Matin blogi

Sofia ja mielikuvitus

Share |

Sunnuntai 26.5.2013 klo 19:49 - Matti Kuusela


Eilen kävelemässä Kytäjällä. Metsätien varsilla komeita kevätlinnunhierneen kasvustoja, kukat punaisen ja sinisen violettaja. Tänään vain lyhyt kävely Vantaankosken rannalla. Kahden valkoisen tähtimön nimi tarkistettiin: hoikka kevättähtimö ja jykevämpi lehtotähtimö.

Kasvien tunnistaminen ei silti ole helppoa. Ne jotka on jo aikaisemmin oppinut, on helppo tuntea jo niiden yleishahmosta, mutta sitten ne, joita ei ole ole koskaan varmistanut, kuten nämä kaksi tähtimöä, joita ei aikanaan ollut kotiseudullani Hyvinkäällä. Pohjanlehtotähtimöllä pitäisi ison kasvikirjan mukaan olla karvaiset varret, mutta kun ei ole. Heteitä ja vartaloita tietyt määrät, jotta voisi varmistaa ettei sekoita sitä vataan, joka on aika samannäköinen. Loppumääritys jääkin tällä kertaa syvään luottamukseen siihen, että jos kasvi näyttää enemmän lehtotähtimöltä kuin vadalta, niin täytyyhän sen se olla. Kun asia hautuu, voi joskus tehdä uusintamäärityksen.

Valontuoja

Ihmiskunnan kehityksessä on tämä erikoinen ilmiö, jota nimitämme mielikuvitukseksi. Voiko mielikuvitukseen ja vaiketelmiin luottaa. Tästä päästäänkin syvällisiin mietintöihin, vaikka se ei aivan ratkaisekaan kasvinmäärityksen yksityiskohtia.

Kauan sitten, aikana jolloin ihminen vielä eli paratiisitilassa, ihminen eli myös sopusoinnussa Sofiaksi nimittämämme maailmanviisauden kanssa. Sitten Lusifer puuttui asiaan. Tämä upea enkeliolento tahtoi riistää ihmisen tietoisuuden vapaaksi yleisen linjan suurten enkeleiden ja jumalolentojen hallinnasta ja antaa hänelle yksilöllisen tietoisuuden ja vapauden.

Raamatussa Lusiferia kuvataan paratiisin käärmeeksi, koska käärme edustaa sitä fyysisyyttä ja myös eläimellistä vaistomaisuutta, jonka piiriin ihmiskunta putosi, lankesi, kuten Vanhassa testamentissa sanotaan. Lankesi on aivan hyvä sana tähän, kun siitä vain vapauttaa hieman turhia arvomäärityksiä.

Kun ihmiskunta Lusiferin eli Valontuojan, mitä nimi tarkoittaa, vaikutuksesta lankesi paratiisitilan sopusoinnusta, tapahtui ihmeellisiä asioita. Järistys, jonka alkuperäisestä jumalsopusoinnusta irtaantuminen aiheutti, oli niin suuri, että ihmiskunnan kanssa koko maa ja meidän lähikosmoksemme tiivistyi ja aineellistui.

Aineellinen maa ja aineellinen ihminen syntyivät siis vasta syntiinlankeemuksen jälkeen, ja siksi paratiisia on turha etsiä aineellisen maan päältä jostain Lähi-Idän laaksoista. Paratiisi oli koko kosmoksen tila ennen Lusiferin aiheuttamaa suurta vallankumousta.

Sanoihin syntyi ja perisynti liittyy voimakkaita arvolatauksia, mutta henkisesti ajatellen voimme suhtautua niihin aivan tyynesti. Esimerkiksi sukupuolisuus ja kaikki siihen liittyvät dramatiikka synnyttämisen ja otsa hiessä työskentelimisen ohella liittyy juuri tähän universumimme aineellistumiseen. Aineettomassa paratiisitilassa uusia ihmistaimia ei tarvinnut sen kummemmin synnyttää. Synnyttämisen ongelma oli ratkaista uudella tavalla vasta silloin, kun sielun piti saada kuljetetuiksi tähän fyysis-aineelliseen maailmaan ja puetuksi tänne sopivaan kehoon.

Koko synnyttämisjärjestelmää ei ihmiselle ollut paratiisitilassa. Lusiferin teon seurauksena jumalat joutuivat luomaan sen ihmiselle tavallaan ylimääräisenä, ja siitä johtuu se hämmästys, jota me edelleenkin niin usein tunnemme alastomuutta ja sukupuolisuutta kohtaan.

Myös työnteko otsa hiessä tuli tarpeelliseksi vasta aineellisuuden piiriin putoamisen jälkeen. Aineellisuus aiheuttaa erillisyyttä, jonka voittaminen vaatii fyysis-aineellista työtä, usein aivan konkreettisesti otsa hiessa, vaikka se tarkoittaa myös sitä, että työ aineellisessa maailmassa aiheuttaa epätasapainoa meidän fyysisen ja eteerisen ja sielullisen olemuksemme välillä.

Sofia

Maailmanviisauden, Sofian, kannalta aineellisuuteen lankeamiseen Lusiferin toimesta liittyi dramaattinen vivahde. Paratiisitilassa maailmanviisauden jumalalliset imaginaatiot täyttivät ihmisen tietoisuuden, mutta lankeamisessa näiden alkuperäisten kuvien yhteisyys hajosi, niin että Sofia ei enää pystynyt pitämään niitä koossa, vaan ne jäivätkin Lusiferin haltuun.

Peili aivan kuin särkyi. Alkuperäiset kuvat hajosivat ihmismieliin, ja ihmisille tuli mahdolliseksi liittää näitä tietoisuuden palasia yhteen mielensä mukaan. Mutta silloin niiden yhteys jumalallisuuteen myös katosi.

Siksi vanhoissa mysteeriperinteissä tradition uskollinen seuraaminen oli niin tärkeää. Jossain vaiheessa Egyptissä mysteerikirjojen jäljentämisessä tapahtunut virhe rangaistiin kuolemalla. 

Sofialle, elävän maailmanviisauden menetystä surevalle äidille, tämä tragedia oli valtava. Hän ei enää voinut laskeutua opettaen ihmiskunnan piiriin, vaikka jotkut yksilöt, kuten Salomo, pystyivät kyllä kohoamaan hänen piiiriinsä ja kirjoittamaan siitä Korkean veisun ja Sananlaskut.

Helluntai

Tilanne muuttui vasta helluntain jälkeen. Silloin ihmiskunta, ja aluksi vain apostolit, saivat uuden kyvyn luoda totuutta oman kokemuksensa pohjalta. Nyt on pikku hiljaa yhä enemmän ja enemmän mahdollista luoda totuutta ja yhteyttä oman henkisen kokemuksen pohjalta, kohota Sofian yhteyteen, niin kuin Sofia voi jälleen laskeutua meidän yhteyteemme, mikä ensimmäisen kerran tapahtui helluntaina Marian välittämänä. Nyt me jokainen voimme löytää itsessämme tuon Marian, tai Maria-Sofian, joka mahdollistaa sen, että hajonneen mielikuvituksemme peili voi jälleen eheytyä uutta todellisuutta luovaksi hyvyyden voimaksi.

Avainsanat: helluntai, Sofia, paratiisi, tietoisuus, lankeemus, perisynti


Kommentit

28.5.2013 2:49  Matti

Kiitos nimimerkki "antroposofille" kahdesta kommentista. Hänen mielestään olen edellä olevassa kirjoituksessa käsitellut Lusiferia ja samalla Ahrimania liian helläkätisesti, esimerkiksi nimittänyt Lusiferia upeaksi enkeliksi, vaikka hänen mielestään saamme kiittää Lusiferia ja Ahrimania kaikesta käsittämättömästä kärsimyksestä ja pahuudesta maailmasta.

Muita asioita, joita nostin esiin nimimerkin kirjoituksesta, ovat esimerkiksi: Missä suhteessä hyvä ja paha ovat keskenään? Miten paha syntyy? Miten jumala voi sallia sen? Miten fyysinen maailma ja aineellinen maailma ovat syntyneet ja mikä on niiden välinen suhde? Onko fyysinen tai aineellinen maailma Lusiferin vain "hyvien jumalten" idea?

Kysymyksiä on niin monta ja ne ovat niin suuria asioita, että niitä on aivan mahdotonta käsitellä lyhyesti. Palaan niihin lähiaikoina,

30.5.2013 22:41  Antroposofi

moi Matti!

Oma käsitykseni pahuuden synnystä perustuu Steinerin kirjoituksiin.

Käsittääkseni muuta luotettavaa lähdettä ei ole tarjolla....monet uskonnoliset kirjoitukset painottuvat uskonnolisten tunteiden puolelle asia sisällön kustannuksella...

Steinerin kertoman perusteella pahuus syntyi kun olennoille annettiin vapaus valita noudattaako korkeampien hierarkioiden käskyjä ja ohjeita vaiko ei. Eli vapaus johti pahuuteen! Hirvittävä ajatus, mutta siltä se vaikuttaa......Näin steiner kirjoittaa henkiset hierarkiat kirjassaan; ennen ihmiskuntaa oli nykyinen enkelikunta ensimmäinen, joka omassa ihmisvaiheessaan omasi kyvyn kieltäytyä maailman kaikkeuden ohjeilta ja laeilta. Oma tahto valita johti pahuuteen.

Steinerin teksteissä on erittäin vähän painotettu sitä yhtä ja Alkuperäistä Jumalaa joka loi maailman.....tämä on mielestäni aika merkittävää...

Ja merkittävää on myös se että, että edes Kristus ja SOfia eivät ole pystyneet estämään Ahrimanin ja Lusiferin vaikutusta maailmassamme. Von Halle kirjoittaa että huolimatta Jeesuksen uhriteosta Golgatalla vain kuorallinen ihmisiä on maapallon tuhoutuessa saavuttanut minän kehittymisen siihen pisteeseen johon Jumalat sen tarkoittivat kehittyvän..ja suuri joukko ihmisiä on valinnut pahuuden hyvyyden sijasta....Se yksi ja ainoa pääjumalien pääjumalakaan ei ilmeisesti voi tälle kaikelle yhtään mitään....mutta suunnatkaamme joka tapauksessa rakkautemme ja energiamme Hyvien Jumalien luo ja heidän puollelleen! Rakkauden ja hyvyyden puolesta!

30.5.2013 22:45  antroposofi

Von Hallen kantama keho on luultavasti lähimpänä sitä kehoa jonka hyvät Jumalat olivat tarkoittaneet meille ihmisille kodiksi maanpäälle.

Eli kuten totesin jo aikaisemmassa kirjoituksessani, fyysinen keho ja fyysinen maailma olivat myös alkuperäisen-hyvien Jumalten suunnitelman-oleellinen osa.

30.5.2013 22:50  Antroposofi

Ja von Halle siteraa Steineria kirjassaan " ja ellei hän olisi ylösnoussut"...

1.6.2013 15:50  antroposofi

Judith Von Halle " ja ellei hän olisi ylösnoussut..." sivu 31 Halle lainaa Rudolf. Steineria näin "Voimme käsittää tämän degeneraation määrätyllä tavalla siten, että oikeastaan ihmiskehityksen alusta alkaen tämä hahmo(Phantom) oli tarkoitettu sellaiseksi, etteivät ihmisen ravinnokseen käyttämät mineraalikunnan, kasvi ja eläinkunnan materiaaliset aineet kosketa sitä. Mutta näin ei kuitenkaan käynyt" eli Jumalat olivat suunnitelleet niin että ihmisten ei alkuperäisen suunnitelman mukaan lainkaan ollut tarkoitus hankkia ravintoa luonnosta. Mikäli tämä alkuperäinen suunnitelma olisi toteutunut emme siis olisi olleet todennäköisesti lainkaan tekemisissä eläinkunnan kanssa, emme olisi metsästäneet, meidän ei olisi ollut tarpeen kamppailla toisten ihmisten kanssa ravinnosta, käydä sotia elin tilasta suojella perhettä saalistajilta ja toisilta ihmisiltä ym ym. eli fyysisen maailman kylmyys ja kovuus ei olisi lainkaan tullut ihmisen osaksi. Näin olisimme välttyneet pahuuden ja kostonkierteeseen joutumiselta. Muuta toisin kävi kiitos ludiferinj a AHrimanin. Lisäksi Halle kirjoittaa että fyysisen ruumiin ei ollut alunperin tarkoitus lainkaan olla näkyvä vaan näkymätön aisteille.

1.6.2013 15:53  Antroposofi

En tiedä onko steiner ottanut kantaa siihen miten paljon Lusifer Ja AHriman ovat vaikuttaneet eläinkuntaan ja kasvikuntaan...hämärästi muistelen että Henkiset HIerarkiat teoksessa olisi ollut jokin kohta jossa Steiner kirjoitti että ELäimet ovat erilaisia kuin miksi Hyvät Jumalat ne alunperin tarkoittivat....mutta sen enempää informaatiota en minä ainakaan ole löytänyt Steinerin teksteistä...


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini