Rudolf Steiner


LAINAUKSIA RUDOLF STEINERILTA

Tällä pitämälläni sivulla julkaisen lyhyitä ja usein herättäviä tai oivaltavia -otteita Rudolf Steinerin kirjoituksista ja esitelmistä.

EPÄITSEKKYYS

AJATTELUN ELÄVÖITTÄMINEN

Ajatusten elävöittämisen yhteys henkisen tiedostaminen lajeihin.

KRISTUS AUTTAA

AJATTELUN JA MUISTIN HENKISTYMINEN

TIETOISUUDEN KIRKKAUS KUOLEMAN JÄLKEEN

SOSIAALISEN MORAALIN SYNTY

AUTTAMISEN KARMALLINEN MERKITYS

KATKELMIA MUSIIKISTA

Henkisiä tutkimustuloksia, jotka antavat uutta syvyyttä musiikin ja muiden taiteiden ymmärtämiseen. Musiikki on taiteista lähinnä ihmisen minuutta ja henkistä olemusta.

SFÄÄRIEN MUSIIKKI

LEMURIAN IHMINEN

Monet nykyisen elämämme ilmentyvät ovat lähtöisin jo vanhasta Lemuriasta. Nämä Matin kevyesti muokkaamat katkelmat Rudold Steinerin tekstistä antavat paljon rakastavaa ymmärrystä menneiden aikojen ihmisiin ja heidän rakennuskykyihinsä, miehen ja naisen eroihin, alkukielen, alkulaulun ja alkutanssin sekä jumalanpalvelusten syntyyn ja ajattelun ja fyysisen kehon tiivistymiseen nykyiseen muotoonsa.

LOHIKÄÄRMEIDEN SYNTY.

Lohikäärmeiden synty on kiehtova katkelma nykyisen maan kehitystä. Steiner kertoo, miten nämä korkeat olennot jäivät planeettojen muotoutuessa väliinputoajiksi, jotka joutuivat ottamaan käyttöönsä huomattavasti henkistä tasoaan alemmin rakentuneet fyysiset kehot. Tiivistelmän laatinut Matti Kuusela.

KRISTUKSEN PALUU EETTERIMAAILMASSA - Golgatan mysteerin karmalliset seuraukset

Syvällinen kirjoitus Kristuksen toiminnan perusteista, jonka onkin kirjoittanut Valentin Tomberg eikä Rudolf Steiner, kuten pitkään luultiin. Tomberg näyttää miten ihmiskunta Kristuksen tuomitsemisellaan antaa tälle karmallisen mahdollisuuden puolestaan "tuomita" ihmiskunta, mikä Kristuksen tekona tarkoittaa ihmiskunnan auttamista ja uskonnollisesti "pelastamista", mikä tässä saa aivan uuden konkreettisen merkityksen.Tämän pienen kirjoituksen kirjoittamisaika on tuntematon.

KRISTUKSEN UUSI ASU

Tärkeä ote, jossa Steiner puhuu ihmiskunnan Kristukselle luomista henkisen asun aineksista ihmetyksen, myötötunnon, rakkauden ja omantunnon kautta. Kristuksen olemus. Taide. Henkinen tieto ja ihmiskunnan kehitys.

IHMISEN SUHTEESTA ENKELIKUNTIIN JA KRISTUKSEEN I

IHMISEN SUHTEESTA ENKELIKUNTIIN JA KRISTUKSEEN II

Kaksi esitelmä Dornachissa 26. ja 27. marraskuuta 1916. Tärkeitä asioita koetusta suhteesta omaan enkeliin, Kristukseen ja Jumalaan.

SIELURUUMIIN PUHDISTUMINEN NEITSYT SOFIAKSI.

Ote esitelmäsarjasta Johanneksen evankeliumi. Otteessa käsitellään Jeesuksen ristin äärellä tapahtuvaa muuntumista, Johanneksen evankeliumin kirjoittajaa, Jeesuksen äitiä eli Neitsyt Sofiaa sekä Johanneksen evankeliumin lukemisen voimakasta henkistä vaikutusta.

MAA ON RAKKAUDEN PLANEETTA

Kiitos että olet lukemassa tätä tekstiä ja osallistumassa näiden sivujen kehittämiseen. Minulla on jotenkin onnellinen tunne, että kaikki on aivan alussa, että voimme alkaa rakentaa sellaista uutta henkistä kulttuuria ja elämää, jossa yhteinäinen ja vahvistava periaate tukee sekä ihmisen yksilöllistä kasvua ja onnellisuutta että laajempaa yhteisöllisen elämän henkistymistä.Rudolf Steinerin henkinen suuruus ilmenee siinä, että hän ei kanavoinut henkistä tietoa, vaan hän kykeni itutkimaan sitä itse. Siksi hänen antamansa tiedot ovat myös erityisen luotettavia.

Steiner koki vahvan Kristus-valokokemuksen vuonna 1899, ja sen jälkeen hän keskitti työnsä voimakkaasti Golgatan mysteerin ymmärtämiseen ja ihmiskunnan valmistamiseen Kristuksen toista tulemista varten. Tuohon aikaan oli kuitenkin vain vähän ihmisiä, jotka pystyivät ottamaan hänen viestiään syvällisemmin vastaan, ja siksi hänen oli tehtävä niin paljon muuta, itse asiassa usean henkisen ihmisen työ.

Vielä nykyäänkään, vaikka Steinerin työvuosista on kulunut jo satakunta vuotta, hänen keskeisintä työtään ja ilmoitustaan Kristuksen sanansaattajana ei tunneta juuri lainkaan, ei julkisesti mutta ei välttämättä hänen opetustensa seuraajienkaan joukossa, sillä hänen tuotantonsa on niin valtavan laaja, että normaali ihmisikä ei riitä sen opiskeluun.

Kun joskus kuulee lausuntoja, että Steinerin esitelmissä ei ole puhuttu jostain asiasta, kuten esimerkiksi jumalasta, niin kysymyksessä on selvä harha. Vaikka itse olen tutkinut Steinerin tekstejä jo runsaat puoli vuosisataa, löydän jatkuvasti uusia asioita itselleni jo tutuilta alueilta. Sen lisäksi on suuria erikoisalueita, joita en tunne juuri lainkaan.

Rudolf Steiner on osa ihmispiiriä, jonka piti 1900-luvun alussa uudistaa koko eurooppalainen henkisyys kahdellatoista eri alueella ottamaan vastaan Kristuksen toinen tuleminen. Valitettavasti hän oli ainoa, joka kykeni tuohon tehtävään, ja osittain hänen hämmentävän uudistusten laaja-alaisuuden selittää se, että hän joutui suorittamaan usean eri ihmisen henkisiä tehtäviä voidakseen lainkaan tuoda esiin omaa henkistä opetustehtäväänsä, joksi hän on ilmoittanut jälleensyntymisen ja kohtalon opettamisen. Kuten tiedetään, hän ehti ennen varhaista kuolemaansa pitää vain muutamia esitelmäsarjoja tuosta aiheesta.

Hänen valtavaa hengenvoimaansa on kuitenkin helpompi ymmärtää, kun perehtyy hänen varhaisempiin inkarnaatioihinsa esimerkiksi Aristoteleena ja Tuomas Akvinolaisena. Aristoteleen elämässä hän loi perustan nykyaikaiselle tieteelle ja Tuomaana henkis-uskonnollisella alueella. Aristoteleen ajattelu tuli tunnetuksi Euroopassa uudelleen vasta noin tuhannenviidensadan vuoden kuluttua hänen elämästään ja hänen loistelias henkinen ajattelunsa Tuomas Akvinolaisena on edelleenkin täysin ajankohtaista.

Viimeisten tietojen (Judith von Halle) mukaan Rudolf Steiner kuului Valkoiseen veljeskuntaan ja oli siellä ns. Pyhän hengen mestari tai seitsemäs mestari.

Seuraavassa on joitakin Steinerin tekstikatkelmia. Ellet ole jo kauan perehtynyt Steinerin ajatteluun, aloita ensimmäisistä. Ne ovat helpoimpia ymmärtää ja antoisia. Joissakin on pureskeltavaa ja mietittävää, joka on vaativaa edistyneemmillekin.

Steinerin tekstien lukeminen tuntuu useimmilta aluksi vaikealta. Se johtuu siitä, että hänen esittämänsä asiat painautuvat eetterikehoon laajempina muotoina kuin normaali, vaikka henkisyyteenkin kohdistuva ajattelu. Eetterikeholta saattaa mennä jopa vuosia omaksua uusi joustavuus, jonka avulla asiat tulevat ymmärretyiksi ja muistetuiksi, sillä me "ymmärrämme" varsinaisesti vain sen, minkä muoto säilyy eetterikehossa tarpeeksi kauan.

Harjoittelu kuitenkin kannattaa, ja seuraava kerta on aina helpompi. Ei ole niin tarpeen pinnistää, vaan kerrata vaikka lyhyitäkin otteita mielessään, rennosti.

Kristuksen kokeminen on nimenomaan eetterikehon kautta tapahtuva kokemus, ja se että odotettua laajaa henkisen Kristuksen kohtaamisen aaltoa ei syntynyt 1900-luvulla, ei johtunut niinkään sielukehon kyvyttömyydestä, vaan eetterikehojen kovettumisesta. Siksi meidän on tehtävä kaikkemme eetterikehojen joustavuuden puolesta. Siihen tähtää kevätkaudella 2011 ilmestyvä harjoituskirja Sydämen tie - kuusi henkistä perusharjoitusta.

Myös itse soitettu luova musiikki ja esimerkiksi meditatiivinen maalaus tai kontakti-improvisaatio ovat erinomaista eetterikehon harjoitusta.