24.2.2011 Viidentuhannen ravitseminen

Aurinko 10 astetta Vesimiehessä: Viidentuhannan ravitseminen ja Veden päällä kävely. Nämä kaksi ihmettä muodostavat ravitsemisen päiväihmeen ja veden päällä kävelemisen yöihmeen. Viidentuhannen ravitseminen henkis-aistillisena tapahtumana heijastuu yön tapahtumissa kahdelletoista opetuslapselle.

Rudolf Steiner puhui usein aistivaikutelmien henkistymisestä tai henkisten ilmiöiden aistivaikutelmista. Kristus, jonka sydän oli yhteydessä Eläinradan kahteentoista tähtikuvioon, täytti ihmisen kaikki kaksitoista aistia henkis-moraalisten kokemusten täyteydellä, mikä tyydytti ihmisten nälän. He halusivat kruunata Kristuksen kuninkaaksi tässä maailmassa, jolloin he voisivat jatkaa Kristuksen antamien henkisten lahjojen passiivista vastaanottamista.

Opetuslapset puolestaan todistivat Kristuksen henkistä kuninkuutta, kun myöhemmin yöllä Kristus lähestyi heidän venettään sanoen: "Minä se olen, älkää pellätkö! (Joh. 6, 20). Nämä sanat sisältävät Kristuksen kuninkaallisen luonnon ilmoituksen.

Teoksessaan Christ and Sophia Valentin Tomberg kirjoittaa, miten tällä Kristuksen kuningas-ominaisuudella on voima antaa ihmiselle itsemääräämisen henkinen voima. Kristuksen kuninkaallinen luonto ei anna ihmiselle ainoastaan vapautta, vaan myös voiman toteuttaa, toimia tuon vapauden pohjalta. Henkisessä mielessä voi sanoa, että Kristuksen kuninkuus merkitsee kuningasluonnon antamista myös ihmisille.

Yö on aikaa, jolloin me voimme tunnistaa Kristuksen meille antaman kuninkaallisen arvokkuuden. "Minä" muistuttaa meitä siitä, kuka antaa meille tyyneyden muutoksen tuulien ja epävarmuuden aaltojen vallitessa.

Korkeampien hierarkioiden kaikuna syntyvät eettiset vaikutelmat vahvistavat ihmisminuutta.

Epäeettiset vaikutelmat heijastavat materialismia, joka heikentää ihmisminuutta.

Se minkälaatuisia henkisiä (tai epähenkisiä) vaikutelmia me vastaanotamme päivällä, vaikuttaa siihen, mitä me koemme yön aikana.

 

MEDITAATIO          

Tämä on hyvä päivä miettiä, minkälaisia vaikutelmia päiväelämämme antaa sielullemme, ja minkälaista henkisyyttä ne heijastavat meille yöllä, minkä henkisten voimien kanssa ne luovat meille yhteyden.

 

Matinlisähuomioita

Raamatussa yö tarkoittaa henkistä kokemusta tai unitilaa, sisäistä näkyä.

Päiväkokemus vuorella taas merkitsee kohotettua eli henkistä tilaa, korkean henkis-sielullisen opetuksen tilaa, jossa henkisen opetuksen voima muuttuu ravinnoksi, joka yltää aina fyysisen kehon ylläpitämiseen saakka.

Päiväkokemus merkitsee, että ihmisen aistit ovat avoinna. Silloin henkisyys virtaa ihmiseen kaikkien aistien kautta ravitsevana voimana. Kaikkiaan ihmisellä on kaksitoista aistia, jotka ovat Eläinradan kahdentoista voiman vaikutusta meissä.

Sydän meissä on kaksitoistalehtinen lootus eli sydänchakra. Kristuksen täydellinen kaksitoistalehtinen sydänvoima tuo kuulijoiden sydänten kautta heille kosmoksen kahdentoista henkisen ravintovirran vuodatuksen.

Jos menemme vielä hieman pidemmälle tietoon henkisistä hierarkoista, voimme jatkaa: Eläinradan taustalla vaikuttavat kerubit, jotka ovat yhteydessä eetterivoimiin eli elämänvoimiin. Jumalallisten elämänvoiminen virta ulottuu Kristuksen elämänvoimakehon ja hänen sydämensä kautta kaikille kuulijoille kerubien avulla, jotka ovat niitä olentoja, joiden avulla ihmisen kehollisuuden perustana olevat voimat ovat alunperinkin syntyneet.

 

TOINEN MEDITAATIOKUVA         

Kuvittele, miten kansa on noussut vuorelle kuuntelemaan Kristusta, ja näkemään hänet. Kristuksen sana loistaa hänen sydämestään niin, että läsnäolijoiden kaikki aistit avautuvat ja avaavat myös heidän sydämensä.

Vesimies on yhteydessä enkeleihin meissä, enkelikokemukseen. Kun Aurinko loistaa Vesimiehessä, se merkitsee, että henkinen aurinko vahvistaa yhteyttämme enkeleihin ja etenkin omaan suojelusenkeliimme. Vuorella ihmiset näkevät Kristuksen oikeastaan enkelinsä kautta, enkelitietoisuudessaa, joka on tulevaisuuden ihmisen tietoisuustila.