Sieluruumiin puhdistuminen Neitsyt Sofiaksi


Todellisessa kristityssä täytyy ilmetä jokin vaikutus Golgatan mysteeristä. Täytyy olla jotain, minkä avulla hän saa vähitellen mahdollisuuden sieluruumiinsa puhdistumiseen. Täytyi olla jotain, minkä avulla Kristuksen seuraaja voi vähitellen muuntaa sieluruumiinsa kuin Neitsyt Sofiaksi, ottaakseen vastaan Pyhän hengen. Se on laajentunut yli Maan, mutta sitä ei voi ottaa vastaan, ellei sieluruumis ole kehittynyt Neitsyt Sofiaksi.

Jossain täytyy olla voima, joka valmistaa sieluruumiin muistuttamaan Neitsyt Sofiaa. Mikä tämä voima on? Tuo voima syntyi siitä, että Kristus Jeesus antoi "sille opetuslapselleen, jota hänen rakasti", siis Johannekselle, Johanneksen evankeliumin kirjoittajalle, tehtäväksi kuvata oman valaistumisensa pohjalta totuudenmukaisesti Palestiinan tapahtumat, jotta ihmiset voisivat antaa niiden vaikuttaa itseensä.

Jos antaa Johanneksen evankeliumin sisällön vaikuttaa riittävästi itseensä, sieluruumis muuttuu vähitellen Neitsyt Sofiaksi ja kykenee silloin ottamaan vastaan Pyhän hengen. Johanneksen evankeliumista virtaavat suuret voimat tekevät ihmisen vähitellen vastaanottavaiseksi kokemaan ensin tunteillaan ja sitten tiedostamaan todellista henkeä.

Voitte lukea Johanneksen evankeliumista, miten Kristus antoi tämän tehtävän tuon evankeliumin kirjoittajalle. Jeesuksen äiti (Neitsyt Sofia kristillisessä mielessä) seisoi ristin juurella ja ristiltä Kristus sanoo sille opetuslapselleen, jota hän rakasti: "Tästä lähtien hän on äitisi." Ja siitä hetkestä lähtien opetuslapsi otti hänet luokseen. Se merkitsee Kristuksen ilmoittamana: "Sen voiman, joka oli sieluruumiissani ja teki sen Pyhän hengen kantajaksi, minä nyt siirrän sinuun. Sinun on kirjoitettava muistiin, mitä tämä sieluruumis on kehityksessään saavuttanut."

Ja opetuslapsi otti hänet luokseen, hän siis kirjoitti Johanneksen evankeliumin. Johanneksen evankeliumi on siis juuri se evankeliumi, johon sen kirjoittaja on liittänyt Neitsyt Sofian kehitysvoimat. Johannes sai ristiltä tuon tehtävän ottaa Neitsyt Sofia äidikseen, tulla Messiaan todelliseksi ja aidoksi tulkiksi. Oikeastaan tämä merkitsee: "Eläytykää täydellisesti Johanneksen evankeliumiin, ymmärtäkää se henkisesti. Siinä on voima, joka vie teidät kristilliseen puhdistumiseen. Siinä on voima, joka antaa teille Neitsyt Sofian, ja kun niin tapahtuu, valaisee teidät Maan kehitykseen liittynyt Pyhä henki."

Se, mitä Kristuksen läheisimmät opetuslapset saivat tuolloin Palestiinassa kokea, oli niin valtavaa, että he saivat kyvyn henkiseen näkemiseen. Tuo kyky tuli Kristuksen lähimmille opetuslapsille. Kristillisessä mielessä tämä henkinen näkeminen merkitsee, että ihminen on Palestiinan tapahtumien johdosta puhdistanut ja muuntanut sieluruumiinsa niin, että hän kykenee havaitsemaan sellaista, mikä ei ole fyysis-aistillista.

Tällaisia läheisiä opetuslapsia oli se nainen, joka oli Betanian kylässä voidellut Kristus Jeesuksen (Maria Magdaleena). Hän sai Golgatan mysteeristä henkisen näkemisen voiman, ja hän oli ensimmäisiä, jotka huomasivat Jeesuksen nousseen kuolleista.

Miten hän oli tämän kyvyn saanut? Siten, että hänen sisäiset aistinsa olivat avautuneet. Kerrotaanko se meille? Sanotaan, että Maria Magdaleena kulkee haudalle, että ruumis on poissa, mutta siellä on kaksi henkistä hahmoa. Nämä kaksi henkistä hahmoa ovat aina nähtävissä silloin, kun ruumis on ollut pidemmän aikaa jossain paikassa. Toinen on kuolleen sieluruumis ja toinen eetteriruumis, joka vähitellen hajoaa maailmaneetteriin. Nämä kaksi henkiseen maailmaan kuuluvaa hahmoa Maria Magdaleena koki.


Sisäinen viisaus syntyi maan päälle vasta ihmisen mukana, ihmisminän mukana. Tätä sisäistä viisautta tulee ihmisen vähitellen kehittää.

Ensin viisaus esiintyi alimmassa aistimuodossaan lemurisena aikana, mutta maan kehityksen aikana se kehittyy yhä henkisemmäksi, kunnes maa vihdoin kehityksensä kuluessa tulee yhä henkisemmäksi kunnes olemassaolo vihdoin on rakkauden täyttämä aivan niin kuin se nyt on viisauden täyttämä.

Fyysisen auringonvalon myötä virtaa Maahan lämmintä rakkautta. Ihmiset ovat maan päällä ottaakseen vastaan tämän jumalallisen rakkauden, kehittääkseen sitä ja vastatakseen siihen. Mutta siihen ihmisen kykenevät vasta tulemalla minä-olennoiksi. Vasta silloin ihmiset kykenevät antamaan rakkautta.

Se mikä Auringossa on sisäistä voimaa, logos-rakkauden voimaa, sai fyysisen ihmismuodon Jeesus Nasaretilaisen ruumiissa. Jeesus Nasaretilainen, johon Kristus eli logos oli ruumiillistunut, ilmaisee sitä, mikä aikaisemmin oli virrannut Auringosta Maahan, sitä mikä aikaisemmin oli sisältynyt auringonvaloon.

Jos tahdomme tiivistää Kristuksen elävän opin, voimme sanoa: Maa on olemassa antaakseen ihmiselle täyden itsetajunnan, minä olen -tietoisuuden.

Silloin Jeesus puhui opetuslapsilleen ja sanoi: "Se, joka voi sanoa itselleen 'minä olen', on maailmanvalon voima, ja joka minua seuraa, hän näkee valoisassa päivätajunnassaan sen, mitä eivät näe ne, jotka vaeltavat pimeydessä."

Johanneksen evankeliumi kertoo meille Kristuksen tuovan sen suuren voiman, joka antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden tuntea itsensä ikuiseksi olennoksi yksilöllisessä minuudessaan. Se on siirtymä vanhasta liitosta (joka koki minuuden sukupolvien virrassa) uuteen liittoon (yksilöllinen minuus).

Kertomuksessa Kaanan häistä ilmaistaan, että tulee aika, jolloin jokaisen ihmisen tulee olla yksilö (häät korkeamman minuuden kanssa).

(Jeesuksen äidilleen lausumat sanat, jotka yleisesti suomennetaan "Vaimo, mitä minulla on sinun kanssasi tekemistä", on oikeasti ikäänkuin retorinen kysymys, joka tuo esiin, että heidän välillään vaikuttaa vielä tuossa vaiheessa perinnöllinen yhteys ja että Minun eli puhtaan minuuden aika ei ole vielä tullut. Vasta sen henkinen alkumuoto luodaan näissä häissä Kristuksen aurinkohengen (ylkä) ja ihmissielun (morsian) välillä. Ristin äärellä henkisen Äidin ja henkisen Pojan suhde on jo kehittynyt edelleen.)


Otteita Rudolf Steinerin esitelmäsarjasta Johanneksen evankeliumi

Vanhasta suomennoksesta uudistanut Matti Kuusela.

Kuva Frans Hals, Johannes