kurjenmiekka.jpg

Viikkolauseet

Vuodenkierto on Kristus-rakkauden koulutustie.
Rudolf Steinerin meditaatiolauseet
Matti Kuuselan suomennoksina.

1. - 7. syyskuuta

 

Maailman laajuuksien valo

sisimmässäni vahvana elää.

Se muuntuu sielunvaloksi

ja loistaa hengensyvyyksiin

synnyttääkseen hedelmiä,

jotka ihmis-itsen maailman itsestä

aikainkulussa kypsyttävät.

 

25. - 31. elokuuta

 

Tunnen hedelmöittävänä vieraan voiman

vahvistuen minut itselleni antavan.

Tunnen taimen itsessäni kypsyvän

ja aavistuksen valoisasti kutoilevan

itseyteni sisäisen voiman äärellä.18. - 24. elokuuta

 

Nyt vasta koen itseni,

joka kaukana maailmain elämästä

vain itsessään ollen sammuisi

ja vain omalle perustalleen rakentaen

itsensä tukahduttaisi.

 

Otettuani vastaan kesän maailmansanan huomaan vanhojen voimien sisäisen tyhjyyden, joiden keskeen otan vastaan uuden maailman voimat.

11. - 17. elokuuta

 

Liittää muistojeni piiriin

kesän aisti-ilmoitus

on toimintani uusi tarkoitus.

Se sisäisyyttäni 

vahvistaen minut

itselleni antaa.

 

Kesän kokemukset ovat alkukielellä enemmän aisti-ilmoituksia, joita luova maailmansana meille luonnonkauneuden kautta lähettää. Näiden kosmisten voimien ottaminen omaan sisäisyyteen herättää ja vahvistaa uusia minuuden voimia.


4. - 10. elokuuta

Saatanko sieluani avartaa

niin että se yhdistyy

saamaani maailman-kasvusanaan?

Aavistan että minun on löydettävä voima

muovata sieluni arvokkaaksi,

hengen asuksi valmistaa. 28. heinäkuuta - 3. elokuuta

 

Näin lausuu maailmansana,

jonka aistieni kautta

sain sielun perustoihin johtaa:

Täytä hengensyvyytesi

minun maailman-laajuudellani,

niin kerran löydät minut itsestäsi.21. - 27. heinäkuuta

 

Korjata hengen sato sisimmässä

- niin vaatii ankarasti aavistus,

niin että kypsyvinä jumallahjat

sieluni perustoissa valmistuen

kantavat itseyden hedelmää.


14. - 20. heinäkuuta

 

Kuin lumotuksi tunnen

kesän loistoon hengen toiminnan.

Se aistieni huumaan

kätki oman olemukseni

antaakseen minulle voiman,

jonka oma minäni rajoissaan

on voimaton itselleen antamaan.

7. - 13. heinäkuuta

KESÄ

 

Aistien ilmennykselle antautuen

kadotin itseyden vietin

ja ajattelun uni tuntui huumaten

minulta itseni riistävän.

Mutta herättäen minua jo lähestyy

aistien loisteessa maailmanajattelu.

30. kesäkuuta - 6. heinäkuuta

 

Kun olen aistieni korkeuksissa,

leimahtaa sielun syvyyksistä,

hengen tulimaailmoista,

jumalten totuuden sana:

Hengensyvyyksssä pyri itsesi

hengenläheiseksi tuntemaan.

24. - 29. kesäkuuta,

JUHANNUSTUNNELMA

 

Maailman kauneuden hehku

kutsuu minua sielun syvyyksistä

oman elämäni jumalvoimat

maailmanlentoon liittämään,

itseni jättämään ja

luottavasti vain itseäni etsimään

maailmanvalosta ja -lämmöstä.

16. - 23. kesäkuuta

 

Tänä auringon täyteyden hetkenä

tajua viisauden sanoma:

maailman kauneudelle antautuen

ja itsensä itsessään kokien

saattaa ihmisminä itsensä kadottaa

ja itsensä uudelleen maailmanminässä löytää.

9. - 15. kesäkuuta

 

Kesäisiin korkeuksiin 

kohoaa Auringon loistava olemus;

Se nostaa ihmistunteeni

mukaansa maailmanavaruuksiin.

Ja aavistellen herää sisimmässäni

tunto, joka hiljaa lausuu:

Kerran tulet tietämään, että

jumalolento sinua juuri kosketti.

