/35

Suomen henki


Enkelimaa tahtoo herättää meissä uuden kokemuksen siitä, että on meidän asiamme kehittää uutta maata ja elämää, uutta elämää sopusoinnussa toinen toistemme, enkeleiden, luonnonhenkien, Äiti Maan, Kristuksen ja jokaisen omien henkisten oppaiden ja mestareiden kanssa. Itse asiassa, meidän tehtävämme on kehittää uutta elämää yhteistyössä koko maailmankaikkeuden kanssa.

Ihmeellistä siinä on, että vain minuudet - jotkut nimittävät sitä sieluksi - voivat tehdä tuota työtä, sillä vain minuus meissä on varsinaisesti jumalallista, vapaan hengen lapseutta.

Siksi me voimme auttaa ja tukea toinen toisiamme, mutta jokainen meistä voi tehdä tuota työtä vain itse, olla vastuussa juuri niillä kyvyillään ja ominaisuuksillaan, joita kullakin meistä on juuri tässä elämässä.

Lapsemme elävät täällä ja me itse tulemme tähän maailmaan uudelleen. Ja vaikka eläisimme missä tahansa maailmankaikkeudessa, Suomi on silti ihmeellinen maa, jossa tehty työ kantaa kauas tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan!

Tämä on henkisen ja sisäisen voimistumisen matka.
JEVGENI BARATYNSKIN RUNO "SUOMI" VUODELTA 1820

SUOMI ON UUDEN NAISKULTTUURIN KEHTO
Mai Niemi Celia Fennin vierailun yhteydessä.

SEPPO HUUNONEN KALEVALASTA JA KALEVALAKIELESTÄ

PEKKA ERVAST SUOMESTA, KALEVALASTA JA VÄINÄMÖISESTÄ

DINA REES SUOMESTA, KALEVALASTA JA SIBELIUKSESTA

RUDOLF STEINER SUOMESTA JA KALEVALASTA

KESKUSTELU SUOMEN VAAKUNAN JA LIPUN SYMBOLIIKASTA Suomi24-sivuilla.

SIMO TUOMOLA SUOMEN VARHAISKRISTILLISESTÄ JA KUNINGASAJASTA.

OSMO PÖYSTI: SUOMALAIS-UGRILAISEN MAAILMAN PÄÄKAUPUNGIT.