyä Saturnuksen vartioiman todellisuuden yhteydessä, kun sisäinen viehtymys suuntautuu Pegasuksen siipien kantamana kohti mystisyyttä.

 

Ti 13. maaliskuuta: Venuksen ja Jupiterin konjunktio

Venus ja Jupiter ovat jo kauan loistaneet läntisellä iltataivaalla lähellä toisiaan. Tänään ne tulevat konjunktioon keskenään. Jupiterin viisaus ja Venuksen rakkaus olivat yhtymässä Auringon kanssa Golgatan mysteerin tapahtuessa. Tämä taivaallinen asema kantaa maan koko historian kaikkein syvimmmän tapahtuman ikuista muistoa.

Tällä Venuksen ja Jupiterin yhtymällä on myös yhteyksiä kosmiseen ravitsemukseen liittyviin ihmeisiin, sillä Venus oli aurinkokeskeisesti konjunktiossa Jupiterin kanssa viidentuhannen ravitsemisen aikana ja neljäntuhannen ravitsemisen aikaan Jupiter oli aurinkokeskeisesti katsottuna viiden asteen etäisyydellä konjunktiosta Venuksen kanssa - kumpikin tapahtuma Oinaassa.

Nämä kaksi ihmettä edustavat maan fyysisen kehityksen ja ihmiskunnan henkisen tietoisuuden kehityksen edistymistä. Sekä maan kehitys että ihmisen tietoisuuden kehitys ovat riippuvaisia kosmisen ravinnon saannista. Johannes lausuu Ilmestyksessä: "Minä olen alfa ja omega, näin puhuu herra, meidän jumalamme, joka on ja joka oli ja joka tulee, maailman jumalallinen hallitsija." (Ilm. 1, 8)

Tässä puhutaan Kristuksesta, joka kantaa seitsemää tähteä ja seitsemää henkeä. Tähdet ja henget ovat kosmisen ravinnon lähteitä, jotka ohjaavat niin ihmistä kuin maata eteenpäin kosmisella kehitystiellään.

Ellemme me ota vastaan komista ravintoa, me olemme "kuolleita". Venuksen ja Jupiterin konjunktion aikana muistomme Golgaran mysteeristä ja hengen elämää synnyttävästä ravinnosta elävöittää meitä ottamaan vastaan niin Kristuksen rakkautta (Venus) kuin Sofian viisautta (Jupiter).

Tänään Rakkaus ja Viisaus virtaavat kosmisista maailmoista ja meidän kykymme tuoda sopusointua ja rakkautta yhteisöihimme moninkertaistuu.

 

Ke 7-8. maaliskuuta: täysikuu Vesimies-Leijona -linjalla

Täysikuu, jossa Aurinko on 22 astetta Vesimiehessä ja kuu suoraan vastakkaisella puolella 22 astetta Leijonassa. Aurinko oli samassa asemassa Eläinradassa eli 22 astetta Vesimiehessä, kun fariseukset jälleen syyttivät Jeesusta hänen opetuslastensa epäsäännöllisestä paastoamisesta. Jeesus vastasi haastamalla heidät tekopyhyydestä ja armon puutteesta. Sen jälkeen hän meni opetuslapsineen paikkaan nimeltä Dan, jota kutsuttiin myös nimillä Lais ja Leshem, 10. helmikuuta 32.

Matkalla Jeesus opetti seuraajiaan rukouksesta, mikä oli hänen jatkuva aiheensa. Hän opetti Isä meidän -rukousta ja selitti, miten ihmiset menneisyydessä eivät olleet rukoilleet arvostavasti. Ennen he olivat pyytäneet Esaun tavoin maan aarteita, mutta heidän on rukoiltava Jaakobin tapaan taivaan kastetta, sillä henkiset lahjat todellistuvat Jumalan tahdon eivätkä ihmisten ajatusten mukaisesti.

Tämän täydenkuun aikana, kuun heijastaessa aurinkoa ja samalla vastustaessa sitä, näemme esimerkiksi rappeutuneiden fariseusten syytöksiä, Isä Meidän -opetusta... ja tähdet kertovat meille, että meidän on löydettävä takaisin vapautemme rappeutuneen ajattelun piiristä.

Täydenkuun ollessa Leijonassa sydämemme vahvistuu ottamaan vastaan taivaan kastetta.

Osaamme rukoilla, ei vain sitä mitä me tahdomme, vaan mitä me tarvitsemme maan ja ihmiskunnan parantamiseksi? 

 

Ma 5. maaliskuuta: kirkastunut ajattelu

Merkurius konjunktiossa Uranuksen kanssa 8 astetta Kaloissa. Merkuriuksen ja Uranuksen linjaus on kirkkaan kosmisen tietoisuuden asema. Merkuriuksen konjunktio Uranuksen kanssa edistää vastaanottavaisuutta valaistuneille ajatuksille, mutta se luo myös mahdollisuuden rakentaa abstrakteja Baabelin torneja ja arvostaa vääriä valonkantajia. Tämä konjunktio valaisee molempia mahdollisuuksia ja kysyy meiltä, mikä on meidän todellisen henkisyytemme tila.

 

La 3. maaliskuuta: Jordanin kasteen kosmisuutta

Aurinko 18 astetta Vesimiehessä vastapäätä Marsia 18 astetta Leijonassa. Aurinko taustanaan Vesimiehen enkelivoimat ja toisella puolella Marsin ilmaisuvoima taustanaan Leijonan jumalalliset sydänvoimat.

Heliosentrisesti eli Auringosta katsottuna Mars oli Jordanin kasteen aikaan Leijonassa, siis Aurinko, Mars ja Leijona 18 astetta samassa linjassa silloin kun jumalallinen sana Kristuksena astui Jeesuksen ihmiskehoon. Mutta silloin Mars oli lisäksi konjunktiossa Kuun kanssa. Kosmisen sanan voima, joka ilmaisee Kristuksen aurinkohengen tuloa Kuun voimien tasapainottamaksi, maahan.

Ei ole lainkaan huono idea yrittää vaikka piirtää näitä konstellaatioita paperille. Vaativaa se toki on, mutta tekee oikeiin hyvää ajatusorganismille, joka oppii vähitellen aina oivaltamaan jotain lisää tästä kosmisesta tapahtumasta. On aina parempi tuumailla näitä yhteyksiä itse kuin ajatella, että joku kuitenkin ymmärtää paremmin. Me ihmiset olemme täällä juuri omalta osaltamme ymmärtämässä ja sisäistämässä näitä suuria tapahtumia, ja kukaan muu ei voi minun puolestani ymmärtää jotain, vaikka voikin kulkea edellä ja auttaa.

Ja tutustuaksemme osittain uusiin nimiin: Jeesuksen kastetta Jordanilla seurasivat muun muuassa hyvät ystävämme Lasarus, Joosef Arimatialainen, Nikodemus sekä vähemmän tutut Johannes Markus, Obed ja nuori kuninkaalliseen kreikkalaiseen sukuun kuuluva Saturnin.

Kaikki he kuulivat ukkosmaisen äänen (Mars) joka lausui: "Tämä on minun rakas poikani, josta olen hyvin mielissäni." Ja Emmerick kertoo, miten Jeesus tuli kuin läpinäkyväksi loistavasta valosta kosmisen Kristuksen astuessa hänen kehoonsa.

Katsokaamme vielä lauantaita Maan kannalta. Toiselta puolelta kosminen Leijona puhuu (Mars) Maalle, ja vastakkaisella puolella ovat Vesimiehen elävät ja loistavat (Aurinko) enkelivoimat.

 

To 1. maaliskuuta: Venus Oinaaseen

Venuksen siirtymä Oinaaseen lupaa korkeita henkisen kasvun energioita, sillä Venus oli Oinaassa sekä Kristuksen ylösnousemuksen että helluntain aikana. Ylösnousemus siis fyysisen kehon läpäistyminen hengellä ja uuden minän synty ja helluntai hengen laskeutuminen ihmiseen.

 

Ti 28. helmikuuta: Vesimiehen opetus

Tänään Aurinko on 14 astetta Vesimiehessä.
Tässä konstellaatiossa Jeesussteiner2_180.jpg opetti
autuuksia sekä Isä meidän -rukousta.

Aurinko tarkalleen 14½ astetta Vesimiehessä oli myös Rudolf syntymäkartassa, samoin kuin toisen henkisen opettajan, Valentin Tombergin kartalla. Sehän merkitsee, että olemme nyt Rudolf Steinerin syntymäkonstellaatiossa. Ja tuo tähtikirjoitus merkitsee, että nuo kaksi opettajaa työskentelevät yhtenäisen henkisen lähteen pohjalta.

Vesimies on tulevaisuuteen suuntautunut ja Vesimies-opettajat kertovat meille aina siitä mikä on tulossa. Vesimies johtaa meitä myös tulevaan Vesimiehen aikaan, joka astrologisesti alkaa  vuonna 2375. Vesimiehen aikaa luonnehtii Steinerin mukaan slaavilainen kulttuurikausi, joka avaa uusia mahdollisuuksia korkeamman minän eli manaksen tiedostamiselle, minkä ovella me nyt olemme.

 

La 25. helmikuuta: Ylösnousemuksen heijastus Venus-rakkaudessa

Venus konjunktiossa Kuun kanssa 24 astetta Kaloissa. Venus on juuri tässä asemassa Kristuksen kärsimyksen ja ylösnousemuksen aikana. Perjantain ihmeellisen Kristus-enkeli-rakkaus-henkisyyden päivän jälkeen lauantaina Venus antaa meille rakkaudellaan ja myötätunnollaan mahdollisuuden heijastaa tietoisuudessamme Kristuksen ylösnousemuksen todellisuutta - ja kokea jotain siitä itsessämme. Tunnustele itsessäsi, miten tämä konstellaatio ontaa sinulle mahdollisuuden muuntaa itsessäsi jotain pysyvästi.

 

Pe 24. helmikuuta: Deneb, Venus ja aurinko

Aurinko siirtyy Vesimiehen toiseen dekaaniin 10 astetta Vesimiehessä. Venus on yhteydessä Joutsenen tähtikuvioon, jonka megatähden Denebin kanssa se on konjunktiossa 10½ astetta Vesimiehessä, eli tähän samaan aikaan. Joutsenen Deneb on monella tavoin upea tähti, josta minulla on myös CD-meditaatioita. Joutsenen Deneb ja Venus yhdessä on jotain erityisen kaunista, henkistä ja rakkaudellista.

Aurinko oli konjunktiossa Denebin kanssa viidentuhannen ravitseminen yhteydessä.

Viidentuhannen ruokkisen ja vedenpäälle kävelyn ihmeet ovat saman kokonaisuuden päiväpuoli ja yöpuoli. Kristuksen päivällä antaman eettis-aistillisen kokemuksen ravitseva voima muuntuy yöllä opetuslapsen kokemukseksi Kristuksen rauhaa luovasta voimasta.

Deneb (joutsen) ja Venus (rakkaus)  välittävät maan sitä kosmisen Eläinrataraviksen virtaa, jota Aurinko (Kristus) meille loistaa Vesimiehen enkelivoimien virta taustanaan.

Tämä on aivan erityisen voimakas päivä, sillä kaikki kaikilla edellä mainituilla voimilla on erityinen suhde ihmisen henkisyyteen: Kristus meidän sydämissämme, Venuksen rakkauteen pohjatuen, Deneb suurenmoisena henkisenä tähtenä, oikeastaan pyhän hengen ilmentymänä, joka ottaa myös henkilökohtaisen opastavan suhteen jokaiseen, ja taustana Vesimiehen enkelivoimat, jotka suojaavat ja elävöittävät jokaista ihmistä.

 

To 23. helmikuuta: Fomalhaut

Aurinko konjunktiossa Fomalhautin kanssa 9 astetta Vesimiehessä. Fomalhaut on Etelän kalan kirkkain tähti, joka on myös yksi muinaisen Persian neljästä kuninkaallisesta tähdestä.

Jo kauan sitten vanhassa Persiassa suuri Aurinkoaura, Ahura Mazda, jolla tarkoitettiin silloin vielä kosmista Poikaa, vihki Zarathustran kosmisen viisauteen. Hän näki, miten kosmisen Isän, Zervana Akarana, ulkoisena ilmennyksenä taivaalla oli Eläinrata, ja miten kosminen Poika, Ahura Mazda, kantoi Auringon henkistä loistetta.

Zarathustra puhui Eläinradan neljästä peruskivestä, kuninkaallisesta tähdestä, jotka ovat Härän silmänä loistava Aldebaran, Leijonan sydämen Regulus, Skorpionin punahehkuinen Antares sekä Eteläisen kalan suun kohdalla oleva kirkas Fomalhaut. Tästä suusta virtaa elävöittävä ja uudistava vesi.

Mestari Hilarionin mukaan Fomalhaut auttaa ihmisiä vapautumaan ajattelun rajoituksista, ajatusaddiktiosta, kuten hän. Kun ajattelu menettää joustavuutensa, elävän veden virtauksensa, se alkaa helposti pyöriä hedelmättömästi kehää ja siitä muodostuu addiktio meidän yrittäessämme yhä uudelleen ja uudelleen tavoittaa ajattelulla, jotain sellaista, mihin se ei pysty, mutta jonka me aavistamme olevan olemassa.

Nyt Auringon vahvistaman Fomalhautin voimin torstaina on hyvä päivä laskeutua ajattelussaan syvemmälle tunteiden ja virtauksen alueelle, alueelle, jossa tunteiden kantama uudistunut ajattelu voi elpyä ja alkaa jälleen kantaa hedelmää.

 

Ti 21. helmikuuta, uusikuu: sydämen parantuminen, sisäiset hedelmät

Uusikuu 7 astetta Vesimiehessä. Vesimies on kosmisesti enkelialuetta ja elävän veden virtausta ja uudistavaa voimaa. Tässä kosmisessa asemassa Jeesus paransi miehen, jolla oli kuivettunut käsi, sekä demonien valtaaman miehen, joka oli sekä sokea että mykkä.

Uusikuu on sikäli mielenkiintoinen hetki kosmisesti, että kuu, joka oikeastaan on auringon valon heijastaja, on nyt täsmälleen samalla suunnalla kuin aurinko, jolloin sen pinta maahan katsottuna on kokonaan pimeä. Se ei heijasta mitään, se ei kuitenkaan suoraan peitä aurinkoa, koska silloin olisi kysymyksessä auringonpimennys.

Tällä tavoin uusikuu on hiljaisen mietiskelyn aikaa. Se on aika kysyä tai paremminkin tunnustella ja kuulostella sisäisesti kyka minä olen. Juuri Vesimiehen kohdalla sisäinen hiljaisuus, jossa meidän kuuvoimamme ei heijasta auringon henkisyyttä ajatuksin, vaan hiljenee, se voi alkaa näyttää meille sisäisemmällä ja hiljaisemmalla tavalla tuntua omaan enkeliimme, yleensä henkisiin olentoihin ja sellaisiin ajatuksiin, jotka eivät ole kuun (aivojen) heijastusta, vaan jotka hiljaa lähestyvät meitä enkelten tavoin.

Kätemme voi kuivua ellei se palvele sydäntä, voimme tulla mykiksi ja sokeiksi korkeammalle todellisuudelle myös ihmisten piirissä, ellemme osaa hiljentyä kuuntelemaan. Uusikuu kutsuu meitä antamaan sydämestämme, näkemään mikä on todellista ja puhumaan mikä on totta, jotta se kantaisi hyvää hedelmää.

 

Ti 14. helmikuuta: Vesimies

Hyvää Ystävänpäivää! Tänään aurinko siirtyy Vesimieheen. "Antakoon rajoittunut tilaa rajattomalle!" Harkinta muuntuu meditatiiviseksi voimaksi. Vesimiehen ensimmäistä dekaania hallitsee Merkurius, liikkeen planeetta.

 

Ma 13. helmikuuta

Merkurius konjunktiossa Neptunuksen kanssa 5½ astetta Vesimiehessä. Merkurius oli tällä kohtaa ja lähellä Neptunusta Jeesuksen opettaessa temppelissä 3.2.31 Isä meidän -rukouksen kuudetta ja seitsemättä kohtaa: Äläkä johda meitä kiusaukseen, vaan vapauta meidät pahasta.

Hän puhui myös Vuorisaarnan ensimmäisestä kohdasta: Siunattuja ovat hengessä köyhät, sillä heidän on taivaan valtakunta.

Ilta päätyi siihen, että Jeesus suurena opettajana (Merkurius) yhdessä Neptunuksen antamien inspiraatioiden kanssa paljastaa pahan viettelysten salaisuuksia (Jeesuksen kiusaamiset, Juudas) ja välttämättömyyden tulla "hengessä köyhäksi". Juudas ei tätä hengen köyhyyttä oppinut, vaan hänen persoonallisuutensa johti hänen harhaan.

Tämän päivän kysymyksesksi tulee: Olemmeko me lojaaleja läheisillemme ja niille joita rakastamme?

 

Pe 10. helmikuuta

Aurinko 27 astetta Kauriissa on asema, joka vallitsi silloin kun juutalaisen lain mukaan Joosef ja Maria veivät vastasyntyneen Jeesuslapseen esitettäväksi temppeliin. Silloin paikalla oli pappi Simon, joka Steinerin mukaan oli Buddhan aikaan elänyt pyhä mies nimeltä Asita, ja joka oli ilmaissut toivomuksen nähdä maailman vapahtajan. Nyt lapsen tunnistaessaan hän puhkesi valtavaan iloon ja kuoli pian sen jälkeen.

Kuu Neitsyessä vastapäätä Venuksen ja Uranuksen konjunktiota Kaloissa.
Tuskin koskaan mikään taivaallinen asetelma on vaikuttanut omiin energioihini niin voimakkaasti kuin tämä, ja se alkoi jo keskiviikkoiltana. Venus oli tällä kohtaa, 7...8 astetta Kaloissa, kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, miten sinä voita antaa meille ruumiisi syötäväksi? Vastaushan on yksinkertainen, tai siihen on kaksikin vastausta: Liittämällä olemuksensa kokonaan maan yhteyteen, me tulemme aina syödessämme osalliseksi myös Kristuksen ruumiista. Ja toinen vastaus on pyhitetty leipä ja viini, eli transsubstaation salaisuus. Se perustuu siihe, että ollessaan vapaa fyysisen aineellisen elämän vaikutuksesta fyysiseen kehoon Kristus pystyy uuden ehtoollisen leipään liittymällä muuttamaan ja henkistämään sen. Leivän muoto säilyy, mutta sen aineellinen substanssi muuttuu. Ja se puolestaan vaikuttaa jokaisen ehtoollisleipää syöneen fyysisen kehon henkiseen puoleen. - No, se on vähän monimutkaista, ja sitä tuumittava muutaman kerran ennen kuin se alkaa tuntua itsestään selvältä.

Mutta takaisin konstellaatioon. Uranus välittää uusia kosmisia ajatuksia, joita Venuksen rakkaus ottaa vastaan ihmisyhteisöön, samalla kun vastapuolella oleva kuun heijastaa tämän kaiken ihmisen tietoisuuteen. Ja kun tämä tapahtuu suhteessa Eläinrataan kohdalla, jossa fariseukset ja Jeesus keskustelivat transsubstaatiosta eli "aineen läpäisemisestä", joka on yksi korkeimpia ajatuksia, joita ihminen ylipäätään voi maan päällä ajatella, huomaamme tulleemme siis tänään perjantaina kohtaan, jossa itse kosmos keskustelee maan ja ihmiskunnan sielutason kanssa tästä sekä maan että ihmisen fyysisen kehon henkistämisestä Kristuksen läsnäolon voimasssa.

 

To 9. helmikuuta: Venus ja Uranus - ykseyden ja rakkauden henkiset kuvat

Venus konjunktiossa Uranuksen kanssa 7 astetta Kaloissa. Venus oli konjunktiossa Uranuksen kanssa sekä Lasaruksen herättämisen että Neitsyt Marian hedelmöityksen aikana. Kumpikin kertoo siitä henkisestä rakkaudesta, joka oli läsnä näissä molemmissa suurissa sieluissa.

Nyt torstaina tämän aseman tapahtuessa Kalojen merkissä vahvistuu se henkinen rakkaus, jota ihmiset voivat tuntea toisiaan kohtaan. Muutaman kuukauden kuluttua Venuksen ja Auringon konjunktiossa juhannusaikaan Venus tuo Auringolle ne uudet imaginaatiot eli henkiset kuvat, joita se kokoaa tämän Uranuksen kanssa tapahtuvan linjauksen aikana.

Tämä on hyvä päivä avautua näille uusille henkisille kuville, jotka edistävät rakkaudesta syntyviä korkeampia ihanteita - vastakohtana alemman persoonallisuuden kateudelle ja taistelulle. Uranus edustaa ajatusvoimaa, joka yhteydessä vallanhaluun on poleemista ja vääristää totuutta.

Yhteydessä kosmiseen ajatteluun Uranus tuo valaistuneiden ajatusten täydellistä kirkkautta, joka edustaa ikuista jumalallista mieltä. Näin kummassakin tapauksessa Uranus tuo mielikuvia, joka alhaalta tai ylhäältä.

Henkisten kuvien alueella yhteys on keskeinen vaikuttaja. Egoismin alueella taas jakaantuminen on keskeinen voima. Anna kaikkien tekojemme tänä päivänä heijastaa rakkauden ykseyttä maata ja ihmiskuntaa kohtaan!

 

Ti 7. helmikuuta

Täysikuu 22 astetta Ravussa. Ja kun on täysikuu, on aurinko sen vastakkaisella puolella 22 astetta Kauriissa. Suurena kuvana, kun polvet ovat ihmisessä Kauriin voimien rakentamaa aluetta ja rintakehä Ravun, voimme nähdä kuvana miten Aurinko loistaa polvista ja heijastuu Kuuhun rintakehässä. Sitä on erinomaista meditoida aivan sellaisenaan, kuulostellen tunteita joita tuo voimakuva nostaa esiin.

Lasaruksen kuollessa 15.7.32 Aurinko oli 22 astetta Ravussa eli vastaavassa kohdassa, jossa Kuu on nyt. Täysikuu oli vallinnut myös kahden aikaisemman kuolleista herättämisen aikana, essealaisen Jairuksen tyttären ja paimenen seitsenvuotiaan tyttären. Jälkimmäinen tapahtui kuusi viikkoa ennen Lasaruksen herättämistä.

Kuun ja Auringon suora linjaus sekä uudenkuun että täydenkuun aikana mahdollistaa kuunpiiristä maahan tulevan sielun inkarnoitumisen, missä kuu toimii eräänlaisena porttina kosmoksesta maahan. Tämä täysikuu muistaa auringon olleen samalla kohdalla Lasaruksen kuollessa ja yleisesti täysikuu Ravussa työskentelee puhdistumisen kanssa: "Epäitsekkyys muodostuu puhdistumiseksi."

Ja päinvastoin itsekkyys ja mielivaltaisuus etäännyttää puhdistumisesta tai katarsiksesta. Tämä antaa suuntaa meditaatiolla täydenkuun aikana: ensin puhdistumme ja sitten heräämme, nousemme kuolleista.

Auringon konjunktio Merkuriuksen kanssa 22 astetta Kauriissa. Samalla linjalla Auringon kanssa on tiistaina myös Merkurius. Merkurius oli konjunktiossa Auringon kanssa tällä kohden myös 10. tammikuuta vuonna 33, jolloin Jeesus palasi ilman opetuslapsiaan tekemältään viiden kuukauden matkalta Kaldeassa ja Egyptissä. Tällä matkallaan hän vieraili kahden vielä elossa olevan häntä aikoinaan tervehtimään tulleen kuninkaan luona heidän telttakaupungissaan Kaldean länsirajalla.

Palattuaan kotimaahansa Jeesus opetti tämän konjunktion vallitessa Beerseban suuressa synagoogassa. Siellä hän julisti muodollisesti kuka hän on, ja kertoi lähestyvästä lopustaan vähemmän kuin kolmen kuukauden kuluttua.

Kaurissa tapahtuva Auringon konjunktio Merkuriuksen kanssa, siipikenkäisen jumalten lähettilään, välittää kosmisen ajattelun elävää virtaa, korkeinta opetusta, ja paljastaa ne sydänauringolle. Tällä tavoin uuden ajatukset murtavat vanhojen kuoren.

Tässä viimeisessä Auringon ja Merkuriuksen konjunktiossa ennen ristinkuolemaansa Kristus julistaa taivaallisen alkuperänsä ja maallisen tehtävänsä. 

 

La 4. helmikuuta: Pietarin taivaan valtakunnan avaimet

Venus siirtyy Kaloihin. Venus oli Kaloissa Kristuksen useiden parannusihmeiden aikana sekä koko kärsimysajan ja ylösnousemuksen. Kalat kantavat rakkauden hedelmiä - siitä anteliaisuudesta, joka syntyy halukkuudesta rakasta toisia. Myös niin, että Venuksen rakkaus tulee Kalojen ihmispiiriin.

Kuu 13 astetta Kaksosissa oppositiossa
Pluton kanssa, joka on 13 astettapietari_avain.jpg
Jousimiehessä
. Tämä sama aspekti samoissa astelukemissa vallitsi silloin, kun Pietari otti vastaan taivaan valtakunnan avaimet 19. maaliskuuta vuonna 31.

Jeesus oli kahdentoista ympäröimänä kun hän kysyi: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" Opetuslapset vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, joidenkin mielestä Elia, toiset sanovat hänen olevan Jeremia tai joku muu profeetoista." Silloin Jeesus kysyi jälleen: "Entä te? Kuka minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän jumalan poika." (Matt. 16, 13 - 16)

Pluto Faneksena, Isän jumalallisena rakkautena, haastaa jokaisen meistä todistamaan aikamme todellisinta tapahtumaa: Kristuksen työtä keskuudessamme. Meille Kristuksen tunnistaminen alkaa toisten tosinimen tunnistamisella. Nimi on kaiverrettu tähteen, joka lepää meidän jokaisen pään yläpuolella. Meidän nimemme on Isän antama. Kun me voimme näin tunnistaa korkeamman aspektin toisissa, me tulemme tuntemaan sen myös itsessämme. Tämä korkeamman aspektin todistaminen on samaa kuin uskollisuus Isää kohtaan Taivaissa, jonka nimeä me kunnioitamme Jumalallisen rakkauden Isänä.

Tämä on Pluton korkein aspekti, ja me löydämme tien Isän luo Pojan kautta. Kun Pietari lausui julistuksensa, aurinko oli juuri nousemassa. Pietarille valkeni (aurinko) kuka seisoo hänen edessään, kun hän oli ylittänyt persoonallisen tahtonsa rajoitukset (kuu). Tässä Pietari kulkee edessämme esimerkkinä siitä, miten me voimme antaa auringon nousta sydämemme syvyyksissä ymmärtääksemme Kristuksen läsnäolon jokaisessa ihmisessä.

Pietari tunnisti Kristuksen ja sai ottaa vastaan taivaan valtakunnan avaimen. Hän kulkee edellämme osoittamassa sitä, miten Kristus asuu meissä jokaisessa.

Kun kuu saapuu Kaloihin muistuttaen meitä Kristuksen kärsimystiestä ja Pluton-Kuun oppositio muistuttaa Pietarista, me voimme kysyä itseltämme, onko meidän persoonallinen tahtomme (kuun voimat) kuuliainen korkeammalle itsellemme. Ellei niin ole, meille ei ehkä valkene (aurinko) kuka kulkee edellämme jumalallisen rakkauden kantajana (Phanes, Pluton korkeampi aspekti).

 

Ke 1. helmikuuta: Venus - Mars -oppositio

Aurinko nousee edelleen Kaurissa helmikuun alkaessa. 1.2. Venus on 27 astetta Vesimiehessä vastapäätä Marsia 27 astetta Leijonassa. Rakkauden Venus ja eteenpäin kuljettava Mars siis oppositiossa keskenään. Venus on Vesimiehessä eli enkeleiden merkissä, Marsi taas vahvassa Leijonassa sydänvoimineen.

Mars oli konjunktiossa nykyisen Venuksen kanssa 23. heinäkuuta 32, kun Jeesus torui opetuslapsiaan kärsimättömyydestä hänen kanssaan, kun viivytteli niin kauan ennen menoaan Betaniaan, jossa Lasarus "nukkui". Jeesus vastasi, ettei hän voinut selittää tekojaan, koska niitä ei ymmärrettäisi. Kun Venus muistaa nämä sanat, se merkitsee varoitusta kaikille karmallisille ryhmille vastaavanlaisesta tilanteesta medän aikanamme. Kaikkea ei voi selittää, on vain odotettava kunnes asiat selviävät ja asettuvat kohdalleen.

Venus Vesimiehessä herkistää sielullista vastaanottavaisuuttamme ja antaa uusia mahdollisuuksia tunnistaa henkisiä tai karmallisia sisariamme ja veljiämme, ja tunnistamisen kautta voi yhteisö herätä kohtalollisesti annettuun tehtäväänsä.

Alemman Venuksen kateellinen ja keskinäistä kilpailua edistävä luonto voi estää sen tunnistamisen, joka on henkisten ilmoitusten saamisen edellytyksenä. Saman voi tehdä vääränlainen ulkoinen tutkimus.

Journal for Star Wisdom puhuu siitä, miten tärkeää on tunnistaa henkinen opettaja omista persoonallisista vakaumuksista riippumatta. Karmallisten (henkisten) ryhmien epäonnistuminen opettajan tunnistamisessa voi johtaa suuriin tragedioihin paitsi ihmiskunnan keskuudessa, myös henkisissä maailmoissa.

Meidän on muodostettava Venuksen avulla yhteisöjä, joiden kautta Marsin vahvistama sana voi kaikua ihmiskunnalla. Keskiviikkona Vesimiehen enkelivoimat vahvistavat tätä Venusrakkauden eheyttämää yhteisöllistä enkelikokemusta, ja Marsin taustalla oleva Leijonan henkinen tahdonvoima (tahdonhenget) antavat sydämelle voimaa tahtoa sellaista, mitä pää ei vielä voi ymmärtää.

 

La 29. tammikuuta: Halvaantuneen miehen parantaminen

Merkurius 7 astetta
Vaa'assa neliössä Jupiterin
kanssa, joka on 7 astettamiracle-healing-of-the-paralytic-sheeps-pool.jpg
Oinaassa. Tämä
lauantain asema vallitsi myös silloin kun Kristus paransi halvaantuneen miehen Bethesdan altaalla. Halvaantuminen oli seurausta miehen persoonallisesta hillittömyydestä edellisessä elämässä. Siksi hänestä tässä seuraavassa elämässä tuli riippuvainen toisten ihmisten avusta.

Persoonallisuutemme on se linssi, jonka kautta minuus ilmaisee itseään elämässä. Jos "minämme" on liian täynnä omaa itseään, se lyö laimin suhteen korkeampaan itseensä. Se johtaa lopulta liikkeen (Merkurius) halvaantumiseen, sillä minä, joka on sulkeutunut Kristukselta, kovettuu, ja se ulottuu lopulta fyysisyyteen saakka, missä tässä tapauksessa ilmenee myös eräänlainen riivaus - jos tuo nyt oli aivan oikea sana suomeksi tällä kohtaa.

Näin tämä päivä Oinas-Jupiterin tietoisen viisauden ja Vaa'assa tasapainottuvan parantavan Merkuriaalisen liikkeen jännitteessä kehottaa meitä löytämään sen minäjohtoisen keskitien, joka johtaa Kristuksen ikuisen minän yhteyteen.

 

Ke 25. tammikuuta

Aurinko 10 astetta Kauriissa konjunktiossa Nuolen tähtikuvion jättiläistähden 9 Sagiattae kanssa, Oinaan yläpuolella. Aurinkokeskeinen (heliosentrinen) Merkurius oli konjunktiossa tämän tähden kanssa ylösnousemuksen aikaan. - Minulla ei ole tästä tähdestä enempää tietoja, mutta sillä tuntuu olevan hyvin korkea värähtely, joka on yhteydessä otsakeskuksen kanssa.

 

Su 22. tammikuuta: Kaanaan häät - uuden yhteisön synty

Sunnuntaina uusikuu 7 astetta Kauriissa:
Kaanaan häiden konstellaatio. Uusikuukaanaan_haat.jpg
merkitsee sitä, että kuu on pimeä, eli aurinko on juuri kuun takana, jolloin ne ovat samalla linjalla maasta katsottuna. Toisin sanoen kysymyksessä on kuun ja auringon konjunktio. Koska auringonvalo ei silloin heijastu lainkaan kuusta, auringon henkisyys virtaa maahan hyvin voimakkaasti ja suoraan.

Tämä auringon ja kuun konjunktio tapahtuu lisäksi konjunktiossa Kotkan tähtikuvion Altairin kanssa, josta virtaa hyvin korkeita henkisiä tasapainottavia voimia maan päälle.

Tämä uusikuu on siis asteen sisällä siitä asemasta, jossa aurinko oli silloin, kun Kristus muunsi veden viiniksi Kaanaan häissä, mikä oli hänen ensimmäinen ihmeensä tai tunnustekonsa.

Siinä ilmenee kokonaisen sarja tapahtumia. Ensinnäkin se osoittaa, että vanha viini oli käyttänyt voimansa loppuun. Kun viinillä ja verellä on läheinen yhteys toisiinsa, voi sanoa, että vanhan liiton Jahven toiminnan aika veressä oli päättynyt: perinnöllisyys ei enää ollut se, jonka tuli pelkästään luoda sidoksia yhteisössä. Jotakin uutta tarvittiin, uuden yhteisöllisyyden muodostumista ihmisen vapaan henkisen minävoiman perusteella. Uusi henkinen yhteisöllisyys syntyi Kristus-valossa.

Kun ruukut täytettiin vedellä, suoraan vereen vaikuttava vanha viini korvattiin puhtaalla, kirkkaalla ja viileällä vedellä, joka heijastaa korkeampaa ja vapaampaa henkisyyytä. Veden myötä ihmiskunta vapautettiin veressä vaikuttavan perinnöllisyyden ahtaista sukurajoista.

Veden muuttamisessa viiniksi koemme koemme puhtaan rakkauden luovan uuden viinin, uuden hengen laskeutumisen ajan virtaan. Näin Kristus paransi ihmiskunnan tulevaisuuden. Siinä ajan virrassa, joka virtaa meille tulevaisuuden uudesta hengestä, hengen ikuisen valon loiste muuntaa vähitellen veremme niin, että sielumme vapautuu menneisyyden sidoksista yhteyteen korkeamman itsensä kanssa.

Tämä sielun ja korkeamman itsen pyhä yhteys heijastuu Kaanaan häissä solmitussa avioliitossa - jonka fyysiset edustajat olivat Jeesuksen ja hänen äitinsä vanhoja tuttuja Kaanaan seudulta.

Niin kuin Jeesus myöhemmin uhrasi kehonsa Golgatan ristillä, niin Kaanaan häissä asetettiin ristille ihmiskunnan verenperintö menneisyyden ja ikuisuuden välille - mikä antaa mahdollisuuden uuden ja vapaan, rakkauteen pohjautuvan minuuden syntymiselle.

Tämä uusikuu kutsuu meitä vapauden ja uuden hengenyhteisön ja hengenyhteyden syntymisen hetkeen menneisyyden ja tulevaisuuden välille. Tätä hetkeä Kristus kantaa meille jokaiselle ja voimme nähdä miten taivaallisen Kotkan voimat sitä tukevat, toinen siipi menneisyydessä ja toinen tulevaisuudessa - kuten Ilmarisen vihkimyskoetuksessa Kalevalassa.

Tämä maailmojen välinen portti on myös sydämen risteyskohta, uuden rakastavan sydämen luoman viinin syntymisen hetki, joka kutoili Jeesuksen ja hänen äitinsä välillä Kaanaan häissä.

- Haluan vielä lisätä tähän jotain, mitä ei ole vuoden 2012 Journal of Star Wisdom -julkaisussa. Jotkut teistä ovat varmaan huomanneet, että käsittelen tuon julkaisun antamia perustietoja jonkin verran vapaasti. Usein yksinkertaisesti hyppään sellaisten vivahteiden yli, joita en itse ymmärrä, koska ajattelen että jos en jotain käsitä, saattaa niin käydä muillekin. Tässä on riittävästi uutta sulatettavaa jo muutenkin. Ja joitakin kohtia lämmittelen hieman lisää, etenkin sellaisia, jotka jotenkin liittyvät suomen kansanhengen ja suomalaisen sielun lämpöön.

Se lisäys liittyy Maria Magdaleenaan, ja kirjoitan sen blogiin.

 

La 21. tammikuuta: Kuninkaat ja Maria Magdaleena

Aurinko 6 astetta Kauriissa on tänään auringon asema kuninkaiden kumarruksen aika 26. joulukuuta vuonna 6 eKr, jolloin kuninkaat Zarathustra-tähden johdattamina tulivat kohtaamaan suurta opettajaansa. Aurinko oli samassa kohtaa Kaurista myös Maria Magdaleenan toisen kääntymyksen aikana 26. joulukuuta vuonna 30. Toinen kääntymys oli se joka jäi pysyväksi ja jonka jälkeen Magdaleenasta tuli yksi Jeesusta seuraavista pyhistä naisista.

Tietäjäkuninkaat seurasivat kaldealaista
astrologista perinnettä, jonka olidrei_koenige.jpg
Babylonissa 500-luvulla eKr. perustanut Zoroaster - samaan aikaan jolloin juutalaiset olivat Babylonin vankeudessa. Zoroasterin suuria oppilaita olivat siihen aikaan juutalainen Daniel, kuningas Kyyros ja Pythagoras.

Tietäjiä oli opetettu odottamaan taivaallista merkkiä ja seuraamaan sitä uuden kuninkaan syntypaikkaan. Tämä tähti oli heidän suuren opettajansa Zoroasterin eli "säteilevän tähden" astraaliverho, joka seurasi tätä alkuperäisesti Zarathustrana tunnettuna suurta Kristus-opettajaa hänen ollessa tulossa uuteen inkarnaatioonsa maan päälle, minkä profetia tunnettiin vanhassa Babylonissa.

Kosmisesti tämä taivaallinen merkki oli Jupiterin ja Saturnuksen - suurten ulkoisten planeettojen - konjunktio vuonna 7 eKr. Kaloissa. Babylonialaiset tunsivat ajan, Suuren konjunktion, ja juutalaiset tunsivat omissa profetioissaan paikan, Beetlehem.

Nämä kaksi suurta virtausta, juutalainen ja babylonialainen, yhtyivät juutalaisten Babylonin vankeudessa: Aabrahamin tieto tulevan messiaan syntymästä Beetlehemissä Daavidin suvusta, ja babylonialaisten tähtientutkijoiden ikivanha mysteeritieto, jotka tunsiva opettajansa Zarathustra-Zoroasterin paluun maan päälle Viisauden Jupiterin ja Maallisen kohtalon Saturnuksen voimien liittyessä toisiinsa suuressa konjunktiossa.

Tässä Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsessa, joka syntyi Daavidin poikana hänen kuninkaallisen poikansa Salomon linjasta, inkarnoi maan päälle kaikkein korkein henkinen kuninkuus, sillä vaikka Zarathustra itse ilmentyi pappina ja opettajana, hän edusti sitä henkistä voimaa, joka vaikutti entisaikojen suurten kuninkaiden ja valtakuntien taustalla.

Tämä sama auringon henkisen kuninkuuden asema Kauriissa vallitsi vuosikymmiä myöhemmin Maria Magdaleena lopullisen kääntymisen aikana vuonna 30 jKr. Se kertoo siitä, mitä Magdaleenalla oli syvä yhteys tähän henkisen kuninkuuden virtaan. Kristuksen puhdistaessa hänen seitsemän chakraansa se merkitsi samalla hänen ja Magdaleenan syvän mystisen yhteyden alkua, jonka seurauksena Magdaleena koki sydämessään kaikki Kristuksen jumal-ihmisenä kokemat koetukset.

Ja kuten kuninkaat ennen häntä, Magdaleena varmasti koki Kristuksen sinä todellisena kuninkaana, jonka valtakunta ei ole tästä maailmasta.

- Palaamme tähän Magdaleenan syvään mysteeriin Maria Magdaleena -kurssilla tiistaina 31.1. Helsingissä. Katso tarkemmin tapahtumakalenterista. Olet sydämellisesti tervetullut tähän iltaan!

 

 

To 19. tammikuuta: Kuninkaiden kumarruksen konstellaatio

Aurinko Kauriissa neliössä Saturnuksen kanssa 4
astetta Vaa'assa. Sama asema tapahtuidrei_koenige_2_314.jpg
tietäjien kumarruksessa 26. joulukuuta vuonna 6 eKr. Saturnuksen ollessa vastapäätä tämän päivän asemaa. Aurinko Kauriissa neliössä Vaa'assa olevan Saturnuksen kanssa - ihmissuhteiden konstellaatio - meidän on hyvä kuunnella millaisia suhteita me muodostamme.

Vaaka on konstellaatio, joka pyrkii tuomaan ihmissuhteet tasapainoon, jonka keskipiste on mikaelisen kosmisen intelligenssin ebjektiivinen totuus. Jeesuslapsen luona vierailleet kuninkaat löysivät tämän totuuden. He kumarsivat Jeesus-lasta Saturnuksen ollessa Oinaassa. Oinas on uuden johtajuuden merkki ja kuninkaat omassa sisäisessä varmuudessaan tunnistivat Kristuksen lapsessa, josta tulisi ihmiskunnan vapahtaja.

Nyt Saturnus on Vaa'assa vastapäätä Oinasta ja meitä pyydetään huolellisesti miettimään yhteyksiämme, jotta emme kumarra vääriä auktoriteetteja. Tämä koskaa kaikkia suhteitamme, ei vain ihmisiin, vaan myös tekniikassa ja kaupassa, lääketieteessä ja politiikassa, eläintenhoidossa ja maataloudessa, energiatuotannossa ja tieteessä.

Heijastavatko suhteemme näihin sitä mikä on ihmiskunnassa parasta? Saturnuksen ollessa Vaa'assa suurimman osan vuotta myös tämä tasapainon ja totuuden kysymys on kanssa kuukausien ajan.

Kysymys kuuluu siis: ketä sinun sisäiset kuninkaasi kumartavat?

 

Su 15. tammikuuta: Aurinko siirtyy Kauriiseen

Sunnuntaina siis auringon nousuhetki siirtyy Kauriin
eläinratamerkin kohdalle, eikäcapricorn150.jpg mitenkään vain
laskennallisesti vaan aivan maallisessa ja kosmisessa todellisuudessa. Sitä on hyvä meditoida: Aurinko henkisine säteineen nousee taivaanrannalta kohdassa, jonka taustalla on se taivaallinen alue, josta meille puhuvat suuret kerubit eli harmonianhenget, joiden vaikutusta me kuvaamme Kauriilla.

Enkelikuntien kannalta katsottuna Kauriista säteilevä meille ennenkaikkea arkkienkelivoimat, mikä kehossa vastaa polvia. Polvet ovat polvistumisen ja nöyrtymisen kohta, mutta oikein ymmärrettynä nöyrtyminen ei ole oman voiman vähättelyä vaan korkeamman tehtävän vastaanottamista.

Kun kuningas ennenaikaan löi soturin ritariksi, se tarkoitti sitä, että nöyrtyi ottamaan vastaan itselleen korkeamman ja suuremman tehtävän, joka ylitti hänen pelkän yksilöllisen olemuksensa rajat. Siinä hän siirtyi oman enkelinsä (Vesimies) piiristä arkkienkelin johdatukseen (Kauris) - tai vielä korkeamman ajanhengen oppilaaksi.

Oinas on myös Vuohi, joka oli ennen uhrikuoleman tai antaumuksen eläinmerkki. Kun ihmiskunnassa ennen joissakin kulttuureissa uhrattiin jumalalle vuohia tai lampaita, se merkitsi että sen kautta ihminen uhrasi vuohen itsessään korkeammalle tehtävälle. Varhaisempina aikoina sen oli tapahduttava hyvin konkreettisesti ja käsinkosketeltavaksi.

Nykyisin taas koko ajan on vaarana, että me kuvittelemme näitä uhrauksia vain symbolisesti. Meillä on nyt kyky uhrata Kauriin ja Vuohen yksilöllisyyden voimamme korkeampaan henkiseen tehtävään. Silloin se ei ole symbolista, vaan se on hyvin todellista, vaikka siitä ei olisikaan mitään näkyvää aineellista merkkiä. Se on meidän aikamme yksi suuria haasteita: ymmärtää henkisten tekojen suuri merkitys - myös ilman aineellisia merkkejä.

Kauris merkitsee erityistä mahdollisuutta: sisäinen rohkeus muuntuu vapautumisen ja pyhittämisen voimaksi, tietoisuuden kehitysvoimaksi ja kyvyksi oivaltaa sisäisesti se mikä on totta ja oikeaa.

Kauriin ensimmäiseen osaan liittyy myös läheisen Kotkan tähtikuvio. Sitä hallitsee Jupiter-Zeuksen viisaus.

 

 

Pe 13. tammikuuta: Maria Magdaleena ja sisäinen puhdistuminen

Aurinko 27 astetta Jousimiehessä. Tämä on auringon asema, jossa epäileväksi tunnettu apostoli Tuomas siirtyi henkiseen maailmaan 18. joulukuuta vuonna 72. Tämä on päivä antaa omien epäilyksien tulla esiin ja puhdistumaan epäilyksissä sisäisen auringon valossa.

Merkurius konjunktiossa Pluton
kanssa 12 astetta Jousimiehessä.
Samamary_m_rossetti.jpg Merkuriuksen ja Pluton konjunktio
samalla tavoin Jousimiehessä vallitsi Maria Magdaleenan toisen kääntymyksen aikaan 26. joulukuuta vuonna 30. Tämä on se tapahtuma, jossa Jeesus poisti Magdaleenasta seitsemän pahaa henkeä, mikä tarkoittaa hänen seitsemän chakransa puhdistamista.

On huomatta, että aina kun raamatussa mainitaan jokin luku, se merkitsee paljon enemmän kuin ensi silmäyksellä saattaa arvata. Jokainen luku myös Jeesuksen toiminnan yhteydessä on nähtävä henkisessä merkityksessään.

Luukas kertoo 8. luvun alussa: Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta - mikä on sitä uutta yhteyttä henkiseen maailmaan, jota me nytkin olemme kokemassa. Hänellä oli seurassaan kaksitoista opetuslasta (koko Eläinradan voimat) sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista sekä pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä ... Lisäksi oli muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

Mutta kun seitsemän on samalla kaiken ajallisen kehityksen perusluku, se tarkoittaa samalla sitä, että Jeesus avasi Maria Magdaleenan sisäisen näkemisen ihmiskunnan koko kehitykselle aina menneisyydestä tulevaisuuteen. Se taas tarkoittaa, että Maria Magdaleenan avautui näkemään Jeesuksen ajallisessa olemuksessa Kristuksen ajattoman toiminnan.

Meillä on siis Kristus, kaksitoista miestä opetuslapsina kantamassa hengen voimia sekä Maria Magdaleena, jonka henkisen havaintokyvyn Jeesus oli puhdistanut ottamaan vastaan ja ymmärtämään ihmiskunnan kehityksen ja Kristuksen vaikutuksen sielullisella tasolla.

Lisäksi sanotaan, että kaikki nämä naiset avustivat heidän henkistä työtään omilla varoillaan. Toisin sanoen kaikki nämä naiset olivat "rikkaita" taloudellisesti, niin että he kykenivät antamaan rahaa yhteiseen kassaan, mutta he olivat rikkaista myös sielullisesti, niin että he antoivat omia naisellisia sielunvoimiaan miesten välittämien hengenvoimien käytettäväksi, ankkuroimaan henkisiä voimia ihmissieluun.

Tämä Marian syvä henkinen puhdistus oli se, joka antoi hänelle mahdollisuuden tulla yhdeksi kolmesta naisesta Jeesuksen ristin äärelle ja sitten pääsiäisaamuna kohtaamaan Kristuksen puutarhurina, ihmiskunnan ja maan elämänvoimien kantajana ja vaalijana eetterimaailmassa.

Siinä Maria sai tehtävän kertoa opetuslapsille, että "Minä" on ylösnoussut, näestä tuli apostolien apostoli.

Näemme siis, että vaikka opetuslapset ovat eläinradan hengen edustajia Kristuksen ympärillä, Marian naissielullisuuden oli tulkittava heille se, mitä todellisuudessa oli tapahtunut. Siinä me kohtaamme Marian sielun uskomattoman kirkkauden ja antaumuksen.

Neitsyt Maria oli tosin kohdannut ylösnousseen Jeesuksen jo aikaisemmin, yöllä, mutta Magdaleena on se, joka kohtasi Hänet aamulla, eli päivätietoisuudessa.

Perjantain Merkurius - Pluto -aspekti kertoo myös Merkuriuksen parantavista voimista niitä alemman Pluton kuolemanvoimia kohtaan, jotka myös voidaan ymmärtää Magdaleenan chakroja vaivanneina henkinä. Tällaiset "pahat henget" eivät välttämättä tarkoita sellaisia aktiivisia pahoja voimia, kuin me nykyisin yleensä ajattelemme, vaan kaikkea sellaista pahaa ja kuollutta kuormaa, jota chakroihimme on kertynyt useiden inkarnaatioiden aikana.

Journal for Star Wisdomin mukaan kolme ylintä chakraa (päälaki, otsa, kurkku) ovat tiedon keskuksia ja kolme alinta ilmoituksen tai ilmestyksen chakroja (pallea, vatsa, juuri). Sydän on näiden välillä tiedon ja henkisen ilmoituksen välillä. Chakroihimme vaikuttaa sekä henkilökohtaisia että kollektiivisia "kuolleita".

Tässä mielessä ihmiskunnan nyt niin voimakas henkinen kiinnostus teknisiä alimaallisia kuntia kohtaan on vaarallista, koska sen kautta meidän sisäiseen rakenteeseemme pääsee helposti näitä kuolleita voimia, jotka ovat henkisten maailmojen ja luonnonkuntien alapuolella.

Nämä aliaineelliset / alifyysiset nykyisen elektronisen tekniikan kuolleet voimat vaikuttavat tuhoavasti myös luontoon ja siksi luonnon epäsäännöllisyydet ja ilmastonmuutos ei välttämättä johdu niistä kemiallis-fyysisistä voimista, joita lähinnä osaamme ajatella, vaan niiden alapuolisista vielä kuolleemmista voimista, joiden varsinainen sijainti on maan sisällä.

Näiden kuolemanvoimien (Pluto, Fanes) puhdistamiseksi meidän ajattelumme, Merkurius, on muututtava niin että voimme voittaa epäilyn (Tuomas) ja kuolleiden henkien kuonaenergiat.

Kun Merkurius on konjunktiossa Pluton kanssa ja Aurinko Jousimiehessä muistaa Tuomaksen kuoleman, meillä on hyvä mahdollisuus kohdata henkisen epäilyn ja kuoleman (tekniset ja alitekniset) voimat, ja säteillä henkistyneen ajattelun valoa kaikelle hyvälle, niin että voimme puhdistaa itsestämme materialiset pimentyneet ajatusenergiat, niin yksilölliset kuin kollektiivisetkin.

Venus konjunktiossa Neptunuksen kanssa 4 astetta Vesimiehessä. Myös tämä konjunktio oli läsnä (vaikkakin Kauriissa) Magdaleenan kääntymyksessä.

Venuksen rakkaudenvoimat yhdessä Neptunuksen tunnevoimien kanssa voivat tuoda Neptunuksen inspiraationa uutta henkistä selväkuuloisuutta siinä määrin kuin Venus rauhoittaa sisäisen levottomuuden. Näin voimme kuunnella huolellisemmin sisäisiä viestejämme, myös omaa sydäntämme.

Kun Venus ja Neptunus nyt ovat Vesimiehessä, se merkitsee entistä läheisempää suhdetta omaan enkeliimme.

 

 

Ti 10. tammikuuta: Johannes Kastajan kuolema

Tiistaina Venus siirtyy Vesimieheen. Venus enkelimäisessä Vesimiehessä muistaa Johannes Kastajan kuoleman. Vesimiehen filosofinen lahja on pneumatismi, henkinen havaitseminen.

Johannes Kastajan tilanne oli henkisesti hyvin ainutlaatuinen, sillä on oli jatkuvasti suorassa sisäisessä yhteydessä Kristukseen. Mutta kastettuaan Jeesuksen Jordanilla Kristus-henki, katosi hänen näkyvistään. Kristus oli siihen saakka ollut jo pitkään aivan maan läheisyydessä, mutta kiinnityttyään Jeesus-kehoon Kristus tuli eräällä tavalla näkymättömäksi henkisellä puolella. Se oli Johannekselle suuri sokki, sillä vaikka hän oli tunnistanut Kristuksen kasteessa, ei hän silti äkkiä voinutkaan olla enää varma, kenet hän oli kastanut.

Siksi hänen henkisen visionsa katoaminen edesauttoi myös hänen kuolemaansa. Hän ei enää halunnut elää maan päällä suoritettuaan tehtävänsä Kristuksen edelläkävijänä, mutta menetettyään samalla sisäisen varmuutensa. Myös ne enkelit, jotka olivat häntä aikaisemmin ohjanneet ja opastaneet, joutuivat nyt vetäytymään. Tavallaan hän henkisesti oli jo menettänyt päänsä ennen kuin se tapahtui fyysisesti Herodes Antipaksen toimesta.

Mutta Johanneksen suuren sielun poistuminen fyysiseltä taholta johti hänen työnsä jatkumiseen henkisellä taholla, sillä hänestä tuli kuolemansa jälkeen Kristuksen opetuslasten henkinen vartija, eräänlainen yhteissielu, joka oli voimakkaasti läsnä myös Golgatan ristinkuoleman aikana.

Venuksen rakkausvoimat Vesimiehessä vahvistavat meitä löytämään oman enkeliolemuksemme ja henkisen johdatuksemme aineellisen maailman keskellä, tavallaan aineellisuuden läpi. Vesimiehen elävän veden voimat aivan kuin kostuttavat ja elävöittävät meitä sisäisesti, etenkin Venuksen rakkaudenvoimien niitä lämmittäessä. Me pääsemme hyvin lähelle omaa enkeliolemustamme ja voimme myös ajatella kuolemaa uudella tavalla.

Johanneksen kuollessa fyysisesti hänen työnsä siirtyi uudelle tasolle. Se saa ajattelemaan myös elämän rytmejä, sillä vaikka Johannes menetti valtavan henkisen näkemisensä varmuuden maan päällä, se silti Venusvoimien tukemana johti hänet uuteen merkittävään tehtävään.

 

Ma 9. tammikuuta: spitaalisten parantaminen

Täysikuu 23  astetta Kaksosissa,
vastapäätä aurinkoa 23 astetta Jousimiehessä.jesus-healing-of-the-10-lepers.jpg
Kuu oli tässä asemassa juuri täydenkuun hetken jälkeen Jeesuksen parantaessa kymmenen spitaalista. Spitaalilla on yhteys fyysistä kehoa kohtaan koettuun vihaan. Se syntyy valaistumisen harhasta, joka tulee kun syrjii fyysisen kehon temppeliään, joka ihmiselle on annettu Eläinradan piirissä vaikuttavien kahdentoista suuren kerubin toimesta.

Kymmenen on vahvasti maallisen todellisuuden luku, mikä tässä tarkoittaa sitä, että vaikka kymmenen on myös tietty täydellisyys ja kokonaisuus, siinä maallinen elementti peittää todellisen henkisyyden ja luo siitä harhakuvan, joka on irti fyysisestä kehollisuudesta, joka kuitenkin on meille taivaallisten voimien lahja.

Tässä parannuksessa Jeesus rakasti näitä spitaalisia juuri sellaisina ihmisinä kuin he olivat, mutta vain yksi parannetuista tuli jälkeenpäin kiittämään Jeesusta. (Lk. 17, 11-19).

Tässä kuun ja auringon välisessä tasapainossa tai vastakkaisuudessa meidän on hyvä muistaa pitää huolta fyysisestä maan kehostamme ja muistaa kiittää kaikista pienistä arjen ihmeistämme.

Tässä asemassa kuu on Kaksosissa vaikuttavien ikirakkauden serafien kylvettämänä ja aurinko Jousimiehen persoonallisten voimien vahvistajana ja henkistäjänä. Aurinko loistaa meidän maalliseen persoonallisuuteemme ja serafien lämpö ja rakkaus auttaa sitä tänä päivänä heijastumaan meihin korkeimpina viisauden tunteina kuun kautta.

 

Su 8. tammikuuta: Melkisedek - uusi kuninkuus

Kuu oppositiossa Pluton kanssa 12 astetta 40 min. Jousimiehessä. Tämä kuun ja Pluton välinen kulmikkainen asema vallitsi, kun Jeesus oli opetuslapsineen kävelyllä seitsemän kasteen ottaneen filosofin kanssa. (Seitsemän tarkoittaa: yksi jokaista suurta kehityskautta kohden,)

Filosofit kysyivät häneltä
muinaisesta Persian kuninkaasta
Djemsidistä ja hänendrei_koenige.jpg jumalalta
saamastaan pyhästä kultaisesta tikarista. Jeesus vastasi, että Djemsid oli ollut viisas kuningas aikana, jolloin ihmiskunta oli vielä keskittynyt aistimaailman valloittamiseen. Hän puhui Djemsidistä 'vääräntyyppisenä' Melkisedekinä, että Melkisedek oli aidosti sekä pappi että kuningas, ja hänen leivän ja viinin uhrinsa, jonka hän tarjosi jo Aabrahamille, tulee säilymään maailman loppuun saakka.

Jeesus opetti, että aika uppoutua syvemmälle aistimaailmaan oli päättymässä ja käännekohta oli käsillä. Fyysiset maailman luomisvoimat oli loppumassa ja Kristuksen teon kautta maailmaan virtaa uusi henkinen ravitsemus, joka nostaa suunnan aistimaailmasta jälleen uudistuneella tavalla henkeä kohti.

Se tarkoittaa myös, että aika, jolloin ihmiskunta saattoi vain ottaa jotain luonnosta, oli päättymässä, ja oli tulossa aika, jolloin ihmiskunnan oli annettava luonnolle. Silloin Djemsidin aineellisen kultatikarin korvaa henkinen kultatikari, joka henkisin aurinkovoimin erottaa oikean väärästä.

- Ihmiskunta on heräämässä ymmärtämään, että me emme enää voi vain ottaa luonnolta, vaan että tämän maailman kuninkaina ja puutarhureina meidän on alettava hoitaa luontoa, antaa sille. Kuninkuus tässä mielessä tarkoittaa loppiaisen ja kolmen kuninkaan sanomaa, kirkastunutta pään ja ajattelun tietoisuutta. Puutarhurit taas ovat Luukkaan evankeliumin paimentan uusi kehitysvaihe: paimenet vartioivat eläimiä eli ihmiskunnan sielullisia ominaisuuksia niin, että näistä sisäisistä voimista kehittyy uusi elämänvoimien hoitamisen impulssi.

 

Pe 6. tammikuuta: Loppiainen ja Kolmen kuninkaan päivä

Viimeinen 13. pyhästä yöstä alkaa torstai-iltana. Se on serafien aika luoda oma panoksensa alkaneen vuoden suunnitelmaan, ja se voi vaikuttaa hyvin syvästi myös ihmisiin. Illalla on hyvä kutsua itsensä mukaan tähän työhön, mutta tänä vuonna monet ovat kokeneet ihmeen voimakkaasti kolmen korkeimman enkelikunnan vaikutuksen aivan luontaisestikin.

6. ensimmäistä on lukuenergioiltaan voimakas tasapainon päivä. 6 = 2 x 3, eli miehisen ja naisellisen kolmion liitto, ja kolme taas on hengen luku. Voimme siis puhua miehisen ja naisellisen hengen tasapainosta, tai maan ja taivaan tasapainosta loppiaisena. Ja siihen serafit tuovat oman rakkauden tulensa voiman. Siitä voit halutessasi lukea lisää blogeista.

Nyt siis rakkauden lämmön voima, joka serafien uudistavana työnä ulottuu aina fyysiseen kehoon ja olemassaoloon saakka.

Loppiainen on myös kolmen kuninkaan päivä, Matteuksen Jeesus-lapsen syntymäjuhla, vaikka tämän lapsen varsinainen syntymäpäivä olikin 5. maaliskuuta vuonna 6 eKr. Hänen syntymänsä juhla on myöhemmin siirretty syvän viisauden pohjalta tähän pyhien öiden todellisuuteen - joka toimii henkisemmällä tasolla kuin ne enemmän fyysiseen kehoon liittyvät voimat, joiden mukaan hänen varsinainen fyysinen syntymänsä tapahtui tuona vuonna 6 eKr.

 

Ti 3. tammikuuta: Elämän leipä

Pyhissä öissä ensi yönä on tahdonhenkien vuoro, mikä merkitsee, että aikamoisia syviä asioita saattaa tapahtua. Ja jos sellaista koet, niin anna vain tapahtua ja luota siihen että se on hyväksi.

Tänään heliosentrinen Venus on 21 astetta Kaloissa, neliössä Pluton kanssa 21 astetta 21 minuuttia Jousimiehessä. Tämä on sama asema, joka vallitsi 2. helmikuuta vuonna 31, jolloin Jeesus opetti elämän leivästä. Häneltä kysyttiin, miten hän voi kutsua itseään elämän leiväksi, joka tulee taivaasta, koska kaikki tietävät mistä hän on kotoisin.

Jeesus vastasi: Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. (Joh. 6, 50-51)

Jeesus kertoo, miten hänen tekonsa kautta maa kaikkine aineksineen muuttuu. Me emme elä maan hedelmistä vain sellaisina kuin ne elävät luonnossa, vaan me löydämme uusia voimia myös kun syvennämme ymmärrystämme hänen teostaan.

Nämä uudet voimat ovat eetterisiä elämänvoimia, uudistumisen Venus-voimia, jotka tulevat ihmiskunnan saavutettaville Kristuksen toisen tulemisen kautta.

Tätä vastaan toimii Pluton-Hadeksen geneettisen manipulaation impulssi, mikä eristää leipää elämästä.

Tässä meitä kehotetaan avautumaan uudistuville eetterivoimille kunnioittamalla, ei ainoastaan ruokaamme, vaan myös myös perheitämme, jotka kokoontuvat yhteen nauttiakseen nauttiakseen sekä fyysistä että henkistä ravintoa.

Uusi ehtoollinen

Päivällispöydästä voi tulla perheen kirkko, uusi ehtoollinen - joka todellakin nautitaan Kristuksen - ei pelkästään menneen muistoksi, vaan tulevaisuuden muistamiseksi!

Sen vastakohtana on olla mykkänä ruoan pyhyydelle ja sokeana ja kuurona luonnon kärsimyksille silloin kun hänen hedelmiään alennetaan.

Uusi, ensimmäinen ehtoollinen voi olla lääke tälle uudistumiselle, joka koskee niin ihmistä kuin luontoakin. Uuden ehtoollisen mielessä meidän tehtävänämme on luoda sellainen ravintotalous, jossa myös luonto riemuitsee osallistuessaan meidän ravitsemukseemme Kristuksen maankehossa.

Elämä tämän uuden ehtoollisen hengessä johtaa jopa meidän fyysisen kehomme - ei pelkästään sielullisen ja elämänvoimien kehollisuuden - henkistymiseen, ja sitä tarkoittaa ikuinen elämä. Meidän fyysinen kehomme tulee Kristuksen teon ansiosta henkistymään ja seuraamaan meitä myös kautta Maan tulevien inkarnaatioiden.

 

Ma 2. tammikuuta 2012: Neitsyt Maria

Anteeksi että olen tänään myöhässä. Tarkoitus oli kirjoittaa tämä jo aamupäivällä, mutta tämä maanantain aihe on niin suuri, että käsitellään sitä vielä. Tänään aurinko on 17 astetta Jousimiehessä, mikä on sama asema kuin neitsyt Marian siittämisen aikaan, siis kun se munasolu, josta Marian keho oli tulossa, hedelmöittyi.

Tämän hedelmöityspäivä on tärkeä astrosofiselle tutkimukselle, koska se on ihmisen minuuden syntymähoroskooppi siinä missä syntymäpäivästa saamme ihmisen kehon horoskoopin. Hedelmöittymisen päivä avaa siis aivan uusia näköaloja.

Edellisessä inkarnaatiossaan Neitsyt Maria, tai syntymänsä kannalta Matteuksen evankeliumin Maria, oli Saaban kuningatar, jota evankeliumeissa nimitetään Etelän kuningattareksi. Ja hän oli se, joka tuli kuuntelemaan Salomonin viisautta.

Helluntaina jumalallinen Sofia valaisi Neitsyt Marian, joka henkisesti odottaa meidän jokaisen sydämessä Sofian kautta valaistuneeksi tulemista.

Tämä päivä muistaa siis maan suhteessa aurinkoon sen kosmisen tilanteen, jossa maailmansielu Saaban kuningatar / Maria tulee minuutena siitetyksi maalliseen olemassaoloon.

Tähän päivään liittyy myös neitseellisen syntymän aarteisto, jota tällä kertaa ei kannata lainkaan miettiä biologisena mysteerinä vaan henkis-sielullisena välttämättömyytenä! Tänään sitä kannattaa lähestyä sisäisenä auringonloisteisena elämyksenä.

Jouluajan pyhien öiden sarjassa maanantai-iltana ja yönä viisaudenhenget. Nyt on aika päästää irti ja antaa viisauden asettua kohdalleen!

 

Su 1. tammikuuta 2012: uudenvuodenpäivä

Kun Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapsi syntyi 6. ja 7. joulukuuta välisenä yönä vuonna 2 eKr. oli aurinko 16. astetta Jousimiehessä, samoin kuin tänään vuoden 2012 ensimmäisenä päivänä. Luukkaan evankeliumin ihmeellinen viaton Jeesus-lapsi oli oikeastaan puoliksi enkeli, puoliksi ihminen, olento joka myöhemmin otti kehoonsa Kristuksen makrokosmisen hengen Jordanin kasteessa.

Tämä taivaallinen maan ja auringon välinen asema muistaa Jeesus-lapsen syntymän ja on ihmeellisestä miten me saamme aloittaa vuotemme tämän suuren henkisen tai jumalolennon maallisen syntymän juhlapäivänä.

Jeesuksen 33 1/3 vuoden pituinen elämä maan päällä oli niin suuri tapahtuma, että se elää ikuisesti maan aurassa omaa 33 1/3 vuoden rytmiään ikuisena evankeliumina tai viidentenä evankeliumina, kuten Rudolf Steiner sen myös ilmaisi.

Nyt ihmiskunnan kehityksen tärkeä tehtävä kyetä kohoamaan eetterimaailman elämäntäyteiseen piiriin ottaakseen vastaan Kristuksen välittämien elämänvoimien ravintoa, ravintoa jota hän välittää yhdessä tämän Luukkaan evankeliumin taivaallisen Jeesuksen enkeliolennon kanssa, jota aikoinaan nimitettiin myös Krishnaksi.

 

La 31. joulukuuta

Pyhissä öissä saavutamme lauantain aattoiltana muodonhenkien yön. Muodonhenget eli elohim ovat niitä olentoja, joita raamatussa varsinaisesti nimitetään jumalaksi ja joista yksi oli Jahve, ihmiskunnan ja entisaikaan juutalaisten erityinen jumala.

Muodonhenkien nimi johtuu juuri siitä, että he kosmisesti ovat olentoja, joiden luomaa on kaikki muoto, kaikki se mitä liikkeestä tiivistyy muodoksi niin luonnossa kuin ihmisolemuksessakin. Sen pohjalta on ymmärrettävissä, miksi myös uudenvuodenyönä on valettu tinaa tulevan vuoden ennustamiseksi. Viisauden planeetan Jupiterin metalli tina on jouluajan pyhien öiden tulevaa vuotta hedelmöittävien voimien ansiosta erityisen herkässä tilassa, jossa se voi kuvastaa juuri tänä yönä vallitsevien kosmisten voimien vaikutusta maan koko tulevaan vuoteen.

Uudenvuodentina ei kuitenkaan enää ole tinaa, vaan pääosin lyijyä, ja me tuskin pystymme nykyaikana sellaiseen epäetsikkääseen hartauden ja avoimuuden tilaan, että noiden voimien puhdas havaitseminen olisi mahdollista. Parempi on olla sisäisesti avoin ja kuunnella uniaan ja niiden vaikutelmia. Tulkitseminenkaan ei juuri ole tarpeellista, sillä vaikka havaintomme ja vaikutelmamme olisivat tosia, eivät tulkinnat sitä välttämättä ole.

Lukuvärähtelyjen kannalta vuosi 2011 on ollut porttivuosi, kaksi ykköstä portinvartijoina. Vuosi 2012 avautuu valtavan kosmisen tasapainon ja alkuhenkisyyden vuotena, joka sisältää mahtavasti tulevaisuuden virikkeinä. Koen vahvasta koko vuoden teemaksi: hiljenny ja kuuntele tulevaisuuden voimien henkistä sointia sielussasi.

Kaksitoista on kerubien eli harmonianhenkien kantaman eläinradan kosmisen täydellisyyden luku, jossa luominen (3) ja maallinen lujuus (4) ovat tasapainossa keskenään (3 x 4 = 12).

Tämän ihmeellisen vuoden luku 2012 koostuu pelkästään nollasta alkutyhjyyden lukuna, isän ykkösestä ja Kristuksen luovuuden kakkosesta, joista yhteenlaskettuna tulee 5, joka on ihmisen kuva, mutta kuten tunnetaan ylösalaisesta viistähdestä, pahuuden mahdollisuus. Näin tämä vuosi kysyy meiltä, miten itse ihmisenä asetut tämän vuoden kosmiseen alkutasapainoon.

Vasta seuraavana vuonna 2013 lähtee liikkeelle varsinaisen toiminnan impulssi, joka tänä vuonna kehittyy tämän kahdentoista jumalallisen temppelin ytimessä. 

 

Ke 28. joulukuuta: Pluto ja Johannes Kastajan mestaus

Jouluajan 13 pyhää yötä: arkkienkelit, ja vaihtuu seuraavaksi yöksi suurenkeleiksi.

Aurinko konjunktiossa Pluton kanssa 12 astetta 19 minuuttia Jousimiehessä. Tässä asemassa aurinko oli Kristuksen kolmannen kiusauksen sekä Jairuksen tyttären herättämisessä.

Kolmannen kiusauksen aikaa vastaa ihmiskunnan elämässä aika 1988-2018, kun lasketaan Robertjohn_beheaded.jpg Powellin mukaan, että yksi vuosi Kristuksen elämässä vastaa 29½ vuotta ihmiskunnan elämässä. Tänä aikana jokainen auringon ja Pluton konjunktio merkitsee voimakasta Pimeyden prinssin kohtaamista.

Johannes Kastaja mestattiin tässä asemassa. Se tapahtui Herodeksen syntypäiväjuhlan aikana, jolloin hänen vaimonsa Herodias pyysi tytärtään Salomea esittämään Hedodeksen edessä eroottisen huntutanssin. Se vaikutti Herodekseen niin voimakkaasti, että hän lupasi antaa Salomelle mitä tahansa tämä vain pyytää. Herodias sai Salomen pyytämään vangittuna olevan Johannes Kastajan päätä, ja niin tapahtui.

Tuolloin Mars oli lähellä Plejadeista, jotka sijaitsevat 5 astetta Härässä. Tässä Journal for Star Wisdom kirjoittaa, että Plejadit ovat "Sanan lähde", eli taas uusi ja suuri henkinen merkitys Plejadeille! Tässä negatiiviset Mars-voimat toimivat Sanaa vastaan. Johannes oli, kuten kerrotaan Jumalan lähettämä julistamaan Sanan kantajaa, Kristusta.

2011-porttivuoden päättyminen tähän voimakkaan kielteiseen aspektiin Pyhien öiden aikana on hyvä syy miettiä mistä meidän todellinen ravintomme ja todelliset lahjamme tulevat. Kolmas kiusaus, kivien muuttaminen leiväksi, on niin lähellä meitä eikä meidän tule harhaantua myöskään Salomen tanssiin vaan muistaa pysyä uskollisena Jumalan sanalle, tai omalle korkeimmalle johdatuksellemme, omalletunnollemme. Rauhallinen uskollisuus korkeimmalle vapauttaa meidät aineellisen harhan lumouksesta.

 

La 24. joulukuuta: jouluaatto

Jouluaattona on uusikuu 7 astetta Jousimiehessä.steffen_geisteskind.bmp

Uusikuu merkitsee myös lahjan saamista ja uuden aloittamista. Aattoyö on ensimmäinen jouluajan 13 pyhästä yöstä. Näistä ensimmäinen on yhteydessä kivikuntaan ja sen yksi keskeinen teema on sisäinen näkeminen.

Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapsen syntymäjuhlan yönä uusikuu on voimakas sisäisyyden vahvistaja. Tuona yönä kedon paimenille avautui henkinen näky, jossa enkelijoukko ilmestyi heille Buddhan aurassa ja lauloi taivaallisen rauhan rauhan mahdollisuutta myös ihmissydämiin.

Luukkaan evankeliuminen Jeesuslapsen keho oli puhtainta ja täydellisintä, mitä ihmiskunta pystyi luomaan maanta lähestyvän Kristuksen kehoksi. Juuri tätä kehoa oli valmisteltu jo Aabrahamista lähtien, kahdentuhannen vuoden ajan. Se henkinen olento, joka astui tähän kehoon, oli olento, joka mitä korkeimmassa henkisyydessään oli samalla mahdollisimman vähän egoismin muokkaama, niin että hän Jeesuksen lapsuusvuosina ei tuonut tälle lähes taivaalliselle keholle juuri minkäänlaista rasitetta eikä mitään maallista karmaa. Tämä henkistä olemusta on nimitetty Adam Kadmoniksi eli tavallaan Aataminen kaksoisveljeksi, joka jäi henkiseen maailmaan vanhan Aatamin lähtiessä ihmiskunnan alkuisäksi. Tämä olento on kuitenkin seurannut ihmiskunnan kehitystä läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa ja hänen tunnettu nimensä on intialainen jumala Krishna.

Luukkaan evankeliumin Jeesuksen todellinen syntymäpäivä ei kuitenkaan ollut tämä juhlapäivä, vaan se oli 6. joulukuuta vastainen yö vuonna 2 eKr. Silloin aurinko oli 16 astetta Jousimiehessä. Siihen asemaan aurinko tulee nykyaikana tammikuun ensimmäisenä päivänä.

Matteuksen evankeliuminen Jeesus-lapsen syntymäpäivä taas oli 5. maaliskuuta vuonna 6 eKr. ja hänen syntymäpäiväänsä eli kuninkaiden kumarruksen päivää me vietämme loppiaisena 6. tammikuuta.

Jouluaaton sijoitus 24. joulukuuta, kaksi päivää talvipäivänseisauksen jälkeen, on kuitenkin hieno juttu. Ihmiskunnan pyhä viisaus on asettanut Luukkaan evankeliumin (sydänvoimat) ja Matteuksen evankeliumit (pään ajatusvoimat) niin, että niiden väliin jää kaksitoista pyhää päivää ja kolmetoista pyhää yötä. Vaikka päiväelämä tietoisuudessaan on meille tärkeintä, niin selvänäköisyys, siis henkinen näkeminen kehittyy yön hiljaisuudessa ja virtaa sieltä vähitellen päivätietoisuuteen.

Ensimmäinen näistä pyhistä öistä on siis jouluaaton vastainen yö, jonka teemana on kivikunta. Nämä henkisen aiheet, jotka ihmiskunta, maa ja meidän henkiset ohjaajamme käyvät tiivistetysti läpi jouluaikaan, ovat seuraavat:

24.12. jouluaatto, kivikunta, näkeminen - paimenten kumarrus Luukkaan evankeliumin Jeesuslapsen seimen äärellä luolassa. Tämä lapsi oli puhdas ihmiskunnan alkusielu, jonka me tunnemm esimerkiksi Krishnana.

25.12. joulupäivä, kasvikunta

26.12. tapaninpäivä, eläinkunta, "Tapani on tallirenki"

27.12. ihmiskunta, arki alkaa

28.12. enkelit, viattomien lasten päivä

29.12. arkkienkelit

30.12. suurenkelit

31.12. muodonhenget, elohim, uudenvuodenaatto ja muodon prinsiippi, tina

1.1. liikkeenhenget, uusi liike alkuun, ajattelun viisaus ja elävyys

2.1. viisaudenhenget

3.1. tahdonhenget

4.1. harmonianhenget eli kerubit

5.1. rakkaudenhenget eli serafit - kuninkaiden kumarrus Matteus evankeliumin Jeesuslapsen äärellä, joka oli ihmiskunnan siihen saakka kehittynein sielu, Zarathustra.

 

To 22. joulukuuta: talvipäivänseisaus

Vuoden pisin yö, ja perjantaina päivä lähtee jälleen pitenemään. Vanhojen mysteereiden aikana tämä oli erittäin tärkeä hetki. Nämä seisausten ja tasausten juhlat olivat vuodenkierron kohtia, joissa aika kuin kiinnitettiin ja vakiinnutettiin tilallisen kosmoksen ristiin ja siten vahvistettiin ihmiskunnan inkarnoitumista maan tilallisuuteen. Kristuksen myötä tuli voimaan uusi periaate, joka jälleen vapauttaa ihmisen maan tilallisuudesta ja antaa hänelle yksilöllisen henkisen voiman kohotaa jälleen ajan piiriin ja nousta siinä aktiiviseksi tekijäksi. Siksi kristilliset juhlat ovat yleensä aina hieman näiden neljän tilallisen juhlan jälkeen, kohdassa jolloin ajan syke on jälleen lähtenyt liikkeelle.

 

KE 21. joulukuuta

Nyt on jännittäviä päiviä ja päivämääriä, kuten tänään 21.12.2011. Symmetrioita ja pelkästään kolmea lukua, 0, 1 ja 2. Alussa siis olemme ja perusteita laskemme. Tämä ymmärtääkseni on myös se päivämäärä, johon maya-kalenteri vuoden kuluttua päättyy, eli 12.12.2012 

 

Ma 19. joulukuuta: henkinen keskusaurinko

Tänään Aurinko on konjunktiossa galaktisen keskuksen suuren henkisen keskusauringon kanssa, eli Linnunratamme keskuksen kanssa suunnassa 2 astetta Jousimiehessä.

Jousimies meissä siis suuntaa tänään nuolensa koko Linnunradan
milky_way_galaxy.jpgsydäntä kohden. Konjunktio merkitsee tässä sitä, että maasta katsottuna Auringon nousu tapahtuu Linnunradan eli oman galaksimme keskustan kohdalla, ja taustalla on Jousimies.

Keväällä eli puolen vuoden kuluttua tilanne on päinvastainen sillä tavoin, että maa on täsmälleen auringon ja galaksin keskuksen välissä. Silloin Aurinko on Kaksosissa ja se on asema, joka vallitsi ensimmäisen helluntain aikana 25. toukokuuta vuonna 33. Silloin olivat samalla linjalla toisella puolella Aurinko (Pojan voimat) ja toisella puolella Linnunradan keskusta (Isän voimat) ja niiden välillä toimivat maassa Pyhän henget enkelivoimat.

Ja tänään meillä on illalla Helsingissä klo 18.30 kurssi ja meditaatio tästä aiheesta. Olet tervetullut!

 

La 17. joulukuuta

Aurinko saapuu Jousimieheen. Puheen hallinta muuntuu tutuuden tuntemiseksi.

Aurinko 44 minuuttia
Jousimiehessä on Jeesuksen
myrskyn hillitsemisen asema
21.jesuscalmsstorm.jpg marraskuuta vuonna 30.
Tässä ihmeessä, josta kertoo Luukas 8, 22-25, Jeesus on opetuslapsineen ylittämässä järveä. Heidän purjehtiessaan Jeesus nukahtaa ja suuri myrsky nousee uhaten kaataa pienen aluksen.

Opetuslapset herättävät Jeesuksen, joka kohottaa kätensä ja järvi tyyntyy. Opetuslapset ovat hämmästyneitä hänen voimasta yli elementtien.

Muuttuvina aikoina ihmisiltä odotetaan paljon heidän pitääkseen kohtalollisen yhteisösnä, veneet, tyyninä. Tuulen astraalivoimat ja veden eetterivoimat nousevat sekä yksilöllisistä ja yhteisöllisistä syvyyksistä. Meidän on päätettävä valitsemmeko silloin pelon vai vakaumuksen. Ihmisen vakaumys määrää hänen kohtalonsa suunnan. Järkkymätön luottamus Kristukseen ja Sofiaan tyynnyttää myrskyt sekä ihmisen että maan valtakunnissa.

Tämä on päivä muistaa ja sytyttää uudelleen tahtomme suunnata Jousimies-nuolemme kohti ratkaisuja - silloinkin kun ne ovat maallisen näköpiirin ulkopuolella. Vain harvoin ihmiset kykenevät tarttumaan muutokseen ilman myrskyä.

Kun myrsky nousee, muista että Kristus nukkuu veneessäsi! Hänellä on voima tyynnyttää elementit myös sisäisyydessä. Huomaa että tässä se tapahtuu Auringon tullessa Jousimieheen, mikä merkitsee tavoitteellisuuden heräämistä.

 

La 10. joulukuuta

Täysikuu sekä Aasiassa ja Australiassa näkyvä kuunpimennys. Täysikuu, sehän tarkoittaa tilallisesti sitä, että Aurinko, maa ja kuu ovat samalla linjalla. Tai maa on täsmälleen Auringon ja Kuun välissä. Tätä on oikein hyvä meditoida ja tunnustella sisäisesti mitä merkitsee, että nuio kaksi taivaankappaletta ovat maan vastakkaisilla puolilla.

Aurinko on 23 astetta Skorpionissa, mikä on sama asema kuin Nainin nuorukaisen herättämisellä 13. marraskuuta vuonna 30. Nainin nuorukaisen tunnemme myöhemmästä elämästä Parsifalina.

Uudenkuun aikana sopivat mietiskeltäviksi Kristuksen Minä olen -lauseet ja täysikuun aikana hänen ristillä lausumansa sanat sisäistävät hänen olemuksensa valtavan rakkauden lämmön. Näiden sanojen vastaavuuden planeettavoimiin - ja vastaavasti chakroihin - ovat:

Saturnus: Sinun käsiisi minä annan henkeni.
Jupiter: Jumalani, jumalani, miten olet minut ylentänyt!
Mars: Minä janoan.
Aurinko: Tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa.
Merkurius: Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät.
Venus: Nainen, katso poikaasi; poika, katso äitisi.
Kuu: Se on täytetty.

Nämä lauseet ovat vaativia ymmärrettäviksi ja onkin paras välttää niiden suoraa tulkitsemista tai selittämistä, ja sen sijaan antautua niiden tunteelle. Kun se alkaa onnistua, sitä kautta niiden ajatussisältö alkaa avautua. Mutta palaamme vielä näihin lauseisiin sekä niiden suomennoksiin.

 

Ti 6. joulukuuta

Kylvö- ja korjuukalenterin mukaan maanantai 5.12. ja tiistain itsenäisyyspäivä ovat mielenkiintoisen vaihtelevia. Maanantai on aamulla lehtipäivä, päivällä hedelmäpäivää ja illalla kukkapäivää. Tiistaina kukkapäivä jatkuu aamulla. Keskipäivällä se on lehtipäivä ja illa hedelmäpäivä. Nämä ajat perustuvat lähinnä Kuun asemaan Eläinradassa.

Itsenäisyyspäivänä Aurinko on 19 astetta Skorpionissa. Se on asema, jossa Jeesus 10. marraskuuta vuonna 30 kohtasi Nainin nuorukaisen äidin Kyyhylaaksossa Kapernaumin eteläpuolella, ja sitten paransa hänen poikansa. Äiti, Maroni, pyysi siis Jeesusta parantamaan kaksitoistavuotiaan poikansa. Päivään liittyy myös kohtaus, jossa riivattu mies syöksyy synagoogaan, jossa Jeesus opettaa, ja tämä mies aiheuttaa suurta häiriötä.

Keskitymme nyt kolmaan mielikuvaan: Kyyhkyjen laakso, leski ja riivattu mies. Pyhä henki kyyhkysenä voi löytää meidät, kun uudistamme suhteemme maailmanminään, Kristukseen, joka vapauttaa meidät alemman luontomme vallasta: Skorpioni muuttuu takaisin Kotkaksi.

Kun alkaa löytää Kristuksen, kuten Maroni, Pyhän hengen kyyhkynen johtaa meidät takaisin Isän luo, emmekä enää ole sielullisesti leskiä. Ensin muistamme, sitten heräämme, sitten tapahtuu uudestisyntyminen. 

 

To 1.12. joulukuun alku

Joulukuu alkaa auringon ollessa edelleen Skorpionissa ja perjantaina se tulee Skorpionin sydäntähden Antaresin kohdalle.

Venus konjunktiossa Pluton kanssa 11. astettaa Jousimiehessä. Venus kuuntelee sekä yläisiä että alaisia maailmoja kooten yhteen karmallisia ryhmiä maan päällä. Kuunnellessaan ylempiä maailmoja Venus tuo karmallisiin ryhmiin rauhaa, ja alempia maailmoja kuunnellessaan se karmallisiin ryhmiin kunnianhimoa. Venus työskentelee joko rakkauden tai vihan pohjalta, kuuntelijan mukaan.

Venuksen puoliso on tässä Pluto, joka ilmentää vaikutustaan joko Phaneksena, Isän jumalalllisena rakkautena, tai Hadeksena, alisen maailman jumalan vihana.

Kun Venus ja Pluto tulevat yhteen Jousimiehessä, meidän on hyvä puhdistaa ja kesyttää alemman luonnon vaistomme.

Pluton ollessa tässä asemassa 10 joulukuuta vuonna 30 Jeesus siunasi opetuslapsiaan ja lähetti heitä ensimmäisen kerran maailmaan öljypulloin varustettuna. Hän opetti miten käyttää öljyä niin pyhitykseen kuin parantamiseen.

Hyvä mietiskelyn aihe tänä päivänä on: Toimimmeko me parantavina voimina yhteisöissämme!

 

Pe 25. marraskuuta: Vesi ja uusikuu

Uusikuu ja osittainen Suomessa näkymätön auringonpimennys 7 astetta Skorpionissa. Skorpionin vesimerkissa vesi lepää syvällä katseen ulottumattomissa, pimeyden mystisessä valtakunnassa. Mutta se on silti siunattua vettä, joka kohoaa ylös niille, jotka ovat janon näännyttämiä.

 

La 19. marraskuuta: Juudaksen tulo opetuslasten piiriin

Aurinko on saapunut Skoripioniin torstaina 17. marraskuuta, minkä henkinen merkitys on: Kärsivällisyys muuntuu näkemiseksi, joka avaa kätketyt mysteerit.

Lauantaina Aurinko on yhden asteen Skorpionissa, joka on asema, jossa Juudas kutsuttiin opetuslasten piiriin. Auringon lisäksi myös Venus tuli Skorpionin merkkiin juuri ennen Juudaksen tulemista opetuslapseksi.

25-vuotias Juudas oli kuullut Jeesuksen vauraudesta ja ja kuuluisuudesta ja kaipasi täyttää toiveensa tulemalla mukaan hänen piiriinsä (Venus).

Juudaksen esittelivät Jeesukselle Bartolomeus ja Simon, jotka sanoivat: "Mestari, tässä on Juudas, josta olemme kertoneet."

Jeesus oli mitä ystävällisin Juudasta kohtaan, mutta hänet täytti sanoinkuvaamaton suru.

Juudas kumarsi ja sanoi: "Mestari, pyydän sinua sallimaan, että otan osaa opetuksiisi."

Jeesus vastasi mitä lempeimmin profeetallisin sanoin: "Sinä saat sijan, ellet sitten tahdo jättää sitä jollekulle toiselle."

Miten nämä sanat kaikuvatkaan läpi ajan. Venuksen jalompi luonto palvelee todellistä Minää, kun taas sen alempi toiveluonto tahtoo tulla palvelluksi. Jälkimmäisessä tilassa Juudas-periaate ei ole milloinkaan kaukana sydämestä, Auringonsta.

Tämä on hyvä päivä tutkia niitä kätkössä olleita toiveita (Skorpioni), jotka saattavat osoittautua vaarallisiksi lojaalisuutemme kohteille.

 

To 17. marraskuuta: Hiljainen Maria ja kiusausten alku

Aurinko 29 astetta Vaa'assa. Tämä on Jeesuksen 40 päivän kiusausten alku 21. lokakuuta vuona 29. Samana päivän hän myös keskusteli Hiljaisen Marian kanssa.

Hiljainen Maria, kuten häntä kutsuttiin, oli Martan, Lasaruksen ja Maria Magdaleenan sisar. Hän eli omissa oloissaan Martan Betanian talossa pienessä mökissä puutarhan taustalla. Hän ei koskaan keskustellut kenenkään muun kanssa, kuin telepaattisesti Jeesuksen kanssa. Mutta hän ymmärsi kaiken mitä Jeesus hänelle kertoi, mistä tahansa suurista kysymyksistä.

Myöhemmin lempeä Hiljainen Maria kuoli, sillä hän ei voinut kestää sitä, mitä hän selvänäköisesti näki tulevan Kristuksen kohtaloksi.

On ajateltu, oliko Hiljaisen Marian suuri sisäänpäinkääntyneisyys vastine hänen sisarensa Maria Magdaleenan voimakkaasti ulospäin suuntautuneelle sielulle. Ja mikä osuus Hiljaisella Marialla oli Magdaleenan kääntymyksessä.

Tämä on erinomainen päivä sisäiselle mietiskelylle elämän salaisuuksista. Torstaihan on myös Jupiterin viisauden päivä, ja Jupiter tukee mielellään syvällisiä pohdintoja valollaan.

 

Ti 15. marraskuuta: Jumalattaren viisaus

Saturnus konjunktiossa Spican kanssa 29 astetta Neitsyessä. Spica on Neitsyen kirkkain tähti, joka kantaa jumalallisen naiseuden voimaa ja viisautta. Vanhoissa kuvissa se on viljantähkä, jota Neitsyt kantaa kädessään. Saturnus viipyy Spican lähettyvillä aina ensi vuoden elokuuhun saakka ja sillä on mahdollisuus kohottaa esiin Spica-Neitsyen rajattoman viisauden totuus, kauneus, armo ja voima - tai kielteisenä ahmaista se näkymättömiin. Meistä ihmisistä riippuu suuresti se, kumpi Saturnuksen puoli tässä tulee esiin, kielteinen vai myönteinen.

Maanantai-ilta ja tiistai ovat nyt hyviä ja tärkeitä aikoja syventyä jumalallisen naisellisen viisauden, Sofian, Marian, jumalattaren olemukseen! Näillä ajoilla on suuri merkitys myös siksi, että Saturnus palaa Spican luo tämän kauden jälkeen seuraavan kerran vasta vuonna 2041.

 

La 12. marraskuuta

Kuun oppositiossa eli vastakkaisella puolella kuin Venus. Maa on siis silloin suoraan Kuun ja Venuksen välissä.

Tässä asemassa tapahtui Nikodemuksen ja Kristuksen välinen keskustelu 9. huhtikuuta vuonna 30. Lauantain Kuu muistaa tuon yöllisen keskustelun ja Venus kuuntelee tarkkaavaisesti tätä karmallista kohtaamista. Niinkuin me elämme päivien ja öiden maailmassa, niin myös ihmiskunnan historialla on päivän ja yön aspektinsa. Päiväaspekti sisältää sen ajankohtaisen todellisuuden, mitä on tapahtunut, ja yön aspekti pitää sylissään sitä toimintaa, joka on tulossa.

Tämä yöpuoli onkin aika jännittävä juttu. Tosin jo Lönnrot kirjoitti Suomessa sivistyksen päivä- ja yöpuolesta väitöskirjassaan, mutta tuo yöpuoli tuhoutui Turun palossa, eikä siitä ole sen enempää tietoa. Tätä on siis tuumailtava lisää. Valentin Tomberg kirjoittaa teoksessaan, joka on käännetty englanniksi nimellä Lazarus, Come Forth!:

Sillä sekä uudesti syntynyt Lasarus että Jeesuksen yöllinen keskustelu Nikodemuksen kanssa kuuluvat kristillisyyden "yöpuoleen". Ne kuuluvat kristinuskon kätkettyyn ytimeen, joka on "tulemisen" mysteeri (suomeksi ei tuohon tulemiseen-tapahtumiseen-syntymiseen-kehittymiseen tai tulevaisuudessa todellistumiseen ole aivan oikeaa omaa sanaa), eli se on kaikkien ihmeiden varsinainen ydinolemus. Sillä ihmeiden sisin olemus ei ole esimerkiksi niiden käsittämättömyydessä tai epätavallisessa voimassa, vaan sen moraalisen maailmanjärjestyksen todellisuudessa, joka on tulossa korvaamaan vanhaa mekaanisuuden ja kausaalisuuden todellisuutta.

Öisin me saavulle Kuun enkelipiireihin ja vierailemme niiden luona, joita me olemme kohdanneet päivän aikana, ja samoin kohtaamme henkisiä olentoja. Päivän moraaliset teot avaavat meidät yön henkisille opetuksille ja kohtaamisille.

Epämoraaliset teot aiheuttavat yöllä ristiriitaisia värähtelyjä, jotka tukkivat kommunikaation korkeampien olentojen kanssa. Öisten korkeampien olentojen kohtaamisen seurauksena syntyy ihmeitä, jotka ulottuvat päivän elämään armon lahjoina.

Me olemme enemmän elossa, kun me olemme tulevaisuuden syntymisen tilassa, ja kuolleimpia siinä, miksi olemme jo tulleet.

Yön oppitunnit tapahtuvat Sofian koulussa, jossa uudet ihmeet syntyvät. Sofian koulu on myös paikka, jossa karmalliset yhteisöt voivat kohdata. Tämä on hyvä päivä muistuttaa itselleen oikeasta valmistautumisesta yöhön ja uneen. Se pätee niin lapsiin kuin aikuisiinkin. Kun me kypsymme henkisessä ymmärryksessämme, alamme oivaltaa miten tärkeää on nähdä päivänsä luominen valmistautumisena yöhön.

 

To 10. marraskuuta: täysikuu

Aurinko nousee edelleen Vaa'assa, sillä se siirtyy Skorpioniin vasta 17. marraskuuta. Myös täysikuu torstaina on 23 astetta Vaa'ssa, eli Aurinko on nyt siirtynyt täsmälleen Kuun vastakkaiselle puolelle ja valaiseen siten sen pinnan kokonaan. Tämä Vaa'an täysikuu ilmentää henkisesti Äidin rohkeutta, suurta haastetta huolehtia syntyneestä (sisäisestä) lapsesta.

 

Ma 31. lokakuuta: Pluto ja parantaminen

Pluto 10 konjunktiossa Kuun kanssa astetta
29 minuuttia Jousimiehessä. Johannesjesus_healing.jpg Kastajan
opetuslapset löytävät Jeesuksen Megiddon läheisyydestä 15. marraskuuta vuonna 30. Jeesus opettaa siellä kedolla. Kastajan opetuslapset seuraavat Jeesusta Megiddoon, johon on kokoontunut monia halvaantuneita, sokeita, mykkiä, kuuroja ja muita sairaita. Jeesus parantaa heidät kaikki.

Sen jälkeen Jeesus puhui Johannes Kastajasta (Matt. 11, 7-10) ja lausuu valituksen sanoja niistä kaupungeista, jotka toimivat hengen lakeja vastaan, sillä ne johtavat ihmiskuntaa (Pluton) varjojen valtakuntaan. Seuraavana päivänä hän lähti Megiddosta.

Pluto oli tässä asemassa valtavaa tuhoa aiheuttaneen Meksikonlahden öljykatastrofin alkaessa 20. huhtikuuta 2010. Tänään Pluto muistaa monia parannuksia ja Jeesuksen Johannes Kastajaa ylistävät sanat. Siinä me näemme Pluton-Faneksen Isän jumalallisen rakkauden palvelijana.

Tämän jumalallisen rakkauden vastapuoli on Pluton-Haadeksen maanalinen voima, joka työskentelee elämän tuhoamiseksi. Tämä Pluton aspekti oli ilmeinen Meksikonlahden katastrofissa. On mielenkiintoista, että Pluto juuri tässä asemassa kohtaa Jeesuksen Megiddossa, joka nykyisin tunnetaan Jezreelin laaksona. Kaupunki tunnetaan myös nimellä Armageddon, joka tulee heprean nimestä Har Megiddo ja joka mainitaan Johanneksen ilmestyksessä 16, 14-16. Historioitsijat uskovat, että tällä paikalla on käyty enemmän taisteluita kuin millään muulla paikalla maan päällä.

Tämä on hyvä päivä rukoilla tai meditoida ihmiskunnan parantumista sokeudesta, kuuroudesta, mykkyydestä ja muista esteistä. Äiti näyttää meille, miten hän ei enää voi kestää ihmiskunnan moraalisesti sokeaa, kuuroa, mykkää ja halvaantunutta toimintaa. Ne johtavat hänen lapsiaan Harmageddoniin.

Tässä asemassa Pluto näyttää meille Jeesuksen elämästä kuvia, joista näkyy, että on Johannes Kastajan oppilaita, jotka seuraavat Jeesusta Megiddoon, jossa parantaminen tapahtuu. Me kaikki voimme tulla Johannes Kastajan oppilaiksi ja työskennellä Maan ja ihmiskunnan parantamiseksi. Johannes palvelee Sofiaa, Äidin Tytärtä kaikessa elävässä. 

 

 

Ke 26.10. uusikuu

Uusikuu 8 astetta Vaa'assa. Voimme kyllä liittää Vaa'an ajattelun tasapainoon, tunteen tasapainoon, puheen tasapainoon tai sydämen tasapainoon, mutta kosmisesti Vaaka on meidän lantion alueemme, silta lonkkaniveleiden välissä. Se merkitsee, että tuo kosminen vaaka lepää meissä syvällä kosmisen liikkeen tasapainossa. Edelleen henkisesti Vaakaan liittyvä enkelikunta on liikkeenhenget, he jotka liikkeellään elävöittävät Viisauden luomat ideat, mutta niin, että niissä säilyy koko ajan kosminen tasapaino.

Jos ajattelemme ihmisen lantiota, se on luonnollisesti myös se tasapainon mahtava asema, josta uusi elämä syntyy. Mutta se on myös se kosminen silta, joka tasoittaa jalkojen käyttämän parillisuuden selkärangan yksydeksi, tai energeettisesti jo joogan tuntemaksi kolminaisuudeksi.

Ja vatsakeskus eli sakraalichakra lepää Neitsyen sylissä lantion Vaan yläpuolella. Se on aivan mahtava meditaatiokuva.

Sakraalichakran Minä olen -lause kuuluu: "Minä olen tie, elämä ja totuus." Tällä kohden ihmisolemusta minä luo itsensä henkisenä tienä, elämänä ja totuutena.

Uusikuu Vaa'assa, kahdeksan astetta. Kristus vieraili paikalla, jossa "hän" tai hänen kehonsa kantaja, Luukkaan evankeliumin Jeesuslapsi oli syntynyt, ja jossa paimenet olivat vierailleet hänen luonaan. "Ei hänen pyhien vanhempiensa jalanjälkikään saisi jäädä siunaamatta."

Uudenkuun aikana kuu ei heijasta auringonvaloa, vaan se luo tien olemassaolon synnyn salaisuuksien alueelle.

Tämä on hyvä päivä tutkia ja antaa kiitollisuuttamme niin biologisille kuin henkisillekin vanhemmille.

 

 

Ma 24. lokakuuta: Kuninkaat, uhrit ja eläimellisyys

Aurinko 6 astetta Vaa'assa. Tässä asemassa
Aurinko oli Teokenon parantamisessa
28.theokeno.jpg syyskuuta vuonna 32.

Teokeno oli yksi niistä kolmesta kuninkaasta, jotka vierailivat Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsen luona. Nyt kaksi heistä oli enää elossa ja Teokeno vakavasti sairas.

Parantamisen jälkeen Jeesus, Teokeno ja toinen elossa oleva kuningas Mensor menevät Jerusalemin temppeliin, jossa Jeesus opettaa mm. uhreista:

Harhaanjohtavat voimat eivät ole ottaneet haltuunsa ainoastaan ihmiskunnan temppelipalveluksia, vaan ne pystävät vallitsemaan myös ihmisissä, jos nämä sallivat "eläimellisten" tai alempien vaistojen vallita astraalikehossaan. Kristuksen ajasta eteenpäin ihmisminän on hallittava oman kehonsa temppelissä, ja silloin he myös kutsuvat puoleensa hyviä enkeleitä.

Nyt ei ole enää oikea tarjota alttareilla uhreiksi eläimiä, vaan pikemminkin uhrattava oman sielunsa alempia mielihaluja. Kristus toimii nyt ihmisminässä, joka hallitsee eläinvoimia/sielunvoimia ja on myötätuntoinen eläinkuntaa kohtaan.

Ihminen, jonka minuus on sisäisesti irtaantunut korkeammasta minästä (myös tieteen piirissä) ja joka sillä tavoin on sotkeunut ihmisen eläin/sieluluontoon, on kuuro eläinten kärsimyksille.

Meidän sydämemme ovat ihmistemppeleittemme alttareita, ja sydämemme alttarilla me tarjoamme/uhraamme kiitollisuutemme ja otamme osaa kommuunioon henkisen maailman kanssa. Ihmiskunnan on nyt kohottava ja työskenneltävä Maan ja ihmiskunnan pelastamisen puolesta. Se kutsuu puoleensa hyviä enkeleitä.

Kuninkuus ja "eläimellisyys"

- Nämä ovat siis asioita, joita Jeesus opetti kuninkaille ja kaikille kuulijoille temppelissä jo kaksituhatta vuotta sitten - ja miten vallankumouksellisia nuo opetukset ovatkaan silloin olleet! Suomentaminen oli hankalaa, koska siinä tulee mukaan käsitteitä, joiden merkitys on muuttunut uskonnollisuuden mukana, ja olisin tarvinnut lisää aikaa hioakseni tuon tekstin oikein kunnolla.

Yksi huomautus kuitenkin tarvitaan. Eläimellisyys on käsite, joka on tuossa käsitettävä vanhalla tavalla. Nykyisin me näemme eläinten puhtaan luonnollisen sielullisuuden sekä kotieläinten enemmän tai vähemmän inhimillistyneen sielullisuuden ja meille on kokonaan vieras ajatus se eläimellisyys, josta aikaisemmin on puhuttu.

Ihmisen sielullisuus ja eläimellisyys ovat sillä tavoin sukua keskenään, että ne ovat syntyneet samaan aikaan. Kasvikunnan syntyessä ihmisessä avautuivat aurinkoiset puhtaat eetterivoimat. Eläinten sielullisuuden kanssa samanaikaisesti kehittyi sisäinen tunteminen myös ihmisessä. Siksi aikana, jolloin ihmisen minuus oli vielä nykyistä huomattavasti heikompi ja alttiimpi luonnonvaikutelmille, ihminen saattoi omaksua itseensä astraalimaailmassa eläinsielullisuuden energioita, joita hän ei kyennytkään hallitsemaan. Siksi muinaisessa mysteerikoulutuksessa kokelaat joutuivat käymään läpi pitkän koulutuksen vahvistuakseen minuudeltaan/hengeltään niin, että he kykenivät hallitsemaan/olemaan kuninkaita suhteessa tähän eläinsielullisuuteen.

 

 

Ke 19. lokakuuta: Aurinko Vaakaan - Jordanin kaste

Tiistaina Aurinko siirtyy Vaa'an merkkiin ja
keskiviikkona se on 1 astetta Vaa'assa. Se onjordanin_kaste.jpg
Auringon asema Jordanin kasteessa, joka tapahtui 23. syyskuuta vuonna 29. Silloin Jeesus-olemus, jonka Zarathustra-minuus oli jättänyt suurten henkisten järkytysten jälkeen, kulkee Lasarus  kumppaninaan Jordanille.

Kasteen hetkellä taivaista kuuluu ukkosenkaltainen ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, tämään minä olen sinut siittänyt!" Ja suuri aurinkohenki Kristus laskeutuu nyt kokonaan Jeesus-kehoon. Jumalan poika astuu ihmiskehoon, hänestä tulee ihminen. Nunna Anna Katharina kertoo, miten täysin läpinäkyväksi, kokonaan valon täyttämäksi Jeesus tuolloin tuli.

Tämä on keskeinen päivä meditoida, miten Jumalallinen valo astui tuona päivänä kasteessa ihmiskehoon. Mutta samalla Jordanin toisella rannalla oli läsnä myös tuon valon varjo, pimeyden olento.

Kun Aurinko siirtyy Neitsyen viisaudenvoimien suojelusta Vaa'an alkuun, taivaallisen kynnyksen vartijana seisoo Arcturuksen mikaelinen hahmo. Tänä päivänä syntyy vielä suurempi vartija, Kristus, maan päälle. Voimme nähdä taivaalla tämän Kristuksen syntymän suuren tapahtuman Mikaelin Arcturuksen ja maailmanviisaus Sofian Spican loistaessa taivaalla.

 

Ma 17. lokakuuta: Jeesuksen ja Äidin/Neitsyen keskustelu - Spica

Aurinko konjunktiossa Spican kanssa 29 astetta Neitsyessä. Vanha selvänäköisyys näki Neitsyen vehnäntähkää kantavana neitona. Tähkän huippu osoittaa Spicaa, joka on Neitsyen tähtikuvion kirkkain tähti, sinivalkoinen jättiläinen noin 250 valovuoden etäisyydellä maasta.

Taivaallinen neitsyt kantaa siis naisellisen
viisauden mysteereitä, ja Spica siunaa meitävirgo_tahti.jpg
tämän rakkauden armolla ja viisaudella - ja tänä päivänä vielä Aurinko vahvistaa tuon kaiken meille maan päälle.

Neidon alapuolella on Hydra, Käärme, joka ulottaa aaltoilevan olemuksensa koko Neitsyen alapuoliselle alueelle. Löytääksemme tämän vehnäntähkän, jokapäiväisen leipämme, siunauksen meidän on ylitettävä käärmeen viettelys. Tämä on hyvä päivä juhlia Jumalallisen Naiseuden heräämistä niin meissä itsessämme kuin luonnossa, maan syvyyksissä ja taivaan korkeuksissa.

Aurinko oli konjunktiossa Spican kanssa myös silloin, kun Jeesus ennen 22. syyskuuta vuonna 29 tapahtunutta Jordanin kastetta keskusteli syvällisesti äitinsä kanssa.

Tuollon Jeesus oli tyhjyyden tilassa. Hän oli matkustanut paljon ja nähnyt kaikkialla erityisesti köyhien ja sairaiden tarpeet ja ihmiskunnan henkisen elämän äärimmäisen rappeutumisen. Jeesus, joka ennen kuin puhdas Kristus-olemus täytti hänen kehonsa Jordaninen kasteessa, oli yksilöllisyydeltään aikaisemman nimensä mukaan Zarathustra, Viisauden tähti, joka näki että vain ihme voisi täyttää ihmiskunnan, sellainen ihme, johon sisältyisi syvä uhri.

Tämän äitinsä Marian kanssa käymänsä keskustelun aikana Jeesus oivalsi kuin salamanvälähdyksenä, että hänen pitäisi uhrata itsensä ja antaa tilaa aurinkohengelle, Kristukselle, jonka hän aikaisemmin muinaisena persialaisena aikana oli tuntenut nimellä Ahura Mazda, Auringon valoaura.

Tämä keskustelu merkitsi jo toista Viisaudentähden eli Zarathustra "kuolemaa", sillä ensimmäisen kuolemansa tässä elämässä hän oli kokenut liittyessään hengessään Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapseen Jerusalemin temppelissä. Luukkaan evankeliumin Jeesus oli äärimmäisen puhdas sielu, joka ei koskaan aikaisemmin ollut elänyt fyysisessä kehossa ja näin ollen hänessä ei myöskään ollut maallistaa karmaa. Kun hieman vanhampi ihmiskunnan viisaudenkantajasielu Zaratustra kohtasi temppelimatkalla tämän sielun, jolla ei myöskään ollut maallisten kokemusten vähäisyyden takia varsinaista maallista minuutta, hänen voimakas sielunsa aivan kuin itsestään siirtyi tähän puhtaaseen ja viattomaan kehoon, ja hänen entinen kehonsa kuoli hiljaa pois, sen minuuden poistuttua. Tämä oli Zarathustran ensimmäinen kuolema tässä elämässä fyysisen kehon kannalta. Mutta henkisesti hän oli siis siirtynut toiseen kehoon.

Tässä uudessa puhtaassa kehossa hänen valtava henkinen tietonsa tulee täysin läsnäolevaksi ja hän kykenee esimerkiksi selittämään papeille ja fariseuksille temppelissä kaikkien vanhojen kirjoitusten alkuperäisen henkisen merkityksen, mutta samoin hän kykenee seurustelemaan ja opettamaan kaikkien eri ammattialojen ja oppien asiantuntijoita.

Tämän keskustelun aikana Zaratustran sielu ja henki virtaavat hänen äitinsä neitsyt Marian sydämeen. Tällä Spican alla käydyn keskustelun syvällisyydellä on suuri merkitys sille mysteerille, jonka avulla Maria kykenee olemaan jatkuvassa yhteydessä Kristukseen tämän elämän ja koettelemusten aikana Jordanin kasteesta eteenpäin. Ja tässä tilanteessa kaikuivat Jeesukselle henkisesti sanat: "Kulje kasteen paikalle Jordanille". Ja siitä lähtien Kristuksen henki oli täysin läsnä Jeesuksen kehossa.

Se ihmiskunnan tila, jonka Jeesus koki tuolloin kaksituhatta vuotta sitten, kuulostaa jälleen ihmeen tutulta.

Kolmea vuotta myöhemmin Auringon jälleen vahvistaessa Spicaa konjunktiossa Jeesus vierailee telttakaupungissaan asuvien Mensorin ja Theokenon luona 21. syyskuuta 32. He olivat kaksi vielä elossa olevaa kuningasta niistä kolmesta, jotka vierailivat syntyneen Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsen eli Zarathustran luona. Ja tämä tapahtui siis Spican ja Auringon konjunktion aikana.

Kun juuri näky Neitsyestä oli se, joka sai kuninkaat alunperin lähtemään matkaan kohtaamaan syntynyt Zarathusta-sielua Matteuksen evankeliuminen Jeesus-lapsena ja Daavidin pojan Salomonin linjan perilllisenä, tällä Kristuksen ja kuninkaiden kohtaamisella on läheinen yhteys Neitsyen tähtikuvioon ja sen suureen Spicaan.

Tämä kohtaaminen tapahtui kolme vuotta Jordanin kasteen jälkeen ja noin 37 vuotta kuninkaiden vierailun jälkeen, joka tapahtui Matteuksen evankeliumin Jeesuksen 5. maaliskuuta vuonna 6 eKr. tapahtuneen syntymän jälkeen. (Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapsi syntyi 6-7. joulukuuta vuonna 2 eKr. Huomaa, että vuosi nolla puuttuu tässä ajanlaskussa.)

Mensor, vanhin kuninkaista, oli elossa ja voi hyvin, mutta Theokeno oli heikkokuntoisempi. He saattoivat kertoa Jeesukselle, mitä he tiesivät Melkizedekistä ja hänen ikivanhasta viinin ja leivän uhristaan.

Neitsyen tähtikuvion neitsyt pitää kädessään leipää symboloivaa vehnäntähkää ja vasemmalla puolellellaan viiniä edustaa viiniköynnöstä. Kolmekymmentäseitsemän vuotta varhaisemmassa näyssään kolme kuningasta olivat kukin Neitsyen merkin täydenkuun aikana nähneet kuun yllä seisovan neitsyen, leipäviipale oikeassa kädessään ja viiniköynnös - Spica - vasemmassa kädessään. Nyt kolmekymmentäseitsemän vuotta myöhemmin tämä profetia leivän ja viinin pyhittämisessä täyttyy ensimmäisellä ehtoollisella ja Golgatan mysteerissä.

Kaikessa tässä näemme Neitsyen hienovaraisen ohjauksen ja läsnäolon ja näin Spican - Neitsyen kirkkaimman tähden - kysymykseksi muodostuu: Kykenemmekö me antamaan sielussamme tilaa korkeamman viisauden saapumiselle?

 

Ti 11. lokakuuta: täysikuu

Täysikuu 23 astetta Neitsyessä on voimakas sisäisen totuuden, sisäisen valon parantavan voiman kokemisen aika, sisäisen valon, jonka me koemme paitsi itsessämme, myös luonnossa, toisissa ihmisissä, maailmankaikkeudessa ja tähdissä.

Tämä on hyvä aika miettiä valon olemusta, sisäistymistä,heijastumista - sekä maan, auringon ja kuun välistä suhdetta. Täysikuun aikana Aurinko ja Kuu ovat itse asiassa oppositiossa eli Maan suhteen tarkalleen vastakkaisilla puolilla. Silloin Kuu heijasta Auringon valoa maahan käytännössä koko pinnallaan. Aurinko valaisee silloin maan toisen puolen, ja toiselle puolelle heijastuu auringon valoa kuusta.

Tällöin aurinko ja kuu ovat myös kauniissa kolmiossa maan suhteen. Se muistuttaa meitä siitä suuresta kosmisesta tasapainotilassa, jossa kuu hidastaa ja tasapainottaa auringon henkis-energeettistä vaikutusta maahan niin, että elämä on täällä mahdollista. Ilman kuun vaikutusta auringon vaikutus tapahtuisi maan päällä niin nopeasti, että nykyisenkaltianen elämä ei olisi mahdollista. Tämä auringon ja kuun tasapainotila maan suhteen syntyi lemurilaisena aikana.

 

Ke 5. lokakuuta - Johannes Kastaja ja Sofia Neitsyessä

Aurinko 17 astetta Neitsyessä on Johannes Kastajan hedelmöittämisen päivä, 9.9. vuonna 3 eKr. Tämän suuren olennnon - joka eli profeetta Eliaana ja maalari Rafaelina ja joka oli henkisesti läsnä Jeesuksen ristin luona - hedelmöittyminen päivänä, jolloin Aurinko oli Neitsyessä, ennakoi hänen hänen tulevaa tehtäväänsä hänen kuolemansa jälkeen

Neitsyt on Viisaus Sofian, maailmansielun merkki. Kuolemansa jälkeen (Herodes surmautti hänet) hänestä tuli opetuslasten piirin sielujen vartija, niin kuin Sofia on ihmiskunnan kaikkien sielujen vartija. Suojelun lisäksi Johannes on mahtava inspiraation voima ja tulevaisuuden valmistaja.

Tämän päivän eetterivoimat, Aurinko 17 astetta Neitsyessä, muistavat Neitsyen suojelevat voimat jokaisen ihmisolennon ympärillä. Näinä ihmiskunnan muutoksen aikoina Johannes ja monet muut ihmiskunnan korkeat vihityt seuraavat kaikkia niitä, jotka kääntyvät Kristuksen ja Sofian puoleen.

Muistakaamme, että enkelimme ja oppaamme eivät enää nykyaikana voi lähestyä meitä kutsumattomina. He eivät voi sekaantua ihmiskunnan vapaaseen tahtoon. Siksi meidän on muistettava kutsua taivaallista apua joka päivä - ja myös tehtävä sille sijaa sieluissamme ja elämässämme!

 

Ti 4. lokakuuta: Salomonin linjan Marian syntymä

Tiistaina Aurinko on 16 astetta Neitsyessä, mikä on Matteuksen evankeliumin Marian syntymän asema. Matteuksen evankeliumin Maria on hän, jota me kutsumme Neitsyt Mariaksi, ja hän on toinen olento kuin Luukkaan evankeliumin nuori Maria, jonka me tunnemme jouluevankeliumista.

Matteuksen evankeliumin Maria saa koulutuksensa Jerusalemin temppelissä ja hän liittyy läheisesti Salomonin kuninkaalliseen linjaan. Myöhemmin tapahtuu niin, että Luukkaan evankeliumin nuori ja puhdas ja nuorena kuollut Maria-olemus liittyy hänen sielullisesti, ja silloin syntyy kuin uusi nuorentunut Maria, jota ortodoksit kutsuvat myös Maria Armoitetuksi.

Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapsen syntyessä Aurinko oli 17 astetta Jousimiehessä, mikä kertoo näiden kahden läheisestä kosmis-henkisestä yhteydestä: kuninkaallisen linjan Maria ja papillisen linjan Jeesus-lapsi.

Kumpikin, sekä Salomonin kuninkaallinen sukulinja että Nathanin papillinen linja, ovat Daavidin jälkeläisiä, mutta hänestä lähtee siis kaksi merkittävää sukuhaaraa: Salomonin kuninkaallinen ja Nathanin papillinen. Niitä valmistellaan henkisesti toisistaan erillään, mutta lopulta Golgatan mysteerin lähestyessä kummatkin linjat liittyvät ihmeellisellä tavalla yhteen, sekä Jeesuksessa että Mariassa.

Tänään voimme kysyä, ovatko henkisen auringon vomat lahjoittaneet meille uuden henkisen tiedon versoja.

Neitsyt Marian syntymäauringon Neitsyessä voi nähdä kuuluvat myös osana suurempaan taivaanristiin, johon hänen lisäkseen kuuluvat Luukkaan evankeliumin Jeesuksen (paimen) syntymäaurinko Jousimiehessä ja Matteuksen evankeliumin Jeesuksen (kuningas) syntymäaurinko Kaloissa. Se jättää vapaaksi Jordanin kasteen mysteerin Kaksosissa. Sen paikan haltija maailmanristissä on Johannes Kastaja. Totta - tämän on nyt monimutkaisempi asia, jonka voi summata yksinkertaisesti: olenko (joskus) valmis astumaan Johannes Kastajan paikalle, josta tuli todellisen Valon todistaja? 

 

To 29. syyskuuta: Mikaelin päivä

29. syyskuuta on perinteellinen
arkkienkeli Mikaelin päivä, joka on
samalla varsinainenerzengel-michael.jpg syksyn
energioiden huipentumisen juhla. Arkkienkeli Mikael on se kosminen voima, joka painaa kesällä taivaan korkeuksiin kohonneet ja siellä uudistuneet voimamme takaisin maan päällä ja luo meissä siten innostuksen uuteen toimintaan.

Mutta astronomisesti Venus on nyt konjunktiossa Saturnuksen kanssa, 23 astetta Neitsyessä. Kun Jeesuksen neljänkymmenen päivän kiusausten aika alkoi, Venus ja Saturnus olivat taivaalla vastakkain. Rakkauden olento eli Jeesus (Venuksena) maan päällä katsoi taivaalliseen isäänsä (Saturnuksena) erillään itsestään. Mutta nyt nämä planeetat loistavat siis yhdessä. samasta suunnasta ja toisiaan vahvistaen.

Oman sisäisen tilanteen mukaan sen voi kokea sekä painostavana että avautumisena uusille henkisesti rakastaville ja rikastuttaville instuitioille. Se riippuu meidän sisäisestä tahdostamme ottaa vastaan henkisen tehtävämme voimia ja opastusta.

Venus konjunktiossa Saturnuksen kanssa lisää huomattavasti tarkkaavaisen kuuntelun mahdollisuutta. Kannattaa siis kuunnella niin itseä kuin muitakin.

 

Ti 27.9. Uusikuu Neitsyessä

Uusikuu 9 astetta Neitsyessä on yhteydessä "suuhun": kiinnitä huomiota omaan korkeampaan puheeseesi ja huomaa myös sen vastakohta, johon Suomessa on kiinnitettykin paljon huomiota, "vihapuheeseen". Auringon tytär on Rauha, joka pehmitää puheen ja tuo lohdutusta. Anna Rauhan tuoda sanat huulillesi!

Uusikuu on myös Auringon ja Kuun konjunktio. Kun Aurinko ja Kuu ovat samalla suunnalla, Aurinko etäisempänä on Kuun takana ja silloin Kuun maahan näkyvä puoli on pimeä, se ei heijasta Auringon valoa.

___

HARJOITUS. Suosittelen lämpimästi tämän sinänsä yksinkertaisen kosmisen asian visualisoimista, se vahvistaa eetterikehoa. Kuvittele linjausta Aurinko - Maa - Kuu. Silloin on täysikuu, koska Aurinko ja Kuu ovat vastakkaisilla puolilla Maata ja Kuu siis heijastaa auringon valoa.

Kuvittele sitten, miten kuu kiertää radallaan maan ja auringon väliin ja miten samalla sen heijastuspinta pienenee, kunnes uudenkuun aikana kuu näyttää maahan täysin pimeää.

___

Aurinko 9 astetta Neitsyessä:
Nazorin herättäminen kuolleista
1. syyskuuta vuonna 32.virgo.jpg

Nazor on varakas mies, jolla on suuri lammaslauma. Hän oli äkkiä kuollut kedollaan ja hänen leskensä lähettää hakemaan Jeesusta.

Jeesus ja muut menevät kedolle, jolla Nazor oli kuollut, ja Jeesus rukoilee. Palattaessa takaisin taloon huomataan Nazorin istuvat pystyssä arkussaan.

Kun meistä tulee taitavampia oman sisäisen ajatustemme ja energioittemme kentän hallitsemisessa, me olemme paremmin suojassa, pääsemme takaisin kehomme taloon ja heräämme kuolleista. Neitsyt meissä on tämä voima joka luo meidän suojelevan talomme.

Pitämällä ympäristömme puhtaana me autamme itseämme pysymään elossa, hengissä, läsnä omassa minuudessamme.

Kuolleista heräämisensä jälkeen Nazoria kehotaan olemaan ystävällisempi palvelijoilleen. Olemmalla ystävällisiä sanoissamme ja ajatuksissamme me olemme yhteydessä omaan sisäiseen palvelusväkeemme. Epäystävällisyys hajoittaa meidän sisäisiä energioitamme ja olemme vaarassa hajota kedolle.

Ystävällisyys pitää meidät yhteydessä Äitiin ja hänen luonnonhenkiinsä, jotka kaipaavat työskennellä hyvän palveluksessa. Tänään on hyvä päivä olla huomaavainen luonnonhenkiä ja elementaariolentoja kohtaan. Neitsen hyve on kohteliaisuus, jossa pidämme sylissämme luonnon hyviä ja rakentavia ja uutta luovia voimia kohtaliaisuuden ja huomaavaisuuden avulla.

 

 

Su-ma, 25.-26. syyskuuta, Uranus - totuuden valo

Aurinko oppositiossa Uranuksen kanssa. Se on asema,
jossa Jeesus opetti elämänbread_of_life.jpg leivästä (Joh. 6, 25 - 29).
Hän puhui kehostaan ja verestään ihmiskunnan todellisena ravintona. Ehtoollisen sakramentin on tarkoitus olla olemass ajan loppuun saakka ja se jatkaa meidän ravitsemistamme johtaen meidät yhä läheisempään yhteyteen Kristuksen kanssa.

Sydän (Aurinko) ottaa vastaan todellisen valon (Uranus) janotessaan oikeudenmukaisuutta tai oikeamielisyyttä. Sen vastakohta on nälkä ja jano imperiumien rakentamiseen (negatiivinen Uranus).

Meditaatio: Mikä on se oikean valon tai oikeudenmukaisuuden valtakunta, jota olen rakentamassa?

 

Su 18. syyskuuta: Aurinko siirtyy Neitsyeeseen

Aurinko 0 astetta ja 19 minuuttia Neitsyessä. Kuu - porttina sekä enkeleille että demoneille - oli tässä asemassa Kristuksen 40 päivän kiusausten alussa. Anna Katariina Emmerick kertoo, miten noiden neljänkymmenen päivän aikana Kristus ei kertaakaan katsonut kiusaajiinsa, vaan hän puhutteli aina suoraan taivaallista Isää.

Se on voimakas esimerkki siitä, miten meidänkin aikanamme suunnata huomio henkiseen valoon ja rakkauteen. Se ohjaa meitä muutosten läpi. Se mihin suuntaamme huomiomme, kasvaa. Ja auringon siirtyessä jumalallisen Sofian merkkiin, Neitsyeeseen, meidän on huolehdittava oman sisäisen puutarhamme portista. Se merkitsee asianmukaisten rajojen ylläpitämistä.

Rajat suojelevat meitä, siinä mitä otamme vastaan ja siinä mitä päästämme maailmaan. Se on meidän oma, sisäinen talomme, tai Sofian tähtiviitta ympärillämme

 

La 10. syyskuuta: Neitsyt Marian kuolema

Aurinko 22 astetta Leijonassa. Neitsyt Marian kuolinpäivä. Kristuksen taivaanseenastumisen jälkeen Maria asui kolme vuotta vuorottain Siionin vuorella Jerusalemissa sijaitsevassa talossa ja Lasaruksen kodissa Betaniassa. Sen jälkeen hän matkusti apostoli Johanneksen kanssa Efesoon.

Ristillä Jeesus oli lausunut Johannekselle: Katso, äitisi, ja sen mukaisesti Johannes otti Marian asumaan omaan kotiinsa ja edelleen Efesokseen.

Anna Katharina Emmerick kertoo:

Vähän ennen kuolemaansa siunattu
neitsyt tunsi uudelleen liittymisen
lähestyvändeath_of_virgin_mary.jpg Jumalansa, Poikansa ja
Vapahtajansa kanssa. Hän rukoili sen täyttymistä, mitä Jeesus oli luvannut hänelle Lasaruksen talossa Betaniassa päivää ennen taivaaseenastumistaan. Minulle näytettiin hengessä - Anna Katarina kertoo - ettei hän eläisi kauan tässä kyynelten laaksossa Hänen taivaaseenastumisensa jälkeen. Jeesus oli kertonut hänelle yleisin sanoin, mitä henkisiä töitä hänen olisi täytettävä ennen poistumistaan Maan päältä.

Jeesus kertoi hänelle myös, että vastauksena hänen rukouksiinsa apostolit ja useat opetuslapset olisivat läsnä hänen kuollessaan, ja Jeesus kertoi hänelle myös mitä hänen tulisi sanoa heille ja miten siunata heidät ... Siunatun neitsyen rukoiltua että apostolit tulisivat hänen luokseen, näin kutsun kulkevan moniin eri paikkoihin
maailmassa.

Neitsyt Maria on se suuri olento, joka kulkee edellämme Maan tulevaan, seuraavaan Jupiter-inkarnaatioon. Hän, joka oli Eeva, kaikkien äiti, valmistaa jälleen tietä. Siunattu Neitsyt auttaa kaikkia lapsiaan löytämään jälleen tien kotiin. Meitä rohkaistaan pitämään hyvyyden valoa loistamassa kaikille lapsille.

Neitsyt Marian talon rauniot löydettiin myöhemmin Efososta ja nyt talo on rakennettu uudelleen.

 

To 8. syyskuuta: Lusiferin kääntyminen

Aurinko 20 astetta Leijonassa. Aurinko valaisee nyt tuon kohdan, jossa Uranus oli Lusiferin (toinen ryväreistä) kääntymisen aikana.

Kristus Golgatan ristillä merkitsi Elämänpuuta, joka oli nyt pystytetty ensimmäistä kertaa Maan päälle ihmisen Paratiisista karkottamisen jälkeen. 20 astetta Leijonassa oli se asema, josta Uranus nousi pitkänäperjantaina klo 14 - ja Lusiver näki viattoman Ihmisen Pojan ristillä. Se kosketti Lusiferiin niin voimakkaasti, että hän koki täydellisen kääntymyksen, jota voidaan pitää kosmisen Lusiferin vapautumisena.

Silloin Lusiferista tuli Kristuksen liittolainen ja siksi Jeesus sanoo toiselle ryövärille, "Totisesti, jo tänään olet kanssani paratiisissa".

Uranus tuo salamankaltaista valoa, joka voi sekä valaista että tuhota ihmisiä, heidän moraalisen luontonsa mukaan.

 

To 1. syyskuuta

Syyskuun hyveenä kohteliaisuus muuntuu sydämellisyydeksi (tahdikkuudeksi).

Todellinen Aurinko on edelleen Leijonassa ja siirtyy Neitsyen tähtikuvioon 18. syyskuuta. Pluto on ollut taantumassa ja pysähtyy 17. syyskuuta. Täysikuu on 12. syyskuuta Vesimiehessä ja Kuu on konjunktiossa Jupiterin kanssa 16. syyskuuta. Meillä on siis odotettavissa mahtava sisäisen uudistumisen aika perjantaista alkaen viikonvaihtessa 16.-18. syyskuuta. Silloin kannattaa asettaa tähtäin omaan korkeimpaan totuuteensa ja tahtoonsa ja päästää kaikki muu liikkumaan vapaasti!

Kylvö- ja korjuukalenterin mukaan nyt on istutusaikaa maanantaiaamuun saakka. Nyt on myös juuripäivä ja erinomainen aika juuresten korjuuseen perjantaihin klo 10 asti. Hyviä hedelmien korjuupäiviä ovat ne, jolloin Kuu on Oinaassa tai Jousimiehessä, eli ensi viikon tiistaista torstaihin. (Kylvö- ja korjuukalenteri 2011, www.rihu.net)

 

Ke 31. elokuuta: ylösnousemuksen Jupiter-asema, Luukkaan Marian syntymä

Jupiter lepää 15 astetta Oinaassa ennen taantumaansa. Tämä paikallaan pysyvä lepohetki korostaa tuota  kohtaa jossa Aurinko oli Kristuksen ylösnousemuksen hetkellä. Tuo energia säilyy useampia päiviä ja se on hyvä aika meditoida ylösnousemuksen mysteeriä / salaisuutta / todellisuutta / merkitystä.

Jupiter on viisauden planeetta ja Auringon henkisten voimien vahvistamana ja valaisemana se valmis välittämään viisauttaan ihmisille.

Aurinko on 12 astetta Leijonassa, mikä on
toinen vahva ja tasapainoinen kosminenblessed_virgin_mary.jpg asema.
Se on Luukkaan evankeliumin Marian kuolinpäivän asema. Tämä Beetlehemin seimessä syntyneen Jeesus-lapsen äiti kuoli nuorena. Tämä lempeä ja puhdas sielu syntyi Nasaretissa 17.7.17 eKr. ja kuoli 5.8.12 jKr. joten hän eli vain 28-vuotiaaksi.

Aurinko Leijonan sydänmerkissä hänen kuollessaan osoittaa hänen tehtävänsä jatkumista Maan piirissä, ja hän liittyy henkisesti toiseen Mariaan, Matteuksen evankeliumin viisaaseen Mariaan juuri ennen Kristuksen Jordanin kastetta. Se merkitsee tämän Marian voimien nuorentumista ja puhdistumista ja siksi häntä nimitetäänkin tuon jälkeen katolisesti Neitsyt Mariaksi tai Siunatuksi Neitsyt Mariaksi tai ortodoksisesti Maria armoitetuksi.

Tässä neitsyys merkitsee palaamista syntiinlankeemusta (sukupuolisuuden heräämistä) edeltävään kosmisen puhtaan tietoisuuden tilaan, jonka hänelle siis toi Luukkaan evankeliumin Maria.

Sitten astrosofinen kalenteri puhuu asiasta, joka on minulle ennalta tuntematon: Neitsyt Maria on niin puhdas, että hän lepää Maan seuraavan, Jupiteriksi kutsutun inkarnaation aikana, mikä ilmeisesti on samaa kuin se, että hän "nousi taivaaseen".

Kalenteri ehdottaa näiden päivien meditaatioaiheeksi: Milloin minä lepään viisaudessa, milloin vastustan sitä?

Tuo on hyvä aika mietiskellä myös pään viisaudenvoimien (Jupiter Oinaassa) ja rakkauden sydänvoimien (Aurinko Leijonassa) voimakasta liittoa ihmisessä.

 

Su 21. elokuuta: sydämen avautuminen

Aurinko 2 astetta Leijonassa. Keskustelun
Jaakobin lähteellä samarialaisen naisensamarialainen_nainen.jpg kanssa.
Leijona vastaa ihmissydäntä. Samalrialaisen naisen sydän avautui Kristukselle ja elämän vedelle - joka pulppuaa ikuiseen elämään. Tämä on hyvä päivä antaa huomiota omalle sydämelleen.

Venuksen ja Neptunuksen oppositio fariseusten yrittäessä murhata Jeesuksen.

 

To 18. elokuuta

Aurinko siirtyy Leijonaan. Vanhan ymmärryksen mukaan silloin harjoitettu myötätunto muuntuu vapaudeksi, antaa ihmiselle vapauden. Se on todellisen henkisen kuninkuuden perusta.

 

Ti 16. elokuuta:
Kutsu karmalliseen ryhmään

 

sakkeus.jpg

 

Venuksen ja Auringon ylempi konjunktio, mikä tarkoittaa, että Venus on nyt kauempana, ja Aurinko siis suurella voimallaan lähempänä, 28 asetta Ravussa sideerisesti. Tämä valmistaa jo meitä vuoden 2012 kesäkuun merkittävään alempaan konjuntioon, jossa Venus kulkee Auringon kasvojen yli (transiitti). Se on yksi ensi vuoden tärkeitä tapahtumia.

Se liittyy myös ensi vuoden Plejadi-tapahtumien energioihin, joista lisää syksyllä ilmestyvässä Seitsemän tanssivaa Sisarta -kirjassa.

Mutta myös tässä aspektissa on tapahtunut paljon: Opettaja kutsui Tuomaan opetuslapsekseen, samoin Juudaksen, hän kutsui Sakkeusta, joka piileskeli viikunapuun lehtien takana.

Tämä on karmallisen kutsun päivä. Korkeampi voima (Aurinko) saattaa avata sinulle uuden oven karmalliseen ryhmääsi (Venus), jonka kanssa sinulla on merkittävää tehtävää.

Britit allekirjoittivat Magna Chartan 1215 tässä aspektissa, Martin Luther King piti "Minulla on unelma" -puheensa vuonna 1963, Chartesin katedraali avattiin tulipalon jälkeen 1220.

Kuva amazingmoments.org

 

Pe 12. elokuuta: Luukkaan evankeliumin Maria

Tänään Aurinko on 25 astetta Ravussa. Aurinko oli tällä kohden myös Luukkaan evankeliumin nuoren Marian syntyessä Nasaretissa 17. heinäkuuta vuonna 17 eKr. Tunne, miten viettomuudesta ja puhtaudesta voi syntyä suurta.

 

To 11. elokuuta

Mars oppositiossa Pluton kanssa, 10 astetta Jousimiehessä. Tämä on päivä, jolloin kannattaa olla tarkkana ja avoimena, uusien läpimurtojen ja tietojen ja syvemmän tiedostamisen mahdollisuuksia.

 

Ke 10 elokuuta: Lasaruksen kuolema ja uudelleensyntyminen

Aurinko 22 astetta Ravussa on asema,
joka vallitsi Lasaruksen kuollessa
15. lazarus_raising_of.jpgheinäkuuta vuonna 32. Aurinko
jäljittää Lasaruksen matkaa hänen kuolemansa jälkeen henkisissä maailmoissa hänen elämään kutsumiseensa saakka 26. heinäkuuta 32.

Kuolemansa ja uudelleensyntymisensä välillä Lasarus liittyy silloin jo mestatun Johannes Kastajan henkeen, minkä takia häntä tästä eteenpäin nimitetään Lasarus-Johannekseksi. Lasarus-Johannes on hän, joka kirjoitti Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen ilmestyksen. Voisi myös sanoa, että ne kirjoittivat Lasarus ja Johannes Kastaja yhdessä, tosin täysin yhdistyneinä yhdeksi olennoksi.

Aikaisemmassa inkarnaatiossaan Hiiramina, Salomonin temppelin rakennusmestarina, Lasarus hallitsi maan aineellisuuden muokkaamisen hengen mukaisesti. Johannes Kastajalle taas aikaisemmassa elämässään Eliaana olivat avoinna hengen korkeudet. Näin Lasarukselle avautuivat hengen korkeudet Johannes Kastaja - Eliaksen kautta.

Lasarus-Johanneksessa yhdistyvät myös Kainin ja Abelin henkiset linjat, jotka veljessurmasta lähtien olivat olleet erillään. Kristuksen kautta nämä kaksi henkistä linjaa jälleen yhdistyivät ihmiskunnassa: Kainin enemmän miehinen rakentajalinja ja Abelin (ja hänen kuolemansa jälkeen hänen tilalleen syntyneen Seetin) enemmän feminiininen pappislinja, jotka näin yhdistyvät Golgatan ristin alla. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että miehisen ja naisellisen viisauden on yhdistyttävä kaikessa henkisessä työssä. Niitä ei enää tule pitää erillään.

Meditaatioaiheena voimme kysyä, olemmeko me todella avoimia Abelille itsessämme ja toisissa? Eli olemmeko me avoimia henkiselle ymmärrykselle?

Ihanne on näiden kahden suunnan tasapaino, jossa rakentava Kain-miehisyys palvelee intuitiivista feminiinistä Abel-viisautta. Tässä tasapainossa Ravun merkissä herää karman tunnistaminen teoissa, karmallinen selvänäköisyys.

 

 

Ma 8. elokuuta: avaudunko eheytymiselle vai harhalle?

Merkurius vastapäätä (oppositio)
Neptunusta, joka on 5 astetta
Vesimiehessä.neptunus.jpg

Neptunus ja Merkurius olivat konjuntiossa Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapsen syntyessä, lapsen jonka keho sitten tuli yhdessä Kristuksen kanssa, ja joka toi parantamisen koko maalle.

Neptunuksen vesielementti ja tunnepohjaisuus puhuu siitä valtavasta Jeesus-lapsen puhtaudesta, ihmisen puhtaiden alkuvoimien ja Krishna-luonnon viattomuudesta, joka kykenee täydellisimmin ottamaan vastaan Merkuriuksen, jumalten sanansaattajan viestin.

Tänä maanantaina nuo kaksi ovat vastakkain. Jos Merkuriuksen itsetahtoisuus saa liikaa valtaa, se kohottaa Neptunuksesta esiin sen harhapuolen. Miten me voimma liittyä Neptunukseen niin, että Merkurius auttaa meitä vastaanottamaan sen parantavia viestejä?

 

La 30. heinäkuuta: Viisauden matkassa

Aurinko 12½ astetta Ravussa. Täällä
sijaitsee Mehiläispesä, Beehive,
jonka kauttabeehive_cluster.jpg kreikkalaiset uskoivat ihmissielujen saapuvan maiseen elämään kokoamaan maallisten kokemusten kultaista nektaria ja viedäkseen sen takaisin Sofialle eli Viisaudelle, kosmisten maailmojen kuningattarelle.

Ravun tähtispiraalit kutsuvat meitä hengittämään Valoa ja kulkemaan eteenpäin kehityksen tiellämme. Sen vastakohta on sulkeutuminen vanhan kosmisesti toimimattomaan turvallisuudentunteeseen. Turvallista on juuri liike eteenpäin, silloin me pysymme oikealla paikallamme kehityksessä.

 

Pe 29. heinäkuuta: Kristuksen olemuksen parantava sointi

Merkurius 5 astetta Leijonassa vastapäätä Neptunusta 5 astetta Vesimiehessä. Heliosentrinen Merkurius ja Neptunus olivat oppositiossa myös Kristuksen taivaaseenastumisen aikana.

Neptunus korkeimmassa
aspektissaan edustaa
sfäärien harmoniaa ja Merkurius oncosmology_clockwork.jpg jumalten viestinkantaja. Taivaaseenastumisessa Kristus kohosi sfäärien harmonian piiriin ja hänen olemuksensa sointi jatkuu jumalten parantavana viestinä aina aikojen loppuun saakka.

Voimme kysyä, kuulemmeko me tämän äänen sydäntemme hiljaisuudessa. Leijona edustaa sydäntä ja myötätunnon ja armon lähdettä. Kun sydämemme soi armon sointia, me liitymme jumalallisen sydämen ääneen.

Tämä on hyvä päivä muistella luomisen ääntä, ja hänen sointiaan, joka kantoi tämän äänen Maan kehitykseen. Me kuulemme tämän äänen paikoissa, jossa luonto on täynnä hyviä elementaarihenkiä ja luonnonhenkiä.

Me tulemme ravituiksi sellaisissa paikoissa, sillä ne ovat vastalääkettä harhaantumiselle, Merkuriuksen kielteiselle puolelle. Pystymmekö me vapautumaan häiriöstä  ja löytämään uuden elämän ja sopusoinnun luonnosta.

 

Ke 27. heinäkuuta: Kuun ja Marsin konjunktio: intuition synty

Kuun ja Marsin konjunktio 0 astetta Kaksosissa on vallinnut useiden merkittävien tapahtumien yhteydessä: Luukkaan evankeliumin Marian syntymä ja kuolema, Johannes Kastajan syntymä, Jeesuksen Voi teitä -sanat fariseuksille.

Kaksosten henkisyys edustaa älyn ja spontaanin viisauden liittoa, intuitiota. Luukkaan evankeliumin Maria, Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus ovat juuri tämän intuitioiksi muodostavan älynkkyyden ja viisauden liiton suuria esimerkkejä. Kuun heijastaa Auringon viisautta ja Mars saa sen ilmentymään nopeasti ja selkeästi.

Uudessa testamentissa meillä on esimerkkejä
tämän intuitiivisen liittymisen suorastaanour_lady_of_guadalupe.jpg kosmisesta voimasta. Keskustelussa, jonka Jeesus kävi äitinsä Marian kanssa edellisenä iltana ennen Jordanin kastetta tapahtuu valtava yhdistyminen Matteuksen evankeliuminen Marian ja Luukkaan evankeliuminen Marian välillä. Tuohon aikaan Luukkaan evankeliuminen nuori Maria on fyysisesti kuollut, ja Jeesus keskustelee Matteuksen evankeliumin Maria-äitinsä kanssa.

Tuossa äärimmäisen syvälle ihmiskunnan henkiseen dramatiikkaan ulottuvussa keskustelussa kuolleen Luukkaan evankeliumin Marian nuori ja viaton henkisyys liittyy Matteuksen evenkelimin viisaan Marian olemukseen, jolloin tämä kokee valtavan nuortumisen: vanha ja nuori viisaus yhtyvät hänessä, tai kokemuksellinen ja spontaani viisaus. Näin Matteuksen evankeliumin Mariasta tulee se, jota ortodoksit kutsuvat Armoitetuksia Mariaksi.

Vastaava henkinen yhdistyminen tapahtuu Lasaruksen kuollessa, jolloin hänen henkeensä liittyy kuin intuitiona kuolleen Johanneksen Kastajan erittäin korkealle henkiseen maailmaan ulottuva henkisyys, joka aikaisemmassa inkarnaatiossa oli profeetta Elia.

Kristus itse eli jatkuvassa intuitiivisessä yhteydessä maailmankaikkeuden Isä-voimiin.

Marsin elävä sana yhteydessä yksilöllisen Kuun tahtomme syvyyksiin valmistaa meitä intuition kokemukseen.

Niitä, jotka epäonnistuvat alempien voimien hallinnassa pitämisessä, puhutellaan "Voi teitä, te fariseukset" (Norjan tragedia vie tämän vielä pidemmälle: äly ja toiminta  muuttuvat yhdistyessään äärimmäisiksi tuhoaviksi ja hajoittaviksi voimiksi.)

Tämä on hyvä päivä miettiä, millaisia ilmaisun, puheen ja tekojen oivalluksia meidän sisäisen viisautemme ja Marsin ilmaisuvoimien liittyminen luo.

 

 

La 23. heinäkuuta: Neitsyt Marian hedelmöitys

Kuu on konjunktiossa Jupiterin kanssa 23 astetta Oinaassa. Kuu oli tässä asemassa Neitsyt Marian hedelmöityksen aikana. Silloin neitsyt oli viisauden malja (Jupiter) aina tahtonsa syvyyksiä myöten (Kuu).

Jumalallisen viisauden
täyttämät Jupiter-ajatukset
virtaavat neitsyen olemukseen
yhä virgin_mary_ilman_lasta.jpgloistavampana säteilynä. Ottaessaan vastaan näitä viisaudentäyteisiä ajatuksia pyhän kunnioituksen tunne voi nousta alitajuntamme Kuu-syvyyksistä täyttäen meidät rauhalla.

Jatkokurssia. Miten kokea tämä Jupiterin ja Kuun kohtaaminen iltataivaalla? Jupiter 13 astetta Oinaassa muistaa myös Kristuksen kärsimystien. Nyt tullaan vaativampiin asioihin, jotka voit lukea, mutta ei välttämättä tarvitse yrittää ymmärtää. Jo lukeminen avaa hiljalleen uusia sisäisiä väyliä.

Kuun kuunportit pidetään hallinnassa, ihminen uhraa itsensä toisten puolesta.
Jos kuunportit ohitetaan alhaalta ylöspäin, ihminen uhraa toiset itsensä puolesta.


Tämä on hyvä päivä miettiä viisautta, joka meillä on käytössämme hallitaksemme persoonallisia alimaallisia voimia ja ymmärtääksemme, miten maailma käyttää näitä voimia. Näemmekö me pyhän kunnioituksen ja itseuhrin - joka liittyy Kuuhun Oinaassa - vai tyrannian Jupiter- viisauden kielteisenä puolena.

Tuo uhri on hankala sana, koska sen merkitys on muuntunut nykyaikana niin kielteiseksi. Sen oikeampi ja alkuperäisempi merkitys on iloinen tai altis antautumien korkeamman tehtävän suorittamiselle. - Hei, kuka lähtee suorittamaan tämän sankarillisen tai suuren teon? - Minä! ... Tuo on lähempänä alkuperäistä uhria, myös siinä merkityksessä kun alttarilla uhrattiin jotain. Koen jumallisen maailman lahjat niin suurina, että aivan spontaanisti tahdon itse tarjota jotain jumalille. Tuossa "tarjota" on juuri uhrata-verbin alkuperäinen merkitys.

 

Ke 20. heinäkuuta: Aamenen henkinen merkitys ja voima

Aurinko on kolme astetta Ravussa. Jeesuksen aikaan sama konstellaatio vallitsi 25. kesäkuuta vuonna 31. Silloin hän opetti Amen-sanan merkitystä.

Valentin Tomberg kuvaa sanaa Amen:
A: kohonnut pää
M: kohotetut kädet
E: ylösnousemuskehon sisäinen elämä
N: ylösnousemuskehon voima vastustaa pahaa.

Tämä on hyvin kaunis ele, kun sitä tunnustelee omassa kehossaan. Johannuksen Ilmestyksessä 3, 14:

Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä kuuma. Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma....

Maanantain lauseessa puhuttiin myös siitä
miten Kristus toivoo, että tuli olisi jo syttynyt.paavali.jpg Mutta tuon kappaleen alku on suuri voimalause, jonka mietiskely tai kuin sisäisesti kuunnellen lukeminen tai toistaminen vie luomisen alkuvoimaan:

Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku.

Se asettaa meidät yhteyteen ylösnousemuskehon salaisuuden tai mysteerin kanssa, mikä on koko ihmiskunnan tavoite. Voittaessaan kuoleman Kristukselle oli mahdollistaa uudistaa ihmiskunnan fyysisen kehon henkinen malli, eli samalla kun hän uudisti oman fyysisen kehonsa henkisen perustan, hän teki sen koko ihmiskunnalle. Tuo malli antaa meille mahdollisuuden lukemattomien inkarnaatioiden aikana työstää itsellemme henkilökohtainen ja oman hengen muokkaama uusi henkinen ylösnousemuskeho. Koska se on täysin henkistynyt keho, siitä ei tarvitse enää luopua kuolemassa ja silloin kun maapallon viimeisen inkarnaation loppu koittaa, me otamme myös fyysisen kehomme mukaamme uusiin kosmisiin seikkailuihin.

Paavali kuvasi ikuisuutta pukeutumisena ylösnousemuskehoon. Tässä tahdon kertoa vielä Paavalista, että vaikka me nykyisin ajattelemme häntä usein uskonnollisena kirjeiden kirjoittajana, niin hän omana aikanaan oli Roomassa merkkihenkilö ja uudistajafilosofi, jonka kirjoituksia luettiin jopa keisarille. Jos tahdomme ymmärtää Uutta testamenttia, meidän ei pidä enää ajatella sitä niinkään uskontona kuin valtavan ja jäntevänä henkisenä uudistusfilosofiana, joka kantaa edelleenkin. Kunhan me vain löydämme sen ajattelevan tietoisuuden jänteen.

Aamen on ikisana, joka tulkittuu lukemattomilla eri tavoilla ja jokaisesta sen kirjaimesta avautuu kokonaisia henkisiä maailmoja. Tässä lisää Aamenesta:

Aamenen pää on taivaallisten tähtien valtakunta;
Aamenen sydän on auringonvalon säderistin voima;
ja Aamenen jäsenet ovat hengenloisteen (gloria, raamatussa suomennettu kunnia) sateenkaari aineen täyttyessä hengellä.
Aamenen Valtakunta, Voima ja Kunnia ovat vastalääke tämänpäivän ihmiskuntaan kohdistuville hengenvastaisille voimille.
Aamen on Kristus kosmisessa viitassaan.
Tämä on päivä kokea Aamenen läsnäolo ja N:nnän voima kieltona kuilusta kohoaville voimille.

Huomaamme, miten meitä tässä lähestyy sisäisen voiman kaiku. Me suomalaiset olemme yleisesti ottaen aivan liian vaatimattomia upeassa luonnonhenkisyyden viitassamme. Kristus ei ollut heikko, vaatimaton eikä nössö, kuten hänen usein esitetään, vaan meidän on kohottava suurempaa soivan tulen voimaan kyetäksemme tunnistamaan ja ymmärtämään hänen sanomaansa.

Jotkut herätysliikkeiden saarnaajat yltivät tähän tuleen, mutta heillä se taas meni yli ja irtaantui ajatustietoisuudesta. Nyt on aika tavoittaa tuli tietoisuuden hallinnassa. Amenen lausumisharjoituksen voi tehdä vaikka niin, että avadut juhlallisesti ja pitkästi A:lle, annat M:n kosketuksen viipyä hetken huulillasi, lausut E:n marsvoiman lyhyehkönä ja lujana ja annat sitten viimeisen N:nnän soida pitkään ja voimakkaana, myös sisäisesti voimakkaana. Vähän tähän tapaan: AammEnnnnnnnnnn!

Ja sitten voi meditoida tätä Aamenen suuruutta maailmanalusta sen loppuun saakka ja liittää siihen aiemmin mainitun Ilmestyksen lauseen lukeminen. Apokalypsin jokainen lause on voimakas mantra, rukous, vahvistus.

 

Ma 18. heinäkuuta: Hengen tuli

Aurinko 1 astetta Ravussa, linjassa Procyonin kanssa. Procyon merkitsee pelastumista. Aurinko oli tällä kohtaa Jeesuksen opettaessa tulella kastamisesta, Luukas 12, 49:

Tulta minä olen tullut tuomaan maan
päälle - ja kuinka toivonkaan,
että se olisi jomichael_vanha.jpg syttynyt.

Tässä tuli voi tarkoittaa kahtakin asiaa. Kun Aurinko on konjunktiossa vapahtavan Procyonin kanssa, voimme ajatella Jeesuksen puhuvan vapahtavasta tulesta, pyhän hengen tulesta, jonka palamista Jeesus jo odottaa, helluntain tulta.

Vai puhuuko hän minätietoisuuden tulesta? Minuudesta joka erottaa ihmiset toisistaan yksilöistä, niin että jokaisella on oma näkemyksensä maailmasta.

HARJOITUS. Tämä on hyvä päivä miettiä tulta, henkistä tulta, pyhän hengen tulta ja sitä, olenko minä omaksunut itseeni henkisen tulen minävoimaa
lähestulkoonkaan riittävästi.

Kristuksen tuoma tuli saattaa ihmettelemään, miksi - niin kuin olen käsittänyt -  papeille on ennalta määrätty ne raamatunkohdat, joista he saavat saarnata. Onko se siksi, että he eivät omin päin alkaisi saarnata sopimattomista kohdista, kuten esimerkiksi yksilöllisyyden tulesta, tai ihmisten keskeisestä rakkaudesta. Tätäkin olen joskus ihmetellyt. Vähintä mitä aidon kristillisyyden pohjalta voisi kuvitella, on että pappi saa saarnata itse valitsemastaan aiheesta.

Mielenkiintoista oli, että kun etsin kuvaa hengen tulesta, niin sitä ei löytynytkään. Helluntain pyhän hengen tulen vuodatuksen kuvia on toki paljon, mutta ei tuon tulen, josta Jeesus puhuu. Kaikki ne kuvat, jotka Googlen kuvapalvelusta löytyivät hakusanalla fire ja spirit, olivat demonisia. Kristillisen sisäisen tai henkisen tulen kuvaamisessa on siis taiteilijoilla vielä tehtävää. Tosin arkkiekeli Mikaelista on olemassa kuvia, joissa on voimakkaammat liekit kuin ylläolevassa. Silti tämä kuva on mielestäni erityisen kaunis sisäisen tulen mietiskelevässä voimassaan.

Procyon on merkittävä ja ihmeellinen tähti, josta minulla on useitakin meditaatioita. Katson jos saisin niitä maanantaina lisätyksi nettikauppaan. Suoraan suomennettuna Procyon tarkoittaa "ennen koiraa" eli koiratähteä, joka on Sirius, Isis-jumalattaren tähti. Koira sinällään viittaa egyptiläisillä shakaaliin eli Anubikseen, toisaalta taas Orionin eli Osiriksen metsästyskoiraan. "Ennen koiraa" tarkoittaa, että Procyon Siriuksen yläpuolella sijaitsevana nousee sitä ennen.

Yksi Procyon-meditaatio on saatavana nettikaupasta: Valaisena Procyon.

 

Su 17. heinäkuuta: Aurinko siirtyy Rapuun

"Itsettömyys muuttuu puhdistumiseksi."

 

To 14. heinäkuuta: henkisen yksilöllistyminen päivä

Täysikuu 27 astetta Kaksosissa muistaa, miten Jeesus kävi tapaamassa paimenia, jotka olivat olleet kedolla Jeesus-lapsen syntyessä, paimenia jotka edelleen muistivat, miten tähdet silloin lauloivat. Tuona päivänä tapahtui myös paimenten kahden lapsen välinen avioliitto.

Tämä on hyvä päivä liittyä sisäisesti lepseen, avioliiton solmimiseen, miehen ja naisen väliseen suhteeseen sisäisenä ja ulkoisena todellisuutena.

Saturnus 26 astetta Kaksosissa. Saturnuksen ollessa tässä asemassa tapahtui Nainin nuorukaisen herättäminen kuolleista 13. marraskuuta vuonna 30. Tämä tapahtuma löytyy Luukkaasta, seitsemäs luku.

Henkisen tiedon mukaan
tämä nuorukainen oli hyvin
merkittävä henkilö koko
ihmiskunnanyouth_of_nain_200_kehys.jpg kehityksessä. Hänestä kerrotaan jo egyptiläisenä aikana enemmän myyttisenä hahmona, ja Palestiinan elämän jälkeen hänestä tulee suuri uskonnonperustaja, Mani, manikealaisen kristillisyyden perustaja. Rudolf Steinerin mukaan Mani on yksi suurimpia tälle planeetalle inkarnoituneita olentoja. Mani kuulostaa myös kovasti samalta kuin Manu, atlantilaisen ajan johtaja ja sen ihmisten pelastaja, joka meillä tunnetaan esimerkiksi ukko Nooana.

Sen jälkeen hän jälleen ilmestyy maan päälle Parsifalina, jälleen kuin myyttisenä hahmona, joka omistautuu graalin etsimiselle ja josta sitten tulee graalin kuningas.

Saturnus 26 astetta Kaksosissa. Atlantiksen herääminen uudeksi kulttuuriksi, egytissä Saisin nuorukaisen mukana yksilöllisen tietoisuuden herääminen mysteerikulttuurista, nuorukaisen herättäminen kuolleista Kristuksen toimesta, Parsifalin herääminen henkilökohtaiseen vastuuseen omista teoistaan ... kaikissa niissä on jotain yhteistä, jota on hyvä tuumia liittyessään suuren Saturnuksen muistoihin suhteessa Kaksosiin.

Saisin nuorukainen, Nainin lesken poika, Parsifal - kaikki he olivat "lesken poikia". Se on mysteeri-ilmaus, joka tarkoittaa vihittyä.

Pohjimmiltaa lesken pojiksi tuleminen on viisauden, Sofian, pojiksi (tai tietenkin tyttäriksi) tulemista, oman yksilöllisyytensä pohjalta. Ensi viikon torstai on henkisen yksilöllistymisen päivä.

 

9.-10. heinäkuuta viikonvaihde kukkien istutusaika

9.-10.7. viikonloppu on kosmisesti hyvä kukkien istutuspäivä, joka sopii erinomaisesti myös kaikkeen muuhun kukkien käsittelyyn. Lehtikasvien istutus- ja käsittelyaika on maanantaiaamusta klo 7 tiistaihin klo 15. (Kylvö- ja korjuukalenteri 2011)Ke 6. heinäkuuta: Siriuksen uusi vuosi

Aurinko 19. astetta Kaksosissa. Tämä asema on tarkalleen Siriuksen kohdalla, joka on taivaamme loistavin tähti. Se tunnetaan Mestari Jeesuksen tähtenä (Zarathustra) ja vanhat egyptiläiset kunnioittavat sitä Isiksen tähtenä. Isistä voimme pitää Sofian vanhana ilmentymänä, ennen Kristuksen aikaa maan päällä.

Muodostuu kolminainen ilmennys Siriuksen, Auringon
ja Maan sydämen kultaisennicodemus_and_jesus.jpg valtakunnan, Shamballan välillä, joka on myös koko Maan sydänchakra.

Tämä Aurinkoyhteys puhuu kokonaisuudesta, jossa soivat Korkeuksien Tytär, Syvyyksien Äiti ja Kristus keskellä, tai ympäryskehällä.

Pluto on tällä hetkellä täsmälleen samassa asemassa kuin Nikodeemuksen ja Kristuksen keskustelun aikana. Anna Katharina Emmerick näki jatkuvissa näyissään Jeesuksen, Nikodeemuksen ja Joosef Arimatialaisen kohtaamisen:

Näin Jeesuksen yöllä neuvovan Nikodeemusta. Ennen aamunkoittoa he lähtivät Lasaruksen luo Siionin vuorelle. Myös Joosef Arimatilainen tuli sinne tapaamaan Jeesusta.

Auringon ollessa konjunktiossa Siriuksen kanssa voimme pohtia Jeesuksen ja Nikodeemuksen välisen öisen keskustelun merkitystä. Judith von Hallen mukaan:

Graalin taru voidaan jäljittää Joosef Arimatialaiseen ja Nikodeemukseen, jotka pyysivät Pontius Pilatukselta lupaa ottaa Jeesuksen ruumis alas ristiltä ja laittaa se hautaan, mikä heille suotiin.

Malja, johon veri koottiin, kulki näiden kahden mukana Eurooppaan. Robert A. Powellin mukaan:

Uuden graal-tieteen sisältämä tähtiviisaus on kiinnostunut mm. kommuunion mysteeristä, kosmisesta yhteydestä ihmiskunnan ja tähtimaailman välillä. Tähtiviisaudella Pyhän graalin valossa on tehtävänään seurata niitä kosmisia asetelmia, jotka ovat suotuisia ihmisen yhteydelle Ylösnousseen Kristuksen kanssa.

Liittäessämme yhteen Siriuksen aseman Auringon kanssa, Pluton muiston keskustelusta graalin perustajien välillä ja eetterisen Kristuksen läsnäolon, meille muodostuu kultainen kolmio: Sirius (Sofia), Aurinkomme (Kristus) ja Maan sydän ( jonka alttarilla seisoo graalin malja).

Me kaikki kuljemme tietämme läpi materialismin pimeiden metsien, kuten graalin ritarit ennen meitä. Me etsimme Graalin linnaa, jossa henkinen ravinto löytöö jälleen halukkaita opetuslapsia ihmisten keskuudesta. Tämä on hyvä päivä pohtia herkkiä yhteyksiä hengen korkeuksien, maan syvyyksien ja Kristuksen läsnäolon välillä.

Siriuksen ensimmäinen kohoaminen yhdessä Auringon kanssa oli myös vanhojen egyptiläisten uudenvuoden alku.

- Huh, tulipa paljon asiaa keskiviikolle. Kirjoitan näistä myös nyt maanantai-iltana blogiin ja koetan selventää joitakin asioita. Voi mennä aika myöhäiseksi.

Tämän Sirius-juhlan kunniaksi tein KAKSI TARJOUSPAKETTIA, joissa pienemmässä on kaksi ja suuremmassa neljä Siriukseen liittyvää ohjattua meditaatiota.

 

 

Pe 1. heinäkuuta: osittainen auringonpimennys

Kesäkuu alkaa sideerisesti Auringon ollessa Kaksosissa ja sieltä se siirtyy Rapuun 17.7.

Sideerisesti heinäkuun 1. päivän osittainen auringonpimennys, joka ei näy Suomessa, on Kaksosissa. Auringonpimennys tarkoittaa tilallisesti, että Kuu asettuu suoraan Maan ja Auringon välille, jolloin Maan ja Kuun välinen kanava jää varjoon. Auringon valo ei pääse puhdistamaan Kuusta virtaavia alempia henkisiä energioita.

Energeettisesti tai eetteritasolla tämä tila vaikuttaa kauemmin kuin pelkästään tilallinen tapahtuma, ja nyt heinäkuun helteissä pimennyksen aiheuttama eräänlainen hiljainen humina on selvästi havaittavissa. Auringonpimennyksen aika on hyvä aika muistaa omaa sisäistä aurinkoaan ja antaa sen loistaa - aina tekoihin saakka. Koe, miten juuri sitä olet oman Aurinkosi vartija.

Uusikuu ja osittainen auringonpimennys 14 astetta Kaksosissa: anteeksianto, niiden hyväksyminen, jotka omasta mielestä eivät ole oikealla polulla - samalla kuin itse.

Aurinko oli 14 astetta Kaksosissa myös Matteuksen evankeliumin Jeesuslapsen kehollisen kuoleman aikaan 5. kesäkuuta vuonna 12. Luukkaan evankeliumin Jeesus on se, joka jatkaa elämäänsa ja johon Matteuksen evankeliumin Jeesuksen henki siirtyi. Hänen kehollinen kuolemansa oli vanhan kosmisen viisauden suuri uhri uudelle elämälle.

Uudenkuun henkinen viesti on myös: sulje alisen portit, sillä ääni joka estää sinua rakastamasta itseäsi, ei ole sinun oma äänesi.

Näemme, miten tämän 1.7 päivä on energeettisesti hyvin komplisoitu. Numerovärähtelyinä 1 ja 7 ovat kuin loistava hengenkruunu kaikelle muulle, mitä tänään tapahtuu.

Yksi on hengen ykseyden alku, hengen yksilöllinen voima. Seitsemän on kehityksen alkuperä, kehityksen loppuunsaattaminen ja kehityksen kaikkien seitsemän voiman yhteissointi, joka muistuttaa vielä meidän kosmisesti katsottuna ilmeisesti plejadilaisesta alkuperästämme. Ja tulevaisuudestamme.

 

KESÄKUUN KOLMEN PIMENNYKSEN VAIKUTUS
 
Kirjoittanut Meg Benedicte (www.NewEarthEvolution.com)
Kesäkuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Kesäkuu 2011 on näyttänyt olevan läpimurtojen, romahdusten, muuttuvan tietoisuuden ja maailmanlaajuisen heräämisen toiminnantäyteinen kuukausi. Viiletettäessä kesäkuun viime päiviin, kahden aiemman pimennyksen liikevoima sinkoaa ihmiskunnan neulansilmän läpi uuteen todellisuusmaailmaan. Huipentumana tällä viikolla on 30.6./1.7. kolmas, osittainen auringonpimennys (uusikuu Ravussa), mikä muodostaa kardinaalisuurristin yhtymän Sirius-tähden kanssa ja näkyy pienistä osista valtamerta Etelämantereen ja eteläisen Afrikan välillä.
 
Pimennysten tiedetään muuttamaan sähkömagneettikenttäämme - maan magnetosfääri muuttuu, silloin kun planeettamme pimentää toisen planeetan ohikulkeva varjo. Tiedemiehet tunnistavat nyt korrelaation ihmistunteiden, fyysisen terveyden ja aurinkokunnan kosmologisen aktiivisuuden välillä. Onnettomuudet, aggressiivisuus ja väkivalta tekevät tilastopiikin näiden uudenkuun tapahtumien ja voimakkaiden auringonpurkausten aikana, johtuen ilmakehän lisääntyvistä ioneista. Pimennys vain vahvistaa tätä latautunutta energiaa lisäämällä stressiä toimimattomiin ja heikkoihin tilanteisiin. Tässä ympäristössä voimme olla horjuvia, epävakaita ja tuntea itseämme venytettävän äärirajoillemme, kun kauan lukkiutuneena olleet energiamallit hajoavat paineen alla.
 
Kolme kesäkuun pimennystä toistaa keskeistä teemaa, joka on vuodelta 1992, jolloin koimme samanlaiset kolme pimennystä samassa matemaattisessa asteessa 1.6., 15.6. ja 30.6. Muistele, missä olit vuonna 1992 ja mitä keskeisiä teemoja elämässäsi oli silloin ? sillä käymme kirjoittamassa niiden lopputuloksen uudestaan nyt. Katso, miten päätöksesi muodostivat nykyisiä elämän olosuhteita ja missä olisit voinut ottaa eri suunnan. Meillä on tänä nimenomaisena aikana tilaisuus murtautua vapaaksi muodostetusta aikajanastamme ja vaihtaa polkua. Tavallaan universumi antaa meille toisen tilaisuuden!
 
Tämän kesäkuun kolme pimennystä ovat vuorovaikutuksessa Galaktisen keskuksen ja luomissykkeen, olemassaolon lähteen kanssa! Meitä siunataan galaktisen tiheyden spiraaliaallolla, mikä sykkii Galaktisesta keskuksesta ja kulkee nyt kohti maapalloa. On todisteita merkittävästi muuttuvasta säätilasta kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla, kun ylösnousemusaallon ulkoiset kosmiset voimat luovat tiheämmän atmosfäärin ja korkeampia taajuuksia. Galaktisesta keskuksesta sykkivien fotonihiukkasaaltojen valelu nousee singulaarisuuden tyhjiötilasta. Viimeisen pimennyksen aikana rakas Sirius-tähtemme astuu tähän kehittyvään draamaan maan ylösnousemussuunnitelman portinvartijana. Tietokirjan mukaan tähtiportit avautuvat ja sallivat singulaarisuuden ylösnousemusaallon astua maan magnetosfääriin ja kollektiivimielen kenttään.
 
Tämä katalysoi henkisen vallankumouksen ihmisten sydämessä ja mielessä, kun singulaarisuussyke aktivoi DNA:n herättämään ykseystietoisuuden horroksessa olevat koodit. Nämä kolme pimennystä palvelevat massaheräämisen maailmanlaajuisena liipaisimena muuttamaan ajatuksia hengen luonteesta ja siitä, miten yhdistyä henkeen ja integroida henki jokapäiväiseen elämäämme. Meitä koodataan ja katalysoidaan yhdistymään taas jumalaisen henkemme kanssa tavoilla, jotka olivat aiemmin mahdottomia. Meidät laukaistaan paljastamaan sellainen informaatio vuodesta 1992, mikä oli piilossa tietoisuudeltamme, jotta voimme nopeuttaa liikerataamme valaistuneempaan olemassaoloon.
 
Kun korkeamman tietoisuuden aalto innostaa ja herättää ihmisten mieliä, havaintomme todellisuudesta muuttuu ja kehittyy kevyempiin/valoisampiin kokemuksiin. Enää emme ole taipuvaisia takomaan ja taistelemaan toistemme kanssa Darwinin tuhoavalla ja kilpailevalla "vahvin selviytyy" -toimintamallilla. Uusi tietoisuutemme korostaa ja valaisee, miten vallitseva kilpailu, sääntelemätön kapitalismi ja rotusodat ovat hyvin vahingollisia osallisille, luonnolle ja maapallolle. Sillä jos ihmiskunta aikoo jäädä henkiin, meidän on yhdistyttävä ja tehtävä yhteistyötä huolehtiaksemme toisistamme ja kaikesta elämästä tällä planeetalla. Meidän on syleiltävä singulaarisuutta ja yhteisyyttä, mikä juoksee kaiken läpi - Lähteen elämänvoimaa!
 
DNA:mme saa jatkuvaa palautetta sähkömagneettisesta ympäristöstämme, johtuen aika-avaruuden kaarevuudesta ja pyörteestä Galaktisessa keskuksessa. Meidän on revittävä egomieli irti erillisyyden harhasta ja polarisoituneesta maailmasta, jotta voimme alkaa elää uuden maan singulaarisuusmallissa. Silloin kun mielemme voi nähdä ja tuntea keskinäisen yhteytemme, voimme tuntea empatiaa toisia kohtaan ja myötätunto poistaa polariteetin. Peilineuronit aivoissa vaikuttavat biologiseen reagointiimme ulkoiseen ympäristöön ja sillä miten hahmotamme maailman, on suora vaikutus fyysiseen ja tunnetilaamme. Bio-energeettinen järjestelmämme reagoi jatkuvasti palautteeseen yhtenäiskentästä, mikä muuttaa DNA-koodauksemme muotoa.
 
Silloin kun näemme maailman ykseystietoisuuden kautta, pystymme tuntemaan yhteytemme henkeen ja singulaarisuuden sykkeeseen ? pystymme hyppäämään eri tilaan, vapaana polariteetista ja astumaan 2000-luvun informaatioaikaan.

 

To 30. kesäkuuta: rakkauden tunteen ja viisauden yhdistyminen

Venuksen konjunktio Kuun kanssa 29 astetta Härässä. Venus oli tällä kohdalla Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien Jeesuslasten voimien yhdistyessä, mikä johti siihen että Jeesus opetti temppelissä 12-vuotiaana. Se merkitsi myös Daavidin poikien salomonisen kuningaslinjan ja Natanin pappislinjan liittymistä yhteen.

Venuksen rakkaudellinen viisaus Kuun maljassa. Kun Venus-rakkautemme Kristusta ja Sofiaa kohtaan kasvaa, me kohtaamme Kuun voimien kautta vanhat karmalliset esteemme, joiden puhdistuminen auttaa rakkauden ja viisauden kohtaamista omassa sydämessämme.

Tämä on aika tiedon meissä hyväksyä myös tunne, hyvin puhtaana ja aitona.

 

 

Ti 28. kesäkuuta: taustavoimien tunnistaminen

Aurinko vastakkain Pluton kanssa 11 astetta Jousimiehessä. Aurinko oli opposiotiossa Pluton kanssa sekä Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsen syntymän hetkellä että Luukkaan evankeliumin Jeesus-lapsen hedelmöityksen hetkellä. Se muistuttaa miten Kristuksen aurinkovoima on vastakkain alisen maailman jumalan, Pluton kanssa.

Tämä on hyvä päivä katsoa tavallisen tietoisuuden taustalla liikkuvia vaikuttavia voimia, jotka tahtovat pysyä kätkössä. Jo niiden tunnistaminen ja nimeäminen vähentää niiden voimaa.

 

 

Pe 24. kesäkuuta: perinteellinen juhannuspäivä, nyt juhannusaatto

Juhannus on Johannes Kastajan päivä, tasan
puoli vuotta ennen joulua. Energeettisestimidsummer.jpg se tarkoittaa, että mitä kauniimmalla tavalla osaamme juhannuksena avautua kesän kosmisille voimille, sitä vankemmat joulun sisäisyyden henkiset voimat meillä on talvella.

Kesän arkkienkeli Uriel ja talven arkkienkeli Gabriel vaihtavat ikäänkuin paikkaa juhannuksena ja jouluna. Eläytyessämme siis kesän kosmisen kauneuden uneen juhannuksena, sen voima muuntuu talvella joulun sisäisyyden ja Kristus-lapsen syntymän kokemisen voimaksi talvella.

Koska esoteerisesti eli henkisesti päivä alkaa jo edellisenä iltana klo 18, voimme siis nykykalenterin mukaisena juhannusaattoiltana viettää juhannusta hyvillä mielen sekä uudemman että vanhemman laskun mukaan.

 

Ke 22. kesäkuuta: Corpus Christi

Tänä keskiviikkona on katolisten paremmin tuntena Corpus  Christi -juhla, 60 päivää pääsiäisestä. Jo sen takia, että juhla on loisteliaan henkisen ajattelijan Tuomas Akvinolaisen perustama, se kannattaa ottaa huomioon.

Muistanet, että helatorstai on 40 päivää
pääsiäisestä, helluntai 50 päivää pääsiäisestä jacorpus_christi.jpg corpus christi nyt sitten 60 päivää pääsiäisestä.

40, 50 ja 60 muodostavat sarjan, joka sellaisenaan toteutuu esimerkiksi ihmisen sikiökehityksessä, joka tapahtuu äidin kohdun kosmisessa vesimaailmassa. Jos ajattelemme sikiön hedelmöittyvän pääsiäisenä, 40-päiväisenä eli helatorstaina sen perusmuoto vesi- ja maaolentona on valmis. 50-päiväisenä eli helluntaina sikiö tulee kokonaan maaolennoksi ja 60-päiväisenä se saavuttaa varsinaisen ihmismuodon, joka vastaa siis Corpus Christi -juhlaa, Kristuksen ruumista.

Mielenkiintoista on, että Rudolf Steinerin pitämä kuuluisa Maatalouskurssi, johon biodynaaminen viljely perustuu, tapahtui täsmälleen helluntaista  Corpus Christiin. Voi nähdä, että se aloittaa uuden jakson suhteessa maahan, maan valmistamiseen Kristuksen ruumiiksi, joka on edellytys myös ihmiskehon valmistumiselle. Maan asukkaina meidän kehomme henkistyminen vaatii aktiivista osalllistumista myös Maan ruumiin henkistämiselle. Biodynaamisen viljelyn käsitteillä se merkitsee: maan hoitamisen toimenpiteen tehdään niin, että maa voi palautua jälleen uudistavien kosmisten voimien piiriin.

Kävin muuten viime yönä unessa jonkinlaisen vuoropuhelun tästä teemasta.
MATTI: Miks juuri mun täytyy kirjoittaa tästä Corpus Christistä?
VASTAUS: ... niinpä, muistin sen hyvin vielä yöllä, mutta eipä tule enää mieleen. Vastaus oli kuitenkin sen verran selkeä, että tässä sitä kirjoitetaan. Ikäänkuin jälkinäytösenä mutisin vielä. että hei, papit saavat kuukausipalkkaa. Eiks niiden pitäisi kirjoittaa näistä? ... Tähän ei tullut enää mitään vastausta.

Oma näkemykseni näistä juhlista on, että ne voi oikeastaan ymmärtää vain yksityisten ihmisten ja vapaiden ryhmien vapaina tekoina. Me olemme tarvinneet menneinä vuosisatoina ja vuosituhansina kirkkoja ja kiinteitä ryhmiä, mutta koen nyt vahvasti, että etenkin näiden pääsiäisen jälkeisten juhlien todellisuus on juuri vapaan ja aidon ihmisminän ja vapaiden yhteisöjen syntyminen. Vapaa yhteisö tarkoittaa, että se luodaan aina uudelleen. Ja se on kaikille vapaa ja avoin.

Luvut 40, 50 ja 60 voimme ymmärtää myös seuraavasti. 4 on ihmisen maadottuminen tämän aineelliseen maailmaan. 5 on nykyajan kehitysdynamiikkaa, muutosta ja sen kamppailua. 6 on tulevaisuuden miehisen ja naisellisen, maan ja taivaan tasapainon uuden enkelimaan luku. Se on myös kehon ja hengen tasapaino. Kun Paavali kirjeissään puhuu Uudesta Aatamista, se tarkoittaa Kristuksen uudistamaa fyysisen kehon henkistä perusmuotoa. Corpus Christi tarkoitaa tämän hengen fyysisyyden ja hengen henkisyyden yhteissointia, sitä että meidän kehomme alkavat soida ... hengen säveliä.

 

Ti 20. kesäkuuta: kesäpäivänseisaus

Vuoden pisin päivä tänään. Päivä melkein voittaa yön ja jää kuin hetkeksi kellumaan taivaalle yön pisimmällä hetkellä. Tämä on hyvä aika katsella ympärilleen ja tutkailla missä eri asiat ovat ja miten ne ovat suhteessa keskenään tänä tasapainon hetkenä. Meditaatio ja improvisoiva taide ovat myös tänä iltana paikallaan.

 

Su 19. kesäkuuta: Kosminen helluntai Kaksosissa

Kosminen helluntai on päivä, jolloin Aurinko on
2 astetta Kaksosissa. Se on sama aspekti,taivaskappeli.jpg joka vallitsi ensimmäisen helluntain aikana 24. toukokuuta vuonna 33, jolloin "pyhä henki" laskeutui opetuslapsille. Se oli kosmisen Kristus Minä olen -liekin manifestoitumista yksittäisille opetuslapsille. Silloin tuon liekin kykeni vastaanottamaan 12 tarkoin valittua ja koulutettua henkilöä. Nyt Kristuksen toisen tulemisen aikaan tämä jumalallisen liekin vastaanottaminen on mahdollista kaikille ihmisille, koko maapallolla.

Kaksi astetta Kaksosissa on täsmälleen päinvastaisella puolella maapalloa kuin galaktinen keskus, joka sijaitsee 2 astetta Jousimiehessä.

Tämän konstellaation vaikutus jatkuu edelleen. Se oli tänä vuonna hyvin voimakas, koska pääsiäisen myöhäisen ajankohdan takia usea juhla sattuu lähelle toisiaan ja edellisen viikon kuunpimennys ennakoi ja vahvisti Maan harmonista kosmista energiaa. Nyt on hyvä aika kulkea luonnossa ja katsella sen tämänvuotista harvinaista vehreyttä tuorein silmin, katsella illalla tähtitaivasta ja jutella ystävien kanssa.

 

To 16. kesäkuuta - Kaksosten aika alkaa

Tänään: Aurinko saapuu Kaksosiin. Tunne
itsesi itsessäsi, tunne itsesi lämmössä, tunne
itsesigemini_a__e.jpg Aatamin ja Eevan kommunikaatiossa. Kaksosten enkelikunta on serafit, ikirakkaudenhenget. Heidän luomaansa ihmiskehossa on hartioiden alue, joka lähes meillä kaikilla on niin jumissa.

Miten saan kesän lämmössä, kesän rakkaudenlämmössä hartiani ja olkapääni jälleen liikkeeseen?

Erään vanhan kuvan mukaan voit kuvitella Aatamin toisen olkapääsi yhteydessä ja Eevan toisen. Sisäisen Aatamin ja Eevan meissä on tasapainotuttava jotta uutta voi muodostua.

Varsin ihastuttava naisellinen Kaksos-kuva on täällä.

 

Ke 15. kesäkuuta - Pyhä maa

Täysikuu 29 astetta Härässä. Aineellinen maailma, kosketa Pyhää Maata paljain jaloin. Kun asenteesi on oikea, mikä tahansa voi muodostua Pyhäksi maaksesi.

 

Su 12. kesäkuuta, helluntai. Lasten siunaaminen

Tällöin Auringon ollessa 26 astetta
sideerisessä Härän merkissä, eli siis
nykyisen tilallisenchrist_blessing_children.jpg todellisuuden mukaan, Jeesus siunasi tuolloin vastaavan konstellaation vallitessa 17. toukokuuta vuonna 32 tuhansia lapsia.

Tässä siunauksessa maailmanviisaus Sofia oli ja on voimakkaasti mukana luoden syvää yhteyttä äitien (tai molempien vanhempien) ja lasten välillä.

Myöhemmin tuona iltana Jeesus kymmenen pyhän naisen kanssa ja jatkaa opetustaan naisten (ja luonnollisesti myös miesten sisäisen feminiinisen puolen) ja lasten yhteydestä.

Meditaatio: Miten minä voin siunata ja pyhittää maailmanviisauden avulla oman olemukseni naisellista puolta ja suojelle lastemme viattomuutta, samoin kuin oman sisäisen lapseni voimaa itsessäni.

Tämä sunnuntai on myös helluntaipäivä. Silloin maailmanviisaus Sofia laskeutuu (inkarnoituu) opetuslasten yhteistä sielullisuutta kantavaan Neitsyt Mariaan niin syvästi, että eetterimaailmaan helatorstaina noussut Kristus kykenee lähettämään tämän yhteisen Maria-Sofian kautta jokaiselle opetuslapselle yksilöllisen hengen liekin.

Sen seurauksena opetuslapsista tulee apostoleja, jotka kykenevät nyt jokainen opettamaan yksilöllisesti, eivätkä vain samaan henkiseen perinteeseen liittyviä ihmisiä, vaan he pystyvät kulkemaan jokainen omaa yksilöllistä tietään maailmassa.

Juhlan yksi suuri merkitys on, että eetterimaailmassa Kristuksen teot toistuvat todellisina vuodenkierrossa. Osalllistumalla juhlaan me vahvistamme myös koko maan eetterivoimia ja henkisyyttä.

Meditaatio: Miten hengen liekki loistaa minussa. Mitä henkisyyttä minä opetan lähimmäisilleni ja maailmalle.

 

To 9. kesäkuuta: Taivaaseen astuminen

Aurinko 23 astetta Härässä: Kristuksen
taivaaseenastuminen. Varhain aamulla Kristuskristus_gr_700.jpg esitteli armoitetun Neitsyt Marian opetuslapsille heidän edustajanaan ja heidän yhteisönsä keskuksena.

Auringon kohotessa korkeammalle taivaalla Kristus jatkoi matkaansa Öljymäelle ja nousi sen huipulle tulleen koko ajan yhä säteilevämmäksi, lopulta keskipäivän aurinkoakin loistavammaksi - ja katosi sitten tähän säteilyyn.

Matthias Grünewaldin Ylösnoussutta Kristusta kuvaava maalaus näyttää selvästi Kristuksen haavat uusina keskuksina Kristuksen henkisen voiman virtaukselle.

Venuksen hallitsemassa Härän maamerkissä näemme, miten rakkautemme ihmiskuntaa ja maan luonnonhenkiä kohtaan voi tuoda meidät yhä lähemmäksi näitä orgaaneja, joista Kristus-tahto virtaa yli Maan.

 

Pe 3.6. Maria Magdaleenan kääntyminen - seitsemän demonia

Kuu oppositiossa Pluton kanssa 11 astetta 55 minuuttia Jousimiehessä. Tämä oli Maria Magdaleenan toisen ja lopullisen kääntymisen aspekti 26. joulukuuta vuonna 30.

mm.jpg

Golgatan mysteeriin saakka Kristus saattoi parantaa vain vaikuttamalla ihmisiin ulkoapäin. Noina aikoina ihmisen astraalikeho oli tiivistynyt syntiinlankeemuksen vähittäisen prosessin johdosta siinä määrin, että se oli irtaantunut planeettavoimien sisäisesti kantavasta vaikutuksesta, ja planeettahengistä, siis hyvistä voimista. Sen seurauksena astraalikehoon oli muodostunut "tyhjää" niille alueille, joissa ihmistä ohjaavat planeettahenget eivät enää vaikuttaneet. Näissä "tyhjissä" kohdissa saattoivat vastavoimat asustaa.

 

Ke 1.6. kesäkuun alku Härässä ja uusikuu

Aurinko on Härässä ja siirtyy Kaksosiin 16.6. Neptunus kääntyy taantumaan 4.6. ja jatkaa sitä aina marraskuuhun saakka.

Keskiviikkona 1.6. on uusikuu ja osittainen
pimennys 16 astetta Härässä Aldebaraninaldebaran_taurus.jpg kohdalla, joka on Persian kuninkaallinen tähti.

16. astetta Härässä on paratiisikonstellaatio, joka voi luoda todella hienoja energioita.

Istutusaika on 3.-15. kesäkuuta. Lisätietoja Kylvö- ja korjuukalenterista, www.rihu.net

Kesäkuun hyve: Kärsivällisyys ja kestävyys johtavat uskollisuuteen.

Ensi viikonvaihteessa on kukkapäivät sunnuntaihin klo 11 saakka, joten lauantai ja sunnuntain aamupäivä ovat erinomaista aikaa kaikkeen kukkien kanssa työskentelyyn.

Ma 23.5. Venus ja Mars vahvistavat toisiaan

Venus konjunktiossa Marsin kanssa. Valmistaudumme jo Venuksen suureen konjunktioon Auringon kanssa vuonna 2012. Venus on karmallisen ryhmämme äiti, joka liittää meidät kohtalomme sukuun.

Mars korkeimmassa aspektissaan voi
tuoda meille puheen totuutta, äänen
voimaa. madonna_terranuova.jpgYhdessä Venus ja Mars voivat vaikuttaa voimakkaasti.

Tähän aspektiin liittyvät vahvasti Jeesus-lasten kohtalot: Luukkaan evankeliumin Jeesuksen syntymä, Matteuksen evankeliumin Jeesuksen kuolema (Salomo-Zarathustra-viisaus), Luukkaan evankeliumin Marian eli Jeesuksen biologisen äidin syntymä.

Venus-rakkauden ja -yhteisöjen ja Marsin ilmaisuvoiman vahvistaessa toisiaan voimme tänään kokea myös sellaisia kohtalon viestejä, jotka ovat elämän tanssissa olleet jäämässä unohduksiin. Nyt on hyvä kuunnella, millaisia viestejä
elämä tuo esiin.

Juuri tässä rakkaudellisen Venuksen ja ennen niin sotaisan Marsin yhteisvaikutuksessa on myös mahdollista valmistautua ymmärtämään Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien Jeesus-kertomusten todelllinen tausta. Kristuksessa kuitenkin evankeliumien neljän eri tien tai Jeesuksen kahden eri syntymälinjan Jeesus-lasten voimat yhtyvät, niinkuin neljän evankeliumin tiet yhtyvät Apostolien tekojen helluntai-kokemuksessa.

Oheisessa Rafaelin Madonna Terranuovassa on madonna, kaksi Jeesus-lasta ja nuori Johannes Kastaja ristisauvansa kanssa.

 

La 21.5.

Merkurius konjunktiossa Marsin kanssa 21 astetta Oinaassa. Aurinko oli tässä asemassa Oinaassa silloin kun Maria Magdaleena voiteli Jeesuksen viimeisen kerran 1. huhtikuuta 33. Tässä voitelussa me näemme Maria Magdaleenan sielun antaumuksen (Oinas) vastakohtana Juudaksen sielun levottomuudelle.

Merkuriuksen parantavat voimat Maria Magdaleenassa ja Juudaassa vaikuttavat kielteiset Mars-voimat kohtaavat toisensa.

 

Ti 17.5. Wesak-täysikuu

Täysikuu 2 astetta Härässä. Härän
merkin täysikuuta on kutsuttu
Wesak-täysikuuksi,wesak.jpg jolloin Buddha ja Kristus tulevat aktiivisiksi maailmassa ja uudistavat siunauksen.

Aurinko 2 astetta Härässä. Neitsyt Maria ottaa vastaan ensimmäisen sakramenttinsa Pietarilta, kolme viikkoa Ensimmäisen ehtoollisen jälkeen. Se on merkittävä tapahtuma, koska kiirastorstain ehtoollisella vain opetuslapset - miehet - saivat ehtoollisen sakramentin.

 

Ma 16.5. Aurinko siirtyy Härkään.

Hyve: Sisäinen tasapaino muuntuu edistykseksi.
Meditaatio: Maailmanajattelu ajatelkoon minussa.
Tällä meditaatiolla on tahtoa kehittävä vaikutus.

Ma 9. toukokuuta - Jeesus parantaa Jairuksen tyttären

Merkurius konjunktiossa Venuksen kanssa 27 astetta Kaloissa.
Tämän päivän konjunktion jeesus_parantaa_jairuksen_tyttaren.jpgneliö oli Merkurius-Venus -konjunktio, joka vallitsi Salomen toisen herättämisen aikaan. Salomen isä oli Jairus, joka oli Kapernaumin synagoogan johtaja.

 

Ke 4. toukokuuta, Jeesus ja Nicodemos

Aurinko 19 astetta Oinaassa. Tässä asemassa tapahtui Jeesuksen keskustelu Nikodemos -nimisen fariseuksen kanssa 9. huhtikuuta vuonna 30.

Keskustelu tapahtui pian Jeesuksen kolmen vuoden toiminnan
alussa. Se tapahtui "yöllä" eli jesus_nicodemos_pieni.jpgmeditaatiotilassa. Nikodemos kohtaa meditaatiossa Jeesuksen (Joh. 3, 1-21) ja tunnistaa hänet Jumalan lähettämäksi opettajaksi. Jeesus taas nimittää Nicodemosta Israelin opettajaksi (yhteys kansanhenkeen, korkea vihkimystaso) ja opettaa hänelle hyvin syvällisiä. Nikodemoksesta, joka oli myös suuren neuvoston jäsen, tuli näin Jeesuksen seuraaja.

Myöhemmin Nikodemos on tiiviisti mukana tapahtumissa. Viimeinen ja uusi ensimmäinen ehtoollinen tapahtuvat hänen ja Josef Arimatialaisen omistamassa vanhassa kulttirakennuksessa, joka ei ole se Coenaculum, jota nykyisin esitellään, mutta samalla alueella. Samoin nämä kaksi tulevat yhdessä pyytämään Jeesuksen ruumista haudattavaksi ristinkuoleman jälkeen.

Meditaatioaihe: Miten oppinut (fariseus) minussa voi tunnistaa Jumalan lähettämän opettajan?

 

Ti 3. toukokuuta

Tänään on uusikuu. Odota odottamatonta syvistä vesistä. Tässä merkissä, kun Pietari tarvitsi rahaa temppeliveron maksuun, Jeesus neuvoi häntä menemään kalastamaan. Ja kävi niin kuin Jeesus oli ennustanut: ensimmäisen kalan suussa oli kolikko, jolla Pietari maksoi heidän kummankin veron.

Aurinko 17 astetta Oinaassa. Kristuksen ilmestyminen
Emmauksessa.christ_288_alfaetomega.jpg

Tänä aikana me kuljemme 40 päivän aikaa Kristuksen ylösnousemuksesta taivaaseenastumiseen. Näitä päiviä luonnehtii erityisesti ylösnousseen Kristuksen läheinen yhteys (kommunio) opetuslapsiin ja pyhiin naisiin. Tämä kommuunio on itse asiassa se tila, johon klassinen jumalanpalvelus päätyy: evankeliumi - uhri - muuntuminen - kommuunio.

Käytännössä nämä vaiheet tarkoittavat, että avautuminen henkiselle sanomalle luo minulle yhteyden maailmansanaan, Kristukseen - tai maanhenkeen käsitettynä siksi henkiseksi voimaksi, joka on yhteydessä kaikkeen siihen, mitä koko maan ja ihmiskunnan yhteiseen olemassaolon kuuluu.

Yhteydelle Kristukseen on huomattavan useita erilaisia ja on tärkeää huomata, että ne eivät ole toisensa poissulkevia. Jos verrataan nykyihmisen ja Kristuksen seitsenkertaista olemusta, niin Kristuksella nuo olemustasot ovat täydellisiä, mutta ihmisellä on käytännössä neljä epätäydellistä järjestelmää. Se aiheuttaa sen, että meidän on vaikeaa ymmärtää mitä kaikkea Kristus on. Meidän epätäydellisen ymmärryksemme takia voidaan kiistellä, onko Kristus sitä tai tätä, vai ei. Hän on meitä niin paljon edellä, että turvallisesti voi sanoa hänen olevan kaikkea sitä, mitä me suinkin voimme kuvitella hänen olevan.

Seuraavassa neljä alinta olemuksellista yhteystasoa Kristukseen:

Kommuunio Kristuksen fyysisen kehon eli ylösnousemuskehon kanssa - leipä. Tätä on aluksi vaikea ymmärtää, koska me katsomme nykyminuudesta fyysiseen kehoon alaspäin. Mutta Kristuksen ylösnoussut ja henkistynyt fyysinen keho on hänen minuutensa täydellisesti täyttämä ja muuntama ja siksi hän myös ON fyysisessä kehossaan täydellisesti.

Kommuunio Kristuksen elämänruumiin eli eetteriruumiin kanssa. Samoin kuin henkistyneessä fyysisessä kehossaan, Kristus on minuudellaan läsnä myös henkistyneessä ja ajassa elävässä eetterikehossaan, joka sisältää Kristuksen elämänvaiheiden sykkeen jatkuvassa tai tavallaan ikuisessa elämänvirrassa. Tähän Kristuksen elämänvoimakehon sykkeeseen ajan virrassa perustuvat vuotuiset juhlapäivät. Tätä on nimitettu Ikuiseksi evankeliumiksi.

Kommuunio Kristuksen astraali- eli sielukehon kanssa on kuvakielellä ilmaistuna Johanneksen ilmestyksessä. Tätä on nimitetty henkisesti Ikuiseksi apokalypsiksi. Se on sikäli vaikea käsite, että meidän luterilaisessa kirkossamme siitä ei ole mitään käsitystä, joten siihen joutuu hieman sisäisesti totuttelemaan. Yksinkertaisesti sanottuna: lukiessani Johanneksen ilmestystä luen Kristuksen astraalikehoa, kun evankeliumeja lukiessani pääsen yhteyteen lähinnä Kristuksen eetterikehon kanssa.

Kommuunia Kristuksen minuuden kanssa - Viini. Viini on aurinkovoimien kypsyttämää maan nestettä, vettä. Kristuksen henkiset aurinkovoimat vaikuttavat nyt maan piirissä. Nykyaikana ehtoollisviinissä ei enää tarvita alkoholiprosessia, joten jokunen vuosi sitten esillä ollut ajatus luterilaisen kirkon ehtoollisviinin korvaamisestä suomalaisella herukkaviinillä olisi ollut aivan hyvä, ja vieläpä mehuna minun mielestäni. (Kristiyhteisössä käytetään vedellä laimennettua biodynaamista rypäletäysmehua. Itse en kuitenkaan koe mitään syytä siihen, miksi suomalainen marja ei kävisi. Tulihan kalevalainen Marjattakin raskaaksi puolukasta, joka on niin suomalainen marja).

Lisäksi Kristuksella on korkeampia olemuspuolia, jotka aikanaan avautuvat myös ihmiselle. Sanskritiksi manas, budhi ja atma. Kristuksen oma varsinainen minä on enemmän näillä tasoilla.

Ke 27. huhtikuuta, Maria Magdaleena suorittaa viimeisen voitelun

Aurinko on 27 astetta Oinaassa. Tämä tähtiasetelma vallitsi silloin kun Maria Magdaleena astui huoneeseen, jossa Jeesus puhui lähestyvästä kuolemastaan ja pettämisestään. Kaikki ovat sanoinkuvaamattoman surullisia.

Maria Magdaleena heittäytyy Jeesuksen
jalkoihin ja voitelee ne kallisarvoisella öljyllä.
Sitten hänmaria_magdaleena_voitelee_jeesuksen_jalat_n_220.jpg kuivaa Jeesuksen jalat hiuksillaan. Juudas toruu häntä siitä, mutta Jeesus taas nuhtelee Juudasta ja petosprosessi lähtee liikkeelle.

Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoo: "Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki" (Matt. 26, 13).

Nuo sanat ovat piirtyneet ikuisesti enkeleiden maailmaan. Mutta Juudas meni kirjanoppineiden ja fariseusten luo ja myi Jeesuksen 30 hopearahasta. Nämä tapahtumat voivat antaa aihetta miettiä, mihin meidän oma hartautemme (Oinas) kohdistuu.

 

Pitkäperjantai - lauantai 22.-23. huhtikuuta

Venus konjuntiossa Uranuksen kanssa. Venus auttaa ihmistä löytämään hänen kohtaloonsa kuuluvat veljet ja sisaret. Uranus taas työskentelee odottamattomilla ja jopa järkyttävillä tavoilla. Tämä aspekti vallitsi silloin, kun Kristus herätti korkean vihityn Lasaruksen kuolleista ja toi hänet entistä huomattavasti läheisempään yhteyteen opetuslastensa piirin kanssa.

Tämä aspekti vallitsi myös toisen
maailmansodan eräänä ratkaisupäivänä
6.6.1944.lasaruksen_herattaminen_200kehys.jpg

Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista 26. heinäkuuta vuonna 32 nykyisen ajanlaskun mukaan. Kristuksen kautta Lasarus vastaanotti Pyhän hengen seitsemän lahjaa eetteriruumiinsa siemenimpulsseiksi.

Kuljettuaan kuoleman kautta Lasarus oli nähnyt henkiseen maailmaan ja kokenut hengen mysteerit taivaan korkeuksissa ja alisen maailman syvyyksissä. Näitä kahta maailmaa edustivat Kristuksen maahan valuvat kyyneleet ja hänen henkisen ukkosen kaltainen äänensä: "Lasarus, tule ulos!" yhdessä ne kutsuivat Lasaruksen takaisin Valon valtakunnasta syntyäkseen uudelleen maan päälle uuteen tehtävään.

Eikö rakkauden olemus kutsu meitä joka hetki?

Kyynelten lahja on täydellinen uhri, kirjoittaa Powell, meidän herätessämme Kristuksen ja Sofian läsnäoloon ikuisessa nykyhetkessä. Lasarus matkasi alisen maailman läpi. Sen kohtaaminen Kristuksen kanssa teki ylöskohoamisen mahdolliseksi.

Negatiivinen Venus lähtee sotaan ja tuhoaa. Positiivinen Venus kulkee rauhaan Uranuksen uusien imaginaatioiden ohjaamana.

Tiistai 19. huhtikuuta

Kun Aurinko on neljä astetta Oinaassa Jeesus esittää haasteen fariseuksille. Nämä vahvat "Voi teitä" -lauseet kaikuvat meidän aikaamme saakka erityisesti tänään Marsin (sana) ja Saturnuksen (kosminnen muisti) ollessa edelleen lähes toisiaan vastassa taivaalla:

He köyttävät kokooon raskaita taakkoja ja
sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta
itse hejeesus_ikoni_200_keh.jpg eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattisiin.

Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden.

Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. (Matt. 23)

Nämä sanat jylisivät Jumalan karitsalta vähän ennen hänen suurta uhriaan Oinaassa, joka on hänen oma merkkinsä, Karitsan tähtikuvio.

Tiistaina on hyvä mietiskellä missä ovat meidän aikamme fariseukset itsessämme tai muissa. Ehkä silti vieläkin tärkeämpää on mietiskellä sitä, miten Kristuksen Oinaan voima vahvistuu Marsin sanan voimalla ja Saturnuksen kosmisen muistin voimalla. Kristus kuvataan useimmiten lempeänä, mutta hänessä on samalla kosmisten voimien koko kirjo.

 

Torstai 14. huhtikuuta

Tänään on Aurinko 29 astetta Kaloissa. Tämä onkin erikoisempi asema. Se vallitsi silloin kun Pietari 19. maaliskuuta vuonna 31 nykyisen kalenterin mukaan sai "Avaimet". Avainhan on juuri Pietarin tunnusmerkki, kuten olet varmaan huomannut, jos olet tiiraillut tarkemmin Helsingin tuomikirkon katolla olevia apostoliveistoksia.

Matteus kertoo (16, 15-19) miten
Jeesus opetuslapsineen oli vetäytynyt
vuorille. Aamulla Jeesus pieterin_avaimet_200.jpgtulee heidän luokseen ja kysyy kuka hän opetuslastensa mielestä on. Pietari näki Jeesuksen majesteettisuuden ja julisti, että sinä olet Kristus, Elävän jumalan poika.

Silloin Jeesus nimitti Pietarin Kallioksi, jolle hän rakentaa kirkkonsa, jota "eivät tuonelan portit voita". Lisäksi Jeesus lupaa antaa Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. "Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Robert Powell kirjoittaa, että taivaan valtakunnan avaimet merkitsevät voimaa, joka virtaa Isän valtakunnasta ja joka pystyy vartioimaan alisen maailman voimia, jotka kohoavat ylös kuuchakran eli juurichakran kautta. Powellin mukaan nämä ovat kaksi avainta, jotka päällekkäin asetettuna muodostavat ristin, ja jotka nyt tarjotaan koko ihmiskunnalle pitämään pahan voimat alisella puolella.

"Tämä on päivä miettiä sisäisiä voimiamme ja sanoa 'Ei' harhaanjohtaville voimille."

 

Su 10. huhtikuuta

Aurinko 25 astetta Kaloissa. Tämä aspekti vaikutti neljäntuhannen ravitsemuksessa (Matt. 15, 29-39). Seitsemän leipää ja seitsemän kalaa jaettiin neljälletuhannelle ihmisille ja kun kaikki olivat syöneet vatsansa täyteen, kerättiin tähteistä seitsemän täyttä koria leipää.

Meillä on seitsemän chakraa ja myös olemuksemme on seitsenkertainen: fyysinen keho, eetterikeho, astraaalikeho, minä, manas, budhi ja atma. Nämä viimeiset kolme korkeampaa olemuspuolta, joiden kehitys on vasta alussa, voidaan nimetä myös henkiminä (tai korkeampi itse), elämänhenki ja henki-ihminen.

Me kehitymme ajan virrassa ja kulussa.
Puhdistaessamme kehojamme chakramme
heräävät kristus_4000_ruokk.jpghavaintovälineiksemme ja silloin kohottunut havaintokykymme tuo meitä lähemmäksi Kristusta. Silloin myös tarvitsemme vähemmän ravintoa suoraan elementaarisesta maailmasta ja itse asiassa meidän sisäisestä toiminnastamme tulee ravintoa elementaariselle maailmalle, seitsemän koria jää vielä yli sen jälkeen kun olemme tulleet ravituiksi Kristuksen voimalla.

Salomon sananlaskujen mukaan Sofian temppelissä on seitsemän pilaria. Ne ovat Maan koko kehityksen seitsemän vaihetta, Maan seitsemän inkarnaatiota. Vasta ne muodostavat tämän maailmanviisaus Sofian koko temppelin. Nyt me työstämme niistä keskimmäistä eli neljättä. Olemme Maan neljännessä inkarnaatiossa, joka kaikista seitsemästä on myös aineellisin. Maan edelliset inkarnaatiot ovat olleet aineellisuudeltaan pehmeämpia ja "ohuempia" ja tulevat inkarnaatiot tästä eteenpäin alkavat henkistyä. Aste asteelta Maa kohoaa henkisemmälle tasolle. Jotta se on mahdollista Kristuksen täytyi tulla Maan päälle ja elää ihmisenä, sillä muuten meidän ihmisolemukseemme ei olisi voinut tulla kykyä vaikuttaa kehittävästi ja kohottavasti koko Maan henkistyvään kehitykseen. Se mahdollisuus meissä "Kristus meissä".

Neljäntuhannen ruokkimiseen sisältyy paljon näkökohtia, mutta yksi on tämä, jossa sunnuntai-aurinko loistaa 25 astetta Vesimiehen voimassa: Ottaessamme vastaan Kristuksen opetuksen chakramme harmonisoituvat ja ravitsemuksemme tulee yhä kosmisemaksi. Saamme yhä enemmän ravintoa suoraan Eläinradasta ja Auringosta ja tämän uuden henkisen ravinnon työstäminen luo meissä ylimäärää, jonka me lahjoitamme koko Maan kehitykselle, Maan luonnonhengille ja elementaarisille voimille.

Tätä muun muassa tarkoittaa Kristus pelastajana. Sen oikea merkitys ei ole jotain itsekästä minun pelastumistani jostain ja muiden jättämistä ulkopuolella, vaan päinvastoin pelastus henkisessä merkityksessä ja Kristuksen merkityksessä tarkoittaa, että myös meistä Kristuksen seuraajina voi tulla valon ja ravitsemuksen lähteitä kaikille Maan olennoille.

- Matti Kuusela

 

 

Ke 6. huhtikuuta

Aurinko on tänään konjuntiossa Jupiterin kanssa, Kalojen tähtikuviossa. Kun Kaloissa on nyt useita planeettoja, Merkurius, Aurinko, Jupiter, Mars ja Uranus, se merkitsee suurta kosmisen rakkauden virtaa maahan.

Tämänpäiväinen Jupiterin ja Auringon konjunktio kutsuu Neitsyt Mariaa, joka syntyi Aurinko-Jupiter-konjunktion aikana. Hän on sama yksilöllisyys, joka oli myös Saban kuningatar, joka viisaudessa oli vielä suurempi kuin Salomo.

Korkein esimerkki Auringon ja Jupiterin merkityksestä on se, miten alkuhelluntaina jumalallinen Sofia liittyi Neitsyt Mariaan. Tämä on päivä nähdä henkinen viisaus jokaisessa ihmisessä, mikä on myös meidän kaikkien tulevaisuus.

 

To 31. maaliskuuta

Aurinko 15 astetta Kaloissa. Viiisauden kuuntelemisen päivä. Matteuksen evankeliumin Jeesus-lapsen syntymä. Hänessä vaikutti korkea Zarathustra-sielu, jota kuninkaat tulivat kumartamaan.

 

La - su 26. - 27. maaliskuuta: rakkauden ja viisauden liitto

Venus konjunktiossa Neptunuksen kanssa 4 astetta Vesimiehessä.

Tämä on mitä positiivisin aspekti. Neptunus voi luoda korkeita ihanteita ja Venus voi johtaa meidät karmallisen ryhmämme yhteyteen. Hieno esimerkki Venuksen ja Neptunuksen konjunktiosta oli Kaanaan häät, joissa Kristus toi jumalallisen rakkauden tulen viisauden veteen.

Siinä voimme nähdä myös Logoksen (Kristus) ja Sofian (maailmanviisaus, Kristuksen henkinen morsian) vuorovaikutuksen mysteerin. Kaikki jotka joivat tuota muuntunutta viiniä, täyttyivät jumalallisen rakkauden voimalla ja kokivat uuden Kristus-yhteisön.

Viikonlopun aikana voimme kokea erityisen voimakkaasti, miten Kristus ja Sofia auttavat meitä tulemaan olennoiksi, joissa viisaus ja rakkaus liittyvät toisiinsa.

Koen erityisen ihmeellisenä sen, että irlantilainen enkeliopettaja Lorna Byrne on Suomessa juuri nyt lauantaina. Kutsunkin kaikkia enkelisieluja osallistumaan sisäisesti enkeleidensä kanssa tuohon kahden tunnin tapahtumaan, joka alkaa klo 14 Kulttuuritalolla.

Kun Krituksen ensimmäisessä tulemisessa perustettiin henkisesti yksilöllisen ihmisminän voiman läsnäolo, on hänen toisen tulemisensa teema "me", eli vapaiden minä-ihmisten yhteisö. Se on "me", jonka jokainen voi kokea vain itse, oman rakkautensa pohjalta suhteessa muihin. Siksi tuo uusi Kristus-me ei ole rajattu yhteisö, vaan täydelliseen vapauteen perustuva rakkauden yhteisö, jota me nyt alamme valmistella.

- Matti

 

Ma 21. maaliskuuta

Aurinko konjunktiossa Uranuksen kanssa 5 astetta Kaloissa. Jeesuksen ja hänen vanhempiensa pako Egyptiin tapahtui Aurinko-Uranus-konjunktiossa Kalojen merkissä.

Missä on meidän turvapaikkamme tänään? Sydän-auringossa?

Kateuden kiihdyttämän materialismin täyttämä Herodes pelkäsi suuresti Messiaan syntymää, Uranuksen uudistavaa voimaa. Vapahtaja uhkasi Herodeksen egoismia. Yöllä enkeli neuvoi Joosefia etsimään turvapaikkaa - sydän ottaa vastaan ohjausta henkisestä maailmasta. Vielä puolustuskyvytön uusi meissä turvaa.


La 19. maaliskuuta

Täysikuu 4 astetta Kaloissa. Kuu on radallaan lähinnä Maata olevassa pisteessä, joten täysikuu näkyy tavallista suurempana, yhtä suurena viimeksi 90-luvun alussa.

Jeesus parantaa kaksitoista miestä, joiden kädet ovat halvaantuneet erilaisista työhön liittyvistä syistä. Hän sivelee heidän käsiään yhä uudestaan elvyttääkseen niiden elämänvoiman.

Päivän aihe on yhteydessä tahdon ongelmiin, sen kykyyn toimia. Tahdon parantuminen lähtee lämpimästä, kärsivällisestä ja läheisestä sivelystä, jonka suorittaa ihminen, joka on täynnä elämää ja jonka sydän on täysi. - Ketä sinä voit hyväillä, kuka hyväilee sinua?

Venus oli tässä asemassa 4 astetta Kaloissa Viidentuhannen ruokkimisen ja Veden päällä kävelyn aikana. Voimme miettiä, ravitsemmeko me ystäviämme, perhettämme ja yhteisöämme Kalojen rakkauden ravinnolla ja missä me kykenemme tyynnyttämään lähimmäisten myrskyjä.

 

Pe 13. maaliskuuta

Merkurius vastapäätä Saturnusta, 20 astetta Kaloissa. Merkurius oli tässä asemassa ristiinnaulitsemisen ja tuonelaan laskeutumisen aikana - Merkuriuksen elävä ajattelu ja liike Saturnuksen suurta kosmisuutta ja ikialkuvoimaa vastassa.

Kosmisia ajatuksia virtaa nyt meidän maailmaamme etsien ihmisajatuksia, jotka tahtovat työskennellä niiden kanssa. On meidän kosmisen laajentumisemme aika: voimma valita laajemman kosmisen näkökulman tai kutistumisen Tuonelaan.

Merkurius Saturnuksen oppositiossa antaa mahdollisuuden intellektuaaliseen selkeyteen kosmisuuden ja yksilöllisyyden vastakkaisuudessa, joka antaa mahdollisuuden edetä samanaikaisesti sekä järjestä valoon että valosta järkeen.

 

Ti 15. maaliskuuta

Aurinko saapuu Kaloihin. Suuripiirteisyys muuntuu rakkaudeksi. Haasteena on pysyä maadottuneena todellisuuteen mystisyyden kaipuun herätessä.

 

Ma 14. maaliskuuta

Aurinko 28 astetta Vesimiehessä. Jupiter oli tässä asemassa Kristuksen kiusausten aikana ja 40. päivänä, jolloin enkelit tulivat palvelemaan häntä.

Nyt Aurinko muistuttaa meitä Vesimihestä virtaavasta Pyhän hengen vedestä, joka jatkaa virtaamistaan ihmiskunnalle maailman herätessä. Tämä herääminen on yhteydessä Jupiterin Sofia-viisauteen. Vaikka koettelemukset saattavat voimistua, parantavat vedet virtaavat siitä huolimatta. Meitä kehotetaan olemaan antamatta vastavoimien johtaa meitä harhaan, vaan keskittyä viisauteen ja rakkauteen kaikessa luomisessa. Vesimiehen sisäisen hiljaisuuden harjoittamisen avulla voi Viisaus löytää meidät.

 

Su 13. maaliskuuta. Jumalallinen viha ja rakkaus

Merkurius neliössä Pluton kanssa, 12 astetta 25' Jousimiessä. Se merkitsee ihmisajattelun (Merkurius) jännitettä suhteessa Jumalalliseen Rakkauteen tai Jumalalliseen vihaan (Pluto).

On huomattavaa, että tämä aspekti vallitsi Islannin Eyjafjallajökullin ensimmäisen purkauksen aikaan 20. maaliskuuta 2010 eli noin vuosi sitten. Jumalallista rakkautta vai jumalallista vihaa?

Jousimies on kentaurin tähtikuvio. Kentauri on kuva siitä, miten ihmisolemus hallitsee eläinvoimia. Ehkä yksi kysymyksistämme voisi olla, ratsastaako kentauri (Jousimies) heovsella vai ratsastuttaako hevonen kentauria? Ensimmäinen vaihtoehto edustaa jumalallista, tai henkistä ajattelua.

Huomionarvoista on myös, että 20. huhtikuuta eli tasan kuukausi tulivuoren purkauksen jälkeen räjähti BP:n ölynporauslautta. Tätä kirjoittaessani näyttää mahdolliselta, että öljypora osui maanalaiseen tulivuoren tavoin käyttäytyvään öljyvarastoon.

Kuudes maanalinen piiri on tulimaa. Rudolf Steinerin mukaan tuo kerros on hallitsemattomien intohimojen maailma, joka reagoi voimakkaasti ihmistahdon ylilyönteihin. Se voi työntyä mukaan fyysisiin voimiin kuten maanjäristykset, tsunamit ja tulivuorenpurkaukset. Tulimaan piiriä hallitsee henkisenä olentona Ahriman.


9.3. KRISTUKSEN HERÄÄMINEN - UUDEN ALKU: MERKURIUS JA URANUS

4.3. AVAUTUMINEN ELÄMÄN VASTAUKSILLE - Jairuksen tyttären parantaminen

28.2. AURINKO 14 ASTETTA VESIMIEHESSÄ, HENGEN UUDISTUMINEN
Rudolf Steiner ja Valentin Tomberg syntyivät Auringon ollessa 14½ astetta Vesimiehessä

25.2. KRISTUS-AURINKO JA PARANTAVAT MERKURIUS-VOIMAT
Yksilöllisen ajattelun parantavasta voimasta.

24.2. VIIDENTUHANNEN RAVITSEMINEN
Kansanjoukon ravitseminen vuorella tarkoittaa tietoisen henkisen kokemuksen muuttumista ravitsevaksi voimaksi Kristus-sydämen kautta. Meditaatioita.

21.2. KUNINKAAN VIRKAMIEHEN POJAN PARANTAMINEN
Tärkeää isyyden henkisestä ja energeettisestä merkityksestä. Isyyden parantaminen.
Jokaisessa meissä on myös isä, ainakin itsellemme, mutta myös lähimmäisillemme.
Marsin konjunktio Neptunuksen kanssa Vesimiehessä.

10.2. JEESUS-LAPSEN ESITTÄMINEN TEMPPELISSÄ
Pappi Simeon, Asita, Buddha, jokaisen ihmisen Kristus-nimi, lapsi meissä.

4.2. JOHANNES KASTAJAN LEIMUAVA PUHE
Mitä minä viestin maailmaan. Marsin puhevoima. Kauris.

3.2. KRISTUKSEN TIETÄVÄ KATSE
Kristuksen puhdistava-parantava-vapauttava katse. Kristus parantaa riivatut. Uusikuu Kauriissa.

29.1. JOHANNES KASTAJAN MESTAUS
Aurinko Kauriissa. Johannes Kastajan mestauksen henkinen merkitys. Vapautuminen "pään" ajattelusta.

18.1. MARIA MAGDALEENAN KÄÄNTYMYS
Merkuriuksen parantavat voimat, solaarikeskus, Buddhan kahdeksankertainen tie.
Merkuriuksen ja Pluton konjuntio Jousimiehessä.