Matin blogi

Eetterikehon joustavuus

Tiistai 10.9.2013 klo 17:02

Sydämellinen kiitos hienosta kysymyksestä, jonka juuri sain sähköpostilla. Se liittyy cd-meditaatioon Luonnonhenget ja henkinen tahto ja kysymys kuuluu, miten voi harjoittaa eetterikehon joustavuutta. Eetterikeho eli elämänvoimakeho tai muotovoimakeho on meissä se ylifyysisten voimien kenttä, joka pitää fyysistä kehoa koossa ja ravitsee kaikkia elimiämme. Samalla eetterikeho toimii myös meidän tiedostamisemme välineenä.

Meidän sielumme (astraalikeho) on hyvin fiksu ja ymmärtää kaikenlaista, oikeastaan ihan suunnattoman paljon. Ongelma on siinä, miten saamme sieluinformaation siirrettyä fyysisen kehon tietoisuuteemme. Se tapahtuu eetterikehon avulla. Me koemme ymmärtävämme tai käsittävämme ne ajatukset, joiden mukaisen muodon eetterikeho pystyy omaksumaan.

Meidän kulttuurimme suuri ongelma on siinä, että eetterikeho, joka alkuolemukseltaan on hyvin joustava ja muovautuva, pyrkii kovettumaan. Lapsi oppii niin nopeasti ja helposti sen takia, että hänen eetterikehonsa on vielä viattoman elävyyden tilassa ja lisäksi enkelin energioiden täyttämä. Erinomaisen kuvan eetterikehon toiminnasta antaa pikkutyttöjen rakastamana tanssi-inprovisaatio. Lapsi on juuri oppinut kävelemään, ja äkkiä hän pystyy tanssimaan musiikin tai mielikuvitusmusiikin mukaan ihmeellisellä taidokkuudella.

Eetterikehon kovettuminen

Lapsen eetterikeho on aivan hämmästyttävän voimakas ja se pystyy suojelemaan itseään hyvin pitkälle, mutta paineet ovat myös kovat. Kemiallistuva ravinto, fyysistyvä musiikki, piirrettyjen videoiden katselu, kaikki sellainen rasittaa eetterikehoa, samoin rokotukset. Miksi esimerkiksi monet piirretyt videot tai vähän varttuneemmille amerikkalaiset poliisisarjat ovat pahasta? Koska etenkään lapsi ei kykene käymään läpi tapahtumiin liittyviä tunteita siinä tempossa, kuin juoni etenee. Ja jos juonto ei edes ole, se on vielä pahempi. Tunteet ovat se sisäinen voiteluaine, joka sisäisenä voimana liittää aistimukset, havainnot ja mielikuvat eetterikehon tunnistettaviksi liikkeiksi.

Pinnallinen ajattelu on hieno ja täysin todenmukainen mielikuva. Se kertoo siitä, että ajatus uurtaa eetterikehoon vain pinnallisen jäljen, ilman syvyyttä. Nykyään muodissa oleva tiedon etsiminen on tällaista pinnallista ajattelua.

Kun yrittää ja yrittää ymmärtää jotain asiaa, mutta se ei vain onnistu, silloin kysymys on juuri siitä, että sielunvoimat ja minuuden henkiset voimat eivät psyty muovaamaan eetterikehon virtauksia siihen muotoon, jonka vastauksen käsittäminen vaatii.

Irtaantuminen

Eetterikehon kovettumiseen liittyy henkisyyden kannalta se ongelma, että kun sielukeho eli astraalikeho tulee jossain määrin havaitsevaksi tai selvänäköiseksi, sen pitäisi olla läheisessä yhteydessä eetterikehon hienoihin energiavirtauksiin, jotta tuo sisäinen näkeminen saa luotettavan ajatusmuodon. Jos eetterikeho on liian jäykkä mukautuakseen henkisiin havaintoihin, havainto sinänsä voi olla olla aivan oikea, mutta sen pukeminen ajatusmuotoon ei onnistukaan. 

Kun jäykässä eetterikehossa on valmiina vain muutamia tuttuja ajatusmuotoja ja käsitteitä, niin sieluparalle ei jää muuta mahdollisuutta kuin valita niistä joku. Ja voi hyvin olla, että ainoakaan valmiina olevista ja käyttökelpoisista ajatusrakenteista ei lopulta osu lähellekään sitä, mitä sisäinen havainto on alunperin tarkoittanut.

Sen takia sisäisten havaintojen ajatustulkinnassa on hyvä olla kärsivällinen. Kärsivällisyys odottaa on nimittäin ehkä kaikkein tärkein keino eetterikehon ja erityisesti aivojen eetteriolemuksen suojaamiseksi. Se ei ehkä ole tehokkain aivojen harjoitusmenetelmä, mutta se suojelee meitä liian pikaisilta ja sillä tavoin vääriltä päätelmiltä. Voi kestää kauankin ennen kuin eetteriaivot kykenevät luomaan henkiselle ajatukselle sopivan muodon, mutta sen kyllä huomaa, kun se on tapahtunut.

Syvällisesti todenmukaiseen ajatteluun tarvitaan siis eetteriaivojen harjoitusta. Erinomainen esimerkki aivan vääränlaisesta sinänsä loogisesta mutta epäreaalisesta ajattelusta on liikenneministeriön valmisteleva jokaisen auton satelliittiseuranta. Sillä sanotaan haluttavan lisää verotuloja, mutta moneen kertaan on osoitettu, että yksinkertaisesti polttonesteen verotus täyttää ajotapaa ohjaavan vaatinuksen paljon täsmällisemmin kuin satelliittimalli, koska se perustuu suoraan todellisuuteen, energiaan.

Lisäksi polttoaineveron säätely on täysin ilmaista. Satelliittiseurannat kehittäminen sen sijaan vaatii vähintään 1,5 miljardia euroa plus seuranlaitteen jokaiseen autoon. Vaarallista näissä ihmisen sielullisesta ja elämänvoimien todellisuudesta irtaantuneilla hankkeilla on, että niillä on niiden lumovoima päättäjien keskuudessa. Tarpeettomaan ja monimutkaiseen hankkeeseen löytyy pari miljardia rahaa milloin vain, mutta sen sijaan lastensairaalaan, jonka saisi jopa alle 500 miljoonalla, ei rahaa löydy. 

Tämän voi juuri nähdä eetterikehon kovettumisen ilmiönä. Satelliittipaikannus on asia, jonka kovettuneinkin eetterikeho pystyy pinnallisuudessaan käsittämään, ja se saa aikaan mukavaa pikku kuhinaa aivoissa. Sen sijaan lastensairaalan ymmärtämiseksi tarvitaan elävää ajattelua, myötätuntoa ja rakkautta sekä itse elämän ymmärtämiseksi, ja sellaisia valmiuksia ei politiikkaan päättäjiksi valikoituneilla ihmisillä juuri ole. Tai jos on, he oppivat nopeasti peittämään sen, mikä liittyy samaan kokonaisuuteen.

Todellisuuden syvä ymmärtäminen

Uudessa kirjassani Sisäinen ihminen joka varmasti jo tänä syksynä ilmestyy, käsittelen enemmän tätä elämänmukaisen ja samalla luonnonmukaisen kehityksen ja henkisen kasvun yhteyttä. Miten siis elävöittää eetterikehoa. Ensimmäinen asia on tunteitten hyväksyminen. Ilman elpyviä tunteita ei eetterikehon elävöityviä liikkeitä voi juuri ymmärtää.

Toiselta puolen voi lähteä liikkeelle esimerkiksi aivojumpasta tai Lumosityn aivotreeneistä netissä. Nekin tosin kaipaavat rinnalleen tunteen ja tunteita lähellä olevan ajattelun kehittämistä, mutta ne luovat sille sisäistä tilaan.

Kaikenlainen improvisaatio on hyväksi, kunhan se on tasapainosta: liike jossa koen samalla sen vastaliikkeen, tai hienonhienon vastuksen. Ja ehdin sisäisesti kuunnella ja tuntea, mitä teen. Tanssina kontakti-improvisaatio on erinomaista. Samoin kaikki tanssi, joka on avointa liikeaistin, tasapainoaistin ja elämänaistin kokemiselle. Tanssi voi vaikuttaa ainakin osittain myös päinvastaiseen suuntaan, jos perustuu vain valmiiden liikkeiden toistamiseen.

