Matin blogi

Ehtoollistorstai

Share |

Torstai 17.4.2014 klo 19:12 - Matti Kuusela


Pääsiäisviikon torstai on Jupiterille vihitty päivä, kuten jokainen torstai. Tunnemme Jupiterin suurena viisauden ja voiman planeettana, jossa on myös auringonkaltaista valoa. Viime viikkoina Jupiter on loistanut korkealla taivaalla, kirkkaana ja lähellä kuuta.

Torstai-iltana Jeesus ja opetuslapset nauttivat pääsiäisaterian, päivää aikaisemmin kun normaalisti, sillä pääsiäislammas syötiin passah-juhlan sapatin eli lauantain aattona. Galilealaisilla oli kuitenkin pitkän matkansa tähden lupa nauttia pyhä ateria jo aikaisemmin.

Ehtoollisen edeltäjät

Raamatun tapahtumissa vaikuttaa ihmeellisen pitkiä kehityslinjoja. Ehtoollismalja on yksi tällainen suunnattoman vanha, lähes elollinen esine, joka sukeltautuu esiin ehtoollisessa. Mutta jo viinin ja leivän nauttimisen pyhä toimitus on juutalaisillekin vanha: Korkeimman jumalan pappi - kuten Vanha testamentti ilmaisee - Melkisedek tarjoaa Aabrahamille leivän ja viinin aterian tämän palattua voittoisalta sotaretkeltä.

Mutta viimeisen ehtoollisen ruoka on pääsiäislammas. Sillä on oma historiallinen perinteensä, mutta oikeastaan sen varsinainen perinne juurtuu tulevaisuudesta, ei menneisyydestä. Kristus on pääsiäislammas, Jumalan karitsa, jota juutalaisten passah-lampaan nauttiminen ennakoi.

Näin viimeinen ehtoollinen on todellakin viimeinen kerta, kun pääsiäislammasta nautitaan ennakoiden Kristuksen tekoa koko maan ja ihmiskunnan hyväksi. Kristuksesta itsestään tulee tuo pääsiäislammas ehti seuraavana päivänä, pitkäperjantaina, joka on varsinainen pääsiäislampaan syömisen päivä: Mutta silloin tuo vanha juutalainen tapa on jo menettänyt merkityksensä: Kristus on jo kuollut ristillä.

Toinen ehtoollisen edeltäjä on Kaanaan häiden aika. Silloin tapahtuu jotain sellaista suurta ja myös auringonomaista, joka valmistelee viimeistä ehtoollista, ja sen kääntymistä uudeksi.

Uusi ehtoollinen

Kun vanha ehtoollinen juutalaisten perinnäistavan mukaan on nautittu, aloittaakin Jeesus kaikkien hämmästykseksi uuden ehtoollisen. Siinä hän tuo esiin Melkisedekin ikivanhan leivän ja viinin nauttimisen toimituksen: niiden välityksellä Kristuksen henkiset aurinkovoimat liittyvät maan ja maan elämän olemukseen, suoraan, kasvinomaisen puhtaasti, ei enää vanhatestamentillisten eläin-kuunvoimien välityksellä.

Tämä Kristuksen elämänolemuksen (viini) ja fyysisen olemuksen (leipä) yhteys on paljon syvempi kuin yleensä ajatellaan. Kristillisessä ehtoollistoimituksessa nyt maan piirissä vaikuttava Kristus-olemus todellakin muuntaa fyysistä leipää ja viiniä. 

Fyysinen on henkistä ja näkymätöntä. Viini ja leipä on aineen täyttämiä, ja siksi niiden aistillinen ulkonäkö ei tässä muuntumisessa muutu, mutta niiden varsinainen näkymätön fyysisyys muuntuu ja kohoaa korkeammalle, eteeriselle tasolle. Vieläkin korkeampia prosesseja tapahtuu, mutta tuo elämän ja aineen (tai verenkierron ja sydämen) kohoaminen ennakoi sitä kehitystietä, jota me koko ihmiskuntana olemme kulkemassa.

Yhteisyys

Jumalanpalveluksessa muuntumisen prosessi kulkee polkua evankeliumi - anti - muuntuminen - yhteys. Kirkossa pappi toimittaa sen pyhänä toimituksena, mutta se on esikuvana kaikille teoillemme. Evankeliumin me voimme käsittää ihanteemme tunnistamisena. Sen toteuttaminen on se anti, jonka me tarjoamme maailmamme ja sitä kautta Kristukselle. Tämä oikea henkisen ihanteen tai idean toteuttaminen yksilöllisenä tekona johtaa muuntumiseen, ja se lähestyy sitä pyhyyttä, joka johtaa todelliseen yhteyteen.

Toimiessani puhtaasti oman minuuteni ihanteellisuuden pohjalta lähestyn sitä pyhyyttä, joka liittää minut ihmiskunnan, maan, Kristuksen, aurinkokunnan yhteyteen.

Rakkaudella
Matti

Avainsanat: viimeinen, uusi, ehtoollinen, Kristus, kiirastorstai, pitkäperjantai, pääsiäisateria, pääsiäislammas,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini