KYSYMYKSIÄ MESTAREILLE
 
Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger
www.mastersofthespiritworld.com
8.-15.11.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 
Kysymys:
Mestarit, toimin psykologisena neuvonantajana ja haluaisin lisätä henkisyyttä työskentelymenetelmääni, koska se on aina ollut suuri henkilökohtainen kiinnostuksen aihe. Periaatteessa haluaisin yhdistää klassiseen psykologiseen ajattelutapaan henkisiä elementtejä tarjoamassani tukimenetelmässä. En kuitenkaan vielä tiedä "miten", en näytä pystyvän tuomaan niitä molempia "samalle sivulle". (Luultavasti koska klassisen psykologian koulutukseni ei kiinnittänyt mitään huomiota ihmiskokemuksen henkiseen puoleen eivätkä kirjat vieläkään.) - Gert, Belgia
 
Vastaus:
Jung ja Freud lisäsivät henkisyyden työhönsä ajattelemalla, että heidän potilaissaan oli muutakin kuin fyysinen puoli. He eivät vain koskaan kirjoittaneet sitä tekniikkoihinsa, koska sitä ei voinut fyysisesti vahvistaa. Havaitsemasi ongelma modernien tekniikkojen ja päivittäisen elämän yhdistämisessä tulee, kun ajattelet, että psykologian määritelmä on tiede mielestä ja sen ilmentämästä käyttäytymisestä.
 
Henkisyys ei käsittele tietoista mieltä vaan sielua, joka ei sanele käyttäytymistä eikä se ole osa tietoisuuttasi. Sielu muodostuu ehdottomasta rakkaudesta, sillä ei ole tuomitsemiskykyä eikä se seuraa mitään uskomusjärjestelmiin perustuvia sääntöjä.
 
Helpoin tapa sinulle käyttää henkisyyttä praktiikallasi on elää sielun periaatteiden mukaisesti. Tunne potilaidesi muutostarve ja tapa saavuttaa se. Kaikki sielut ovat erilaisia ja heidän vertaamisensa normeihin tekee heille karhunpalveluksen. Auta heitä näkemään, että suurin osa heidän vaikeuksistaan tulee sen tiedostamisen puutteesta, että heillä on vapaus valita. Heidän täytyy lähestyä pelkojaan ja epäilyksiään opasteina elämän oppitunteihin, joita he ovat valinneet. Menemällä niihin he paikantavat tukokset ja voivat oppia tiensä niiden läpi.

 
Kysymys:
Mestarit, miten sielut oppivat elämän oppitunteja ennen ihmisten tulemista maan päälle? Jos kaikki on osa Lähdettä, miksi eläimillä ei ole sielua? Näyttää julmalta kohdistaa eläimet negatiivisille olosuhteille, joita ihmisten elämänoppitunnit tyrkyttävät. Mikä tämän tarkoitus on? - Gloria, USA
 
Vastaus:
Yksinkertainen vastaus ensimmäiseen kysymykseesi on: he eivät oppineet! Maapallo järjestettiin erityisesti oppituntimielessä, koska missään aiemmassa paikassa ei ollut kaksinaisuutta, joka salli valintojen tekemisen oppimisprosessin aikana. Sieluilla oli vain kokemuksia toisissa paikoissa, ilman tarvetta käyttää vapaata valintaansa oppiakseen, mitä heidän ydinolemuksensa on ja mitä ei. Kaikki nämä tilat olivat ehdottomassa rakkaudessa. Silloin kun Lähde ja sen sielut halusivat ymmärtää paremmin ydinolemustaan, maapallo kuviteltiin ja sitten luotiin areenaksi tuota tarkoitusta varten.
 
Kaikki on energiaa, mutta kaikki energia ei ole Lähdettä. Kaikki sielut ovat Lähde-energiaa. Sielut yksilöityivät Lähteestä antamaan tavan kokea se, mikä ei ollut ehdotonta rakkautta. Koska eläimet eivät pysty reagoimaan tunteellisesti, vaan paremminkin älyllisesti tai vaistomaisesti (eli eivät ilmaise tiedostavia ominaisuuksia), ne eivät pysty suunnittelemaan elämänoppitunteja itselleen. Eläimillä ei myöskään ole tarvetta oppia elämänoppitunteja. Kasvit ovat samassa tilanteessa ja ne ovat energiaa, mutteivät sisällä sielua.
 
Eivät kaikki eläimet planeetalla kohdistu ihmisten elämänoppituntien aiheuttamalle negatiivisuudelle. Joillakin, erityisesti lemmikeillä, on elämä, jota monet kadehtivat. Tämä ei merkitse, ettei se onnistu, jos sielut valitsevat syystä tai toisesta kokea elämän eläimenä. Hyvin pieni prosenttiosuus sieluista kuitenkin valitsee kokea olemisen eläimenä, matelijana ja/tai siivekkäänä. Ne saattavat haluta saada aistimuksen luontaisista ominaisuuksista, jotka määrittelevät tietyn lajin.
 
Vasta eläinten kesyttämisen jälkeen syntyi omiesi kaltaisia ajatuksia. Ennen eläinten kasvatusta ihmiset näkivät ne vain elämän ylläpitämiskeinona. Eläimet olivat opettajia. Ne opettivat ihmisille, miten toimitaan yhdessä, suojellaan itseään, käytetään tulta lisäämään ravintoa muuten syöntikelvottomasta lihasta, peittämään kehon nahkalla ja hyödytään eläinten käyttämistä apuna. Ne mahdollistivat monille sieluille itseluottamuksen ja itsearvostuksen oppimisen innostaen luovuuteen. Eläimet ovat työkaluja monille ihmisille ja moniin tarkoituksiin.


 
Kysymys:
Mestarit, miehelläni ja minulla on taloudellisia vaikeuksia. Olen yrittänyt erittäin kovasti luoda tarkoituksellisesti yltäkylläisyyttä raha-asioihimme ja elämän, jota me haluamme. Yritän luottaa, päästää irti ja tuntea voimani. Miten voimme päästä ohi noista esteistä ja saada oppitunnin? Olemme kumpikin uuvuksissa tämän oppitunnin kanssa? Tunnen, että olemme "melkein" perillä. - Lisa, Kanada
 
Vastaus:
Ennen kaikkea, henkinen matka on yksityisasia. Et voi tehdä mitään miehesi puolesta. Hänen on tehtävä itse itselleen. Ilmentämisesi ja luovuutesi täytyy liittyä tarpeisiisi. Jos jommallakummalla teistä on elämän oppitunti, johon liittyy köyhyyttä parina, et pysty ilmentämään varallisuutta, ennen kuin käsittelette tuon energian. Valitsitte toisenne, koska olitte tietoisia toisen valinnoista elämässä.
 
On tärkeää tutkia tunteitanne rahaa kohtaan. Kyse on sen panosmäärän energiavaihdosta, mitä sen tuottamiseen on laitettu. Raha ei ole inhimillinen oikeus. Ollessaan itse energiaa raha aistii kaiken energian ympärillään. Jos kumpikaan teistä lähettää negatiivista tai epäilevää energiaa liittyen sen yhteyteen teihin, se pidättelee rahoituksen palaamista. Ajatukset ja teot ovat hyvin ratkaisevia työsi tuloksissa.
 
Sinulla on voima tuoda luoksesi, mitä haluat, jos se ei sotkeudu johonkin elämänoppituntiin. Sinulla ei ole mitään köyhyysoppituntia, joka estää varallisuutta kerääntymästä tässä elämässä. Miehelläsikään ei ole mitään ongelmia rahan kanssa, mutta hänellä on oppitunteja itsearvostuksessa ja itseluottamuksessa. Hänen egoon perustuvat huolensa siitä, mitä toiset ajattelevat hänestä ja hänen bisneksistään, estävät häntä pakenemasta niitä uskomusjärjestelmiä, joiden mukaan hänen odotetaan elävän. Siirtyäkseen eteenpäin hänen täytyy tutkia, miksi hän tuntee, ajattelee ja toimii niin kuin hän tekee.

 
Kysymys:
Mestarit, olen hiljattain tullut tietoiseksi henkimaailmasta kahdelta ystävältä, jotka sanovat meidän olevan yhteydessä henkisesti. He kertoivat minulle, etten ole ihminen ja olen itse asiassa henki tai mahdollisti "harmaa". Tunnen aina tietäneeni, että ihmiselämän kummallisten kokemusten ulkopuolella on jotain, ja olen aina ollut kiinnostunut horoskoopeista ja yrittänyt löytää, mitä olin menneessä elämässä (jos olen ollut aiemmin maan päällä), vain saadakseni pienen uskon johonkin, mikä on hyvin suurenmoista ja voimakasta.
Tunnen, että minun tarvitsee tietää tarkoitukseni ja oppituntini täällä maan päällä, ja haluaisin saada jotain perustietoa henkimaailmasta. Olen saanut hiljattain myös riipuksen, jotta voin kommunikoida henkien kanssa, ja ne vastaavat kyllä tai ei. Olen vain hyvin hämmentynyt ja kiinnostunut! - Emily, Englanti
 
Vastaus:
Tervetuloa tietoisuuden alkuun. Jokaisella ihmisellä on sisällään energiaolemus, joka tulee Lähteen osasta ja jota kutsutaan sieluksi. Kaikki sielut ovat yhteydessä tuossa ydinenergiassa (johon usein viitataan ykseytenä). Se ei sisälly kokonaan fyysiseen kuoreen, johon viitataan kehona. Ei-fyysisiä osia voidaan kutsua hengeksi.
 
"Harmaa" on termi, minkä ihmiset ovat antaneet tietyille sieluroduille, jotka kokevat fyysistä olemassaoloa, mutteivät maan päällä (eli avaruusolentoja). Termi viittaa heidän ihonväriinsä. Et ole tällä hetkellä harmaa etkä ole ensisijaisesti henkimuodossa.
 
Olet ollut maan päällä monta kertaa ja olet valinnut myös elämän muilla planeetoilla. Maaelämäsi ovat olleet moninaisia. Tarkoituksesi, kuten kaikilla sieluilla jotka käyvät läpi fyysistä elämää, on oppia mahdollisimman paljon aidosta ydinolemuksestasi ja sitten sisäistää upeat voimasi nykyelämääsi. Valitsemasi oppitunnit voi tunnistaa niistä asioista, joita pelkäät tai jotka muodostavat epäilyä mieleesi. Jokaiseen näistä liittyy ymmärrys siitä, mitä sinun tarvitsee tutkia.
 
Kiinnostuksesi horoskooppeihin ja riipuksiin tai heilureihin voi antaa sinulle opastusta ominaisuuksiin, jotka ovat ehkä jääneet huomiotta. Aloita niin, että sallit useammin tunteidesi antaa sinulle vastauksia sen sijaan, että luotat ajatteluusi tai toisten neuvoihin.
 
Tämän kauniin heräämisjakson aikana muodostat uusia uskomusjärjestelmiä - sääntöjä jotka hyväksyt elämäsi suuntaviivoiksi. Sinulla on vapaus valita ne uskomukset, joita haluat seurata. Älä anna toisten sanoa sinulle, mihin uskoa tai miten elää elämääsi. Kysy aina itseltäsi: "Minkä tunnen parhaaksi asiaksi itselleni?" Älä hyväksy mitään sokeasti. Tätä on henkinen matka.
 
Katso arkistoa vastauksistamme ihmisille. Löydät paljon sellaista informaatiota, joka näyttää kirjoitetun suoraan sinulle - ja se on kaikki ilmaista!


 
Kysymys:
Mestarit, kuulen jatkuvasti, että luomme oman todellisuutemme siitä, mikä on totta. Minua hämmentää, että ihmiset sanovat suunnittelevansa ja luovansa sellaista, mitä he haluavat ylösnoustessa. En tiedä, mitä haluan. Mikään, mistä tiedän tässä todellisuudessa, ei viehätä minua enkä tiedä, mitä uudessa todellisuudessani on. Onko minussa jotain vikaa? Tuntuu, että minulta on mennyt jotain ohi. - Barbara, USA
 
Vastaus:
Sinulta ei ole mennyt mitään ohi, paitsi hyviä neuvoja joltain, joka tietää mistä puhuu. Jokainen luo tosiaan oman todellisuutensa, mutta omaan todellisuutensa luominen ei liity mitenkään ylösnousemukseen. Tällä hetkellä olet inkarnoitunut ihmiskehoon. Se on kolmannen ulottuvuuden todellisuuden kohde, jota kontrolloi ego, jonka työkalu on tuomitseminen. Valaistuminen on luopumista tarpeesta käyttää tuomitsemista ja pelkästään tarkkailla ja osallistua universumin virtaan.
 
Ylösnousemus on astumista valaistumiseen tai palaamista Kotiin fyysisestä kehosta, ehdottoman rakkauden universumiin. Kun puhutaan ylipäätään tarpeesta luoda todellisuus, sanotaan, että se mitä Kotona on, on muutettava joksikin, minkä tuomitset olevan enemmän oman mielesi mukainen. Ehdoton rakkaus on vaikea olemassaolo peitota.
 
Jos ylösnousemuksesi on fyysinen siirtyminen pois kehostasi, on totta, että koet ensin asiat, joita uskot, että pitäisi kokea, mikä voi olla harhakuvitelmaa. Kaikki sielut kuitenkin "näkevät valon" lopulta ja palaavat Kotiin. (Lue kaikki elämän jälkeiset tarinat, joista sielut puhuivat kirjassa "How I Died and What I Did Next".) 
 
Kuten yllä olevassa tapauksessa, todellisuus voi olla myös harhaa. Harhasi voi olla monimutkaista: täynnä ihmisiä, jatkuvia oppitunteja ja rajoituksia, tai yksinkertaista: aiempien elämänkokemustesi jakamista toisten kanssa ehdottoman rakkauden areenalla. Elä elämääsi täysillä oppimalla oppitunnit, jotka edelleen vaikuttavat sinuun. Hankkiudu eroon kaikista peloista ja tuomitsemisista. Syleile ehdotonta rakkautta, joka asuu sielussasi. Avaudu tuntemaan kaikkia asioita ympärilläsi. Tule osaksi universaalia energiavirtaa eikä sinulta mene mitään ohi!


 
Kysymys:
Mestarit, käyn parhaillaan läpi erittäin vaikeaa aikaa suhteessa mieheeni. Olen hukassa, mitä tehdä. Minulla on kaksi lasta, iältään 15 ja 18 vuotta, joten mitä tahansa päätänkin, se vaikuttaa heihin. Haluaisin saada rauhallisen suhteen mieheni kanssa, mutten ymmärrä, miksi aina näytämme olevan konfliktissa. Mestarit, kertokaa minulle, mitä pitäisi tehdä. - Sheila, Singapore
 
Vastaus:
Miehesi käyttää konfliktia helppona keinona etääntyä sinusta. Vanhempien välinen tilanne vaikuttaa jo lapsiin, koska he tuntevat epäharmoniaa ilmapiirissä. Heitä pommitetaan jatkuvasti päätöksillä siitä, kumman puolen he valitsevat taisteluissa.
 
Kuten kaikissa avio-ongelmissa, lapset tuntevat, että he ovat jollain tapaa vastuussa vanhempiensa kokemista vaikeuksista. He tuntevat, että jos he saisivat parempia arvosanoja, aiheuttaisivat vähemmän vaikeuksia, auttaisivat enemmän kotoa, eivät olisi toimineet niin tai näin, niin maailmasta tulisi rauhallisempi. He kysyvät, miksi annatte tämän sodankäynnin jatkua.
 
Miehelläsi ei ole mitään huolta siitä, mitä tapahtuu. Hän haluaa ulos perhevastuusta. Hän on siirtymässä eteenpäin ja sinun on aika päättää, olisiko parempi, jos sinäkin siirtyisit.
 
Pelkäät muutosta, mutta kuitenkin olosi on kurja nykytilanteessasi. Mikä tahansa päätöksesi antaa sinun oppia enemmän itsestäsi. Sinun on kunnioitettava itseäsi ja hyväksyttävä, ettet ansaitse tällaista kohtelua. Tee mikä tahansa päätös tunteidesi perusteella. Lapsesi ymmärtävät, sitten kun he tutkivat kaikkia tosiasioita.