Matin blogi

Vedestä viiniksi

Torstai 9.4.2015 klo 23:56 - Matti Kuusela

Viiniin teema virtaa voimakkaana Uudessa testamentissa. Muistamme varmaan kaikki, että uutta viiniä ei panna vanhaan leiliin. Viini on mukana ehtoollisen asettamisessa ja sitten hyvin voimakkaasti Kaanan häissä: Kristus muuttaa veden viiniksi!

Luonnossa vesi muuttuu viiniksi, kun aurinko kypsentää köynnösten rypäleet. Viinin alkoholiprosessi ei tässä nyt ole olennaista, vaan se, että Kristuksen olemuksen kautta Auringon henkinen voima on tullut maan päälle. Etenkin kolmivuotisen toimintansa alussa Kristuksen aurinkovoimat ovat vielä voimakkaasti hänen olemuksessaan.

Johanneksen ja Matteuksen aurinkovoimat

Kun tarkastelemme Johanneksen ja Matteuksen evankeliumeja rinnakkain, huomaamme että Kaanaan häät ovat Johanneksella vastaavassa kohdalla Jeesuksen toiminnan alussa kuin Matteuksella Vuorisaarna.

Johanneksella veden muuttuminen viiniksi on yhteisöllinen elämän mysteeri, henkinen tapahtuma. Ihmisten keskuuteen tulee uusi henkinen voima vanhan sukuvirtauksen sijaan.

Matteuksella taas autuuslauseiden jälkeen Jeesus puhuu opetuslapsilleen siitä, miten ennen on opetettu tietyllä tavalla, mutta minä sanon teille... Siinä Jeesus kertoo järkevästi, miten vanhat käskyt merkitsivät. Nyt ne eivät ole enää ylimaallisia käskyjä, vaan Jeesus vetoaa kuulijoittensa ymmärrykseen.

Se on yksi osa evankeliumien ilosanomaa: ihmisellä on nyt itsellään henkinen kyky päättää omasta elämästään ja arvioida mikä on oikein. Hänen ei enää tarvitsee seurata ulkoista lakia, vaan omaa sisäistä lakiaan.

Lain olemus

Se laki, josta Jeesus puhui, ei ole aivan samaa kuin laki meidän aikanamme. Se koettiin silloin jotenkin elävmpänä ja todempana kuin se, miksi me nyt lain koemme. 

Kun Jeesus Vuorisaarnassa sanoo, että hän tullut lakia kumoamaan, niin se ei ole pelkästään abstraksi väite, vaan jotain hyvin suurta ja merkittävää. Laki oli jotain, mikä virtasi jumalolennoilta kautta koko luomakunnan: sen huipentuma on se, että ihminen itse omassa minuudessaan, omassa henkisessä voimassaan, ottaa lain omakseen. Jokainen yksilöllisesti.

Ensin Kristus tuo tuon koko luomakunnan kautta virtaavan lain ytimen oman olemuksensa kautta ihmisten piiriin, ja häneltä kyky lain ymmärtämiseen laajentuu jokaiselle ihmiselle. Se on mahtava vallankumous, mutta samalla lain toteutuminen. Vanha laki on tehnyt tehtävänsä, kun se alkaa loistaa jokaisen ihmisitsen voimana. Näin Kristus täyttää lain.

Veden muuttuminen viiniksi

Ja samalla vesi muuttuu viiniksi. Vedellä on kyky muistaa, se muistaa uskollisesti luonnon antaman ohjeistuksen, mutta ihmisminuudella on nyt kyky ohjeistaa vesi uudella tavalla omasta henkisestä voimastaan käsin. Se on yksi merkitys veden muuttumiselle viiniksi. Se on tuliprosessi.

Uuden yksilöllisen tulen on alettava loistaa ja lämmitää jokaisessa ihmisessä. Ei enää riitä, että me olemme vain haaleaa vettä, joka uskollisesti virtaa menneisyyden ja perinteiden mukaan. Nyt jokainen ihmissielu on kutsuttu mukaan luomaan uutta todellisuuta.

vuorisaarna_barker.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuorisaarna, Johannes, Matteus, Kaanaan häät, Jeesus, Kristus, vesi, viini

Bysantin henkinen juuri

Sunnuntai 1.2.2015 klo 11:21 - Matti Kuusela

Sillä tasolla kuin edellisessä blogissa puhuimme Suomen juurista, kysymys on lähinnä eetterivoimista eli elämänvoimista. Kaikkialla maan päällä maan ja veden suhteet ovat henkisten voimien tarkkaan säätämät, niin että maaäiti voi luoda kaikkialla suuri sellaisia ihmiskehoja, mitä se tarvitsee omiin tarkoituksiinsa.

Silti tässä maanvoimien ja ihmisen suhteessa on tapahtunut suuri muutoksia. Entisinä aikoina kansat siirtyivät kehityksensä mukaan paikoista toisiin kansansielujensa ohjauksessa. Nykyisin kun ihmisten yksilölliset minävoimat ovat niin vahvoja, tällaisia siirtymisiä ei enää niin paljon tarvita. Ihminen syntyy jossain ja hänen aivoissaan nesteiden ja maata vastaavien kudoksien suhteet kehittyvät tämän eetterimaantieteen mukaan. Sen jälkeen jotkut jäävät jatkamaan samalle seudulle ja toiset siirtyvät taas muualle liittämään omat kykynsä jonkun toisen paikan eetterivoimiin.

Suomen kolme juurta

Edellisessä kirjoituksessa puhuimme siis siitä, miten lounaisen vesireitin kautta Suomen nousee Atlantin valtameren inspiraatio. Rudolf Steiner puhuu jopa suuresta elementaarisesta olennosta, joka ulottaa vaikutuksensa Suomeen Itämeren kolmen lahden kautta. Ja nuo lahdet edustavat niitä kolmea sielunvoimaa, joiden haltijoita Kalevalassa nimitetään Väinämöiseksi, Ilmariseksi ja Lemminkäiseksi.

Hengentutkimuksessa näitä kolmea aluetta nimitetään vanhimmaksi tuntosieluksi, joka on ennen muuta yhteydessä kosmisiin ja tähtivoimiin. Toinen sielunalue on äly- ja tunnesielu, jonka avulla ihminen Ilmarisen tapaan ikäänkuin takoo itsensä. Ja vasta kolmannessa vaiheessa syntyy nykyinen tietoisuussielun ihminen, jossa ihminen voi kokea oman yksilöllisyytensä kehonsa varsinaisena haltijana.

Atlantista siis Suomeen virtaa meriyhteyden kautta monenlaisia henkisiä virikkeitä näiden pohjimmaisten sielua rakentavien voimien lisäksi. Mutta mielenkiintoista on, että vastaavanlainen ikivanha vesiyhteys tai vesieetterinen yhteys on Suomesta myös Venäjän jokien kautta Mustallemerelle ja Bysanttiin saakka.

Myös tällä reitillä on syvät henkiset merkityksensä.

Vuoden 1914 Kalevala-esitelmissään Steiner puhuu sielurungosta, joka virtaa suunnilleen Palestiinan alueelta tai Golgatan mysteerin alueelta Suomeen. Tuo sielurunko toimii kahteen suuntaan ja aivan ilmeistä on, että sen maallisena vastineena on juuri tuo vanha jokiyhteys, joka etenkin viikinkiaikana niin hyvin tunnettiin.

Vanhalla suomalaisella alueella tuo henkinen sielurunko ulottui siis sielun kolminaisuuden aluueelle, jossa ihmisissä oli vain hämärä kokemus sielun yhteinäisyydestä, mutta sitäkin vahvampi kokemus siitä, miten heissä eli vanha kosminen Väinämöis-yhteys, uudempi rakentava Ilmäris-vaikutus ja uusi tulielementin sytyttämä Lemminkäis-tietoisuus, joka tuolloin leimahteli vielä suhteellisen harkitsemattomasti.

Etelämpänä tämä kaakkoinen sielurunko siis juurtuu Itä-Rooman ja Palestiinan alueille ja ennen kaikkea Golgatan mysteeriin luomaan uuteen minävoimaan, joka nyt alkaa luoda uutta yhteyttä tähän vanhaan kolminaisuuteen.

Tätä uutta Kristus-minuutta Kalevala nimittää Marjatan pojaksi, uudeksi Karjalan kuninkaaksi. Jotta tämä Karjalan kuningas saa ihmisessä tilaa, vanha kosmisen luontotietoisuuden eli Väinämölsen oli väistyttävä.

Olennaista on huomata, että tuo Karjalan kuninkaan syntyminen ei mitenkään ole vielä valmis. Meissä on toki jo syttynyt yhtenäissielullinen minätietoisuus, mutta kun sitä tunnustelee, niin huomaa sen olevan kuitenkin melkoisen alkeellinen, materialistinen.

Oma vaikutelmani on, että se varsinainen uusi Karjalan kuningas meissä, hän joka syntyy Kalevalan Marjatan poikana on vielä tulossa, vasta nyt Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä. Tämän uuden Kristus-tietoisuuden taustalla on Pohjolan puhdas luonto, nykykielellä superfoodit ja Pohjolan valo, lumen valkeus ja paljon muuta.

Harjoituksena ehdotan, että luo mielikuva näistä kahdesta eetteristen voimien juuresta, joista toinen kulkee Suomesta Atlantille ja toinen Mustanmeren tienoille. Kuvittele, miten kumpaakin pitkin Suomeen kohoaa sekä sielua rakentavia perusvoimia että korkeiden vihittyjen välittämiä henkisiä voimia. Ja kumpaakin pitkin taas etelään virtaa puhtaita Pohjolan henkisiä voimia, jotka ovat peräisin Auringon puhtaasta eetteristä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Rudolf, Steiner, Suomi, vesireitit

Rakkauden perusvoima

Keskiviikko 15.10.2014 klo 0:43 - Matti Kuusela

Hei rakkaat, on aivan mahtavaa, mitä Steiner puhui häntä kuulemassa olevalle ryhmälle pappeja ja pappisopiskelijoita aivan maallisen toimintansa viimeisinä viikkoina.

Kun ilmastonmuutoksesta puhutaan nyt niin paljon, niin muutos on ollut nähtävissä myös henkisellä tasolla. Seuraavasta on mahdoton aavistella mitään aikamääriä, mutta Steiner kertoi, miten kesän lämmössä vapautuvan ja talven kylmyydessä tiivistyvän ajan kaksinaisuus tulee heikkenemään:

Ei tule olemaan enää niin selviä kesiä, jolloin vesielementti vapautuu niin voimakkaasti, eikä enää niin selviä talvia, jolloin veden elementti kovettuu jääksi ja lumeksi, vaan syntyy näiden välitila, jossa veden elementti saa uuden muodon, joka on olennaisesti tiiviimpi kuin nyt kesällä ja joka jää pysyväksi. Tämä vesi muodostuu heijastavaksi ja läpinäkyväksi.

Steiner ei tällä kohden mainitse todellakaan mitään aikamääriä, mutta olennaista siinä on mielestäni se, että maalla ja samalla koko universumimme aineellisuudella on aivan omat suunnitelmansa, jotka tapahtuvat ihmisen toiminnasta riippumatta.

Uusiutuvat niityt

Ja ellei tuo äskeinen vielä riittänyt hämmästyttämään, niin tässä lisää samasta esitelmästästeiner_sormet_paan_sivulla.jpg syyskuulta 1924.

Siinä Steiner kertoo, miten maanpäälliset ilmiöt eivät vain ikäänkuin jatku koko ajan itsestään, vaan kaikki uusiutuu koko ajan hengestä käsin. Hän ottaa yksinkertaisen esimerkin:

Se mikä nyt on niittyä, on laskeutunut alas henkisistä maailmoista, ja se mikä aikaisemmin oli niittyä, oli myös laskeutunut henkisistä maailmoista ja niin edelleen, ja se mikä oli niittyä vuosisatoja sitten, on jo kokonaan poissa.

Eivät ainoastaan fyysiset idut periydy, vaan korkeammista maailmoista tulee koko ajan esiin uusia hengen ituja sen tilalle, mitä aikaisemmin on ollut.

Tämä on mahtava ja liikuttava sisäinen kuva. Ja sitten huomaa, että olemmehan me jo hyväksyneet näkemyksen siitä, miten ihmiskehon solut uusiutuvat jatkuvasti niin, että joidenkin vuosien kuluttua meillä ei ole enää lainkaan vanhemman kehomme soluja jäljellä.

Lumi

Mutta siellä missä jotain uusiutuu, siellä myös jotain on kuoltava. Steiner kertoo, miten tässä voi saada kuvan lumen henkisestä merkityksestä. Lumi on jatkuvan kuoleman kantaja. Lumi uusiutuu joka vuosi, samoin jää, ja siinä missä luonto jatkuvasti kuolee lumen- ja jäänmuodostuksen dynamiikassa, siellä se jatkuvasti uusiutuu hengestä käsin.

Tämä on aivan mahtava kuva, ja miten kaunista kuolema on katsottuna jään tai lumen kannalta! Ja se merkitsee laajemminkin, että mikään luonnossa ei ole pysyvää. Siinä missä meidän silmillemme jokin näyttää jopa ikuiselta kuten vuoristot tai puulajit, tapahtuu sisemmässä todellisuudessa jatkuvaa uudistumista, jatkuvaa henkisen luovuuden virtaa korkeammista maailmoista.

Rakkauden perusvoima

Hypätään sitten hieman eteenpäin kohtaan jossa Steiner siirtyy ihmisen rakentumiseen:

Huomaamme kaiken sen perusvoimaksi, joka ihmistä ulkoisesti muovaten virtaa jumalallisista maailmoista sisäisesti sieluttaen ja henkistäen, puhtaan rakkauden. Tuo perusvoima on puhdas rakkaus.

Maailmankaikkeus muodostuu sisäiseltä olemukseltaan, silloin kun puhutaan ihmisten maailmasta, puhtaasta rakkaudesta, se ei ole mitään muuta kuin puhdasta rakkautta. Me emme löydä ihmiskuntaan liittyvästä jumalallisuudesta mitään muuta kuin puhdasta rakkautta.

Mutta tämä rakkaus on sisäistä, sielut voivat kokea sen sisäisesti. Rakkaus ei koskaan voisi ilmentyä ulkoisesti, ellei se rakentaisi itselleen ruumiillisuutta valon eteerisistä elementeistä.

Ja kun me katsomme tätä oikein henkisesti, silloin tulemme yksinkertaisesti siihen, että maailman perusolemus on ulkoisesti valona ilmenevä sisäisen rakkauden olemus.

Rakkaudella

Matti

1 kommentti . Avainsanat: lumi, vesi, kesä, talvi, puhdas, rakkaus, Steiner, valo

Vesi ja tuli - ja Maria Magdaleena

Maanantai 18.7.2011 klo 17:25 - Matti Kuusela

mary_m_rossetti.jpgViime päivinä olen miettinyt tuota vettä ja tulta. Johannes Kastaja kastoi vedellä, mutta Kristus kastoi tulella. Tuli on modernimpi, Prometheus riisti sen jumalalilta kreikkalaisessa myytissä, mutta nyt ei ulkoapäin tuleva tuli enää riitä.

Kun itselläkin kaikesta huolimatta jää aikaa yhä enemmän taakse ja alkaa mitata juuri äsken tapahtuneita asioita kymmenissä vuosissa, niin helposti alkaa etsiä mukavuusalueita. Kun vielä suurimman osan ajasta tekee töitä itsekseen, niin ei ole ketään pomoa kirittämässä.

Kolme tuntia aamupäivästä jaksaa hienosti. Sitten vähän lepää ja alkaa odottaa että tekemisen tarmo palaa jälleen. Ennen se palasi, mutta nyt se ei enää palaakaan luonnollisesti. On vain yksi keino. Ellei jokin suju, niin pannaan se sujumaan. Ei voi jäädä odottamaan.

 

Kahvi ja voileipä

Ennen auttoi kahvi ja voileipä. Auttaa se nytkin, mutta siitä seuraa että vaaka näyttää enemmän. Nyt sitten terästin mieleni ja keitin kahvin keittämisen sijasta vihreää teetä. Tiedän entuudestaan hyvin, että jos juon sitä, syömisen tarve vähenee.

Ennen on myös käynyt niin, että jos on tahtonut vähentää painoa, niin on vain odottanut sopivaa hetkeä, jolloin oma olo itse on alkanut tukea sitä. Ei sitäkään näy enää tapahtuvan.

Niin näyttää olevan, että ainoa keino selvitä hengissä eteenpäin on enää se, että ottaa tulen käyttöön, ei odota mukavia hetkiä, vaan tajuaa, että se mikä ei muuten synny, on vain tekemällä tehtävä.

Hassunkurista on se, että olen pitkään opettanut virran mukana kulkemisen tärkeyttä. Ei tarvitse vastustaa eikä kamppailla, kulkee vain ja tekee. Siitä on ollut valtavasti apua, mutta sellaisenaan se toimii enää vain nuo päivän kolme ensimmäistä tuntia. Sitten on siirryttävä vedestä tuleen, Johanneksen vesikasteesta Kristuksen tulikasteeseen.

 

Maria Magdaleena

Maria Magdaleena on elämän uudistumisessa aivan loistava roolimalli, koska hän oli niin loistavasti ihminen, joka eli syvästi sen mukaan mitä koki.

Kun hän hyvin varakkaan perheen tyttärenä siirtyi omaan talouteensa palvelijoittensa ja renkien ja muitten kanssa noin yksitoistavuotiaana ja oli oppinut elämään juuri sellaista elämää kuin halusi, sitä kesti pitkään, kun rahat riittivät.

Sisar Martta sai hänen houkutelluksi kuuntelemaan Jeesusta, ja Magdaleena innostui valtavasti. Välivaiheiden jälkeen hänestä tulee yksi Jeesuksen seurueen pyhistä naisista, jotka kulkevat paljon hänen mukanaan. Hän on mukana ristin äärellä Golgatalle ja kokee kaiken hyvin intensiivisesti.

Sitten tapaamme hänet nykyisessä Etelä-Ranskassa henkisenä opettajana, täydellisessä sisäisessä ja ulkoisessa rauhassa. Hänessä elää valtava tuli, mutta se on nyt tasapainossa, vaikka temperamenttia kyllä riittää. Täysin silloisessa miesten maailmassa hän tekee juuri sen mitä tahtoo - siinä on tuo ero: ei sitä mitä haluaa, vaan minkä tahtoo ja kokee oikeaksi, tai tietää oikeaksi.

 

Tahtoa, tehdä

Tämäkin on asia, jonka olen pitkään tiennyt, mutta minkä toteuttaminen omassa elämässä ei ole mitenkään yksinkertaista, ainakaan loppuun saakka. Kun on aina saanut suhtkoht paljon aikaan, on haastavaa tajuta, että ikävaihteiden myötä on tajuttava vaihtaa sisäisiä vaihteita. Se mikä toimii yhdessä ikävaiheessa, ei välttämättä toimikaan enää seuraavassa.

Meille tulee aina uusia alueita, joista on otettava itse vastuu, eikä tunnepohja tai veden elementin virta enää riitä. On edelleenkin hyvä jatkaa henkisen virran myötä kulkemista ja vastustamattomuutta, mutta sen lisäksi tarvitaan liekki, tuli joka loistaa ja jonka avulla ylittää mukavuusalueensa ja todella tajuaa sisäisen tulen voimana, että ellei jokin muuten tapahtu, niin laitetaan tapahtumaan.

Kun suostuu siihen, niin se näyttää toimimaan. Kun vain samaistuu sisäiseen tuleensa, niin muu seuraa perässä.

Tässä tapauksessa vanha sananlasku "Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä" kääntyy päälaelleen.

 

Rossettin Maria Magdaleena

Eikö ole hieno tuo Rossettin Maria Magdaleena.

Mitähän hänellä on vasemmassa kädessään. Helmi. Se näyttää myös graalin maljalta, josta kerrotaan että se eräänlaista elävää ikiainetta, joka muutti muotoaan, ja otettuaan itseensä Kristuksen eteerisen veren se muuttui pisaran tai pallon muotoiseksi.

Fyysisesti graalin malja oli varmaankin Joosef Arimatialaisen hallussa, mutta suokaamme sen pitäminen sydäntään vasten myös Maria Magdaleenalle! Tai jos on viisauden helmi, voimme nähdä siinäkin uuden viisauden tulen henkistä hohtoa.

Rakkaudella
Matti

2 kommenttia . Avainsanat: Vesikaste, tulikaste, Maria Magdaleena, työnteko, väsyminen,

Suvisaunan salaisuuksia

Maanantai 13.6.2011 klo 11:08 - Matti Kuusela

ilta_200.jpgMaanantai helteen jälkeen. Kuu heijastaa viikonlopun lämmön uuteen alkuun. Anna sen, mitä viikonvaihteessa otit vastaan luonnon lämpönä, muodostua nyt sisäiseksi voimaksesi.

 

Mystinen lämpö

Lämpö on mystinen elementti. Kaikki lähtee lämmöstä. Lämmön alueella elementti ja sen eetterivoimat ovat melkein samaa. Henkisen tiedon mukaan maan ensimmäinen inkarnaatio muodostui pelkästä lämmöstä ja sen sisäisistä hienoista virtauksista.

Sitä me suomalaiset edelleenkin muistelemme saunan sisäisyydessä. Me olemme ja elämme edelleenkin niin lähellä luontoa, että lämpö ei kovetu meissä itsekkyydeksi, vaan avaa meille tien sisäiseen lämpökosmokseen ja alati uudistaviin ja puhdistaviin alkuvoimiin.

Astuessamme kesäiltana ulos saunasta (etenkin savusaunasta) astumme maan toiseen inkarnaatioon, jossa alkulämmöstä kohoaa ylöspäin kuin liekkinä valo ja sen tuhkana tiivistyy ilma. Tätä suven lempeän ilman ja valon leikkiä on ihana katsella saunan terassilta, ja muistella maapallon toista inkarnaatiota, jota henkisesti nimitetään Auringoksi, kuten ensimmäistä maapalloa Saturnukseksi.

Kun astun lämmön, valon ja ilman piiristä järveen uimaan, siirryn kolmanteen Maan inkarnaatioon, jota nimitetään (vanhaksi) Kuuksi. Se on nestämäisen elementin ja kuulon ja äänen maailmaa. Kuikan huuto ja veden kosketus tuovat esiin sielullisuuden sisäisyyden syntymisen. Alan kokea itseni ihoni sisäpuolella, kehon muodossa. Vedessä kokemus itsestäni tiivistyy.

Saunamakkara ja saunakalja tuhoavat saunan ikipyhyyden ja pudottavat meidät Maan neljänteen inkarnaatioon, jossa ihminen lankeaa pyhyyden piiristä aineen hengettömyyteen, kokee sisäisen elämänsä sukulaisena aineen maailmalle. Raamatussa Nooa oli ensimmäinen, joka kasvatti viinirypäleitä ja humaltui.

Meidän ei enää tarvitse kulkea Nooan humalan ja krapulan tietä, vaan voimme uustestamentillisesti nähdä saunan terassilta maan elementteineen ja eetterivoiminen Kristuksen kehona. Meidän ei tarvitse humalan kautta erillistää itseämme hengen kokemisesta tässä maailmassa, vaan voimme kohottaa aistikokemuksen jälleen henkisten alkuvoimien yhteyteen ja sillä tavoin luoda uutta tietä tulevaisuuteen.

Maapallon seuraavaa inkarnaatiota nimitetään Jupiteriksi. Siinä meillä ei enää ole aineellista todellisuutta, vaan voimme kuvitella Jupiterin olevan sitä, mitä lauantain kesäillassa voimme kauneimmillaan kokea saunan jälkeen, kuin kaikesta aineellisuudesta vapautettuna.