Steinerpedagoginen maalaus, jossa eläydytään värien omiin tunteella koettaviin liikevoimiin, on erinomaista harjoitusta. Lukeminen ja etenkin aidon henkisen kirjallisuuden lukeminen on hyväksi. Viime lauantaina Kouvolan enkelimessuilla eräs kävijä kysyi, mitä merkitsee se, että hän pystyi lukemaan Enkelit kanssamme kirjaani vain pari sivua kerrallaan.

Kuka hyvänsä tällaista kokee, voi olla tyytyväinen; silloin ajatusten sisäinen työskentely tapahtuu eetterikehossa saakka, ei vain sen pinnalla. Se johtaa juuri todelliseen henkiseen kehitykseen, jossa me alamme ymmärtää todella henkisiä ajatuksia, ja samalla sitä, miten ajatukset vaikuttavat elämän piirissä. Alamme oppia itse elämän mukaista ajattelua.

Lämmin kiitos siis hyvästä kysymyksestä. Alan kokea, että on tullut aika kulkea yhä enemmän yhteiseen työskentelyyn ja elämän kehittämiseen. Myös henkinen kasvu on asia, jota voi harjoitella toki yksin, mutta jossain vaiheessa sen on ulotuttava yksityisestä ihmisestä laajempaan ihmispiiriin.

Otan mielelläni vastaan kysymyksiä, ja niitähän voi lähettää monella tavalla. sähköpostina, suoraan tähän alle kommenttina tai myös facebookissa, jos sen käyttö on luontevaa.

Rakkaudella

Matti

5 kommenttia . Avainsanat: eetterikeho, joustavuus, ajattelu, liikenneministeri, päättäjät, astraalikeho, myötätunto

Nuorimman veljeksen tie ja Kristus-tie

Tiistai 1.3.2011 klo 12:40 - Matti Kuusela

Hei Ystävät ja Enkelisielut,

Meillä on viime päivinä ollut ilahduttavasti kolmesta neljäänsataan lukijaan päivässä. Se tuntuu tosi mukavalta ja osoittaa, että uudelle konkreettisen henkisyyden käsitykselle on tilaa ja tarvetta.

Konkreettisuudella tarkoitan, että henki ei ole vain jotain sellaista meidän ulkopuolellamme, johon jonain erityisenä hetkenä otetaan yhteyttä, vaan henki on aivan todellista ja läsnäolevaa. Luulen, että useimmat meistä hieman arkailevat hengen kokemista, koska meillä on alitajuinen tunne, että henki on jotain, mikä tuomitsee ja tuo näkyville ja valoon meidän mahdollisen heikkoutemme.

Mitä enemmän viime viikkoina olen tutkinut tätä henkeä ja henkisyyttä ja sitä mitä meille on siitä opetettu, sitä hämmästyttävämmin huomaan, miten Kristuksen opetuksissa on äärimmäisen kauniisti ja lempeästi näytetty, miten nykyaikainen hengen kokemus Vanhan testamentin aikaan verrattuna on kokonaan inhimillistä, se on lähellä ihmistä, ei ole mitään pelättävää, ei mitään piilotettavaa.

 

Nuorimman veljeksen tie

Se mitä Kristus itsestään sanoo, antaa ymmärtää, että ihmiskunta on tullut vaiheeseen, jossa me saamme vapautua vanhan luomisen Isä-voimien holhouksesta ja lähteä vapaasti etsimään maailmasta omaa onneamme, niinkuin kansansaduissa tuo nuorin veljeksistä. Ja nyt me jokainen olemme juuri tuo nuorin, jolla on mahdollisuus vapautua.

Se on niin itsestään selvää, mutta onhan se myös haastavaa. Vaatii rohkeutta olla oma itsensä. Vaatii rohkeutta tehdä sitä, minkä itse kokee oikeaksi.

Kuten kansansatujen nuorimman veljen kohdalla, itsenäistyminen ei ole egoismia, vaan se itse asiassa on hyvän tekemistä. Vanhat kollektiivi- ja yhteisöenergiat ovat ehkä joskus olleet hyviä ja auttaneet viemään kehitykstä eteenpäin, mutta nyt voi aivan hyvin sanoa, että yksilön tie, henkisen kasvun tie, nuorimman veljeksen tie ja Kristus-tie ovat kaikki sitä, että me yksinkertaisesti lopetamme uhrina olemisen ja alamme tehdä niitä kaikkia hyviä tekoja, jotka tunnemme oikeaksi.

 

Kenen puolella olet

Pari esimerkkiä tällaisista hyvistä teoista. Kumpiinkin olen niin monta kertaa törmännyt junamatkoilla. Isä ja lapsi ovat laiturilla junaa odottamassa. Lapsi hypähtelee laiturin katospilarin ympäri. Isä kieltää häntä.

Miksi? Koska isä kokee, että muut voivat häiriintyä.

Äiti ja pari lasta matkustavat junassa. Lapsi juoksee käytävällä iloissaan edestakaisin. Äiti kieltää häntä.

Miksi? Usein vain osoittaakseen itselleen, että hänellä on tilanne hallussa, että hän tekee jotain - vaikka lapsi juoksee edestakaisin niin kuin ennenkin. Vain ilmapiiri on nyt ankeampi.

Koen tässä, että se hyväntekijä tai sankari-isä ja sankaritar-äiti on se, joka on oman lapsensa puolella ja antaa tämän leikkiä silloin kun siitä ei ole selvää haittaa kenellekään.

Lapselle leikki on tärkeää. Lapselle on tärkeää kokea ilo ja liikkumisen riemu omassa kehossaan. Hänelle on tärkeää kokea, miten isä ja äiti tukevat häntä, juuri häntä. Miten he kannustavat hänen oman voimansa esille tulemista nimettömiä ja lannistavia maailman energioita vastaan.

Oletko huomannut, miten Suomessa päättäjät toimivat tällä lannistavalla mentaliteetilla. Sen sijaan että Suomen päätöksentekijät olisivat selvästi meidän kansalaisten puolella ja pyrkisivät parantamaan meidän elämäämme ja tukemaan meidän henkistä ja kasvuamme, he mieluummin leikkivät tottelevaista EU:n ja superrikkaiden suuntaan. Okei, he pyrkivät liittoutumaan vahvimman kanssa. Ymmärretty.

Mutta he pyrkivät olemaan nimettömien ylikansallisten voimien puolella siksi, että heillä ei ole sisämmässään yhteyttä siihen henkiseen minä-voimaan, joka antaa ihmiselle luonnollisella tavalla voiman ja tunteen siitä, että haluan tehdä hyvää, haluan tukea jokaista yksilöä, haluan olla se nuorempi veljeksistä, joka auttaa ja ottaa mukaansa matkaan jokaisen, joka tarvitsee hänen apuaan.

Ja ratkaisevalla hetkellä kaikki ne voimat, joita nuorin veljeksistä on matkallaan auttanut, tulevat hänen avukseen.

Meidän politiikkamme on nyt kovin täynnä näitä vanhempia veljiä ja sisaria, jotka toimivat maan tavalla, jotka eivät uskalla eivätkä ehkä näe mitään mieltäkään toimia niiden hyväksi, jotka he kokevat heikoiksi. Tämä vanhimpien energioiden maailma alkaa nyt tosin murtua eikä se enää ole turvallinen. Ongelma on siinä, että turvattomat päättäjämme saattavat etsiä turvaa entistä enemmän sieltä, missä he vanhojen energioiden mukaan kokevat olevan suurimman voiman: ja he ottavat leskiltä ja köyhiltä ja orvoilta ja suuntaavat liikenevää rahaa yhä enemmän sinne mihin supervarakkaat sitä kokoavat.

 

Kenen puolella päättäjämme ovat

Enkelit ja henkinen maailma voivat auttaa tässä aivan vähän, mutta suurin vastuu on meillä jokaisella yksityisellä ihmisellä. Niin kauan kuin yksityiset ihmiset eivät tee henkistä tehtäväänsä - tekemällä itse oikeaksi kokemiaan tekoja - niin kauan ryhmien on uhraduttuva, kettutyttöjen ja muiden. Meidän "aikuisten" on tehtävä työmme niin hyvin, että meidän nuortemme ei tarvitse muodostaa ryhmiä, joiden avulla he yrittävät korjata vanhempia tekemiä virheitä.

Nykyajan henkisyys tukee yksilöllistä henkisyyttä. Kristuksen uskonto on minä, joka toimii rakkauden mukaan, jokaista lähimmäistä kohtaan, myös itseään.

Taru Kristofferista eli Kristuksen kantajasta kertoo kaikkein keskeisimmän. Hän etsi maailmasta suurinta voimaa ja tahtoi asettua sen palvelukseen. Lopulta hän oivaltaa, että suurin voima maailmassa on Kristus-voima jokaisen ihmisen sydämessä. Ja hän antautui palvelemaan sitä.

Rakkaudella
Matti

 

 

 

1 kommentti . Avainsanat: Kristus, Kristoffer, päättäjät, politiikka, enkelit, lapsi

Ajattele tuoreesti - väittely on vanhanaikaista

Tiistai 22.2.2011 klo 1:25 - Matti Kuusela

Hei taas kaikki,

Tänään jälleen pieniä parannuksia Enkelimaahan. Yhä selvemmäksi alkaa käydä, että me voimme kokonaisuutena sitä paremmin, mitä enemmän jaksamme ajatella yhteisiä asioitamme. Siihen on vain paljon esteitä.

Oma kokemukseni, jos muistelen menneitä, on että yhteiskunnalliset tai poliittiset asiat ovat vaikeita ja monimutkaisia, kuivia tai sitten niin vain poliitikko- tai virkamiestyyppien hallussa, että niitä ei kannata tavallisten ihmisten edes ajatella. Ehkä joskus hieman omaa etuaan puolustaa, tai sitten maapallon etua.

Nyt asia alkaa näyttäytyä aivan päinvastaiselta. Ajattelu on energiaa. Ajattelu on myös voimaa. Jos meillä on hiukankin ylimäärästä ajatusenergiaa, sillä on voimakas merkitys yhteisen kokonaiskuvan luomisessa.

Steiner on neuvonut henkisen tien oppilaista ajattelemaan aina jokainen asia oikeaksi. Olen ehkä tästä jo kirjoittanut, mutta se on niin tärkeää, että sitä kannattaa käsitellä uudelleen.

 

Tuore ajattelu

Kannattaa ajatella tuoreesti sitä, miten kokee, että asioiden pitäisi olla. Mitä vapaammin ja innokkaammin sen tekee, sitä suurempi merkitys ja voima sillä on. Ovelaa on se, ettei tuon oman ajatuksen kanssa tarvitse lähteä maailmalle saarnaamaan. Niin voi tehdä, mutta tärkeintä on, että mahdollisimman moni vain ajattelee, luo uusia ajatuksia, omia ajatuksia, tuoreita ajatuksia, voimakkaita ajatuksia, juuri sen mukaan minkä itse kokee oikeaksi.

Ajatuksen vaikka verotuksesta ei tarvitse olla ehdottoman superhieno, eivät poliitikkojen ja kansanedustajienkaan ole. Poliitikot miettivät ja valtavat voimat jylläävät päätöksentekokoneistossa päätyen erilaisiin kompromisseihin.

Nuo kompromissit ovat aina sellaisia, joilla on tavalla tai toisella täytyy olla yleisön voima takanaan. Ne voivat olla rehellisiä tai juonikkaita, mutta mitä enemmän yksityiset ihmiset ovat niitä ajatelleet aivan perille saakka, sitä oikeampia ja parempia noista ajatuksista täytyy väistämättä tulla.

En tiedä miten paljon äänestämällä on mahdollista saada aikaan todellista muutosta, mutta kun moni ihminen tahtoo, sillä on todellista merkitystä.

 

Iltapäivälehdet

Iltapäivälehdillä on meidän yhteiskunnassamme valtava uudistava voima. Aamulehdet ovat yleensä konservatiivisia, mutta iltapäivälehdet tarttuvat sellaisiin epäkohtiin, joihin ne kokevat olevat yleisön ymmärrystä. Koska lehtien täytyy myydä, niiden on vaikea tuoda esiin sellaista, mille ne eivät koe olevan laajaa ymmärrystä.

Mitä useampi miettii ja tuumii avoimesti ja puhuu vapaasti kokemuksistaan, sitä laajemmaksi tuo mystinen epäkohtien ymmärtäminen ja uudistustahto tulee.

 

Väittely on vanhanaikaista

Ennen vanhaan politiikasta piti väitellä, ja varmaan esimerksiksi YLE:n toimittajat pitävät edelleen siitä kiinni. Ikävä kyllä, väittely oli uutta ja hienoa joskus keskiajalla, mutta nykyään se on täysin vanhentunut menetelmä. Mitä enemmän yhteisistä asioista väitellään, sitä suuremman sumuverhon taakse todellinen päätöksenteko jää.

Väitän, että väittely nykyaikana on kaikkein heikoin mahdollinen tapa viedä asioita eteenpäin. Jos joku järkevä tapa olisi, se on todella kysyä ihmisiltä heidän näkymystään ja ajatuksiaan siitä, mikä on oikein, mikä on hyvä ratkaisu. Ja sellaisiin kysymyksiin voi vastata vain rauhassa.

Politiikan kielestä puuttuu tällä hetkellä hetkellä sellainen puhuminen, jossa ihminen todella itse puhuu, ihmisenä. Sellaisia ihmisiä minä tahdon eduskuntaan ja päättämään yhteisistä asioista. Se muutos voi lähteä vain meistä kaikista.

On myös aivan selvää, että todellinen muutos ei voi lähteä äänestämisestä, vaan sen täytyy alkaa siitä, että yhä useampi ihminen irtaantuu kollektiivisista näkemyksistä ja alkaa ajatella itse.

Se merkitsee:

Kannustakaamme jokaista esittämään omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.

Kuunnelkaamme mitä toisilla on sanottavaa. Meidän ei tarvitse väitellä, vaan parasta on, että kukin esittää oman näkemyksenä vaatimatta että toisten pitäisi heti hyväksyä se.

Uskaltakaamme ajatella ja esittää myös aivan uusia näkemyksiä. Juuri se ajatus voi olla enkelin sinulle vihjaama, ja kun sen kerran esität, se lähtee maailmalle ja enkelit voivat kantaa sitä eteenpäin.

Maan päällä jokainen uusi ajatus tai kokonaiskuva on aina ensin jonkun ihmisen ilmaistava. Siksi jokainen ihminen ja jokainen ajatus on niin tärkeä.

Alkakaamme totuttaa itseämme ajatukseen, että yhteisistä ajatuksista tulee nimenomaan puhua.

Totuttautukaamme ajatukseen, että yhteiset ajatukset ovat mielenkiintoisia. Totta kai ne ovat, ne tuntuvat meidän jokaisen rahapussissa, ajankäytössä, terveydessä ja monissa muissa asioissa.

Tottukaamme kokemaan, ettei tarvitse olla vihainen tai hyökkäävä tai puolustautuva yhteisistä asioista puhuttaessa.

Kuunnelkaamme enkeleitämme, ja toisen ihmisten enkeleitä. Mitä aidommin kuuntelen, sitä viisaammin ja rauhallisemmin opin itse puhumaan, ja sitä viisaammin annan toiselle mahdollisuuden puhua.

Nämä muutokset ovat kaikkia varten. Ne ovat meidän yhteisöämme varten, mutta mitä suurimmassa määrin ne ovat myös jokaisen omaa yksilöllistä kehitystä, kasvua ja voimistumista varten.

 

Muista tunne

Muista myös tunteet. Tunteet ovat meissä se sydänalue, joka kertoo meille ajatusten todellisen käytännöllisen merkitykset.

