Ajatusten elävöittäminen

Ajattelun elävöittäminen muistuttaa kasvien versoamista. Siemeniä voidaan kylvää, korjata ja käyttää ravinnoksi... Nyt ihminen on koonnut ajatussiemeniä luonnontieteen ja filosofian laareihin, varastoinut ja kuivattanut niitä, ja antanut niiden kuivua. Mutta ajatussiemenet täytyy olemuksensa mukaan kylvää ympäristöön, jossa ne voivat itää ja versoa.

Niin voidaan Hegelin ajatustaimet laskea hengentutkimuksen maaperään, jossa ne voivat kehittyä ja kantaa hedelmää, imaginaation, inspiraation ja intuition henkisinä kykyinä. Kategorisen imperatiivin sijaan käyttää minuus heränneen ajattelun voimin moraalista fantasiaa, moraalista mielikuvitusta. Silloin tulee mahdolliseksi ymmärtää Kristuksen todellisuutta maallisten voimien piirissä.

Tämä on Vapauden filosofiassani kuvaamieni ajatusvoimien suhde sielussa herääviin korkeampiin tiedostusvoimiin hengentutkimuksen viitoittamilla tavoilla.

- Rudolf Steiner: Vorstufen zum Mysterium von Golgatha, Stuttgart 5.3.1914. GA 152, s. 100.

Rudolf Steiner käyttää ilmaisuja imaginaatio, inspiraatio ja intuitio hyvin täsmällisissä merkityksissä.

Imaginaatio merkitsee kuvallista henkistä näkemistä, johon minuus voi kohota silloin kun se on kokonaan puhdistanut astraaliruumiin kaikista kiinnikkeistä ja epäpuhtauksista.

Inspiraatio on edellistä korkeampi selvänäköisyyden laji, oikeastaan selväkuuloisuus laajasti ymmärrettynä. Se on kuin sisäisesti soiva maailma, joka voi avautua kun eetteriruumisja siihen liittyvät tunteet ovat puhdistuneet niin, että ne voivat tulla vahvistuneen minuuden hallintaan.

Korkein selvänäköisyyden muoto on intuitio, joka merkitsee tahdonvoimien sisäistä hallitsemista. Se on selvätietoisuuden muoto, jossa tarkastelija yhtyy täysin siihen mitä tarkastelee, se on täydellistä yhteyttä tai ykseyttä. Ja on tietysti huomattava, että tutkittavan on myös tahdottava ottaa tutkija silloin oman olemuksensa piiriin. Sitä ei voi tehdä väkivalloin.

Moraalinen fantasia tai mielikuvitus on myös tärkeä käsite. Jos ihminen tahtoo tehdä jotakin hyvää, esimerkiksi rakkauden pohjalta, häntä ei paljon hyödytä, jos hän vain puhuu rakkaudesta. Hänellä on oltava kyky viedä rakkauden idea käytännöllisen ajatuksen muotoon. Siihen tarvitaan moraalista mielikuvitusta.

Luonnollisesti moraalinen mielikuva on voitava edelleen toteuttaa moraalisen taidon avulla.

Moraalisuus taas tarkoittaa Steinerilla lähinnä yhdensuuntaisuutta ihmiskehitystä ohjaavien henkisten voimien tarkoitusten kanssa., tai ihmiskehityksen yleisen kulun kanssa.

- Matti