Matin blogi

Medusat 2

Perjantai 7.6.2013 klo 1:17 - Matti Kuusela

Puhuimme edellisessä blogissa medusoista, siitä miten ne ovat kuin merestä tiivistynyttä musiikkia, ääntä tai suorastaan melodioita. Se on nykyiselle ajattelulle jo riittävän vaativiaa, puhumattakaan siitä, miten herkästi maa reagoi siihen, mitä sen pinnalla tapahtuu. Merenhenki Etschewit kertoi, miten jokainen musiikkilaatu luo oman medusansa maan vastauksena tuohon musiikkiin. Sehän kertoo siitä, että ihmistoiminnan vaikutus todellakin yltää ympäri koko maan - siis siinä mielessä että kun jossain jotain tapahtuu, sen seuraukset voivat ilmetä maaäidin vastauksena millä tahansa maapallon alueella. Siinä ajatusharjoitus kerrakseen.

Puhuimme myös siitä, miten medusat ovat vain hivenen tiivistynyttä vettä. Valaan laulavat meriin kuun lauluja, mutta medusat eivät laula tai soita, ne ovat tuo sointi tai sävelmä. Se on asia, joka tulee luonnonhenkien kertomuksissa esiin yhä uudelleen ja uudelleen. Jotkut olennot tekevät jotain, jotkun olennot ovat noita tekoja. Se on näkökohtaero, jonka kanssa joutuu ehkä pinnistelemään omassa tietoisuudessaan, mutta kun tuo tekemisen ja tekona olemisen keskinäinen suhde alkaa avautua, alkaa kokea maailman uudella tavalla, entistä avarampana, musikaalisempana.

Viisaus, rakkaus ja kauneus

Medusat ovat olentoja, joiden likkeessä vesielementin kauneus ja viisaus sulautuvat yhteen. Maassa elävä viisaus on maan edellisen ihmiskunnan, vanhan kuun ihmisten eli nykyisten enkeleiden tuotetta. He istuttivat maahan viisauden, niin että viisaus tulee esiin kaikkialla, mutta joskus niin harvinaisen kauniilla ja aaltoavalla tavalla kuin näillä juuri ja juuri merivedestä esiin kasvaneilla medusoilla.

Maan nykyisen ihmiskunnan eli meidän tehtävänä tulee olemaan maan täyttäminen rakkaudella, niin että maan seuraavan ihnkarnaation ihmiskunta voi aivan kuin tuoksuna kokea rakkauden huokuvan esiin kaikesta siitä, mitä maassa on. Se on meidän suuri tehtävämme - ja kuten on helppo ymmärtää, meillä on siinä vielä tekemistä. Mutta voit jo nyt auttaa tätä kehitystä näkemällä sisäisesti miten se rakkaus, joka nyt vielä ilmenee usein niin alkeellisena ja häilyvänä, maamme loppua kohti puhkeaa kukkaansa ja täyttää koko maan, kaiken mitä täällä on.

Kuu

Kuulla on läheinen yhteys maan vesielementtiin. Oletko koskaan ihmetellyt, miten maassa voi olla niin paljon viisautta ja kauneutta. Kuun ikiopettajat antavat sointiensa kaikua maan meriin jotka peittävät maata suuremman alueen maan pinnasta, ja näitä sointeja riittää myös vuoripuroihin saakka. Tässä soimisessa kuun oma viisaus uudistuu jatkuvasti ja kantaa samalla maan viisautta. Siksi medusat soivat maailman merissä. 

Aluksi korostimme, miten medusat ovat sointi, mutta ne ovat myös sointia, joka tosin ei ole tavallisin aistein kuultavissa. Se on henkistä tai yliaistista sointia ja musiikkia. Kun eläydyt tähän medusojen yliaistiseen sointiin veden elementissä, voit kokea, miten laajalle tuo sointi ulottuu maan olemuksessa, myös muiden olentojen kautta.

Etschewitin mukaan kuun henkisten opettajien keskeinen viesti ainakin tuohon aikaan oli se, miten ihmiskunnan ongelmia ei voi ratkaista vain ajattelun avulla, vaan meidän on aina löydettävä kolminaisuus, kuten ajattelu, tunne ja tahto, tai usko, rakkaus ja toivo. Vasta silloin me alamme hahmottaa kokonaisuuksia siten, että ottavat huomioon sekä henkisen, sielullisen että aineellisen tason.

Ikuisuus

Joskus ihmiskunta omaksuu iskulauseita, joilla saattaa alunperin olla hyvä tarkoitus, mutta jotka voivat johtaa pahasti harhaan. Nyt kaksi tällaista lausetta liittyy aikaan. Toiven lause pyytää pysymään nykyhetkessä, mikä on aivan hyvä ajatus - ellei siihen pyri ajattelun voimin. On hyvä elää nykyhetkessä, mutta jos puristaa ajattelunsa siihen liikaa, silloin jää ikuisuuden elementti huomaamatta.

