Kristuksen uusi asu

 

Kristus laskeutui pysyvästi Maan piiriin Golgatan mysteerissä. Jordanin kasteessa Kristus astui Jeesus Nasaretilaisen kehoon. Ylösnousunsa jälkeen Kristus ei enää elä eikä tule elämään aineellisessa fyysisessä kehossa. Kristus elää nyt koko Maahan liittyneenä, mutta hän tarvitsee kuitenkin näkymättömillä tasoilla itselleen uuden asun. Mistä tuo asu muodostuu?

Jordanin kasteen yhteydessä maanpiiriin tulleen Kristuksen puhtaasti henkisen olemuksen ympärille kehittyy aikakausien kuluessa ihmisen astraaliruumista, eetteriruumista ja fyysistä ruumista vastaavat kehot, mutta ne muodostuvat voimista, jotka ihmiskunnan täytyy kehittää.

kristuksen_kasvot_steiner_veistos.jpg

 

Kristuksen sieluruumis - ihmetyksen kyky

Esimerkiksi ulkoisten tieteiden voimat eivät voi antaa Kristukselle minkäänlaista kehoa, sillä ne käyttävät voimia, jotka tulevaisuudessa tulevat häviämään. Ihmisen tietoa ja tiedostamista edeltää kuitenkin yksi asia, jolla on sielulle mittaamattoman paljon suurempi merkitys kuin tiedolla itsellään. Se on se, mitä kreikkalaiset filosofit pitivät kaiken filosofian alkuna, nimittäin hämmästyksen ja ihmettelyn kyky.

Siinä vaiheessa kun me olemme saavuttaneet jonkin tiedon, olemme jo oikeastaan sivuuttaneet sen, millä on sielulle suurin merkitys. Ihmiset, jotka pystyvät ihmettelemään henkisen maailman suuria tietoja ja totuuksia, kokevat tämän ihmetyksen tunteen. Tämä äärettömän tärkeä ihmetyksen ja ihmettelyn voima luo aikojen kuluessa Kristukselle sielullisen asun, astraalikehon. Kristus voi liittyä ihmissieluun, joka kykenee ihmettelemään maailman salaisuuksia.

Kristus siis luo sieluruumiinsa niistä tunnevoimista, joka ovat eläneet ihmettelynä yksityisissä ihmissieluissa.

 

Kristuksen eetterikeho - rakkauden ja myötätunnon tunteet

Toinen asia, jonka kautta ihmissielu voi lähentää Kristusta puoleensa, on myötätunto. Jokainen sielussa muodostuva myötätunnon tai myötäilon tunne vetää Kristusta rakkaudellisesti puoleensa.

Puhdas myötätunto ja rakkaus ovat ne voimat, joista Kristus muodostaa eetterikehonsa Maan kehityksen loppuun mennessä.

 

Kristuksen fyysinen keho - omatunnon kuunteleminen

Kolmas asia, joka vaikuttaa ihmiseen kuin korkeammista maailmoista on omatunto, kun ihminen kuuntelee ja arvostaa sitä enemmän kuin yksilöllisiä mielitekojaan. Omaantunton Kristus liittyy kaikkein lähimmin ja hän kokoaa fyysisen kehonsa yksittäisten ihmisten omantunnon voimista.

Tällä tavoin tulevat hyvin tosiksi Kristuksen sanat Matteuksen evankeliumissa: "Kaikki, mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, te olette tehneet minulle. (Matt. 25, 40).

Kristus siis luo elämänruumistaan eli eetterikehoaan ihmisten myötätunnon ja puhtaan henkisen rakkauden voimista koko nykyisen maailmankehityksen ajan. Samoin hän luo sieluruumiinsa eli astraaliruumiinsa ihmisten avoimen ihmetyksen voimista ja fyysisen kehonsa hän muodostaa ihmisten omantunnon voimista.

 

Kristuksen olemus

Palestiinassa Kristus käytti Jeesuksen kehoa. Jos yrittää kuvata Kristusta syvennyttyään pitkään hänen henkiseen olemukseensa, tunnistaa hänen kasvoissaan jotain, mihin kaikki taiteet voivat pyrkiä ja mihin niiden tulevaisuudessa on pyrittävä. Palestiinassa hänen kasvoissaan ilmentyvät voimat ilmaisivat voittoa kaikista muista ihmisolemuksen voimista.

Kun ihmiset kykenevät luomaan silmän, joka elää ja loistaa ainoastaan myötätuntoa, suun, joka soveltuu vain niiden totuuden sanojen lausumiseen, joita ihmiskielellä kutsutaan omaksitunnoksi, ja kun syntyy otsa, joka kauniissa ja selkeässä muodossaan luo silmien väliin henkisen lootuksen, silloin voimme alkaa ymmärtää, mitä Jesaja tarkoitti Vanhassa testamentissa lausuessaan (Jes. 53, 2-3):

Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta,
jota olisimme ihaillen katselleet;
ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet.
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma...

Siinä puhutaan Kristuksen olemuksesta, jossa kaikki on myötuntoa, rakkautta, omantunnon toimintaa.

Tämän ymmärtäessämme henkinen tieto ja henkinen tutkimus siirtyvät ihmisen tunteiden ja kokemisen ytimeen. Silloin tieto ei säilu oppina vaan se muuttuu ihmissielussa välittömäksi elämäksi. Oikeassa muodossaan henkinen tieto muuttuu elämänolosuhteiksi, kuin henkisen tiedon maalliseksi kehoksi ihmiskunnan kehittyvälle sielulle.

Näillä ajatuksilla tahdon herättää tunneajatuksia ja tunnesävyjä, jotka voivat elää ja vaikuttaa maailmassa. Kun sydämissä elää tällaisia tunteita, muodostuu niistä lämmönlähde, joka virtaa koko ihmiskuntaan.

Ne, jotka kykenevät tähän uskomaan, kykenevät uskomaan myös muiden hienojen tunteittensa vaikutukseen koko maailmaan. He uskovat, että jokainen sielu, joka näin tuntee, voi synnyttää henkisiä vaikutuksia, jotka todella auttavat tuomaan maailmaan sitä, mitä henkisen tiedon ja tutkimuksen on tuotava.

 

Vanhan suomennoksen pohjalta uudelleen luonut Matti Kuusela.
Ote esitelmästä Vorverkündigung und Heroldtum des Christus-Impulses der Christus-Geist und seine Hüllen: Eine Pfingstbotschaft. Kölnissä 8.5.1912. GA 143.

Kristuksen uusi asu muodostuu seuraavasti:

Astraaliruumis - ihmisten ihmetys
Eetteriruumis - ihmisten rakkaus ja myötätunto
Fyysinen ruumis (ei aineellinen) - ihmisten omantunnon käyttö