2 kommenttia . Avainsanat: sauna, saunan henkisyys, maan inkarnaatiot, lämpö, valo, vesi

Henkisen minuuden juhla

Perjantai 25.3.2011 klo 18:56 - Matti Kuusela

Kun vasen käsi on kääreessä, tulee kummallisia lyöntivirheitä jos keskittyminen vähänkään herpaantuu. Mutta kirjoitetaan silti, sillä tulevan viikonvaihteen energiat ovat todella mahtavat ja suurenmoiset. Aluksi pieni sivuvaihde:

Biodynaamisen Kylvö- ja korjuukalenterin mukaan istutusaika päättyi tänä aamuna klo 4 (seuraava alkaa 10.4.). Lauantaina on hedelmäpäivä, mikä lupaa miellyttävää säätä, mutta toisaalta Kuu on noususolmussa ja lisäksi on maanjäristys- ja myrskytaipumusta. Hedelmäpäivät jatkuvat maanantai-aamuun saakka. Mikäli oikein ymmärrän, hedelmäpäivät ovat sellaisia, jossa kasvua säätelevä Kuu on lämpömerkissä, tällä kertaa Jousimiehessä. Ainakin Jousimiehen merkissä syntyneet voivat nyt odottaa uusia ja hedelmällisiä ideoita.

 

Astrosofinen kalenteri -
Venus, Neptunus, Maan sisäiset energiat

Astrosofinen kalenteri puolestaan kertoo viikonvaihteen Venuksen ja Neptunuksen konjunktiosta, eli Venuksen rakkauden voimat ja Neptunuksen tunnevoimat vahvistavat toisiaan. Neptunus kykenee kohottamaan voimansa korkeiden ihanteiden ja ideoiden luomiseen ja Venuksen rakkaudenvoimat voivat ohjata meitä oman karmallisen ryhmämme löytämiseen.

Tuntuu hassunkuriselta kirjoittaa tätä, kun koko ajan kirjoitan oikeastaan siitä mitä tänään jo tapahtui. Itse olen syntynyt Jousimiehen merkeissä ja juuri tänään syttyi Seija Aallon ja Seppo Ilkan kanssa idea järjestää juhannukseen mennessä kurssi, jossa käsittelemme maan sisäisten energioiden kanssa työskentelemistä. Nyt nimittäin näyttää siltä, että tällä alueella työskentelyyn - minkä me yleisesti ottaen valotyöntekijöinä olemme autuaasti unohtaneet katsoessamme enemmän ylöspäin - on todellinen kiire.

On nimittäin niin, että jos me työskentelemme henkisesti vain ylöspäin, niin nykyaikana se luo maansisäisissä voimakerroksissa vastaenergioita, jotka ovat vaarassa alkaa purkautua. Tämä on uusi asia, sillä aikaisemmin ihmiskunnan ei ole niin tarvinnut välittää siitä, mitä maan sisässä tapahtuu. Mutta nyt meidän henkistymisemme rinnalla myös meidän vastuumme kasvaa jatkuvasti.

Suosittelen, että luet vielä tämän viikonlopun Astrosofisen tekstin (linkki vasemman palstan päävalikossa). Siinä on hieman toisin sanoin kerrottu, miten Venuksen ja Neptunuksen yhteys on sama, joka vallitsi aikoinaan Kaanaan häissä.

Nuo häät olivat Kristuksen aurinkovoimien juhlaa hänen toimintansa alussa, jossa hänen "aikansa ei vielä ollut tullut" - tai tarkemmin jossa "minun" aika ei ollut vielä tullut. Se tarkoittaa, että Kristuksen kosmiset minävoimat, hänen aurinkovoimansa vaikuttivat vielä silloin vapaasti ja muunsivat viisauden veden hengen tulivoimien avulla elämän viiniksi.

 

Henkinen viini - Kanaan häät

Henkisessä viinissä ei pääosassa ole alkoholi,
vaan auringon henkinenkaanaan_haat.jpg minävoima, joka
kypsyttää veden, kohottaa sen passiivisen ja mukautuvan viisauden luovaksi aurinkovoimaksi.

Kaanaan häät olivat uuden Kristus-yhteisön syntyjuhla, joka toisaalta ennakoi "minun" ajan tulemista, eli sitä miten jokainen ihminen on itse - omassa minuudessaan - vastuullinen omasta henkisyydestään. Toisaalta se ennakoi tulevaa kuudennen kulttuurikauden eli Vesimiehen ajan koittoa, jolloin yksilöllistymisen läpikäyneestä ihmisminuudesta tulee uusi henkinen me-minuus.

Tämä me-minuus on suuri tulevaisuuden mysteeri, jota nyt jo monet ihmissielut ja ryhmät kantavat kohti meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta. Se on puhtaan minuuden yhteisöllisyyttä: jokainen on puhtaasti minä, ja samalla puhtaasti mukana siinä, mitä me olemme kaikki yhdessä. Henkinen Minä olen ja Me olemme sulautuvat yhteen.

Oleellista tässä impulssissa nykymuodossaan on se, että se ei ole uskontoa eikä oppia eikä yhdistystyötä, vaan jokaisesta mukana olevasta ihmissydämestä vapaasti virtaavaa toimintaa ja elämää, jonka kohteena on "me".

 

Minuuden viini ja henkinen me-tietoisuus

Tässä henkisen viinin kypsymisessä ihmisessä on siis kysymys minävoimasta. Kaanaan häissä, juuri ennen uuden henkis-maallisen ihmisminuuden syntymistä, Kristuksen aurinkovomat kypsyttivät veden viiniksi ruukuissa ihmisen ulkopuolella.

Nyt ihmisen on (sisäisten Kristusvoimien tuella) kypsytettävä oma viininsä omalla tulellaan. Se merkitsee, että meidän on jokaisen tultava täysin yksilöllisiksi - saadaksemme veremme puhdistetuksi. Sillä meidän veremme ja etenkin sen lämpö on meissä se elementti, jossa minä asuu, johon minuus inkarnoituu.

Meille tuo veren lämpö on annettu ennalta minävoimamme perustaksi. Nyt meidän on se itse puhdistettava tulemalla todellisiksi yksilöiksi. Silloin sisäisen lapsen viattomuus ja elävyys ja kauneudentaju tasapainottavat minuuden yksilöllisen voiman.

Rakkaus ja viisaus, Kristus ja Sofia, Tuli ja Vesi ovat tasapainossa.

Henkisessä me-tietoisuudessa kukaan ei rajoita toista ihmistä, vaan kaikki tukevat toistensa henkistymistä ja yksilöllistymistä - ja iloitsevat siitä. Se on Rakastakaa toisianne niin kuin itseänne -ilmoituksen kaunis sanoma, joka ohjaa meitä kauas tulevaisuuteen.

 

Lorna Byrne

Tämän viikonvaihteen henkisen juhlan huipentumaksi koen Lorna Byrnen enkelitilaisuuden Kulttuurialolla lauantaina klo 14 alkaen. Tuntuu että koko Suomen enkelit ja luonnonolennot ovat siitä innoissaan.

Koen että tässä Lornan irlantilaisen ja meidän suomalaisen henkisyytemme kohtaamisessa on jotakin erityisen pyhää, joka liittyy nyt heräävän kevään voimiin ja joka uudelleen vahvistuu helluntaitunnelmissa kevään vaihduttua kesäksi.

Tästä voit lukea Lornan kirjoituksen Pyhästä Patrickista. Koen että siinä kerrotaan jotain sellaisesta henkisestä tulivoimasta, joka täydentää sitä mikä meille Suomessa on niin voimakkaana kymmenien tuhansien järviemme vesielementin neitoviisaudessa.

 

Rakkaudella
Matti

Tätä viestiä saa jakaa eteenpäin.
Ja hei, ellet ole jo tilannut, tilaa Enkelimaaviestit Enkelimaa.fi -sivuilta.

2 kommenttia . Avainsanat: Lorna Byrne, minuus, me, Vesimiehen aika, Kaanaan häät, uusi yhteisö, uusi yhteisöllisyys, maan sisäiset energiat, minä olen, Kristus, Neptunuksen ja Venuksen konjunktio