Musiikki

Katkelmia, mukailtu Rudolf Steinerin esitelmistä

Kun ihminen kuulee musiikkia, voi henkisesti havaita, miten sävelet virtaavat ja tarttuvat eetterikehon kiinteämpään ainekseen ja saavat sen soimaan. Sen ihminen kokee mielihyvänä. Se johtuu siitä, että ihminen kokee silloin voittaneensa eetteriruumiinsa astraaliruumiillaan.

Kun ihminen kuulee musiikkia, se vaikuttaa ensin astraaliruumiiseen. Sitten ihminen lähettää sävelet tietoisesti eetteriruumiiseen ja voittaa näin sävelet, jotka jo vaikuttavat eetterikehossa.

Kun musiikki soi duurissa, voi seurata, miten aistimusruumis voittaa eetteriruumiin. Molli-asteikossa taas eetteriruumis voittaa aistimussielun, koska se tässä vastustaa aistimusruumiin värähtelyjä.

Kun ihminen elää musiikissa, hän elää henkisen kotimaansa heijastuksessa. Tässä henkisen maailman varjokuvassa sielu löytää korkeimman kohotuksensa ja läheisimmän suhteensa ihmisen peruselementtiin.

Sielu elää sävelten kautta siinä maailmassa, jossa tunteen ruumiilliset perustat eivät enää vaikuta, mutta jossa tunteet vielä itse elävät. Musiikin alkukuvata ovat henkisessä maailmassa.

Musiikki, melodia, sävelten harmonia, on luonnon itsensä välitöntä ilmausta, luonnon tahdon ilmausta.

Ihmiselle ilmestyy kuvaunessa uusi maailma, virtaavien värien maailma. Se on täynnä kimmeltäviä valo-olentoja, se on astraalimaailma. Ennen heräämistä astraaliseen maailmaan täytyy vallita suuri rauha.

Sitten tämä hiljaisuus alkaa vähitellen soida. Se alkaa soida henkisesti ensin hiljaa ja sitten yhä voimakkaammin. Valon ja värien maailma ikäänkuin täytyy soivilla sävelillä. Nyt hänelle ilmentyy henkinen maailma.

Vielä korkeammalla henkisen maailman tasolla äänestä tulee jotakin sanan kaltaista. Sieltä virtaa kaikki todellinen inspiraatio, ja tällä alueella liikkuvat kaikki inspiroituneet henkisiä asioita kuvaavat kirjailijat. He kokevat siellä korkeampien maailmojen totuuksien soinnin.

Mikä ihmiselle tulee tietoisuuteen mielihyvänä ja ilona, merkitsee hengen voittoa siitä, mikä elää ruumiillisuudessa, aistimussielun voittoa aistimusruumiista.

- Mukailtu Rudolf Steinerin esitelmistä Musiikin olemus, 3. joulukuuta 1906 Kölnissä ja 12. marraskuuta 1906. Berliinissä. Olen käyttänyt apuna Risto Suurlan suomennosta, kiitos!