Matin blogi

Runsaus lähtee rauhasta ja tasapainosta

Maanantai 15.4.2013 klo 17:34 - Matti Kuusela

Aito runsaus on läheisessä yhteydessä parantamiseen. Silloin kun me olemme runsauden tilassa, elämänvoimat kulkevat vapaasti meidän kauttamme, ja niillä on ihmeellinen kyky myös luoda. Elämänmaailman eli eetterimaailman energioilla on oma älykkyytensä. 

Voi olla ihmeellistä ajatella tuota meille läheisen ja meidät kaikkialla läpäisevän voimamaailman tietoisuutta, mutta se on hyvin todellista. Jumalan tai maailmankaikkeuden voimat läpäisevät kaiken olemassaolon ja niihin on alusta saakka istutettu voima kehittää maailmankaikkeutta eteenpäin.

Sisäinen tasapaino

Silloin kun me ihmiset olemme sisäisessä tasapainossa, runsaasti maailmankaikkeuden voimia pääsee virtaamaan meidän kauttamme. Ne kokevat meidän sisäisen virityksemme, meidän tahtomme ja pyrkimyksemme, sen mihin me keskitymme. Ja koska näiden voimien yksi aivan perustarkoituksia on luoda toimivia ja eläviä kokonaisuuksia, ne ryhtyvät kokoamaan meidän ympärillemme sellaista, mikä vastaa meidän sisäistä viritystämme.

Näin on helppo ymmärtää, millä tavoin runsaus toimii. Kun tähän vapaaseen voimien virtaan näyttää jonkin sisäisen kuvan, sanotaan vaikka purjelentokoneen, niin nuo voimat tunnistavat heti mikä se on, tai millainen se on. Ne tunnistavat tunteet, joita purjekoneen lentäjillä on ollut, ne tunnistavat ne mahtavat liitämisen, vapauden ja lähes rajattoman näköalan kokemukset ja ilman suhinan, joka purjekoneella lentämiseen liittyy.

Nämä voimat tunnistavat sen, millaisia tuntemuksia aikaisemmilla purjekoneen hankkijoilla tai lentokerhoon hakeutuneilla on ollut, ja ne ryhtyvät heti sovittelemaan tämän mielikuvan tarjoajalle näitä ominaisuuksia. Jos purjekoneeseen tahtova jäljittelee mahdollisimman hyvin niitä kokemuksia, joita on aikaisemmin liittynyt tähän kohteeseen, silloin näiden älykkäiden voimien mahdollisuudet luoda juuri tälle ihmiselle oma tai vuokrattu kone tai mahdollisuus lentää sellaisella on helppo.

Mahdottomat toiveet

Toki nämä älykkäät voimat pystyvät luomaan myös mahdottomia asioita, sellaisia joita ei aikaisemmin ole ollut olemassa, ainakaan fyysisellä tasolla. Silloin usko on hyvään tarpeeseen. Usko on sielunelämän perusvoimia ja se ravitsee ja järjestää meidän sieluruumiimme eli astraaliruumiimme voimia. 

Kun tähän uskon kenttään - ja tässä uskoon ei ole tarpeen liittää mihinkään valmiisiin uskontoihin liittyviä oletuksia, vaikka niin saa tehdä, jos se kuuluu omaan uskonnolliseen elämään - niin, kun tähän puhtaaseen ja vahvaan sisäisen uskon kenttään liittää jonkin mielikuvan tai yhtenäisen mielikuvan, ajatusten ja tunteiden kokonaisuuden, sillä on hyvin suuri vaikutus myös elämänvoimiin ja suureen joukkoon meidän lähimaailmamme energioita.

Vähän sisäistä innokkuutta, valoa ja luottamusta mukaan, nämä voimat saattavat kutsua mukaansa korkeamman haltijan, enkelin tai jopa kiinnostuneita fyysisestä elämästä poistuneita vainajia, jotka saattavat hyvinkin innolla lähteä kehittämään sitä uutta, mitä tahdot luoda.

Eikä tässä edes tarvitse pelätä sitä, että häiritsee henkisen maailman asukkaita. Ymmärtääkseni ankara tosiasia on se, että me ihmiset olemme aktiivisen toivomisen ja luomisen sijaan uskomattoman laiskoja. Juuri meidän ihmisten henkisenä tehtävänä olisi luoda uutta tähän maailmankaikkeuteen, mutta emme sitä juuri tee.

Meidän lähikosmoksessamme on tuhatmäärin enkeleitä, haltijoita ja muista henkisten maailmojen asukkaita, jotka ovat valmiit auttamaan meitä. Heidät on asetettu alkujaan paikalleen juuri siksi, että he olisivat meidän apunamme, kun meille annetaan vapaa tahto ja luovuus, mutta siellä he sitten odottavat.

Heidän kannaltaan onnetonta on myös se, että ihmiskunnan luovuus nykyaikana keskittyy niin vahvasti pelkkään tekniikkaan, joka on henkisesti katsottuna hyvin rajallinen alue. Totta kai, jos ihmiskunta ymmärtäisi olla edes aidosti kiitollinen luomastaan tekniikasta, niin silloin siihen osallistuneet näkymättömien maailmojen ystävät ja energiat kehittyisivät eteenpäin, mutta ilman kiitollisuutta ja vastaavia eläviä tunteita, heidän työnsä menee maailmankaikkeuden kehityksen kannalta suurelta osin hukkaan.

Luovuus 

Meidän maailmassamme olisi ja on aivan suunnattoman paljon sellaista keksittävää, mikä pohjautuu taiteeseen, kauneuteen, elämään, henkiseen kehitykseen ja muihin elämää edistäviin asioihin. Etenkin sellaisen kehityksen piiriin meidän lähimaailmojemme henkiset ystävät ja elävät energiat ovat tosi innokkaita astumaan.

Mikä tahansa sellainen luominen, joka on sopusoinnussa niin ihmisen itsensä kuin henkisen maailman kanssa, on kehitykselle ravintoa ja mieluista. Meidän on hyvä toivoa sellaista mikä on maailmankaikkeuden kehitystarkoituksen suuntaista. mikä edistää rauhaa, kauneutta, terveyttä ... mutta myös taloudellinen vauraus on aivan paikallaan silloin, kun se pyrkii sopusointuun ja parempaan elämään, suurempaan vuorovaikutukseen ihmisten ja luonnonolentojen ja enkelien ja muiden henkisten maailmojen ystävien kanssa.

Rakkaudella

Matti

2 kommenttia . Avainsanat: runsaus, meditaatio, hyvinvointi, vauraus, sisäinen, tasapaino, parantaminen, enkelit

Hyvinvointi ja vaalit

Torstai 10.2.2011 klo 2:08 - Matti Kuusela

Viime päivinä pohdiskeluni ovat menneet lujaa. Yksi suuria oivalluksia on se, miten tärkeää on, että me uskallamme työstää loppuun saakka sen mitä koemme - ainakin mielessämme.

Ihmeellisesti yhteiskunnassamme on saanut vallat aivan päinvastainen näkemys:

Päättäjille on annettava työrauha. - Miksi? Meidän yhteisistä asioistamme täällä on kysymys!

Ei pidä ajatella negatiivisesti. - Jos valittaa jostakin mikä on huonosti. Totta, ei kukaan halua kuunnella valitusta. Sen sijaan on tärkeää ajatella ja tuntea itse valmiiksi se mitä kokee. Jos työnnämme jatkuvasti syrjään kaiken sen mitä koemme ympäristöstämme tai jos jätämme omat tuumailulle kesken, menetämme helposti oman voimamme tunteen. Silloin me uuvumme helposti.

Uupumus on paljolti sitä, että ensin en uskalla ja sitten en enää jaksakaan ajatella, kun käsittelemättömiä asioita kertyy ylimäärä sisäisiin varastoihin.

Enkelimaa-vastaus onkin: ajattele aina se mitä itse koet oikeaksi! Ei sinun tarvitse kaikkea ryhtyä itse toteuttamaan. Jo se että ajattelee yhteiskunnallisia asioita ja tuo mielikuvansa sellaiseen muotoon, että se tyydyttää itseä, on luovuutta ja vaikuttamista. Silloin enkelit pääsevät vaikuttamaan kauttamme.

Itselleni olen nyt päättänyt sallia ajatella uuteen muotoon koko vaalijärjestelmän. Olen kokenut niin voimakkaasti - kuten useat muutkin - miten vähän nykymuotoisella äänestämisellä voidaan saada aikaan. Ehkä vaihtaa joku, ehkä tuoda joku uusi esille. Siinä kaikki. Mutta vaikuttaako se todella asioihin?

 

Uusi vaalijärjestelmä ja eduskunta

Eduskuntavaaleihin voi osallistua keräämällä riittävän määrän kannatusnimiä, olkoon se vaikka viisikymmentä, mutta määrää voi rauhassa miettiä. Osallistumiseen riittää oma päätös ja halukkuus.

Ehdokkaista kootaan ehdokaskirja, jossa on jokaisella oma sivunsa valokuvineen, perustietoineen ja ohjelmineen. Se antaa kaikille yhtä hyvät mahdollisuudet, pelkällä rahalla ei enää pääse eduskuntaan, sillä muu vaalimainonta on kiellettyä. Ehdokaskirja jaetaan jokaiseen talouteen, ja siihen osallistumisesta peritään nimellinen maksu.

Puolueet eivät siis enää aseta ehdokkaita.

Eduskuntaan valitut eivät ole enää puolueiden vaan oman itsensä edustajia. Jokainen edustaa parhaalla kyvyllään omaa totuuttaan ja parasta näkemystään. Silloin me voimme mielekkäästi valita arvostamiamme henkilöitä, koska tiedämme heillä itsellä olevan sananvaltaa.

Kaikki kansanedustajien painostaminen tai pakottaminen on kiellettyä. Kaikki puolueikuri poistetaan täydellisesti.

Kansanedustajat voivat liittyä vapaasti erilaisiin ryhmiin asian mukaan, mutta nämä rymätkään eivät voi päättää keskenään jäsentensä äänestämisestä. Jokaisen edustajan vapaa oman tunnon äänioikeus on, vanhaa sanontaa käyttääksemme, pyhä.

Koska valitut edustajat eivät enää ole puolueiden edustajia, puolueet ja niiden etuisuudet nykymuodossa lakkaavat. Siinä ei menetetä mitään, sillä jo nytkin ne teettävät olennaiset vaaliohjelmansa mainostoimistoissa.

Tällä me pääsemme alkuun. Tärkeintä on ehdokkaiden vaalitiedotuksen tasa-arvo ja kansanedustajien riippumattomuus mistään muusta kuin omasta parhaasta ymmärryksestään ja tahdostaan. Sillä tavoin voi muodostua todellinen kansan eduskunta.

 

Luova ajattelu

Olen aivan vakavissani näiden ajatusten suhteen, ja usko vain, että näiden ilmaiseminen ja piilossa pysymisen pelon voittaminen tuntuu hyvältä ja vahvistavalta.

Vanhastaan on ajateltu, että mielipiteiden pitäisi taistella keskenään ja että huonoja mielipiteitä pitäisi aina vastustaa ja kritisoida. Mutta ei asia olekaan niin. Enkelimaassa jokaista rohkaistaan esittämään oma näkymyksensä ja ajattelemaan se ja täydentämään sitä mahdollisimman pitkälle. Ja häntä kiitetään siitä mikä hänen luovassa ajatuksessan on hyvää, sillä sehän tulee jokaisen hyväksi, sen lisäksi että on kehittäjälleen hieno saavutus.

Kun mahdollisimman moni esittää hyviä ajatuksia, ne eivät voi olla vaikuttamatta todellisuuteen. Kun elämään virtaa runsaasti hyvää keskustelua ja uutta henkistä voimaa, päättäjät väkisinkin ryhdistäytyvät ja alkavat toimia jälleen kansan hyväksi.

Aidot ja hyvät ajatukset, tunne ja tahto ovat sellaisia, joiden kehittämiseen enkeliystävämme tulevat mielellään mukaan, ja silloin myös he voivat inspiroida meitä.

Matti Kuusela

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hyvinvointi, vaalit, luovuus, enkelit, ajattelu, eduskunta, eduskunnan uudistaminen