Kuun viisaudenopettajat ja medusat elävät kärsivällisesti paljon laajemmassa aikaulottuvuudessa kuin me ihmiset. Ymmärtääksemme paremmin sekä kuunviisautta että medusojen luomoavaa liikettä me vapautua ikuisuuteen, ajan sykkivään rajattomuuteen.

Toinen sisäisesti vahingollinen lause on "aikaa ei ole". Aika on tunnetusti jo yksi Aritoteteleen kahdestatoista maailman luomisen kategoriasta. Se on olemassa. Aika on elementti, joka esimerkiksi erottaa fyysiset tilat toisistaan niin, että jossain paikassa voi jonain ajan hetkenä olla yksi ihminen, toisella hetkellä vaikka neljä, kolmannella ei yhtään.

Koska meidän fyysinen maailmamme on rakenteeltaan vahvasti dualistinen eli kaksinapainen, tällaiset "yksisuuntaiset" lauseet, kuten aikaa ei ole tai elä nyt-hetkessä ovat oikeastaan zen-lauseita, joiden tehtävä on johdattaa ihmisen tietoisuus yksisuuntaisuuden yli. Vanhoissa henkisissä kouluissa on opetettu, miten ihmisen on aina ajateltavat jokainen ajatus myös vastakkaiseen suuntaan. Vasta silloin tavoittaa niiden totuuden. 

Elämänmaailmassa aika on todellisuus, joka täyttää maailmankaikkeuden samalla tavoin kuin fyysis-aineellisen avaruuden täyttää tila. Käytännössä se merkitsee, että esimerkiksi energiahoidossa me voimme parantaa eri aikojen tapahtumia ajan elementissä, niin kuin me fyysisen tilan piirissä voimme parantaa kehon eri alueita.

Ja totta on, että maailmankaikkeuden keskussykkeen ytimessä aika aivan kuin katoaa, jolloin mahdollistuu kokemuksen samanaikaisuuden intuitio, mutta samalla aivan kuin liukenevat myös kaikki kaksitoista kategoriaa.

Jos pääset katselemaan medusoja vaikkapa akvaariossa, tunne miten ne elävät hyvin omassa maailmassaan: ne ovat täällä, mutta samalla jossain aivan muualla, täynnä kuun ikiviisauden sointia, joka maan vesielementissä ilmenee niin kauniina yliajallisena sykkeenä, vaikka me aistillisen korvin emme voikaan medusojen kuun musiikkia ja kuun viisauden viestejä kuulla.

Rakkaudella
Matti 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: medusa, kuu, viisaus, viisauden opettajat, aika, kategoriat, aikaa ei ole olemassa

Medusat kuun soittimina

Torstai 6.6.2013 klo 1:08 - Matti Kuusela

 Olet varmaan joskus ihaillut meduusojen rytmikästä aaltoavaa liikettä vedessä. Vedenhenki Etschewit kertoo teoksessa Gespräche mit Tieren 3 eli Keskusteluja eläinten kanssa medusoista, että niiden kellomainen muoto johtuu tarpeesta luoda ääniä. Medusojen kellomuoto on hänen mukaansa juuri ihanteellinen äänten muodostamiseen. Medusat ovat hyvin musikaalisia olentoja.

Medusat ovat siis ääneksi tulleita kelloja, jotka uivat meressä. Suuret medusat ovat kokonaisia sävelmiä, pienet yksittäisiä ääniä. 

Medusojen erikoinen yhteys mereen ja ääniin johtuu siitä, että ne ovat vahvasti peräisin maan edellisestä inkarnaatiosta, joka oli vesiplaneetta. Sen tiivein olemus oli vettä ja sointia, joka saattoi tihentyä geelimäisyyteen saakka, mutta silti tuo vesi ei ollut samanlaista kuin nykyisen maamme hyvin aineellinen vesi. 

Tätä maan edellistä inkarnaatiota nimitetään Kuuksi tai vanhaksi kuuksi, koska sillä oli paljon ominaisuuksia, jotka ovat yhteydessä nykyiseen kuuhumme.

Maan kehitysvaiheet

Maan ensimmäinen inkarnaatio oli yksinkertaisesti ilmaistuna lämpöä, jonka olemuksen voimme aavistaa nykyisessä kivikunnassa. Maan toinen inkarnaatio oli valoa ja ilmaa, jonka voimme kauneimmillaan kokea edelleenkin kauniilla kukkaniityllä. Kolmas inkarnaatio tiivistyi jo veden olemukseen saakka, mutta se ei siis ollut vielä nykyistä aineellista vettä, vaan henkistä vettä, joka olisi nykyisille aisteille näkymätöntä.

Tuossa vanhan kuun henkisessä vedessä ääni, laulu tai sointi oli silloinen muotoava ja elävöittävä voima, ja medusat ovat sen ilmausta ja muistoa nykymerissä. Kuun suurten henkisten ikiopettajien laulu elää edelleen valaiden laulussa. Valaat säilyttävät ja laulavat näitä kuun opettajien kosmisia lauluja. Medusat ovat näitä lauluja.

Medusat ovat siis olemukseltaan uivia ääniä, sointeja ja melodioita. Ne ovat tihentynyttä sointia. Ja koska sointi ilmenee kauneimmillaan tai jopa jumallallisimmillaan juuri kellomuodossa - mistä syystä juuri kirkonkellot ovat syntyneet - ovat medusat säilyttäneet tämän kellomuodon. Ne ovat kuin uivia kirkonkelloja.

Kellon ja soinnin yhteys tulee esiin myös siinä, että ääni syntyy maailmankaikkeudessa samanaikaisesti sisätilan syntymisen kanssa. Kuuta edeltäväss maan inkarnaatiossa, joka nimitetään Auringoksi, kaikki oli oikeastaan samaa loistavaa, värillistä ulkotilaa, jonka sielunele on avoin ja lapsenomainen viattomuus. Seuraavassa kuuvaiheessa olennot alkavat muodostaa juuri vesieläimistä tuttuja kellomuotoja, joissa on jo alkeellinen sisätila. Sisätila merkitsee sitä, että olento voi alkaa muodostaa alkeellisia omia tuntojaan, ja näiden tuntojen myötä tulee ääni maailmaan.

Sillä tavoin voimme ymmärtää, miten kirkonkellot yhä edelleen soivat maan jumalallista ja luovaa alkuääntä, alkusointia. Se ei ole vielä puhetta, joka syntyy vasta nykyisen maan aikana, vaan sointia, joka  kuitenkin kykynee jo ilmaisemaan sisätilaa ja sielullisuuden alkua.

Medusoilla ei kuitenkaan ole aitoa sisätilaa eikä mitään paineentasoitustarvetta. Siksi ne voivat myös uida  hyvin syvälle mereen suuriin paineisiin.

Medusan liikettä seuraamalla saa hyvän kuvan siitä, miten maan edellisen vaiheen vesiolemuksen täytti henkisten olentojen siihen istuttama viisaus ja kauneus. Medusoissa nuo viisaus ja kauneus ovat vielä liikkeenä, vaikka muualla voimme nähdä miten ne ovat juurtuneet nykyiseen maahan liikkumattomaan aineelliseen tilaan saakka.

Musiikki ja medusat

Aikaisemmin medusat muotoutuivat jumalallisten äänien ja sointien mukaan, mutta nyt ne ilmaisevat myös ihmisten kulttuurin aikaansaamia ääniä. Medusat ovat rakenteeltaan niin herkkiä, että ne kykenevät muotoutumaan kaikkien ihmismusiikin lajien mukaan. Se merkitsee, että aina kun syntyy uutta musiikkia, syntyy sille myös oma meduusalajinsa.

Huh. Sehän voi kuulostaa uskomattomalta, mutta toisaalta myös aivan järkevältä. Tiedämme, tai ainakin monet meistä kokevat, että maa on elävä olento. Se mitä maan päällä soitetaan, ilmentyy jossain kohdin uudessa muodossa maan omana ilmauksena.

Tästä voi alkaa miettiä kansanmusiikin merkitystä. Ihmiset tanssivat ennen vanhaan kansanmusiikin melodioiden ja rytmien mukaan - ja silloin nousee esiin kysymys: millaista uutta elämää tuo musiikki synnytti, ja missä elämänmuodoissa maa itse ilmensi ihmisten tanssia?

Etschwitin mukaan siis kaikella musiikilla kansanmusiikista rockbändeihin on omat medusansa. Jos olet jo muistanut, miten on olemassa myös myrkyllisiä medusoja, niin se ei suinkaan ole medusojen itsensä vika. Etschwitin mukaan myrkylliset medusat syntyvät agressiivisesta teknomusiikista.

Hän kuitenkin lohduttaa, että samankaltaista mekaanisluontoista musiikkia on ihmiskunnassa ollut kaikkina aikoina, vaikkakin hieman eri muodoissa.

Ihmisen kannalta katsottuna pelkät äänet eivät vielä uusia medusoja, vaan niitä syntyy vasta kun nämä äänet kulkevat ihmisen kautta ja muuttuvat musiikiksi. Silloin kun tällaista uutta musiikkia tuotetaan paljon, voi syntyä myös suuria medusaepidemioita.

Toivon että pystyn jatkamaan tästä torstaina. Seuraavaksi Etschewit kertoo syvemmin kuun ja maan yhteistyöstä, viisaudesta ja rakkaudesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuu, medusa, meduusa, musiikki, äänet, kuu,