Meditaatio on muuntaa hartaudeksi
se mitä tietää

 

Meditaatiotekniikoiden kirjo on laaja niin kuin urheilujienkin. Yhteistä niille kaikille on oman vastuun ottaminen sisäisistä sielunvoimista. Jos tahdotaan päätyä selvänäköisyyteen, mikä nykyaikana on erittäin toivottavaa, meditaatiotie kulkee seuraavasti.

Ensin elävöitetään ajatusvoimia niin, että ne tulevat vahvoiksi ja joustaviksi ja paremmiksi välineiksi maailman ymmärtämiseen, sillä maailma on liikettä ja muuntumista. Niitä ajattelun on kyettävä seuraamaan mukana.

Kun ajattelu on tullut eloisaksi ja ihminen kokee itse ohjaavansa ajattelunsa liikkeitä, tätä ajatusvoimaa käytetäänkin ajatusten siirtämiseksi syrjään. Näin avautuu uusi maailma ja periaatteessa kuljetaan kolmeen selvänäköiseen maailmaan.

Ensimmäinen niistä on imagianaatio, eli henkisten kuven maailma. Kun sen on saavuttanut, ihminen saa vähitellen voiman siirtää nämä sisäiset kuvat syrjään, ja silloin avautuu uutena maailmana lähempänä tunteita oleva inspiraatiomaailman, selväkuuloisuus, jonka luonnetta on jo vaikea ymmärtää ennen sen kokemista.

Kun tämänkin maailman on oppinut hallitsemaan ja kykenee siirtämään sen syrjään, avautuu selvätahtoisuuden maailma eli intuitio. Siinä ihminen kokee täydellisen yhteyden kaiken sen kanssa mitä tutkii. Voidakseen näin kokea olevansa täydellisesti yhtä jonkin olennon tai tapahtuman kanssa, on itsestään selvää, että se on mahdollista vain kun ihminen on jo saavuttanut hyvin syvän myötätunnon ja rakkauden kyvyn. Henkisesti ei oikealla tavalla voi tutkia mitään, mitä ei rakasta, sillä niin kauan kuin pidättää rakkauttaan, ei voi saavuttaa todellista yhteyttä.

Käytännössä nämä kaikki tasot kehittyvät jossain määrin samanaikaisesti. Näiden kykyjen luonnollisesti kehityksestä huolimatta - ja myös sen takia - henkinen koulutus on tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään omia ja myös lähimmäisten kokemuksia. Yksi nykyisen maailmamme onnettomuuksia on esimerkiksi "teknisesti" avautunut selvänäköisyys, jonka voimia ihminen ei vielä itse hallitse - tai hänellä ei ehkä ole aavistustakaan siitä, mistä hänen kokemuksissaan on kysymys.

Siksi tietoisuus henkisestä tiestä on nykyisin tärkeää ja se kuuluu oikeastaan jokaiselle vanhemmalle, opettajalle ja parantajalle.

Meditaatioita 

VIDAR JA HO'OPONOPONO, Elvi

LÄHIMMÄISEN AUTTAMINEN (etenkin kun olet huolissasi)

KUMIPALLOMEDITAATIO

MINÄ OLEN - CHAKRAMEDITAATIO

JOULUAJAN TUNNELMA -MEDITAATIO

VIIKONPÄIVÄMEDITAATIO - Rudolf Steiner