Matin blogi

Vuorisaarnan alkuperä ja ihmisen karma

Torstai 5.6.2014 klo 21:00 - Matti Kuusela

Hei rakkaat ystävät,

Mitä enemmän olen perehtynyt Jeesukseen ja kaikkeen häneen liittyvään enemmän tai vähemmän henkiseen tietoon, sitä enemmän nousee ainakin kaksi, ehkä kolme piirrettä esiin.

Ensimmäinen on se, että me tiedämme hänestä paljon enemmän kuin usein kuvitellaan. Olen saanut sen vaikutelman, että mukavampaa ja helpompaa sanoa, että me emme tiedä, kuin todella tutkia ja sisäistää kaikkea sitä aineistoa, jota on saatavilla.

Toinen piirre on se, että Jeesus ei suinkaan ollut tietämätön eikä yksinkertainen puuseppä. Siitä kertoo jo hänen kaksitoistavuotiaana Jerusalemin temppelissä antamansa opetus, joka sai kaikki kuulijat, myös kirjanoppineet ja fariseukset ja monien eri alojen asiantuntijat hämmennyksiin. Hän selosti myös juutalaisten perimmäistapojen ja kirjoitusten henkistä alkuperää, joka tuohon aikaan oli jo suurelta osin unohtunut.

Ja kolmas on se, että Jeesus ei ollut vain opettaja, vaan hänen kauttaan virtasi henkinen voima. Se tarkoittaa, että kun hän puhui jostain aiheesta, sitä vastaava henkinen voima ja todellisuus virtasi samalla hänen kauttaan, ei vain hänen sen hetkisille kuulijoilleen, vaan ilmeisesti koko maan piiriin.

Lopuksi Jeesuksen elämässä opetus vaimenee kokonaan, ja kaikki keskittyy tekoon: kuolema ristillä ja ylösnousemus olivat puhdas tahdon ja rakkauden teko.

Kun alkaa ymmärtää tätä henkisen läsnäolon, opetuksen ja teon välistä muuntumista, se helpottaa myös sen ymmärtämistä, miten Uuden testamentin tapahtumat voivat olla meditaation tai rukouksen kohteena.

Mutta katsotaan nyt, mitä muun muassa jo tiedämme Jeesuksen elämästä ja toiminnasta Vuorisaarnan aikaan.

Vuorisaarnan tapahtumia

Toimintansa ensimmäisenä vuonna, meidän ajanlaskumme mukaan vuonna 30, tiistaina marraskuun 28. päivänä Jeesus purjehti opetuslasten kanssa yli Genetsaretin järven. Astuttuaan veneestä ja nousivat lähellä Beetsaidaa ja Juliusta olevalle vuorelle, jolle oli kokoontunut runsaasti ihmisiä kuuntelemaan Jeesuksen opetusta.

Täällä tapahtui Vuorisaarna, josta kertovat sekä Matteus että Luukas. Tämä saarna kesti noin neljätoista päivää, mutta sen päätöksen Jeesus antoi vasta kolme kuukautta myöhemmin. Aluksi Jeesus kertoi ensimmäisestä julistuksesta, mikä kesti koko päivän.

"Autuaita ovat henkisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta."

Seuraavana päivänä, keskiviikkona, Jeesus puhui toisesta julistuksesta. Läsnä oli viisi pyhää naista, muun muassa Neitsyt Maria, Maria Kleofas ja Nainin Maroni, sekä ne kaksitoista opetuslasta, joista myöhemmin tuli apostoleita. Saarnan jälkeen Jeesus opetti erikseen opetuslapsia, kuten Matteus kertoo evankeliuminsa 5. luvussa, 14-20. 

"Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen."

Torstaina Jeesus jatkoi toisen julistuksen käsittelyä ja selitti monia profeettojen opetuksia.

Perjantaina Jeesus puhui kolmannesta julistuksesta. Mutta koska sapatti oli tulossa, hän lähti aikaisin ja purjehti Kapernaumiin. Siellä hän opetti lähellä Eteläporttia olevassa talossa, jonka Pietari oli vuokrannut. Täällä tapahtui myös halvaantuneen parantaminen, mistä sekä Markus 2, 1-2, Luukas 5, 17-26 että Matteus 9, 1-9 kertovat.

"Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan."

Sen jälkeen Jeesus meni synagoogaan, jossa hän sai opettaa ilman keskeytyksiä. Myös Jairus, jonka tyttären Salomen Jeesus oli herättänyt kuolleista, oli siellä. Jeesuksen ollessa lähdössä Jairus lähestyi häntä ja pyysi apua, sillä Salome oli jälleen kuolemaisillaan. Jeesus lupasi auttaa, mutta heidän ollessaan matkalla tuli tieto Salomen kuolemasta.

Silti he jatkoivat ja tässä yhteydessä tapahtui myös Kesarean filippiläisen Enuen parantaminen. Hän oli leskirouva, joka oli kärsinyt kärsinyt verenvuodosta kaksitoista vuotta, kuten sekä Matteus 9, 20-22, Markus 5, 25-34 että Luukas 8, 43-48 kertovat. 

Kun Jeesus oli päässyt Jairuksen kotiin, hän herätti Salomen jälleen kuolemasta, mistä sekä Matteus, Markus että Luukas kertovat. Lähdettyään talosta häntä lähestyi Kapernaumin kaduilla kaksi sokeaa miestä, jotka hän paransi, Matteus 9, 27-30. Sen jälkeen Jeesus paransi riivatun Joas Fariseuksen, Matteus 9, 32-34.

Ja katsotaan vielä koko ensimmäinen viikko Robert A. Powellin mahtava kirjan Chronicle of the Living Christ eli Elävän Kristuksen kronikka mukaan:

Lauantaina eli sapattina Jeesus vieraili sadanpäämies Corneliuksen luona. Sieltä hän meni Jairuksen luo ja kehotti Salomea seuraamaan Jumalan sanaa. Sapatin päättyessä hän opetti synagoogassa. Fariseukset lähtivät varhain, ja Jeesus jatkoi opetusta opetuslapsille, kuten Matteus kertoo 5, 27-37. Sitten fariseukset palasivat takaisin mukanaan mies, jonka käsi oli kuivettunut. Hänet Jeesus paransi.

Sunnuntaina Jeesus opetti jälleen Eteläportin lähellä olevassa talossa ja jatkoi Vuorisaarnan julistuksien opetusta.  Kuulijoiden joukossa oli Lea. Hän oli sen Enuen käly, jonka Jeesus oli parantanut kaksi päivää aikaisemmin. Kun Jeesus oli lausumassa kuudetta julistusta, "Siunattuja ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan", Maria ja neljä muuta pyhää naista saapuivat paikalle. Silloin Lea huusi: "Siunattu olkoon kohtu joka sinua kantoi, ja rinnat joita sinä imit!" 

"Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan."

Jeesus vastasi: "Siunattuja ovat paremminkin ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja pitäytyvät siinä!" Luukas 11, 27-28. Myöhemmin Jeesus opetti järven rannalta olevasta veneestä. Silloin hän lausui sanat, jotka Luukas mainitsee 9. luvussa 59-62. Sen jälkeen hän purjehti Suuren Korazinin alueelle.

Maanantaina Jeesus jatkoi jälleen vuorisaarnaa alkuperäisellä vuorella, neljännestä julistuksesta. Siellä hän antoi kahdelletoista voiman karkoittaa epäpuhtaita henkiä ja illalla hän siirtyi Magdalaan, jossa hän paransi muutamia riivattuja. Samoin tekivät Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes.

"Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan."

Jeesuksen elämää

Minusta on kiehtovaa lukea, miten intensiivistä Jeesuksen elämä oli, jatkuvaa parantamista, opettamista ja siirtymistä paikasta toiseen. Kiehtovaa on myös miettiä, miten tieto Jeesuksen opetustilaisuuksista on kulkenut ihmisille ennen internetin ja painettujen ohjelmalehtisten aikaa.

Me siis tunnemme nykyään Jeesuksen elämäntapahtumat päivän tarkkuudella. On aika hämmästyttävää huomata, miten vähän se kuitenkaan kiinnostaa edes ammattilaisia. Ehkä kysymys on ainakin osittain siitä, että on niin paljon mukavampaa olla tietämättä.

Ja kuitenkin, totuuden ja viisauden rakkauden tulisi henkisellä tiellä olla aivan keskeisenä pyrkimyksenä. Uskaltaaksemme tietää me tarvitsemme rakkautta. Rakkauden avulla tieto kehittyy viisaudeksi. Ja viisaudesta kehittyy todellinen uusi rakkaus, se joka aikanaan loistaa maasta ja ihmiskunnasta maailmankaikkeuteen.

vuorisaarna_2_cosimo_rosselli.jpg

Henkisen opetuksen kaiku

Ja kuten aikaisemmin oli puhetta Tombergin mukaan, Jeesus opetti nyt maan päällä sellaista, mikä aikaisemmin oli kuultavissa ainoastaan henkisessä maailmassa, kuoleman jälkeen, tai vielä osuvammin, ennen syntymää.

Sehän selvittää paljon, sillä kuten varmasti moni on todennut, Vuorisaarnan opetusta ei ole mitenkään helppo ymmärtää maallisen logiikan mukaan. Mutta jos ajattelee, että nuo julistusten mahtavat lauseet kaikuvatkin alkuperäisesti henkisessä maailmassa ihmisen karman opetuksena, silloin ne saavat aivan uuden merkityksen, joka ulottuu yli yksittäisten maallisten elämien.

Rakkaudella

Matti

Oheisessa Vuorisaarna-maanlauksessa Cosimo Rosselli saa hyvin esiin sen, miten Kristuksen opetus ja vaikutus ei virtaa ainoastaan älyllisen tai edes tunnepohjaisen puheen kautta, vaan koko olemuksen välittävänä voimana, joka ulottuu aina fyysiseen kehoon saakka.

4 kommenttia . Avainsanat: Jeesus, Jeesuksen elämä, vuorisaarna, Jairuksen tytär, Robert A. Powell, Chronicle of the Living Christ, karma

Steiner, Robert A. Powell ja horoskoopit

Maanantai 24.10.2011 klo 21:12 - Matti Kuusela

Olen kovasti tyytyväinen siitä, että kirjapaino ilmoitti Plejadien tähtisisarten tulevan mahdollisesti jo huomenna, eli siis tiistaina. Suureksi laajeni tuo työ, jota viime talvena ajattelin pieneksi välityöksi. Tähtisisarissa Robert kirjoittaa upeasti hindu- ja maya-kalentereista ja Jeesus Nasaretilaisesta ja ihmiskunnasta.

Olen tosi tyytyväinen, että on avautunut mahdollisuus työskennellä sellaisen huipputyypin kanssa kuin Robert. Tapasin hänet ensimmäisen kerran Walesissa pienessä kylässä pienessä konferenssissa, johon minua oli pyydetty puhumaan Kalevalasta. Se Kalevala onnistui niin hyvin, että teimme näytelmäksi pienen katkelman Kalevalaa, englanniksi, ja se esitettiin kylän steinerikoulun salissa, aivan julkisesti.

Se olikiin ensimmäinen ja ainoa ohjaustyöni. Ja kumman vaikuttava. Siellä tapahtui ihmeellisiä henkisiä valojuttuja, jotka olinkin jo melkein unohtanut. Paljon erilaisia vahvasti karmallis-henkisiä yhteyksiä.

 

Sideerinen kalenteri

Robert on tehnyt vuosikymmeniä työtä sideerisen kalenterin kanssa. Se ymmärtääkseni lähti liikkeelle siitä, että Steiner on antanut jälleensyntymisestä vihjeen vertailla ihmisen edellisen elämän kuolinhoroskooppia ja seuraavan syntymähoroskooppia.

Sehän on järkeenkäyvä ajatus. Kun ihminen poistuu täältä tietyssä kosmisessa tilanteessa, on hyvin ymmärrettävää, että hän jälleen saapuu samassa - tai jollain tapaa samankaltaisesta kosmisesta aukosta takaisin tänne maan päälle.

Robert tutki tätä, mutta ei löytänyt mitään mielekkäitä yhteyksiä esimerkiksi niiden jälleensyntymistapausten kohdalla, joista Steiner on kertonut. Mutta kun hän kokeili sideeristä astrologiaa, silloin kuvat menivät kohdalleen.

Vaikka olen tähtijuttuja tutkinut kauan, astrologiaan en ole juurikaan perehtynyt. Mutta sikäli kuin ymmärrän, nykyinen normaali astrologia on sitä, jota me nimitämme trooppiseksi, ja joka toimii suoraan ikivanhan laskennan mukaan, jonka alta Maa tavallaan on jo aikoja sitten kierähtänyt pois.

Kyllähän me tiedämme, että tuo vanha eli nykyinen tapa toimii silti, ja perustuu siihen, että jos me ihmisen luomme jonkin lukujärjestelmän, maailmankaikkeus kyllä tulee siihen ystävällisesti mukaan.

Mutta henkisesti tulee nyt se vaikutelma, että jos vanha trooppisen eläinradan järjestelmä ei pysty tunnistamaan ihmisen jälleensyntymistä, siitä puuttuu jotain aivan oleellista.

Silloin koen, että meidän henkinen velvollisuutemme on suorastaan palata sideeriseen maakeskeiseen horoskooppiin, joka laskee eläinradan ja planeetat juuri sellaisia kuin ne ovatkin suhteessa maahan.

Moni ehkää hämmästyy, kun kuulee, että niin ei yleensä tehdä! Se on sentään aika luonnollinen ajatus - käyttää matematiikkaa sen selvittämisen miten asiat ovat, eikä rakentaa laskennalla jotain toista todellisuutta tämän varsinaisen olemassa olevan rinnalle.

Voin kuvitella, että aito sideerinen kalenteri vahvistaa meidän ihmisten ja maan, Maaäidin, yhteisyyttä. Ja Maahan on nyt myös Kristuksen koti, joten voimme sanoa, että maakeskinen horoskooppi liittää meitä yhteen Kristuksen kodin kanssa.

 

Oma horoskooppini

Muutama päivä sitten ystäväni Markku surautti minulle tietokoneella tällaisen uuden sideerisen horoskoopin. Ja ihmeitten ihme, siinä oli kaikenlaisia kuvioita, jotka jollakin tavalla vaikuttivat heti tutuilta.

Kun tutkin tätä horoskooppia, niin kaikki alkoi näyttää mielekkäältä, ja syntymähoroskooppini, jonka vanhassa muodossa olin kyllä jotenkin hyväksynyt, tuli tässä uudessa muodossaan valoisaksi ja läpinäkyväksi.

Aurinko 0 astetta Skorpionissa. No siinä oli vähän nieleskelemistä.

Merkuriuksen ja Jupiterin konjunktio Neitsyessä. Upeaa. Aivan kuin olisin saanut taivaan äidiltä lopultakin luvan lähteä töihin. Vanhalla horoskoopilla oli myös sinänsä hyviä juttuja, mutta ne tuntuivat aina jotenkin väkisin väännetyiltä. Tästä kohtaa virtaa hyviä voimia.

Ja tämä konjunktio on kolmiossa Pluton ja askendantin kanssa. Mahtavaa. Tunnen sen itsessäni. En ole vielä yrittänytkään selittää mitä se merkitsee, mutta hienolta ja osuvalta se tuntuu.

Ja Auringon ja Uranuksen oppositio. Ei ihme että jotkut joskus ihmettelevät mitä oikein taas tutkin. Mutta kun se kerran on tähtiin kirjoitettu, niin lupa tuli siihenkin, oikein korkealta taholta. Sinällään hassunkurista tämä kosmisen luvan saamisen merkitys - oli miten oli, minua se ainakin innostaa!

Nouseva Kalat. Kalojen aika. Kalat ja elämän virta. Jalkapohjat tai jalkaterät ovat meidän Kaloja vastaava kehonosamme. Kalat liittyvät myös ihmisyyteen. - Tässä on jotain mitä joku osaa varmaan selittää.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Rudolf Steiner, kuolinhoroskooppi, Kristuksen koti, jälleensyntyminen, syntymäkartta, sideerinen horoskooppi, Robert A. Powell, Plejadien tähtisisaret