Matin blogi

Rakasta vihollistasi

Share |

Torstai 12.3.2015 klo 14:00 - Matti Kuusela


Vuorisaarnan yksi keskeisimpiä ohjeita on: rakasta vihollisiasi!

Muistamme että tämä sama toisten ihmisten ja samalla toisten ihmisten rakastaminen tulee esiin viimeisellä tai oikeastaan ensimmäisellä uudenmuotoisella ehtoollisella muodossa "Rakastakaa toisianne niinkuin minä olen teitä rakastanut.

Tuo on se yksi käsky, johon Jeesus keskittää kaiken opetuksensa.

Kun katsomme vielä uudelleen tuon kohdan Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnasta, ohje kuuluu: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.

Isän lapset

Isän lapsista puhuttiin myös autuusjulistusten seitsemännessä kohdassa, jossa lausutaan, että autuaita ovat rauhantekijät, sillä he saavat jumalan lapsen nimen. 

Seitsemäs autuusjulistus ei vielä koske meidän aikaamme täydellä painollaan, sillä meidän seitsemännen olemuspuolemme, henki-itsen varsinainen kehitysaika koittaa vasta seuraavan kulttuurikauden aikana, jonka alkuun on vielä parituhatta vuotta.

Rauhantekemistä edellinen kehitysvaihe oli puhdassydämisyys, meidän aikamme kehitystehtävä. On helppo ymmärtää, että todellinen rauhantekemisen kyky kehittyy vasta sen pohjalta, että sydämemme ovat täysin puhtaat. Sydänten puhtaus antaa vasta täyden mahdollisuus rakastaa myös vihamiehiämme tai yleensä sellaisia ihmisiä, joista emme niin kovin pidä.

Kun sydämemme on täysin puhdas, me voimme sillä samalla puhtaudella rakastaa jokaista ihmistä, hänen teoistaan ja hyvistä ja huonoista puolistaan riippumatta. Alamme myös ymmärtää, miten maailmassa olevaa pahaa ei voi poistaa vihaamalla sitä. Vain rakkaudella on voima asettaa kaikki paikalleen.

Seitsemännessä eli seuraavassa ihmiskunnan kehitysvaiheessa, jota nimitetään myös Vesimiehen ajaksi, sydämen puhtauden pohjalta kehittyy aktiivinen voima rauhan työhön. Sen toteuttajia siis nimittää Matteuksen evankeliumi Jumalan lapsiksi.

Sen täytyy tarkoittaa, että kun ihminen neljännessä kulttuurivaiheessa tajuaa omien tekojensa merkityksen maailmassa (armahtavaiset) ja sen pohjalta seuraavassa kulttuurivaiheessa puhdistaa sydämensä, niin hän Kristuksen mukaan saa nähdä Jumalan. Hänen sisäiset aistinsa avautuvat henkisen maailman havaintoon.

On varmaan turvallista kuvitella, että henkisen maailman ja sen olentojen havaitsemisen luo ihmisessä halun osallistua maailman toimintaan yhdessä henkisen maailman kanssa.

Pyhä henki

Kun kuudes autuuksien vaihe on sisäisen elämän puhdistuminen ja henkisen maailman avautuminen, niin on aika luonnollista, että seuraavassa vaiheessa ihmisessä kasvaa halua toimia tuon uuden puolueettomuuden pohjalta. Ihminen oppii rakastamaan kaikkia olentoja ja sen pohjalta hän saa myös rauhan tekemisen kyvyn. Todellista rauhaa voi luoda, kun ymmärtää täysin jokaisen osapuolen olemuksen ja sisimmät tarpeet, eikä itselle ole salaisia tarkoituksia.

Toimiva rakkaus, puolueettomuus, henkisen maailman näkeminen... se kaikki on myös samaa kuin se mitä me kutsumme viisaudeksi. Kosminen viisaus eli Sofia koskettaa meitä, ja se on käytännössä hyvin samaa kuin Pyhän hengen toiminta, Pyhän hengen virtaaminen ihmiseen.

Huomaamme, että tähän seitsemänteen vaiheeseen keskittyy valtavan paljon eri henkisiä käsitteitä: rakkaus, rauhantyö, jumalan tai henkisen maailman lapsena oleminen, myös läheinen ja toimiva, tietoinen suhde omaan enkeliin. Kaikkea sitä voimme nimittää myös Pyhän hengen toiminnaksi.

Tämä seuraavan vaiheen vaikeus muistuttaa mielestäni siitä, että me todella menemme eteenpäin. Muistan miten kansakoulun toisella luokalla katselin ovelta kolmannen luokan taululla olevia laskutehtäviä. Miten mahdottomilta ne tuntuivat!

Nyt meillä on vielä noin kaksituhatta vuotta aikaa sydäntemme puhdistamiseen tai mikä on sitä hyvin lähellä, aidon hartauden tunteen kehittämiseen tässä maailmassa.

Mariat ja tunteet

Älyä meillä toki on, ja sen myötä tunteet tuntuvat niin usein vanhanaikaisilta ja joskus jopa vastenmielisiltä. 

Jos kuitenkin ajattele, miten meidän sisäinen elämämme voi kehittyä sydämen puhdistumiseen ja henkisen maailman aitoon näkemiseen, niin ymmärtää, että tunteiden osuus on väistämätön. Pelkän älyn avulla enkeliolentojen ymmärtäminen ei ole mahdollista. Äly vain herättäisi kysymyksen toisensa perään, mutta ei yksi osaisi antaa vastauksia.

Vasta kun meillä älyn lisäksi tunne ja tahto syventyvät niin, että minuutemme voi ne todella kokea, silloin meissä kehittyvät ne sisäiset kyvyt, joiden avulla henkisen maailman ymmärtäminen on mahdollista.

Uusi testamentti kertoo meille kolmen sielunalueemme tunnekehityksestä Marioiden kautta. Vanhinta sieluntasoa eli tuntosielua edusti Kristuksen ristin äärellä Maria Magdaleena. Hän oli se, joka kykeni tukemaan Kristusta nimenomaan inhimillisellä rakkaudella.

Toista sielunlaatua, äly- ja tunnesielua, edusti Maria Kleopaan vaimo, josta Uusi testamentti ei kerro paljoakaan.

Kolmannen ja meidän aikamme sielunlaadun edustaja Kristuksen elämässä oli Neitsyt Maria. Häntä voimme pitää tietoisuussielun Mariana, puhtaan sydämen edustajana.

Olennaista on se, että Kristuksen opetusten ja teon juurtuminen meidän sisäiseen todellisuuteemme tarvitsee näitä kolmea Mariaa: Maria Magdaleenan syvää ihmistunnetta, Kleopaan vaimon sanokaamme uskonnollista tunnetta ja Neitsyt Marian puhdistunutta kaikkiallista sydäntunnetta.

Rakkaudella
Matti

Avainsanat: Vuorisaarna, rakastaminen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini