Matin blogi

Helatorstai

Share |

Torstai 2.6.2011 klo 10:19 - Matti Kuusela


Vanha helatorstai on hyvä nimi tämän päivän juhlalle. Helatorstain muuttaminen Kristuksen taivaaseenastumisen päiväksi on noita teknisiä ilmaisuja, jotka saivat niin suuren arvon nyt jo kaukaisella 70-luvulla.

Mitä helatorstaina tapahtui? Niin
monta helatorstaita kuin jo
onkin käynytascension.jpg läpi, joutuu aina ponnistelemaan luodakseen siitä ajatuksen ja edistyäkseen ymmärtämisessä aina hieman enemmän.

Olen viime päivinä miettinyt paljon antautumisen ja myös hartauden merkitystä. Niin tärkeää kuin onkin avautua ja ottaa meditatiivisesti ja tunnetasolla vastaan asioita, niin toisaalta on tärkeää meidän sisäinen aktiivisuutemme ja oma voimamme. Pelkkä antauminen ei riitä, sillä se ei kehitä meidän sisäisiä voimiamme. Ja tullaksemme tämän universumin arvokkaiksi ja luoviksi olennoiksi meidän on oltava myös voimakkaita. Ja meidän on osattava myös luoda omat ajatuksemme.

Steiner kertoo, miten vielä vanhalla kreikkalaisella ajalla ihmiset aivan kuin aistivat tai havaitsivat asioissa niiden jumalalliset ajatukset. Nyt meidän on luotava ajatuksemme itse.

Sama pätee suhteessa enkeleihin. Ennen enkelit ohjasivat meitä aktiivisesti ja täyttivät meidän tajuntamme sopivilla sisällöillä esimerkiksi juhlapäivinä. Nyt meidän on yhä uudelleen luotava juhlista omat ajatuksemme. Meidän on tavallaan synnytettävä näiden juhlien idea omasta voimastamme, jotta niiden henkinen sisältö ja merkitys voi meissä vahvistua.

 

Luominen ja auringon henkisyys

Me luomme itseämme jatkuvasti uudelleen kosmoksen voimista. Silti vasta pienen pieni osa siitä on meidän omaa tietoista toimintaamme, minän toimintaan.

Me siis kokoamme itseämme maailmankaikkeudesta. Ainetta maasta, erityyppisiä sisäisiä voimia planeetoista, varsinaisia henkisiä voimia Eläinradasta, minävoimaa Auringosta.

Hyvin kuvaava on seuraava ote Steinerilta, esoteeriselta tunnilta 1913 Stuttgartissa:

Auringosta me saamme voimia, jotka vahvistavat minuuttamme, mutta meidän ei pidä ainoastaan tuijottaa Aurinkoa, vaan antaa itsessämme syntyä ajatuksen: Sinä loistava maailmanvoima, sinun kauttasi, sinun aurinko-armovoimiesi kautta otan minä vastaan minuuteni ja kaikki siihen liittyvät voimat. Hartaasti kunnioittaen minä sinua kiitän!

Ja kuka se on, jota me Auringossa puhuttelemme. Se on Kristus-voima, joka loistaa meille luonnontapahtumien kautta, mutta pääsiäinen, helatorstai ja helluntai liittyvät siihen, miten Kristuksen uusi voima astuu meihin ihmisiin ja alkaa loistaa meissä. Ja sisäisen Kristusvoiman osallisuutemme kautta me tunnistamme nyt uudelleen Kristus-valon luonnonvalossa, Kristus-puheen luonnonpuheessa.

 

Helatorstai

Pääsiäisenä muodostuu Kristuksen uudistama, "ylösnoussut" fyysinen keho, joka on aineesta vapautunut fyysinen, mutta eetteritasolle kohonnut keho.

Evankeliumien kertomukset Golgatalle saakka ovat valmistusta, joka tapahtuu neljällä tasolla, joita neljä eri evankeliumia kuvaa. Golgatan jälkeen nämä neljä maailmanvirtaa liittyvät yhteen, ja siksi niitä kuvaavat nyt Apostolien teot. Valmistus muuttuu elämäksi.

Helatorstaina Kristuksen ylösnoussut eterisoitunut (elämänvoimien alueella oleva - siksi Maria Magdaleena näkee Kristuksen puutarhurina) keho kohoaa pilviin eli myös elämänvoimien maailmaan. Siellä Kristus valmistaa sitä todellisuuden tasoa, joka lopulta mahdollistaa opetuslapsille muuntumisen opetuslapsista itsenäisiksi toimijoiksi eli apostoleiksi.

Ymmärtääkseni tuo apostoliksi eli itsenäiseksi minä-ihmiseksi tuleminen edellyttää yhteyttä Kristuksen nyt eetterimaailmassa vaikuttavaan ylösnousemuskehoon. Muuten ihmiskeho ei kykenisi ottamaan vastaan helluntain Kristus-tietoisuuden minävoiman liekkiä.

Jos nämä edelliset kappaleet tuntuivat käsitteellisesti vaikeilta, se ei ole mikään ihme, sillä ne ovat vaikeita. Ja vasta nyt alan tajuta, että se on henkisen ohjauksemme tarkoituskin. Korkeimmat totuudet eivät olekaan enää niitä, jotka voimme ottaa vastaan, vaan nyt ne ovat niitä, jotka tuon vastaanottamisen pohjalta luomme itse, mutta maailmankaikkeuden luovien ajatusten myötä.

Kysymys ei enää ole siitä vanhentuneesta näkemyksestä ja kysymyksestä, kuka tai mikä on oikeassa: oikeassa oleminen voi olla vain jokaisen ihmisen oman aktiivisen toiminnan ainutlaatuinen tulos. Totuus tule minussa totuudeksi vasta kun sen itse luon.

Vasta silloin totuuteni tulee maailmaa rakentavaksi ja uudistavaksi voimaksi.

Rakkaudella
Matti

 

Oma henkinen ajattelu

Mutta voidaksemme ymmärtää Kristuksen osuutta maailmankaikkeudessa, luonnossa, itsessämme, ei riitä, että joku kertoo meille jotain tai luemme jotain. Vasta oman ajatusvoimamme kautta me voimme tietää. Ajattelu on sisäisenä voimana lähinnä minuuttamme, ja kun me näemme vaivaa aina luoda uusia ajatuksia, meidän ajatusvoimamme kasvaa.

Kun me luomme todellisuudenmukaisia ajatuksia, esimerkiksi ajattelemme ja luomme sisäisiä kuvia siitä, miten kasvi kasvaa, me vahvistamme itsessämme yhteyttä myös maailman luomisvoimiin.

Jos katson aurinkoa, voin luoda ajatuksia auringonhengen voimasta. Kun katson kasveja, voin niissä nähdä sisäisen yhteyden Auringon lahjoittamaan valoon ja kasvuvoimaan, kasvien viattomuuteen ja puhtauteen, värien ilmaisemaan tunteiden puhtauteen. Tällaiset ajatukset liittävät meitä yhteen maailman ja maailmanhenkisyyden kanssa.

 

 


Avainsanat: taivaaseenastuminen, Kristus, helatorstai


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini