Ajattelun ja muistin henkistyminen

Esitelmässä on puhuttu Kristuksen kolmesta suuresta teosta ihmiskunnan hyväksi ennen Golgataa. Ensimmäinen kohdistui ihmisen pystysuoraan asentoon ja aistien selkeyttämiseen, toinen puheen selkeyttämiseen sisäisten kokemusten ilmaisuna, kolmas puheen selkeyttämiseen ulkoisten asioiden ilmaisuna ja neljäs, joka tapahtui fyysisellä tasolla, herätti ihmisen minän ja yksilöllisen ajattelun selkeyden. Siitä Steiner lausuu:

Kun ajattelumme tulee yhä parempaan järjestykseen, kun se vapautuu yhä enemmän kaoottisuudesta ja tulee sisäisten tunteiden täyttämäksi, kun se kehittyy yhä enemmän terveeksi totuusajatteluksi, se tapahtuu sen pohjalta, että Golgatan mysteerin neljännessä suuressa Kristuksen teossa Kristuksen voima täytti maan auran.

...

Seitsemänsataaluvulla ennen ajanlaskumme alkua alkoi neljäs atlantiksenjälkeinen kulttuuri. Noin kolme ja puolisataa vuotta sen jälkeen oli ajattelu kypsynyt niin paljon, että kreikkalaiset filosofit saattoivat ilmaista sitä tavalla, joka johti platoniseen filosofiaan. Silloin ihmiselämä täyttyi Kristus-voimalla.

Kun 1400-luku alkoi, alkoi myös viides atlantiksenjälkeinen aikakausi. Yhtä kauan kuin kesti neljännen kauden alusta ajattelun ymmärtämiseen, kesti viidennen atlantiksenjälkeisen kauden alusta ajattelun luonteen tietoiseen ilmaisemiseen Hegelillä. Ihmisajattelu saavutti huippunsa Hegelin lauseessa: Ajattelun elämä totuudessa on toimiva henki. (Das Leben und Weben des Gedankens in der Wahrheit ist der wirkende Geist.)

...

[jatka sivu 115]

- Rudolf Steiner: Vorstufen zum Mysterium von Golgatha. München 30.3.1914. GA 152.