2. - 8. kesäkuuta

 

Unohdan oman tahtoni 

kun maailmanlämpö kesää kuuluttaen

täyttää sieluni ja henkeni;

valolle antautumaan

käskee minua hengenhavainto

ja vahvasti puhuu aavistus:

Itsesi kadottamalla itsesi läydät.

26. toukokuuta - 1. kesäkuuta

 

Nyt varttuu mahti aistien 

myötä jumal-luomisen,

ja ajatusvoiman painaa

kesäunen lumoon.

Kun suven jumalvoimat

näin sieluuni tahtovat liittyä,

saa ihmisajattelu tyytyä

niitä hiljaa seuraamaan


19. - 25. toukokuuta

 

Minuuteni uhkaa haihtua

maailmanvalon mahtavasti kutsumana.

Nyt astu aavistukseni

voimassasi esiin

ja korvaa ajattelun voima,

joka aistimaailman hohtoon

itsensä tahtoo kadottaa.12. - 18. toukokuuta

On itseydestä noussut minuuteni,

joka löytää itsensä

maailmanilmauksena

ajan ja tilan voimista;

ja maailma, se näyttää minulle kaikkialla

jumalallisena alkukuvana

oman kuvani totuuden.5. - 11. toukokuuta

 

Valossa, joka hengen syvyyksistä nousseena

ja tilassa hedelmällisesti virraten

ilmentää jumal-luomista,

ilmenee sielun olemus

maailmanolemiseksi laajentuneena

ja vapautuneena

ahtaan itseyden kahleista.28. huhtikuuta - 4. toukokuuta

 

Tunnen toden olemukseni:

Niin lausuu tuntoni,

joka auringon valaisemassa maailmassa

yhtyy valon virtoihin;

Ajattelun kirkkaudelle

se tahtoo lämpöä lahjoittaa

ja ihmisen ja maailman

lujasti yhteen liittää.21. - 27. huhtikuuta

 

Näin lausuu maailmankaikkeudelle

itsensä unohtaen

ja alkuperäänsä muistaen

ihmisen kasvava Minä:

Sinusta löydän 

itseyteni kahleista vapaana

toden olemukseni perustan.


14. - 20. huhtikuuta

 

Ulkoiseen aistimaailmaan

kadottaa ajatuksen valta itsensä.. 

Hengenmaailmat löytävät

jälleen ihmistaimet,

jotka niistä löytävät alkunsa,

mutta omasta itsestään

sisäisen kasvunsa hedelmät.


7. - 13. huhtikuuta: KEVÄT ja pääsiäistunnelma

 

Kun maailmanlaajuuksista

aurinko puhuu ihmismielelle,

ja riemu sielun syvyyksistä

näkemisessä yhtyy valoon,

silloin itseyden verhoista kohoavat

ajatukset maailman ääriin

ja liittävät utuisasti

ihmisolemuksen hengen olemiseen.

TÄMÄ ON HENKISEN UUDEN VUODEN ALKU.

 

 

30. maaliskuuta - 6. huhtikuuta

 

Kun sielun syvyyksistä

henki kääntyy maailmaan

ja kauneus kaikkialta kumpuaa,

niin silloin virtaa taivaan ääriltä

elämänvoima ihmiskehoihin

ja liittää mahtavasti

hengen olemuksen ihmisolemiseen.


23. - 29. maaliskuuta: KEVÄÄN ODOTUS

 

Ihmisolemuksen sisäisyyteen

valautuu aistimusten runsaus,

ja maailmanhenki löytää itsensä

ihmissilmän peilistä,

jonka on uudelleen luotava voimansa

maailmanhengestä.
16. - 22. maaliskuuta

 

Näin lausuu ihmisminälle

itsensä mahtavasti ilmaisten

ja luontonsa voimat vapauttaen

maailmankehityksen kasvutahto:

kun elämäni kannan sinuun

lumotun luonnon kahleista

saavutan toden tarkoitukseni.9. - 15. maaliskuuta

 

Tunnen kaikkeuden voiman,

niin lausuu ajattelun selkeys

muistaessaan oman hengen kasvua

pimeinä maailman öinä

ja suunnaten lähestyviin kesän päiviin

sisäisen toivon säteet.2. - 8. maaliskuuta

Valossa, joka maailman korkeuksista

sieluuni tahdot mahtavasti virrata,

ilmestyköön, sielun arvoituksia ratkaisten

maailmanajattelun varmuus,

kooten säteittensä voiman,

herättäen rakkauden ihmissydämissä.
23. helmikuuta - 1. maaliskuuta

 

Maailmansylistä on syntymässä

aistimaailman kasvutahto.

Kohdatkoon se ajatteluni voiman,

jumalvoimain vahvistamana,

jotka vahvoina sisimmässäni elävät.


16. - 22. helmikuuta

 

Maailma uhkaa huumata

sieluni synnynnäisen voiman.

Nyt astu muistin valo 

hengen syvyyksistä 

ja vahvista näkemistäni,

joka vain tahdon voimin

voi itseensä tarttua.


9. - 15. helmikuuta

 

Ajattelun voima lujittuu 

yhteydessä hengen syntymään,

valaisten aistihämäryyden

kirkkaaseen selkeyteen.

Kun sielunrunsaus

luonnonheräämiseen tahtoo yhtyä,

täytyy aisti-ilmennyksen

ottaa vastaan ajattelun valo.

2. - 8. helmikuuta

 

Kun kohtaan aistieni heräämisen,

täyttää sielunselkeys

tapahtunutta hengensyntymää muistaen

kuohuvan luonnonkasvun

ajatteluni luomistahdolla.


26. tammikuuta - 1. helmikuuta

 

Näissä talven syvyyksissä

lämmittää hengen tosi olemus,

joka sydänvoimin maailmanharhalle

antaa olemisen lujuutta.

Ja maailmankylmää uhmaten

vahvistuu sieluntuli ihmissisimmässä.


19. - 25. tammikuuta

 

Tässä talven pimeässä

on oman voiman ilmaisu

sieluni vahva viettymys:

ohjata sitä pimeyksiin

ja sydänlämmöllä aavistaa

tuleva aisti-ilmennys.


12. - 18. tammikuuta

 

Sielun luomisvoima

pyrkii sydänperustalta

jumalvoimia 

hyviin tekoihin sytyttämään

ja itseään kehittämään 

ihmisteoissa ja ihmisrakkaudessa.


5. - 11. tammikuuta

 

Kun elän hengen syvyyksissä,

täyttää sielunperustoissa

sydänrakkauden maailmasta

itsekkyyden tyhjän harhan

maailmansanan tulivoima.


29. joulukuuta - 4. tammikuuta

 

Hengenilmoitukselle antautuen

kohtaan maailmanolemuksen valon.

Ajatusvoima kasvaa 

selkeytyvänä minut itselleni antaen

ja herättävästi viriää sisimmässäni

ajatusvoimasta itseni tunto.

22. - 28. joulukuuta:

JOULUYÖN TUNNELMA

Kuin lumouksesta heränneenä

tunnen hengenlapsen sielunsylissä.

Sen on sydänkirkkaudessa

luonut pyhä maailmansana,

toivon taivaanhedelmä,

joka riemuiten varttuu maailmanääriin

olemukseni jumalperustalta.

steffen_geisteskind.bmp

15. - 21. joulukuuta: TALVI

 

Maailman talviyöhön tuoda hengen valoa

on sydämeni harras pyrkimys,

niin että loistavina sieluntaimet

maailmanperustoihin juurtuvat

ja Jumalsana aistihämärässä

kirkkaana soi läpi kaikkeuden. 


8. - 14. joulukuuta

 

Luontoni syvyydestä lausuu

toteutumistaan tahtoen

salaperäisesti maailmansana:

Täytä työsi tarkoitukset

minun hengenvalollani

antaaksesi itsesi maailmalle minun kauttani.


1. - 7. joulukuuta

 

Saatanko olevaisen tiedostaa,

niin että se löytää itsensä uudistuneena

sieluni luomistahdossa?

Tunnen saaneeni vallan

oman itseni maailmanitseen

nöyränä liittää.

24. - 30. marraskuuta

 

Tunnen miten salaperäisesti

uudistuneen itseyteni voimalla

ikiperintöni sisimmässä elpyy;

valakoon se herääviä maailmanvoimia

elämäni ulkoiseen työhön

ja kasvavana saattakoot minut maailmaan.

17. - 23. marraskuuta

 

Nyt vasta koen tuntevani maailman,

joka ilman sielun myötäelämistä

on pelkkää tyhjää kylmää elämää

ja joka voimattomana sieluissa

yhä uudelleen itseään luoden

vain kuoleman voi kohdata.

10. - 16. marraskuuta

 

Tunnen hedelmöittävänä oman voiman

minut vahvistuvana maailmalle antavan;

Olemukseni tunnen voimistuen

kohti selkeyttä suuntautuvan

elämäni kohtalon kudonnassa.

3. - 9. marraskuuta

 

Hengen syvyyksistä pyrkii

valo aurinkona maailmaan:

Se muuntuu elämän tahdon voimaksi

ja loistaa aistien hämärään,

vapauttaakseen voimia,

jotka luomistahtoa sielunvoimista

ihmisteoissa kypsyttävät.

27. lokakuuta - 2. marraskuuta

 

Sielunauringon valossa

versovat ajattelun hedelmät,

ja itsetietoisuuden varmuudeksi

muuntuvat kaikki tunteeni.

Iloiten saan tuntea

syksyisen hengen heräämisen,

ja talvi tulee minussa

sielunkesän herättämään.

20. - 26. lokakuuta

 

Sytyttää ajattelun loiste

sisimmässäni vahvaksi,

ymmärtää kokemukseni 

maailmanhengen voimalla,

olkoon minulle kesän perintö,

syksyn rauha ja talven toivo.

13. - 19. lokakuuta

 

Voin sisimmässäni elpyneenä

tuntea oman olemukseni laajuuden

ja vahvistuneena antaa ajatusteni säteillä

sielun auringonmahdista

elämän arvoituksia selvittäen,

täyttäen monia toiveita, jotka

toivo näytti jo jättäneen.

6. - 12. lokakuuta: Syksy

 

Astuminen oman olemuksen syvyyteen

herättää aavistavan kaipauksen,

että itseni tarkkailussa löydän itseni

kesän auringon lahjana,

joka lämmittäen elää syksyn tunnelmassa

oman sieluni voimaviettinä.

29. syyskuuta - 5. lokakuuta

MIKAEL-VIIKKO

 

Luonto, sinun äitiolemustasi

minä kannan tahdonluonnossani;

ja tulenvoimatahtoni 

terästää henkeni vietit,

niiin että itsetuntoni vahvistuu

kantamaan itseäni minussa.

22. - 28. syyskuuta

 

Saan itselleni kuulua,

säteillä sisäisyyden valoa

ajan ja avaruuden pimeään.

Kun uneen vaipuu luonto,

on sielunsyvyyksien herättävä,

ja valvoen kannattava päivänhehku

talven kylmiin tuiskuihin.

15. - 21. syyskuuta

 

Itseään jatkuvasti luoden

havaitsee sielu itsensä;

ja maailmanhenki pyrkii eteenpäin

itsetuntemuksen elävöittämänä

luoden sielunpimeydestä

itsetiedon tahdonhedelmän.

8. - 14. syyskuuta

 

Nyt syksyisesti himmenee

aistimaailman elävyys.

Valon ilmoitukseen kietoutuvat

usvien sumeat harsot.

Syysmaisemassa minä itse

nyt näen syksyisen talvenunen -

kesä itsensä on 

jo minulle antanut.

1. - 7. syyskuuta

 

Maailman laajuuksien valo

sisimmässäni vahvana elää.

Se sielunvaloksi muuntuu

ja hengensyvyyksiin loistaa

synnyttääkseen hedelmiä,

jotka ihmis-itsen maailman itsestä

aikainkulussa kypsyttävät.

 

25. - 31. elokuuta

 

Tunnen hedelmöittävänä vieraan voiman

vahvistuen minut itselleni antavan.

Tunnen taimen itsessäni kypsyvän

ja aavistuksen valoisasti kutoilevan

itseyteni sisäisen voiman äärellä.18. - 24. elokuuta

 

Nyt vasta koen itseni,

joka kaukana maailmain elämästä

vain itsessään ollen sammuisi

ja vain omalle perustalleen rakentaen

itsensä tukahduttaisi.

 

Otettuani vastaan kesän maailmansanan huomaan vanhojen voimien sisäisen tyhjyyden, joiden keskeen otan vastaan uuden maailman voimat.

11. - 17. elokuuta

 

Liittää muistojeni piiriin

kesän aisti-ilmoitus

on toimintani uusi tarkoitus.

Se sisäisyyttäni 

vahvistaen minut

itselleni antaa.

 

Kesän kokemukset ovat alkukielellä enemmän aisti-ilmoituksia, joita luova maailmansana meille luonnonkauneuden kautta lähettää. Näiden kosmisten voimien ottaminen omaan sisäisyyteen herättää ja vahvistaa uusia minuuden voimia.

4. - 10. elokuuta

Saatanko sieluani avartaa

niin että se yhdistyy

saamiini maailman kasvusanoihin?

Aavistan että minun on löydettävä voima

muovata sieluni

hengenvaatteen arvoiseksi. 

28. heinäkuuta - 3. elokuuta

 

Näin lausuu maailmansana,

jonka aistieni kautta

sain sielunperustoihin johtaa:

Täytä hengensyvyytesi

minun maailmanlaajuuksillani

löytääksesi kerran minut itsestäsi.

21. - 27. heinäkuuta

 

Korjaamaan hengen sadon sisimpään

vaatii vahvasti aavistus,

jotta kypsyvät jumallahjat

sielun perustoissa vahvistuen

kantavat itseyden hedelmää.

14. - 20. heinäkuuta

 

Kuin lumotuksi tunnen

kesän loistoon hengen toiminnan.

Se aistien huumaan on

kätkenyt oman olemukseni

lahjoittaakseen minulle voiman,

jonka oma minäni rajoissaan

on voimaton itsellesi antamaan.


7. - 13. heinäkuuta

KESÄ

 

Aisti-ilmennykselle antautuen

kadotin itseyteni vietin

ja ajattelun uni tuntui huumaten

minulta itseni riistävän.

Mutta herättäen minua jo lähestyy

aistien loisteessa maailmanajattelu.

30. kesäkuuta - 6. heinäkuuta

 

Kun olen aistieni korkeuksissa,

leimahtaa sieluni syvyyksistä,

hengen tulimaailmoista,

jumalten totuuden sana:

Hengenperustoissa pyri itsesi

hengenläheiseksi tuntemaan.

24. - 29. kesäkuuta,

JUHANNUSTUNNELMA

 

Maailman kauneuden hehku

kutsuu minua sieluni syvyyksistä

oman elämäni jumalvoimat

maailmanhenkeen liittämään,

itseni jättämään ja

luottavasti itseäni etsimään

maailmanvalossa ja -lämmössä.

Viikkolauseet saksaksi ja englanniksi löytyvät täältä.

 

Viikkolauseet ovat Rudolf Steinerilta, joka julkisti ne Helsingissä vuonna 1912. Niiden suomentaminen on varsin vaativaa, koska muutamalla sanalla on ilmaistava asioita, jotka liukuvat suuresta maailmankehityksestä ihmisen sielunvoimien vaihteluun. Olen suomennoksissa käyttänyt hyväksi suomalaisia Viikkolauseet ja Sielunkalenteri -teoksia, mutta olen vuosien ja osittain jo vuosikymmenien mittaan niitä hiljalleen kehitellyt. Näille sivuille huomaan parantavani lauseita jokaisella kierroksella ja olen todella hämmästynyt itsekin siitä, miten nämä upeat runomuotoiset meditaatiot voivatkin kehittyä suomennoksissaan vuosi vuodelta.

Monissa kohdin olen vuosien varrella tullut lähemmäksi etenkin Reijo Wileniuksen hienoja oivalluksia. En ole kuitenkaan suoraan lainannut häneltä, vaan olen pikkuhiljaa päätynyt hänen sanamuotoihinsa siellä, missä ne ovat parempia kuin omani.

Viikkolauseet ovat symmetrisiä niin, että
viimeinen rivi aina vastaa ensimmäistä ja toiseksisteiner_218.jpg
viimeinen toista. Säkeiden ensimmäinen osa kertoo siitä, mitä maailma meille antaa, ja toine osa siitä, miten ihmissielu siihen vastaa. Ensimmäinen puolisko on maailmanhenkisyyden ja toinen puolisko ihmisen henkisyyden toimintaa Kristus-läsnäolossa, mikä on oikeastaan samaa kuin siirtyminen Vanhasta Uuteen testamenttiin.

Viikolauseiden päivämäärät ovat ensimmäisestä saksankielisestä painoksesta. Ne eivät etenkään pääsiäisen kohdalla vastaa tarkalleen juhlan asettumista ajankiertoon eri vuosina, mutta näillä kohden voi halutessaan venyttää tai tiivistää rytmiä oman harkintansa mukaan.
Steiner on huomauttanut myös, että koska lauseiden rakenteessa aina kolmen peräkkäisen viikon lauseet käsittelevät samaa tunnelmaa, juhla-aikojen vaihtelulla ei sen suhteen ole niin suurta merkitystä.

Vuoden elämänvoimien rytmiin eläytymisellä on Steinerin mukaan erittäin suuri merkitys Kristuksen kokemiseen valmistautuessa. Steiner on aina korostanut, että Kristus ei toistaa kertaa synny fyysiseen kehoon, vaan kuten evenkeliumi sanoo, hän tulee "pilvissä" eli eetteri- tai elämänvoimien maailmassa. Se merkitsee myös, että tässä mielessä Kristuksen kotipaikka on vuodenkierron keskipiste, maan elämänvoimien keskus.