Poliitikot ja virkamiehet pitävät usein suurena heikkoutena tunnepohjaisuutta päätöksenteossa, mutta todellisuudessa tunne on se, jonka kautta rakkaus, viisaus ja tasa-arvoisuus voi päästä mukaan yhteisten asioiden hoitoon.

Ne ovat meidän asioitamme. Puhukaamme niistä kauniilla tunteilla, niin annamme edustajillemme voimaa tulla myös aidoiksi ihmisiksi omassa työssään.

Muistathan, ettei ole ketään tärkeämpää ja aidompaa ihmistä kuin sinä!

Kyllä, toisetkin ihmiset ovat tärkeitä, mutta jos haluat auttaa niin heitä kuin itseäsi, sinun on ensinnä tuettava itseäsi voimaantumaan, uudistamaan, huomaamaan että taivas ei putoakaan niskaani, jos rauhallisesti kerron sen, mitä todella ajattelen.

Vie Enkelimaan viesti eteenpäin!

Tehdään tästä Enkelimaa.

Yhteiskunnallinen ajattelu on yksilön ajattelua.

 

 

1 kommentti . Avainsanat: yhteiskunnallinen ajattelu, tunne, kansanedustajat, media, päättäjät

Henkisyys ja päättäjyyden kriisi

Maanantai 7.2.2011 klo 21:05 - Matti Kuusela

Jos ajattelen ideaalista yhteiskuntaa, niin koen, että meidän korkeitten päättäjiemme tulisi myös olla jollain tavoin ihanteellisia ja hyväksyttyjä ihmisiä. Nythän on tullut esiin, että yllättävän monella niin kansanedustajalla kuin missikilpailijoilla saattaa olla monenlaisia ongelmia taustallaan. Ehkä se on meidän kaikkien vika. Meidän kansalaisten velvollisuus ei ehkä ole niinkään äänestää - vaan olla itsessämme niin selkeitä ja lujia, että me säteilemme korkeampaa valoa myös päättäjille ja hallintoon.

Kun me luomme valoa oikealla henkisellä tavalla, kun me kannamme eduskunnan tai lääkintäviranomaisten valoa jokainen hengessämme, niin siellä on hyvin vaikea hakeutua tai tulla toimeen sellaista ihmisten, joiden valo ei vastaa kansan korkeinta valoa.

 

Päättäjätason kriisi

Nyt me olemme kriisissä. Päättäjätasoilla on niin paljon ja niin monisuuntaisia ongelmia, että me aivan huomamattamme vajoamme henkiseen apaattisuuteen. Jos eduskunta tai ministeriöt toimivat laiskasti tai mielestämme virheellisesti, moniko meistä jaksaa pitää oikeuden ja totuuden valoa mielessään yllä. Itsekin olen kokenut usein vain tuskastuvani.

Yksinkertaisesti sanottuna, kaikkein tärkeintä on ryhdistäytyä henkisesti ja uskaltaa jälleen ajatella suoraselkäisiä ihmisiä - mikä oikeastaan tarkoittaa ihmisiä, joilla on enkelin kantama ja valaisema valopilari itsessään. Kun rakastaen ja hyväntahtoisesti katson muista ihmisä tämän enkelivalon kanssa, se auttaa heitä löytämään oman henkilökohtaisen totuutensa.

 

Tukeaksesi päättäjiä sinun on aloitettava itsestäsi

Mutta voidakseni tukea toisia ihmisiä minun on aloitettava itsestäni, löydettä yhteys enkeliin itse. Minun on ensin tuettava omaa itseäni, omaa henkistä rohkeuttani, voidakseni auttaa muita.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kohdatessani yhteisöllisen tai yhteiskunnallisen asian, jonka koen huonoksi, minun on uskallettava kokea ne tunteet, joita tuohon asiaan liittyy. Huh, se on jo vaativaa, mutta ei mahdotonta.

Silloin on hyvä tietää, että on tärkeää antaa omien kielteistenkin tunteiden tulla pinnalle. Niitä ei ole hyvä torjua tai siirtää syrjään, sillä silloin ne jäävät vaivaamaan alitajunnassa.

