Matin blogi

Bysantin henkinen juuri

Sunnuntai 1.2.2015 klo 11:21 - Matti Kuusela

Sillä tasolla kuin edellisessä blogissa puhuimme Suomen juurista, kysymys on lähinnä eetterivoimista eli elämänvoimista. Kaikkialla maan päällä maan ja veden suhteet ovat henkisten voimien tarkkaan säätämät, niin että maaäiti voi luoda kaikkialla suuri sellaisia ihmiskehoja, mitä se tarvitsee omiin tarkoituksiinsa.

Silti tässä maanvoimien ja ihmisen suhteessa on tapahtunut suuri muutoksia. Entisinä aikoina kansat siirtyivät kehityksensä mukaan paikoista toisiin kansansielujensa ohjauksessa. Nykyisin kun ihmisten yksilölliset minävoimat ovat niin vahvoja, tällaisia siirtymisiä ei enää niin paljon tarvita. Ihminen syntyy jossain ja hänen aivoissaan nesteiden ja maata vastaavien kudoksien suhteet kehittyvät tämän eetterimaantieteen mukaan. Sen jälkeen jotkut jäävät jatkamaan samalle seudulle ja toiset siirtyvät taas muualle liittämään omat kykynsä jonkun toisen paikan eetterivoimiin.

Suomen kolme juurta

Edellisessä kirjoituksessa puhuimme siis siitä, miten lounaisen vesireitin kautta Suomen nousee Atlantin valtameren inspiraatio. Rudolf Steiner puhuu jopa suuresta elementaarisesta olennosta, joka ulottaa vaikutuksensa Suomeen Itämeren kolmen lahden kautta. Ja nuo lahdet edustavat niitä kolmea sielunvoimaa, joiden haltijoita Kalevalassa nimitetään Väinämöiseksi, Ilmariseksi ja Lemminkäiseksi.

Hengentutkimuksessa näitä kolmea aluetta nimitetään vanhimmaksi tuntosieluksi, joka on ennen muuta yhteydessä kosmisiin ja tähtivoimiin. Toinen sielunalue on äly- ja tunnesielu, jonka avulla ihminen Ilmarisen tapaan ikäänkuin takoo itsensä. Ja vasta kolmannessa vaiheessa syntyy nykyinen tietoisuussielun ihminen, jossa ihminen voi kokea oman yksilöllisyytensä kehonsa varsinaisena haltijana.

Atlantista siis Suomeen virtaa meriyhteyden kautta monenlaisia henkisiä virikkeitä näiden pohjimmaisten sielua rakentavien voimien lisäksi. Mutta mielenkiintoista on, että vastaavanlainen ikivanha vesiyhteys tai vesieetterinen yhteys on Suomesta myös Venäjän jokien kautta Mustallemerelle ja Bysanttiin saakka.

Myös tällä reitillä on syvät henkiset merkityksensä.

Vuoden 1914 Kalevala-esitelmissään Steiner puhuu sielurungosta, joka virtaa suunnilleen Palestiinan alueelta tai Golgatan mysteerin alueelta Suomeen. Tuo sielurunko toimii kahteen suuntaan ja aivan ilmeistä on, että sen maallisena vastineena on juuri tuo vanha jokiyhteys, joka etenkin viikinkiaikana niin hyvin tunnettiin.

Vanhalla suomalaisella alueella tuo henkinen sielurunko ulottui siis sielun kolminaisuuden aluueelle, jossa ihmisissä oli vain hämärä kokemus sielun yhteinäisyydestä, mutta sitäkin vahvampi kokemus siitä, miten heissä eli vanha kosminen Väinämöis-yhteys, uudempi rakentava Ilmäris-vaikutus ja uusi tulielementin sytyttämä Lemminkäis-tietoisuus, joka tuolloin leimahteli vielä suhteellisen harkitsemattomasti.

Etelämpänä tämä kaakkoinen sielurunko siis juurtuu Itä-Rooman ja Palestiinan alueille ja ennen kaikkea Golgatan mysteeriin luomaan uuteen minävoimaan, joka nyt alkaa luoda uutta yhteyttä tähän vanhaan kolminaisuuteen.

Tätä uutta Kristus-minuutta Kalevala nimittää Marjatan pojaksi, uudeksi Karjalan kuninkaaksi. Jotta tämä Karjalan kuningas saa ihmisessä tilaa, vanha kosmisen luontotietoisuuden eli Väinämölsen oli väistyttävä.

Olennaista on huomata, että tuo Karjalan kuninkaan syntyminen ei mitenkään ole vielä valmis. Meissä on toki jo syttynyt yhtenäissielullinen minätietoisuus, mutta kun sitä tunnustelee, niin huomaa sen olevan kuitenkin melkoisen alkeellinen, materialistinen.

Oma vaikutelmani on, että se varsinainen uusi Karjalan kuningas meissä, hän joka syntyy Kalevalan Marjatan poikana on vielä tulossa, vasta nyt Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä. Tämän uuden Kristus-tietoisuuden taustalla on Pohjolan puhdas luonto, nykykielellä superfoodit ja Pohjolan valo, lumen valkeus ja paljon muuta.

Harjoituksena ehdotan, että luo mielikuva näistä kahdesta eetteristen voimien juuresta, joista toinen kulkee Suomesta Atlantille ja toinen Mustanmeren tienoille. Kuvittele, miten kumpaakin pitkin Suomeen kohoaa sekä sielua rakentavia perusvoimia että korkeiden vihittyjen välittämiä henkisiä voimia. Ja kumpaakin pitkin taas etelään virtaa puhtaita Pohjolan henkisiä voimia, jotka ovat peräisin Auringon puhtaasta eetteristä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Rudolf, Steiner, Suomi, vesireitit