Vuorisaarna


Aikoinaan erosin kirkosta (melkein) heti kun se iän puolesta oli mahdollista. Koin että kirkko ei anna minulle sitä uskonnollista tai henkistä perustaa jota kaipaan.
 
Vähitellen olen ymmärtänyt (tietenkin myös lukemalla paljon), että tähän saakka on ollut olemassa kaksi "kirkkoa", ulkoinen kirkko, jota voimme nimittää Pietarin kirkoksi, ja sisäinen kirkko, jota Johanneksen evankeliumin mukaan voimmi nimittää Johanneksen kirkoksi. Pietarin kirkko nämä kaksituhatta vuotta ollut se, joka on keskittynyt sakramenttien jakamiseen ja jonka henkinen opetus on ollut hyvin vaatimatonta.
 
Johanneksen kirkko taas on elänyt taustalla näkymättömänä virtauksena, odottaen, kuten Jeesus sanoo Pietarille: "Mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen (Johanneksen) jäävän tänne aina siihen asti kun tulen? Seuraa sinä minua. (Joh. 21:23)"
 
Johanneksen kirkko, joka kykenee ymmärtämään henkisesti evankeliumin puheen, on odottanut Kristuksen toiseen tulemiseen saakka, jonka aika on nyt (tosin tuo "nyt" tarkoittaa satoja vuosia). Myös "Uusi aika" on merkki siitä, että me olemme kasvaneet ymmärtämään. "Nyt" me olemme kasvaneet niin vahvoiksi ja tietoisiksi, että Jeesuksen opetus voi alkaa tulla julkiseksi ja Uuden testamentin aikaisemmin oikeastaan käsittämättmät opetuksen voivat alkaa tulla esiin. Milloin pappi on saarnannut: Iloitkaa ja riemuitkaa... Te olette maan suola... Te olette maailman valo!
 
Tai: "Yhden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut!"
graal.jpg
 
Pietarin kirkon käytännöllisen mielen puitteissa se ei ole ollut mahdollista. Vasta kun Johannes, joka helluntain jälkeen usein seisoi hiljaa hieman taempana Pietarin saarnatessa tulisesti, voi myös astua esiin ja puhua (meidän sieluissammeja hengessämme), tulee näiden opetusten ymmärtäminen mahdolliseksi. Se tarkoittaa että Johanneksen henkinen kirkko ja Pietarin maallinen kirkko vähitellen yhdistyvät.
 
Yhdistymisen tekee mahdolliseksi se, että Kristuksen toisen tulemisen myötä meitä lähestyy - kuten edellisessä viestissä kirjoitimme - myös Jumalallisen Naisellisen Viisauden henki - Sofia, joka autta meitä ymmärtämään itsessämme sitä, mitä Kristus meissä tai meille puhuu. Sävähdyttävää tässä yhteydessä on, että viimeisimmän Nasan tiedotteen otsikko on: "SOFIA etsii planetaarisen synnyt salaisuuksia." Juuri siitä on kysymys: tiede tekee nyt ulkonaisesti sitä, mitä meidän on tehtävä sisäisellä tasolla. Ymmärtääksemme sisäisesti meidän on oltava Marioita, joita taivaallinen Sofia tukee: Ja Maria kätki nämä sanat sydämeensä ja tutkiskeli niitä.
 
 

Vuorisaarnan tie

 
Mutta tämän päivän aihe on Vuorisaarna. - Please, älkää säikähtäkö: tarkoitukseni ei ole tästä lähtien puhua joka kerta vain Uudesta testamentista. Mutta me emme voi sitäkään unohtaa, jos tahdomme että henkisyytemme juurtuu hedelmällisesti hengen maaperään.
 
Hämmästyksekseni huomasin, että Vuorisaarna on Uudessa testamentissa Jeesuksen ensimmäinen opetus. Niin, aivan totta, heti Matteuksen evankeliumin alussa, 5. luvussa, kaikkien syntymä- ja kastetapahtumien jälkeen. Ja tajusin sen merkitsevän, että Vuosisaarna on se tiedollinen perusta, jonka valossa vasta kaikki muu Uudessa testamentissa on ymmärrettävissä. Muuten näkee vain yksittäisiä sanoja ja kertomuksia, niin syviä kuin ne voivat ollakin.
 
Onnetonta on, että Johanneksen henkisen sanan kirkon elettyä niin kauan hiljaisuudessa, meidän henkinen sanastomme on varsin kehittymätöntä. Ja onnellista on, että meillä on nyt mahdollista alkaa luoda uusia henkisiä käsitteitä, sillä kun alamme ymmärtää henkisiä kokonaisuuksia, voimme tutkia myös niiden osia.
 
Sen pohjalta mitä nyt ymmärrän (ja toki tässä on auttanut ystäväni Robert Powellin kirjoitus "Subnature and the Second Coming"), vuorisaarnan toistaiseksi käsitettävä osa kääntyy suomeksi suunnilleen näin:
 
 
1. Hengen siunaus virtaa niille, jotka pysyvät avoimina ("köyhinä") henkisessä etsinnässään.
 
2. Hengen siunaus virtaa niille, jotka ovat myötätuntoisia ja rakastavia kaikkia olentoja kohtaan, niille jotka välittävät (ovat "murheellisia").
 
3. Hengen siunaus virtaa niille, joilla on malttia odottaa ja miettiä ennen kuin tekevät sen mikä on tehtävä (ovat "kärsivällisiä" tai joissakin käännöksissä hiljaisia tai englanniksi jopa "meek").
 
4. Hengen siunaus virtaa niille, jotka ovat kunnioittavia kaikkea luotua kohtaan ja joita oikeudenmukaisuus ohjaa ("joilla on vanhurskauden nälkä ja jano").
 
5. Hengen siunaus virtaa niille, jotka antavat anteeksi eivätkä vastusta elämän virtaa ("jotka toisia armahtavat" tai "ovat laupiaita").
 
6. Hengen siunaus virtaa niille, jotka ovat puhdassydämisiä, eli täysyin avoimia hengen valolle ja rakkaudelle kaikilla tasoilla, ja myös näkevät jokaisen ihmisen hengen valossa, tai Kristuksen silmin.
 
7. Ja siitä seuraa, että hengen siunaus virtaa niille, jotka ovat rauhantekijöitä. "He saavat Jumalan lapsen nimen.".
 
Seuraavissa kahdessa mennään jo tulevaisuuteen ja todella korkealle henkiselle tasolle. Näitä voimme tutkia myöhemmin:
 
8. Hengen siunaus virtaa niille, jotka ovat edistyneet siihen saakka, että he eivät enää arvostele, tuomitse, eivät rajaa... jotka tekevät aina juuri sen mitä tuleekin ja jotka ovat siinä niin puhdassydämisiä että he "ovat autuaita" myös vaikka heitä vainotaan.
 
9. Ja yhdeksäs taso merkitsee sitä että kaikki tuo on tullut uuden ihmisminän, Kristuksen tukeman UUDEN IHMISMINÄN täydelliseksi ominaisuudeksi: "Autuaita olette te, kun teitä MINUN tähteni herjataan..."
 
 
Kun näin tutkii näitä lauseita, huomaa että niiden kautta voi oppia yhä uusia ja uusia asioita ja sävyjä. Ne ovat maailmankaikkeuden ja ihmiskehityksen erittäin tarkkoja ja täsmällisiä rakennelauseita.
 
Koet uusia sävyjä jos lausut joka kohdassa: Jumalan siunaus virtaa niille... tai voit kokeilla vanhempaa muotoa: Jumala siunaa...
 
Ja koska lauseita on yhdeksän, ne osoittavat myös yhdeksänportaisen henkisen kehitystien. Ensin avoimuus eli "köyhyys" ajattelussa. Köyhyys on myös sitä, että vaikka opiskelen ja koen, jaan sen eteenpäin ja puran itsestäni, ollakseni jälleen seuraavan kokemuksen ja opin äärellä "köyhä". Eli en pidä kiinni vanhasta.
 
Yhdeksän on myös enkelihierarkioiden lukumäärä, ja on hyvä tietää, että eri yhteyksissä jokaisen näiden henkisen tasojen olentoja on nimitetty myös "jumaliksi".
 
Eräässä kosmisessa rytmissä me olemme nyt kohdassa seitsemän: ollessamme "lapsia" voi jumallinen Sofia olla Äitimme.
 
(Nyt voimme ymmärtää myös, miksi Äiti Amma on nyt niin suosittu. Ja vielä voimme kysyä, miksi Äiti Amma on niin suosittu juuri Suomessa - viitataksemme Nasan SOFIAN ohella myös Suomen henkisyyteen.)
 
Rakkaudella
Matti
5th_seal.jpg

Vuorisaarna ja siunaukset

 
Meidän suomenkielisessä Raamatussamme Vuorisaarnan alussa olevat henkiset ohjeet on suomennettu "autuuksiksi". Autuaita ovat ne jotka... mutta kuka meistä todella haluaisi autuaaksi tulemalla köyhäksi? Eivät ainakaan ne, joiden lapset tarvitsevat rahaa yhä uusiin menoihin. Ja itsekin tarvitsee.
 
Englantilaisissa Uusissa testamenteissa tuo kreikan makarioi on käännetty "Siunattuja ovat...", mikä on paljon lähempänä totuutta. Nuo yhdeksän siunatuksi tulemisen tietä ovat aivan täsmällinen maailman ja ihmisen rakenteen mukainen elämän käyttöohje. Se on yhtä täsmällistä kuin sanottaisiin, että siunattuja ovat ne, joilla on avain, sillä he pääsevät autoon sisälle. Siunattuja ovat ne, jotka starttaavat auton, sillä sen moottori käynnistyy...
 
Vuorisaarnan yhdeksänrakenteen yhteyksiä maailmankaikkeuteen on useampiakin, mutta erittäin ilmeisiä ovat yhteydet ihmisen sisäisiin tasoihin ja henkisiin eli enkelihierarkioihin. Jos käsittelemme hierarkioita, ymmärrämme näiden ohjelauseiden tarkoittavan: kun teet näin, vastaavan henkisen hierarkin siunaus virtaa elämääsi. Näissä lauseissa ei ole mitään konstailua - ne vain ovat, aivan yksinkertaisesti sitä mitä ovat.
 
1. Hengen köyhyys. Kun olet avoin ja ennakkoluuloton, enkeli ja etenkin oma suojelusenkelisi pääsee sinua lähelle ja kykenee auttamaan sinua. "Autuaita ovat hengessään köyhät.."
 
2. Murehtiminen. Kun välität siitä mitä maailmalle ja sen olennoille tapahtuu, ja silti et vihaa etkä torju, olet avoin arkkienkeleitten siunauksille. "Autuaita ovat murheelliset.."
 
3. Kärsivällisyys. Kun sinulla on aikaa kuunnella voimaa itsessäsi ja kulkea sen mukaan, suurenkelit voivat ohjata sinua -  olet valmis avautumaan korkeamman ajanhengen tehtävälle sekä karman tien kulkemiselle, mikä on sinun oma ja ainutlaatuinen, henkilökohtainen opiskelu- ja työohjelmasi tässä elämässä. Karman tie on myös muuttuva ja kehittyvä. "Autuaita kärsivälliset.."
 
Nämä kolme tasoa koskevat ihmisen ajattelun, tuntemisen ja tahdon kehitystä, ja kun ne loksahtavat paikoilleen, tapahtuu sisäisen ravitsemuksen ihme, josta jatkamme. Kun ajattelee, että näiden kolmen tason jälkeen on vielä kuusi jäljellä, alkaa aavistaa miten korkeasta ihmiskunnan kehityssuunnitelmasta ja -ohjeistuksesta tässä on kysymys. (Ne joiden kanssa olemme työstäneet aiempina vuosina plejadilaisten dimensio-opetuksia, saattavat löytää siitä samankaltaisuutta, vaikka näkökulma onkin hieman toinen.)
 
Jos haluat katsoa tämän kohdan itse Uudesta testamentista, Vuorisaarna alkaa ensimmäisen eli Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta.
 
Menneinä vuosina monet meistä ovat tutkineet esimerkiksi Uuden testamentin virheitä  ja sanojen lukuarvoja. 800-luvulla paavi päätti perustaa kristinuskon henkisen tiedon sijasta uskon dogmiin. Meillä on siis Uuden testamentin kohdalla noin 1200 vuoden henkisen ajattelun tauko. Uusi testamentti ja uusi henkinen tieto voivat jälleen avautua.
 
Rakkaudella
Matti