Mutta yhtä tärkeää on luopua noista kielteisistä tunteista heti kun ne on käsitelty. Niistä ei tule tehdä itselleen sisäistä velvollisuutta tai "mielipiteitä".

 

Lämmin ja myötätuntoinen ajattelu

Seuraava vaihe on lämpimästi tuntien ja myötätuntoisesti ajatella tilanne uudeksi. Juuri sillä tavalla kuin sinä sen koet oikeaksi. Huomaa, että tärkeää on todella ajatella oma totuutesi, ei sitä mitä perheesi, keverisi tai lehdistö pitävät oikeana, tai nuo muut.

Jokaisella meillä on aito ja sisäinen hengen yhteys. Kun se meissä vahvistuu, silloin meidän jokaisen oma henkisyys ja omat enkelimme pääsevät mukaan rakentamaan yhteisöä. Jos ajattelen, että muut ymmärtävät paremmin, annan silloin heille liikaa energiaa, voimaa jota he eivät mitenkään välttämättä ole valmiit käyttämään oikein. Ja menetät omaa voimaasi. Silloin teet karhunpalveluksen niin itsellesi kuin tuolle toiselle.

Oman totuuden kokeminen vaatii hieman rohkeutta. Se voi olla suorastaan hämmentävää ja pelottavaa ja outoa. Vaikka miten tekisi mieli kokea niin kuin vaikka televisio tuntuu tahtovan, että koet, ajattele itse. Myös televisiossa ne, jotka ajatuksia välittävät, ovat ihmisiä. Heidän työnsä saa oikeutuksensa silloin, kun se tukee sinun omaa ajatteluasi, sinun omaa ainutlaatuista ja yksilöllistä kokemustasi maailmasta.

Jos taas menemme mukaan liian helposti toisten mielipiteisiin, voimme itse asiassa luoda heille huonoa karmaa. Henkinen tarkoitus on, että jokainen on vastuussa itsestään.

Ei tarvitse myöskään pelätä, että olisi pakko osata nähdä jokainen asia juuri oikein. Siihen eivät pysty edes korkeimmat päättäjät. Kun aidosti etsii omaa totuuttaan ja on aina valmis muuttamaan näkymystään saadessaan uutta informaatiota, silloin on parhaat mahdollisuudet kohota totuudessa ja aidossa luovuudessa eteenpäin.

Olen nyt miettimässä sisäisiä tekniikoita, joilla voi auttaa niin omaa kuin yhteiskunnallistakin elämää, sillä ne toimivat vuorovaikutuksessa keskenään.

 

Henkinen vaikuttaminen

Jos en luo itsessäni yhteiskunnallisten asioiden myönteistä energiaa, jätän silloin vastuun muille. Useimmiten on niin, että jos jokin ongelma lähestyy minua, minun on myös autettava sitä eteenpäin. Jokaiselle riittää se, että tekee sen mikä on mahdollista ja mikä tuntuu oikealta.

Ei myöskään kannata yrittää vaikuttaa energiatasoilla yhtään liikaa, sillä se luo epätasapainoa. Itse asiassa ei ehkä pidä yrittää vaikuttaa lainkaan. Perustekniikkana ajattelen ja tunnen vain lämpimästi päättäviä ihmisiä kohtaan. Jos teen sen mahdollisimma puhtaasti ja kauniisti, silloin tuon rakastavan myötunnon tulokset jakaantuvat juuri oikealla tavalla jokaiselle, niin sinulle itsellesi kuin muillekin. Siksi sinun ei tarvitse olla huolissasi myöskään siitä, että rukoillessasi tai meditoidessasi tukea yhteisiin asioihin annat jollekin jotain sellaista ylimääräistä, mitä itse et saa.

Oikea ja aito hïljentyminen luo sellaisen vapaan enkelivoimien virran, jossa jokainen saa juuri sitä mitä tarvitsee - tai mitä on avoin ottamaan vastaan.

1 kommentti . Avainsanat: henkinen vaikuttaminen, päättäjät, päättäjien tukeminen