Matin blogi

Vuorisaarna ja Kristus-aura

Share |

Torstai 18.6.2015 klo 21:15 - Matti Kuusela


Vaikka Vuorisaarna tapahtuikin syksyllä, siinä on jotain hyvin juhannuksenomaista: nousu vuorelle ja suuren henkisen opetuksen vastaanottaminen.

Mutta tosiasiassa Vuorisaarna tapahtuu syksyllä. Matteuksen evenkaliumi antaa vaikutelman, että Vuorisaarna tapahtuu suhteellisen pian Jordanin kästeen jälkeen. Robert Powellin kronologian mukaan Jordanin kaste on 23. syyskuuta vuonna 29 ja Vuorisaarna 28 marraskuuta, mutta vasta seuraavana vuonna 30. Aurinko on silloin Jousimiehessä, mikä kertoo Vuorisaarnan tulevaisuuteen tähtäävästä merkityksestä.

Ja syysaika puhuu siitä, miten henkinen voima ja viisaus laskeutuvat kosmoksesta maan piiriin. Samalla ihmisyyden voimat vahvistuvat ja katsovat maasta kohti kosmosta.

Kristuksen läsnäolo

Matteuksen evankeliumi on kuitenkin rakennettu niin, että Vuorisaarna tulee hyvin pian Jordanenin kasteen ja kiusausten jälkeen. Mehän tiedämme monista kirjoituksista, Rudolf Steinerilta ja esimerkiksi nunna Katariina von Emmerickiltä, että Jeesus oli hyvin vaikuttava ihmisolento. Hän parantaa ja auttaa ja opettaa, ja ihmiset seuraavat häntä.

Ennen ensimmäisten opetuslasten kutsumista tapahtui kuitenkin jotain kummallista. Jeesus sai kuulla, että Johannes Kastaja oli vangittu, ja sen takia hän siirtyi Galileaan, Kapernaumiin Genetsaretin järven rannalle.

Siellä Jeesus alkaa julistaa: Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle! Tuo kääntykää-sana ei täysin tee alkuperäiselle lauseelle oikeutta, sillä kreikan alkukielinen sana alkaa alulla meta. Se tarkoittaa kohoamista korkeampaan näkemykseen.

Näin voimme ymmärtää tuon lauseen merkitsevän: Katsokaa, maan päälle on tullut voima, joka antaa teille mahdollisuuden löytää itsestänne voima liittyä henkiseen maailmaan.

Se tietenkin tarkoittaa, että tuo ihmisiä henkisesti vahvistava voima on juuri Kristuksen läheisyys, hänen auransa ja voimansa nyt maan piirissä.

Johannes Kastaja

Erikoista tuossa on se, että juuri Matteuksen edellinen luku kertoo, että Johannes Kastaja julisti Juudean autiomaassa: Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!

Sanat ovat täsmälleen samat! 

Nyt tämä voi merkitä ainoastaan sitä, että Johanneksen henkinen olemus tai hänen auransa on siirtynyt Jeesuksen yhteyteen. Tällä yhteydellä Matteus kertoo, että ennen kuin Jeesus voi kutsua opetuslapsensa, Johannes Kastajen henkinen olemus on liittynyt häneen.

Oikeastaan juuri Johannes hänessä julistaa näitä sanoja. Ja vasta yhteistyö Johanneksen kanssa antaa Kristukselle mahdollisuuden koota ympärilleen tuo kahdentoista piiri.

Ja kun mietimme asiaa, huomaamme että tähän saakka Jeesus onkin toiminut enemmän yksin. Mutta Johannes Kastaja on eri maata. Evankeliumit antavat parissakin kohdassa ymmärtää, että Johannes on itse asiassa Elias-sielu, juutalaisten kansanhenki.

Kastettuaan Jeesuksen Jordanilla Johannes tuntee valtavaa vatoa tätä Kristus Jeesus -olentoa kohtaan. Hänen oma tehtävänsä aineellisessa kehossa on suoritettu. Hänen henkinen olemuksensa kääntyy niin voimakkaasti Kristus Jeesuksen puoleen, että hänen oma fyysinen olemuksensa jää suojattomaksi. Hänet ensin vangitaan ja lopulta surmataan.

Johanneksen fyysisen olemuksen vangitseminen oli se merkki, jonka seurauksena Kristuksen toiminta astuu uuteen vaiheeseen. Nyt hänen olemuksessaan on mukana juutalaisten kansanhenki, samoin Jahven antama lupaus kahdestatoista tähtivoimasta todellistuu juuri Johanneksen kautta: nyt Jeesuksen valtava henkinen aurinkoaura jäsentyy israelin henkisyyteen niin, että se voi kutsua puoleensa nuo kaksitoista, joita jo monien maallisten elämien ajan oli valmisteltu tähän tehtävään.

Johanneksen henkinen apu auttaa Kristusta näkemään myös kansan tilanteen uusin silmin: Nähdessään kansanjoukut... kirjoittaa Matteus. Hän tarkoittaa, että Kristus näki nyt kaiken uudella, paljon konkreettisemmalla tavalla. Ja se kohottaa hänet opetuslastensa kanssa vuorelle. Vuori on tässä nimenomaan kohoaminen henkiselle tasolle. Siihen liittyi mahdollisesti myös nousu fyysiselle vuorelle, mutta henkinen vuori on nyt ensisijainen.

Myös Johannekselle siirtyminen Juudean autiomaasta ja sen vuorista aurinkoisen ja hedelmällisen Galilean vuorelle merkitsee, että työ yksinäisenä julistajana autiomaan kuunvoimien piirissä on ohi, ja fyysisestä ruumiista vapautumisen jälkeen alkaa uusi vaihe Galilean henkisten aurinkovoimien parissa, yhteisössä.

Rudolf Steiner on erityisesti maininnut, että Johannes Kastajasta tulee opetuslasten ryhmäsielu, mutta sen merkityksen kokee kunnolla vasta sitten, kun oivaltaa, miten vahvasti hän liittyy itse Jeesuksen olemukseen.

Opetus vuorella

Henkisellä vuorella ovat nyt siis Jeesus-Johannes ja opetuslapset. Matteuksen mukaan Jeesus istuu, mikä merkitsee, että hän ei varsinaisesti käytä millaista julistavaa voimaa, vaan hänen henkinen auransa, Kristus-aura ilmaisee itsensä opetuslasten piirille. Kristus-aura ilmaisee henkisellä tasolla koko sen suunnitelman, jota Kristus on tullut toteuttamaan mään päälle.

Vuorisaarnan autuuslauseissa opetuslapsille tässä henkisessä tilassa kerrotaan ensin, mitä tapahtuu ihmisen kaikille yhdeksälle olemuspuolelle. Ja erityisesti kerrotaan dynaamisesti, sen kannalta, mitä ihmisen tulee tehdä. Kristus on koko ajan mukana toimijana, mutta ihmisen on täytettävä oma osuutensa yhdessä Kristuksen kanssa.

Ja autuus-lauseiden jälkeen jälkeen alkaa tuo valtaisa opetus, jossa Kristus kertoo ihmiskunnalle tulleesta uudesta minä-voimasta:

"Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse jumalan valtakuntaan."

Tämä on aivan uskomattoman monitahoinen, voimakas ja käänteentekevä lause. Sehän tarkoittaa, että nyt yksityisen ihmisen on hengen tietä kulkiessaan kuunnelta ensi sijassa omaa sisintään, omaatuntoaan, sydäntään. Lause kertoo, että yhteyttä henkiseen maailmaan ei voi saada pelkästään noudattamalla uskollisesti käskyjä ja opetuksia, vaan voiman liittyä henkiseen maailmaan voi saada ainoastaan oppimalla toimimaan yksilöllisesti paljon paremmin kuin kirjoituksissa opetetaan!

Rakkaudella Matti

12915434_s.jpg

Jatkoa

- Jos tämä kirjoitus kiinnosti sinua, olet tervetullut keskiviikkoiseen henkiseen workshopiin. Siellä jatkamme eteenpäin näiden kysymysten parissa.

- Nettikaupassa on nyt useampia Vuorisaarna-aiheisia CD-meditaatioita, joiden avulla voit myös jatkaa syventymistä Vuorisaarnaan.

Avainsanat: Vuorisaarna, Kristus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini