25.2. Kristus-aurinko ja parantavat Merkurius-voimat

 

Auringon ja Merkuriuksen ylempi konjunktio 11 astetta Vesimiehessä. Luukkaan evankeliumin Marian ja Kristuksen kirkastuksen aikaan Merkurius ja Aurinko olivat hyvin lähellä konjunktiota. Kumpikin näistä tapahtumista edustaa ihmissielun mahdollisuutta puhtauteen.

Konjunktiossa, eli nämä taivaankappaleet ovat Maasta katsottuna samalla pystylinjalla, Merkuriuksen henkisellä viestillä on suora yhteys Auringon yksilöllisyyden virikkeeseen, mikä on alkuna henkistyneelle ajattelulle, jota kuvamuotoisena voimme nimittää imaginaatioksi.

Merkurius parantaa saadessaan viestejä ylhäältä, mutta muuttuu varkaaksi saadessaan niitä alhaalta. Jos suurin osa ihmiskuntaa ottaa imagiaantionsa tai toimintaansa ohjaavat mielikuvansa alemmasta luonnosta, sosiaalinen järjestys sairastuu.

Merkuriuksella on parantava voima, mutta nyt suuri huoli on, että maailmassa vallitsevat pimeät voimat pyrkivät vieraannuttamaan ihmiseltä henkisen ajattelun kyvyn ja ohjaamaan sitä yhä enemmän sairauksiin, sotaan, terroriin ja pelkohin. Tässä televisiolla on suuri merkitys ihmiskunnan ajattelun lamaannuttajana: me voimme estää sotia ja kriisejä vain hyvin vähän kohdistamalla huomiota suoraan niihin.

Me voimme auttaa Merkuriuksen parantavien voimien avulla ajattelemalla asioita yksilöllisesti ja luomalla uusia henkisiä mielikuvia ihmiskunnan elämästä. Sillä tavoin elämä voi parantua niin, että sotien tai kriisien ei tarvitse syntyä.

Merkurius hallitsee keuhkoja. Merkurius (tai siivekäs Hermes) kutsuu keuhkot liikkeeseen ja ne toivimat sydämen neuvonantajina ja ministereinä. Jos planeetoista lähinnä Aurinkoa oleva Merkurius kuuntelee Auringon varjoa pikemminkin kuin itse Aurinko-Kristusta, silloin ajattelu pyrkii hallitsemaan luontoa ja elämää yhteistyön sijaan. Tämä kuollut varjoajattelu on ihmiskunnan kaiken kielteisen toiminnan takana luonnon ja ihmisten riistämisestä geneettiseen manipulaatioon.

Ihmisen Pojan kirkastus ja Luukkaan evankeliumin Maria taas ovat eläviä esimerkkejä Merkuriuksen kyvystä liittää ihmisolemus taivaallisiin henkisiin voimiin.

 

Ilman henkisyys ja Vesimies

Tämänkertainen kohjunktio Vesimiehessä on yhteydessä filosofisesti ilmaistuna pneumatismiin, tavallaan ilman henkiseen aaltoiluun. Ilman piirissä elektroninen häly pyrkii saamaan vallan ilman puhtaan valoaaltoilun sijaan ja se saastuttaa Vesimiehen sisäisen hiljaisuuden aluetta. Onko meidän kykymme ottaa vastaan henkisiä ajatuksia sisäisen vapauden ja hiljaisuuden kautta vaarassa?

Ajatuskuvamme tulevat joko puhtaasta Kristus-valosta tai sen varjoista ja heijastuksista. Sisältyykö ajatteluuni jumalten viesti, vain onko jokin varastanut siitä sen henkisen ja eettisen tuoreuden?

Mitä voimakkaampia ovat yksilölliset ja avoimet ihmishenget, sitä terveemmäksi yhteisöllinen rakenteemme tulee. Terve sosiaalinen yhteisö palauttaa Äidille hänen terveytensä. Me elvytämme Maata, kun rakastamme kaikkia hänen luomuksiaan ja olentojaan. Ottakaan Aurinko-sydämemme vastaan sellaisia henkisiä viestejä, jotka auttavat luomaan sopusointuisia ilma-aaltoja!

 

Jupiterin ja Pluton neliö - paratamisen salaisuuksia

Tämä aspekti on edistänyt parannuskeinojen löytämistä Jupiter-viisauden kamppailtua parantumisen salaisuuksia pimeän maailman sairauksille. Näihin kuuluu Jonas Salkin keksimä poliorokotus maaliskuussa 1953 ja Howard Floreyn ja Ernst Chainin kehittämä penisilliinin käytännöllinen hyödyntäminen toukokuussa 1940.

Nämä ovat edistysaskelia, joilla on myös voimakkaat varjopuolensa, kuten hyvin tiedämme. Siksi niiden käyttö ei saisi muuttua materialiseksi suurimman todennäköisen hyödyn tavoitteluksi, vaan sen tulisi perustua yksilöllisen vastuullisuuteen.