Matin blogi

Sielun tähtipaimen

Share |

Perjantai 19.12.2014 klo 19:35 - Matti Kuusela


Uusimmassa Takojassa 4/2014 on Riia Saaren hieno kirjoitus Sieluni tähtipaimen. Se perustuu saksalaisen selvänäköisen Verena Stäel von Holsteinin ja hänen miehensä Friedrich Pfannenscmidtin keskusteluihin luonnonhenkien ja enkeleiden kanssa.

Juuri näiden kirjoitusten aiheena ovat tunteet. Tunteiden johtava henki on nimeltään Astra. Hän muotoaa yhdessä enkelimme, kehoelementaarimme ja oman itseytemme kanssa meidän sieluntasojamme kunkin oman karmallisen tilanteen ja elämänsuunnitelman mukaan.

Tunteiden kirjo

Riian kirjoitus perustuu kaikkiaan neljään tunteita käsittelevään kirjaan ja juuri näin joulun alla on oikein sopiva aika käsitellä tunteita, sillä joulu on hyvin voimakkaasti juuri tunteiden juhla. Voidaksemme täysin olla mukana joulussa meidän on oltava avoimia myös tunteille, niin kosmisille tunteille ja lähimmäistemme tunteille kuin omillemmekin.

Myös tunteet vaihtuvat kehityksen myötä ja Astran tehtävä on harjoittaa meidän sielujamme tunteiden kokemiseen ennen maan päälle tuloamme. Astra työskentelee juuri ihmissielun alueella, sillä juuri siellä meidän tunteemme asuvat. Ajattelu tukeutuu enemmän fyysiseen todellisuuteen ja tahtominen henkeen, mutta tunne on yhteydessä meidän puhtaaseen sielullisuuteemme.

On kiintoisaa tietää, että tämän elämän ajattelun laadut ja sävyt muovaavat ennen kaikkea meidän seuraavan elämämme fyysistä olemusta, mutta fyysiset tekoni taas seuraavat elämän ajattelua.

Sielullisuuden suuri merkitys on taas siinä, että sen kautta me avaudumme Kristuksen todellisuudelle. Toki on tärkeää, millaisia ajatuksia me hänestä muodostamme ja miten tahto meissä elää, mutta silti tunteiden ja sielullisuuden alue on tässä keskeisin.

Voi myös sanoa, että tunteet ovat värejä, sielunvärejä. Mutta meidän aikanamme nämä sisäiset värimme ja sävymme ovat suuressa vaarassa, sillä television ja tietokoneen käyttö yleisolemukseltaan köyhdyttää meidän tunnemaailmaamme. Samoin lasten liiallinen varjelu. Siksi tietoinen tunteiden kouluttaminen tuleekin yhä tärkeämmäksi.

Ennen tunteita pyrittiin kouluttamaan pois, nyt on tunteiden herkkyyden ja elävyyden koulutuksen aika.

Tunnekoulu

Astra esittää, että pienillä lapsille se voi merkitä satuja ja niiden herättämien tunteiden painottamista ja nimeämistä. Noin yhdeksänvuotiaasta lähtien voisi jo varsinaisesti keskustella tunteista ja tutustua niihin lähemmin.

Ja kun yhteyden saaminen Kristukseen on yksi meidän maallisen elämämme aivan keskeisiä tehtäviä, niin meidän on muistettava, että se tapahtuu juuri tunteiden kautta. Meillä voi olla jopa hyviä ajatuksia, mutta juurtuakseen todellisuudeksi ajatuksetkin tarvitsevat tunteita.

Mitä tunteet sitten ovat. Siihen kysymykseen Astra vastasi: tähtiä! Tähtivalo on meihin virtaavia tunteita ja tätä tähtivaloa Astra meihin punoo. Astra kutsuukin itseään sielujemme tähtipaimeneksi.

Hämmästys, hämmästely ja ihmettely ovat kaikkein keskeisimpiä tunteiden herättäjiä ja vahvistajia. Henkinen maailma hämmästelee luomistyötään, maan kauneutta ja viisautta ja sitä, että Kristuksen toimesta maa, joka oli kuolemaisillaan, sain jälleen uuden elämän.

Hämmestellessämme ja ihmetellessämme me ihmiset yhdymme tähän henkisen maailman syvään hämmästykseen. Meidän sielumme avautuu ja laajenee. Kauneuden aistit aktivoituvat. On kuin kultianen niitty avautuisi sielullemme, sisäinen niitty, joka loistaa kullanhohteista valoa. Tässä hämmästyksen kultamaailmassa sielumme voi kokea maailman alkurakkautta, alkuluottamusta, aivan kuin loistavan joulukuusen äärellä.

Lähde Riia Saari: Sieluni tähtipaimen. Takoja 4/2014.

Avainsanat: sielu, tunteet, Astra, Kristus, hämmästys, Riia Saari


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini